Budowa lidera polskiej bankowo ci informacja o post p ie prac w programie integracji
Download
1 / 17

Budowa Lidera Polskiej Bankowo?ci Informacja o post?p ie prac w programie integracji - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Budowa Lidera Polskiej Bankowości Informacja o postęp ie prac w programie integracji. Warszawa , 10 maja , 2007. 1. Pekao – BPH: omówieni e ogólnego postępu prac. 3. Informacje o procesie sprzedaży. AGENDA. Główne osiągnięcia prowadzące do prawnego podziału. 2. ü. ü. ü. ü. ü. ü.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Budowa Lidera Polskiej Bankowo?ci Informacja o post?p ie prac w programie integracji' - tiva


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Budowa lidera polskiej bankowo ci informacja o post p ie prac w programie integracji

Budowa Lidera Polskiej BankowościInformacja o postępie prac w programie integracji

Warszawa, 10 maja, 2007


Agenda

1

 • Pekao – BPH: omówienie ogólnego postępu prac

3

 • Informacje o procesie sprzedaży

AGENDA

 • Główne osiągnięcia prowadzące do prawnego podziału

2


Integracja na zaawansowanym etapie status

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

INTEGRACJA NA ZAAWANSOWANYM ETAPIE - STATUS

 • Obecna faza działań

Faza 1

 • Porównanie „Jak jest” oraz definicja wyodrębnionych składników

Faza 2

Faza 3

Faza 4

 • W pełni operacyjny Nowy Bank

Działania po zamknięciu integracji

Integracja i planowanie zbycia

Działania przed zamknięciem integracji

 • Wybór docelowych placówek i definicja wyodrębnionych składników

 • “Jak jest” ocena modeli operacyjnych

 • Definicja ograniczeń prawnych

 • Uruchomienie działań HR/Komunikacji

 • Wypełnienie wymogów prawnych oraz wynikających z umowy dla integracji/zbycia

 • Wykonanie umowy

 • Utworzenie docelowego modelu operacyjnego oraz przejściowych struktur organizacyjnych

 • Przygotowanie operacyjne/techniczne integracji i gotowości na Day 1

 • Utworzenie OPE

 • Wykonanie integracji:

  • Migracja IT

  • Przemodelowanie placówek

  • Docelowa struktura organizacyjna

  • Kampanie medialne

 • Wykonanie operacyjne zbycia

 • Projekt organizacji

 • Plan finansowy bottom-up

 • Planowanie integracji/wydzielenia

 • Przygotowanie do wykonania umowy

 • Definicja aspiracji i modelu operacyjnego

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

 • 22 maja

 • 27 lipca

16 listopada 2006 (zatwierdzenie planu podziału)

3 Kw. 2007

(integracja prawna)

Do 6 miesięcy po integracji prawnej

(koniec operacyjnej integracji)


Kolejne wa ne kroki w procesie integracji zosta y osi gni te
KOLEJNE WAŻNE KROKI W PROCESIE INTEGRACJI ZOSTAŁY OSIĄGNIĘTE

ü

NWZA obu banków zaakceptowały 27 kwietnia plan podziału

 • Kroki niezbędna do realizacji fuzji na czas

ü

GE Money EMEA został wybrany do wyłącznych negocjacji dotyczących zakupu BPH 200


Agenda1

1 OSIĄGNIĘTE

 • Pekao – BPH: omówienie ogólnego postępu prac

3

 • Informacje o procesie sprzedaży

AGENDA

 • Główne osiągnięcia prowadzące do prawnego podziału

2


Znacz ce i wyra ne osi gni cia w procesie d cym do podzia u i integracji
ZNACZĄCE OSIĄGNIĘTEI WYRAŹNE OSIĄGNIĘCIA W PROCESIE DĄŻĄCYM DO PODZIAŁU I INTEGRACJI

1

 • Day-1 Centreutworzony w celu zapewnienia pełnej gotowości operacyjnej w momencie podziału

 • Kompleksowy plan komunikacji przygotowany

 • Zapewnienie dobrego początku od pierwszego dnia

2

 • Platforma informatyczna Nowego Pekao ulepszona ponad jakość obsługi uzyskaną z połączenia systemów dwóch banków

 • Techniczny plan podziału przygotowany: plan przeniesienia, plan uspójnienia wizualizacji

 • Przygotowania w Nowym Pekao

3

 • Prace nad podziałem w końcowej fazie, w tym utworzenie ZCP (Zorganizowanych Części Przedsiębiorstwa)

 • Przygotowania w BPH


Day 1 center utworzony w celu zapewnienia pe nej gotowo ci operacyjnej w momencie podzia y
DAY-1 CENTER OSIĄGNIĘTE UTWORZONY W CELU ZAPEWNIENIA PEŁNEJ GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ W MOMENCIE PODZIAŁY

Zakres kompetencji Day-1 Center

 • Przygotowanie wysokiej jakości obsługi wszystkich klientów od pierwszego dnia po podziale

 • Zapewnienie pełnej gotowości operacyjnej do właściwej integracji central i sieci (procesy, struktura organizacyjna, logistyka, IT)

 • Koordynacja tworzenia nowych struktur organizacyjnych i przeprowadzenia kompleksowych szkoleń

 • Zapewnienie w pełni działającego modelu biznesowego wykorzystującego najlepsze rozwiązania z obu banków

 • Zapewnienie właściwego procesu komunikacji do wszystkich grup docelowych oraz płynnego procesu transformacji z punktu widzenia klientów i pracowników

Doświadczony menedżer Day-1 Center został nominowany


Wzmocnione zarz dzanie projektem w oczekiwaniu na podzia
WZMOCNIONE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM W OCZEKIWANIU NA PODZIAŁ OSIĄGNIĘTE

 • Komitet Sterujący

 • Spotkania z Liderem Programu

 • Spotkania w ramach Day-1 Center

 • Spotkania Liderów Zespołów Zadaniowych informujące o statusie prac

 • Cotygodniowe spotkania z Koordynatorami ds. podziału i integracji Centrali

 • Cotygodniowe spotkania z podzespołami ds. Komunikacji i Logistyki

 • Codwutygodniowe spotkania z Liderami Zespołów Zadaniowych

 • Codwutygodniowe spotkania z Liderem Programu

 • Codwutygodniowe spotkania z Liderem Programu

 • Codwutygodniowe wspólne spotkania z Liderami Zespołów Zadaniowych

 • Przegląd postępów prac każdego z Zespołów, możliwych rozwiązań problemów oraz pełna cyrkulacja informacji pomiędzy Zespołami Zadaniowymi


Efektywna komunikacja do wszystkich grup docelowych zapewniona poprzez wiele kana w komunikacyjnych
EFEKTYWNA KOMUNIKACJA DO WSZYSTKICH GRUP DOCELOWYCH ZAPEWNIONA POPRZEZ WIELE KANAŁÓW KOMUNIKACYJNYCH

 • PRZYKŁAD

 • Grupy docelowe

 • Klienci

Dedykowane kanały komunikacji

 • Masowa wysyłka listowa do klientów

 • Osobisty kontakt z klientami zamożnymi i korporacyjnymi przez ich doradcę

 • Pracownicy oddziałów i call center przeszkoleni do wsparcia klientów w procesie integracji

 • Dedykowana strona internetowa z najważniejszymi informacjami dla klientów

 • Pracownicy

 • Inwestorzy

 • Agencje

 • Związki Zawodowe

 • Prasa

 • Dostawcy


Budowa lidera polskiej bankowo ci informacja o post p ie prac w programie integracji
PLATFORMA INFORMATYCZNA NOWEGO PEKAO ULEPSZONA PONAD JAKOŚĆ OBSŁUGI UZYSKANĄ Z POŁĄCZENIA SYSTEMÓW DWÓCH BANKÓW

 • Główne elementy - przykłady

 • Ulepszenia

 • Bankowość elektroniczna dla klientów indywidualnych

 • Pełna możliwość dokonywania operacji w zakresie produktów inwestycyjnych

 • Bardziej zaawansowane rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo, np. autoryzacja transakcji poprzez potwierdzające kody SMS

 • Usprawniona funkcjonalność przelewów z natychmiastową zmianą środków na obu rachunkach, także w weekendy

 • Platforma Internetowa dla MŚP

 • Nowa, dedykowana platforma Internetowa z rozwiązaniami dopasowanymi do potrzeb klientów segmentu MŚP (np. potwierdzenia wielopodpisowe, import/export plików z przelewami, przelewy zagraniczne)

 • Produkty dla klientów korporacyjnych

 • Usprawnione moduły cash management i trade finance

 • Alternatywne kanały elektroniczne (np. zlecenia poprzez pocztę elektroniczną oraz pliki z danymi)


Techniczny plan podzia u przygotowany plan przeniesienia plan usp jnienia wizualizacji
TECHNICZNY PLAN PODZIAŁU PRZYGOTOWANY: PLAN PRZENIESIENIA, PLAN USPÓJNIENIA WIZUALIZACJI

Plan przeniesienia

Plan uspójnienia wizualizacji

 • Nowe przypisanie departamentów do budynków przygotowane

 • Harmonogram przenoszenia pracowników, dokumentacji, mebli, sprzętu sporządzony

 • Pełna synchronizacji działań zapewniona

 • Inwentaryzacja zewnętrznych i wewnętrznych elementów wizualizacji zakończona

 • Spis wszystkich materiałów biurowych z elementami wizualizacji przygotowany

 • Prace nad projektami architektonicznymi związanymi ze zmianą wizualizacji rozpoczęte

 • 8 budynków

 • 26,500 m2

 • Ponad 1,000 osób


Plan usp jnienia wizualizacji zewn trznej przygotowany
PLAN USPÓJNIENIA WIZUALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ PRZYGOTOWANY PLAN USPÓJNIENIA WIZUALIZACJI

 • 285 oddziałów

 • 607 bankomatów

 • Agencje

 • Centra Korporacyjne

 • Budynki Centrali


Agenda2

1 PLAN USPÓJNIENIA WIZUALIZACJI

 • Pekao – BPH: omówienie ogólnego postępu prac

3

 • Informacje o procesie sprzedaży

AGENDA

 • Główne osiągnięcia prowadzące do prawnego podziału

2


Ge money emea bank zosta wybrany do dalszych wy cznych negocjacji
GE MONEY EMEA BANK PLAN USPÓJNIENIA WIZUALIZACJIZOSTAŁ WYBRANY DO DALSZYCH WYŁĄCZNYCH NEGOCJACJI

 • Listopad - Grudzień

 • Styczeń - Luty

 • Marzec

 • Kwiecień

 • Wybór partnera do końcowych wyłącznych negocjacji

Umowa

 • Przygotowanie krótkiej listy potencjalnych nabywców

 • Złożenie wiążących ofert

 • Due diligence

 • Zebranie wstępnych ofert

 • Sprawdzenie potencjalnych nabywców

 • Wybór najlepszych ofert

 • Potencjalni nabywcy dokonują procesudue diligence BPH 200

 • Potencjalni nabywcy przygotowują i składają wiążące oferty zakupu BPH 200

 • Zebranie ostatecznych ofert

 • Wybór najlepszej oferty


Nast pne kroki
NASTĘPNE KROKI PLAN USPÓJNIENIA WIZUALIZACJI

 • Prawny podział/ integracja BPH 285

 • Sprzedaż Nowego BPH

 • Pełna integracja operacyjna

 • ~30 dni po wyrażeniu przez KNB zgody na podział

 • Do końca 2007

 • Do 6 miesięcy po prawnym podziale


Budowa lidera polskiej bankowo ci informacja o post p ie prac w programie integracji

 • MATERIAŁ PLAN USPÓJNIENIA WIZUALIZACJI

 • DODATKOWY


Silny zesp skutecznie utrzymuje wyniki biznesowe
SILNY ZESPÓŁ SKUTECZNIE UTRZYMUJE WYNIKI BIZNESOWE PLAN USPÓJNIENIA WIZUALIZACJI

Utrzymany talent

Fluktuacja pracowników obu banków

%

 • 0,48%

 • 0,41%

 • Przed ogłoszeniem podziału1

 • Po ogłoszeniu podziału2

Bardzo ograniczony odpływ klientów

Zamykane rachunki osobiste

%

 • 0,76%

 • 0,73%

 • Przed ogłoszeniem podziału1

 • Po ogłoszeniu podziału2

1 Średnia miesięczna okresu kwiecień 2005 – marzec 2006

2 Średnia miesięczna okresu kwiecień 2006 – luty 2007