slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság PowerPoint Presentation
Download Presentation
NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

A 2007-2013 közötti időszak pályázati tapasztalatai a közreműködő szervezet szemüvegén keresztül, különös tekintettel a távhő-szektorra. NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság dr . Nemcsok Dénes. KEOP Pályázati rendszerek ENERGIA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

A 2007-2013 közötti időszak pályázati tapasztalatai a közreműködő szervezet szemüvegén keresztül, különös tekintettel a távhő-szektorra

NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

dr. Nemcsok Dénes

keop p ly zati rendszerek energia
KEOP Pályázati rendszerekENERGIA

Rendelkezésre álló források:

 • 4. prioritás: A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése

keret: 110.6 Mrd Ft

 • 5. prioritás: Hatékony energiafelhasználás

keret: 108.0 Mrd Ft

az energetikai div zi ltal kezelt priorit sok int zked sek
Az Energetikai Divízió által kezelt prioritások, intézkedések
 • KEOP 4. prioritás: A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése: A prioritás azokat az elsősorban vállalkozások, önkormányzatok és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (pl. távhőszolgáltatók) által megvalósítandó, hő- és/vagy villamosenergia-termelésre vonatkozó projekteket kívánja támogatni, amelyek eredményeként a megújuló energiaforrásokból termelt hő- és villamos energia részaránya a teljes hazai energiafogyasztáson belül növekszik, hozzájárulva a fosszilis energiahordozók felhasználásával járó CO2 kibocsátás mérsékléséhez.
 • KEOP 5. prioritás: Hatékony energia-felhasználás: A prioritás célja az épületek (különös tekintettel a központi és helyi költségvetési szervek épületeire és az egyéb középületekre, de egyben a vállalkozások üzemi és irodaépületeikre is), valamint a távhőszolgáltatók és –termelők energia-takarékosság, -hatékonyság fokozására irányuló beruházásainak elősegítése, támogatása.
 • KEOP 7.4 intézkedés: Egészségügyi Intézmények energetikai racionalizálása: az intézkedés célja az Egészségügyi intézmények energiahatékonysági és megújuló energiaforrás felhasználást célzó projektjei előkészítésének finanszírozása
d nt sel k sz t si tapasztalatok 2007 2013
Döntéselőkészítési tapasztalatok2007-2013
 • A beérkezett pályázatok minősége elmaradt az elvárttól.
 • A kiindulási helyzet felmérése nem volt elég alapos és körültekintő.
 • A megvalósíthatósági tanulmányban (MT) az értékelés szempontjából kiemelten fontos adatok információk nem kerültek alátámasztásra, indoklásra.
 • Az MT és a pályázat egyéb dokumentumai között hiányzott a koherencia.
 • A kiindulási helyzetre és a tervezett állapotra vonatkozó energetikai számítások pontatlanok voltak.
 • A reális piaci árhoz képest túlköltségeltek voltak a pályázatok, így a Belső Megtérülési Ráta (BMR) a nullához közelített, vagy reális adatokkal számítva nulla alatti szintet ért el.
 • A pályázat beadásától a döntésig eltelt időszak alatt piaci, jogszabályi gazdasági változások negatív hatást eredményeztek a projektek megvalósításánál (saját forrás, engedélyek, technológiai változások, stb.)
megval s t ssal kapcsolatos tapasztalatok 2007 2013 t vh
Megvalósítással kapcsolatos tapasztalatok2007-2013 TÁVHŐ
 • Megvalósítással kapcsolatos projektmenedzsmet feladatok hiányosságai:
  • Szerződés módosítással, változás bejelentéssel kapcsolatos fogalmi, tartalmi, eljárási ismeretek hiánya (kérelem benyújtásának elmulasztása; hibás ill. hiányos kérelmek; hiányzó dokumentumok, formanyomtatványok, mellékletek, egyéb alátámasztó dokumentumok)
  • Pályázati tájékoztató felület felhasználói szintű ismereteinek hiányosságai
 • Közbeszerzési kötelezettséggel kapcsolatban felmerült hibák:
  • Online felületre történő feltöltések, ellenőrzés megindítása nem megfelelő, vagy egyáltalán nem történik meg
  • Közbeszerzési törvény egyedi értelmezése (egybeszámítási kötelezettség, pótmunka közbeszereztetése stb.)
megval s t ssal kapcsolatos tapasztalatok 2007 2013 t vh1
Megvalósítással kapcsolatos tapasztalatok2007-2013 TÁVHŐ
 • Kifizetési kérelmek, jelentések hiányosságai:
  • Pályázati tájékoztató felület felhasználói szintű ismereteinek hiányosságai!
  • Kifizetési kérelem és alátámasztó dokumentumok hiányossága (költségtúllépés adott költségvetési sorokon; piaci ár igazolásának elmaradása stb.)
 • Biztosítékokkal kapcsolatos hibák:
  • Kifizetési kérelem benyújtásakor egyáltalán nem áll rendelkezésre biztosíték, vagy nem a jogszabályban előírt biztosítékot nyújtják
megval s t ssal kapcsolatos tapasztalatok 2007 2013 t vh2
Megvalósítással kapcsolatos tapasztalatok2007-2013 TÁVHŐ

Biztosítéknyújtás

4/2011. (I. 28.) Korm. Rendelet

33. § (1) A támogatási szerződésben rendelkezni kell a támogatás visszavonása, a támogatási szerződéstől történő elállás, illetve szabálytalanság esetén visszafizetendő támogatás visszafizetésének biztosítékairól. A támogatás visszafizetésének biztosítéka a felhívásban meghatározottak szerint

a) bankgarancia,

b) ingatlan jelzálogjog,

c) a támogatást igénylő gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet - cégjegyzésre jogosult - vezető tisztségviselőjének vagy többségi tulajdonosának kezességvállalása,

d) garanciaszervezet által vállalt kezesség, vagy

e) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény

lehet.

ÚMFT (281/2006-os Korm. Rendelet) ingó jelzálogra is van lehetőség

megval s t ssal kapcsolatos tapasztalatok 2007 2013 t vh3
Megvalósítással kapcsolatos tapasztalatok2007-2013 TÁVHŐ

Biztosítéknyújtás

Biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentességek: 33. § (8) bekezdés

 • a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság egyedi döntése alapján az állam vagy helyi önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság, ha a támogatást a nemzeti vagyon fejlesztésére fordítja,

2013. április 19. napjától hatályos – gyakorlati tapasztalat még nincsen.

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról

1. § (2) Nemzeti vagyonba tartozik:

a) az állam vagy a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló dolgok,

 • az a) pont hatálya alá nem tartozó, az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában lévő dolog,

megval s t ssal kapcsolatos tapasztalatok 2007 2013 t vh4
Megvalósítással kapcsolatos tapasztalatok2007-2013 TÁVHŐ

Önerő kérdései

Pályázati fázisban csak nyilatkozat

Szerződéskötésig igazolni kell a rendelkezésre állást

Folyamatos rendelkezésre állás a számlák kifizetéséhez (szállítói vs. utófinanszírozás)

NFM önerő alap (285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet )

2013 vben megny lt energetikai p ly zati lehet s gek
2013 évben megnyílt energetikaipályázati lehetőségek

2012. ősz

 • MAGYAR KÖZLÖNY 2012 évi 117. számában megjelent a Kormányhatározat a forrásfelosztásról és a felhívások előkészületéről.

2012 decembertől

 • Kiírások véglegesítése, társadalmasítása, meghirdetés

2013 I. negyedévtől

 • A pályázatok benyújtása

Döntés

 • A benyújtástól számított 30 napon belül
2013 vben megny lt energetikai p ly zati lehet s gek1
2013 évben megnyílt energetikaipályázati lehetőségek

KEOP 4-es prioritás

 • pályázatok felfüggesztve

KEOP-4.10.0/A – automatikus

Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

KEOP-4.10.0/B

Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló

energiaforrásokkal

KEOP-4.10.0/C

Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés

2013 vben megny lt energetikai p ly zati lehet s gek2
2013 évben megnyílt energetikaipályázati lehetőségek

KEOP 5-ös prioritás

 • pályázatok felfüggesztve

KEOP-5.5.0/A

Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása

KEOP-5.5.0/B

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

KEOP-5.4.0

Távhő-szektor energetikai korszerűsítése

2013 vben megny lt energetikai p ly zati lehet s gek3
2013 évben megnyílt energetikaipályázati lehetőségek

KEOP 5-ös prioritás

KEOP-5.6.0

Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai

 • A konstrukciót az NFÜ 2013. március 18. napjával határozatlan időre felfüggesztette

KEOP-5.6.0/B

Központi költségvetési szervek energiahatékonysági

beruházásai - meghívásos pályázati lehetőség

Emberi Erőforrások Minisztériuma fenntartása és

irányítása alatt álló, központi költségvetésből

finanszírozott, önállóan működő és gazdálkodó, országos

hatáskörű egészségügyi ellátó intézmények

energiahatékonysági beruházásai

 • A konstrukciót az NFÜ 2013. április 30. napjával határozatlan időre felfüggesztette.
2013 vben megny lt energetikai p ly zati lehet s gek4
2013 évben megnyílt energetikaipályázati lehetőségek

Várható támogatott pályázati darabszám

 • KEOP 4 1000-1200 db
  • KEOP 5 600 – 700 db

Támogatói döntés

  • Utolsó döntés meghozatala 2013 ősz közepe

Megvalósítás (Záró elszámolás benyújtása)

  • 2015 nyár vége
2013 vben megny lt energetikai p ly zati lehet s gek t vh
2013 évben megnyílt energetikaipályázati lehetőségek - TÁVHŐ

Rendelkezésre álló keret (kifejezetten távhő)

4 MRD (3,4 MRD)

Támogatói döntés

 • Utolsó döntés meghozatala 2013 nyara

Megvalósítás (Záró elszámolás benyújtása)

 • 2015 nyár vége
2007 2013 programoz si id szak p nz gyi z r s
2007-2013 programozási időszakPénzügyi zárás

Záró elszámolási csomag benyújtásának legkésőbbi időpontja:

2015. június 30.

Ezt követően felmerült valamennyi költséget a kedvezményezett saját forrásból finanszírozza.

Projektek pénzügyi zárása 2015. december 31.

Támogatási Szerződésben rögzítésre kerül:

„Kedvezményezett tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a határidő módosítás hátrányosan befolyásolja az N+2/3 szabály teljesítését (magyarázat: a projektet finanszírozó alapban az N+2/3 szabály következtében Magyarország forrást veszíthet az időben nem megvalósuló lehívások miatt és ezzel a támogatási szerződéssel rendelkező projektek tervezett EU finanszírozásának egy részét az állam elveszítheti), úgy a Támogató a megítélt támogatást az elvesztett forrással arányosan egyoldalúan csökkentheti.”

2007 2013 programoz si id szak tan csok
2007-2013 programozási időszakTanácsok
 • Megfelelő felkészülés a projekt végrehajtására (pénzügy, jog…)
   • Önerő
   • Biztosíték
   • (Köz)Beszerzések
   • Módosítások kezelése (kockázatelemzés)
 • Megfelelő projektmendzsment (külső és belső egyaránt)
   • Eljárásrendi ismeretek
   • Informatikai ismeretek (EMIR, PályTáj)
   • Elkötelezettség
2007 2013 programoz si id szak tan csok1
2007-2013 programozási időszakTanácsok
 • Megfelelő műszaki csapat (tervezők, műszaki ellenőrök)
   • Engedélyek
   • Módosítások alátámasztása
   • Indikátorok mérhetősége, változása
 • Kapcsolattartás a KSz-szel, IH-val
   • Ha a Kedvezményezett időben kérdez, egy sor probléma megelőzhető…
   • Egy hajóban evezünk…