LESNÉ VTÁKY - PowerPoint PPT Presentation

tiva
lesn vt ky n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LESNÉ VTÁKY PowerPoint Presentation
Download Presentation
LESNÉ VTÁKY

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
299 Views
Download Presentation

LESNÉ VTÁKY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. LESNÉVTÁKY Mgr. Mariana Ondrušová

 2. Vtákom sa predné končatiny premenili na krídlas perím. • Perie – obrysové – vonkajšie páperie – spodné letky – na chvoste a krídlach • Na hlave majú zobák prispôsobený na získavanie potravy. • Dravé vtáky lovia za súmraku alebo v noci plazy a malé cicavce (hraboše, zajace) - sú chránené!

 3. Výr skalný

 4. Sova lesná

 5. Kuvik vrabčí


 6. Ďateľ veľký Živí sa hmyzom, ktorý najprv vytesá zobákom z kôry stromu a potom lepkavým jazykom vytiahne. Patrí medzi naše stále vtáky

 7. Kukučka jarabá Kukaním sa ozýva samec, ich potravou sú chlpaté húsenice Je sťahovavá. Vajíčka kladie do cudzích hniezd – nestará sa o svoje mláďatá.

 8. Kukučkyznášajúvajcia, ktorésatvarom a sfarbenímpodobajúvajciam z hniezda. • Vajcia alebo mláďatá druhého vtáka sú vytlačené kukučkou asi 40 h. po vyliahnutí. Jedno vytlačenie trvám asi 2 min.

 9. Je náš stály vták, živí sa semenami a listami. Tetrov hlucháň

 10. Náš stály vták, živí a slimákmi, hmyzom, žaluďmi. • Na zimu si robí zásobu žaluďov tak, že ich zahrabáva v pôde, čím rozširuje duby. Sojka škriekavá

 11. Sýkorka bielolíca • Slávik červienka • Pinka lesná