slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
« Επιπτώσεις από την πεζοδρόμηση της οδού Πανεπιστημίου » PowerPoint Presentation
Download Presentation
« Επιπτώσεις από την πεζοδρόμηση της οδού Πανεπιστημίου »

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 17
Download Presentation

« Επιπτώσεις από την πεζοδρόμηση της οδού Πανεπιστημίου » - PowerPoint PPT Presentation

tiva
124 Views
Download Presentation

« Επιπτώσεις από την πεζοδρόμηση της οδού Πανεπιστημίου »

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. « Επιπτώσεις από την πεζοδρόμηση της οδού Πανεπιστημίου »

 2. Η Πανεπιστημίου από το παρελθόν στο μέλλον

 3. . “ Για τους πεζούς˙ το χρηστικό χωριό τους είναι η πόλη. Και φτιάχτηκε η πόλη ακριβώς για να τηνε περπατούνε . Αναφωνώντας το όνομα «πόλις» , μιαν γλώσσα εννοούμε και ένα αποθετήριο των δυνατοτήτων μας . Διανοίγοντας δε τα βήματά μας σ’ αυτήν την γλώσσα απάνω περπατάμε˙ διαλεχτές της δικής μας προοπτικής […] ” Ελεύθερη απόδοση από το βιβλίο της R.Solnit, “ Wanderlust: A History of Walking ”

 4. . Κάνουμε λόγο για την πόλη της ιστορικής Αθήνας . Η έρευνά μας επικεντρώθηκε στο να καταδείξει τους διαφορετικούς κώδικες( ‘γλώσσες’ ) , με τους οποίους οι Αθηναίοι πολίτες αντιλαμβάνονται 1) την παρουσία τους στον χώρο και 2) την ανάπτυξη των βιοτικών τους δραστηριοτήτων στο κέντρο της Αθήνας . Το ζητούμενο της πεζοδρόμησης , η αναγκαιότητα , καθώς και η αποτελεσματικότητά της βρίσκονται σε λανθάνουσα υποκειμενική μορφή στις εξατομικευμένες απαντήσεις που έδωσε το κοινό . Η προσμέτρηση των δειγματοληπτικών μονάδων μας βοηθάει να εξαγάγουμε εν τέλει χρήσιμα συμπεράσματα και να επιχειρήσουμε μέσα από την διαγραμματική παρουσίαση των απαντήσεων την « αντικειμενικοποίηση » της συνολικής τάσης των .

 5. Λειτουργικοί σκοποί- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - • Μέχρι σήμερα • Περιβαλλοντικοί ( συγκοινωνία – κυκλοφορία ) • Πολιτισμικοί ( προσβασιμότητα , διακίνηση ) • Οικονομικοί ( κομβικότητα , λειτουργισμός ) • Στο μέλλον • Περιβαλλοντικοί (ελεύθεροι χώροι , αποσυμφόρηση ) • Πολιτισμικοί ( τουρισμός , αναψυχή ) • Οικονομικοί ( ανάπτυξη , εμπόριο , θέσεις εργασίας )

 6. Πιστεύετε ότι η πεζοδρόμηση της οδού Πανεπιστημίου θα βοηθήσει την επιχείρηση σας ;

 7. Πιστεύετε ότι θα διευκολυνθεί η πρόσβαση των πελατών στα καταστήματα της οδού ;

 8. Πόσο πιστεύετε ότι θα επηρεαστεί η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας;

 9. Πιστεύετε ότι θα διευκολυνθεί η πρόσβαση των πελατών στα καταστήματα της οδού;

 10. Η αλλαγή του τόπου και χρόνου τροφοδοσίας θα έχει αρνητική επίπτωση στην επιχείρησή σας;

 11. Πόσες παραλαβές έχετε ανά ημέρα; Στην πλειονότητά τους οι καταστηματάρχες απάντησαν ότι έχουν αρκετές παραλαβές στην διάρκεια μιας ημέρας, χωρίς όμως να είναι σε θέση να προσδιορίσουν ακριβώς τον αριθμό των παραλαβών. • Ποιες ώρες της ημέρας γίνονται οι παραλαβές; Στην ερώτηση αυτή, οι περισσότεροι απάντησαν πως οι παραλαβές γίνονται κατά τις πρωινές ώρες. • Σε ποιο σημείο σταθμεύουν τα φορτηγά οχήματα; Οι περισσότεροι καταστηματάρχες επί της οδού μας απάντησαν ότι τα φορτηγά οχήματα σταθμεύουν μπροστά από το κατάστημα επί της οδού Πανεπιστημίου, ενώ λίγα ήταν εκείνα τα καταστήματα τα οποία είχαν ειδικό χώρο για στάθμευσης των φορτηγών οχημάτων για τις παραλαβές, τα οποία ήταν κυρίως μεγάλα πολυκαταστήματα.

 12. Πιστεύετε ότι θα αυξηθούν τα ενοίκια στην περιοχή μετά την υλοποίηση του έργου;

 13. Θα αναβαθμιστεί το ιστορικό κέντρο της Αθήνας με την πεζοδρόμηση της Πανεπιστημίου ;

 14. Πιστεύετε ότι ένα τέτοιο έργο θα συμβάλλει στην περιβαλλοντική αναβάθμιση του κέντρου;

 15. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ • Προβλήματα • Κοινωνική ζωή • Οικονομική ζωή • Κυκλοφοριακό • Περιβάλλον • Λύσεις • Αύξηση αστυνόμευσης • Ανάκαμψη οικονομίας • Δημιουργία χώρων στάθμευσης εκτός κέντρου • Δημιουργία πράσινου

 16. ΕΠΙΛΟΓΟΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ • Επίλογος • Στόχος της εργασίας να αποτελέσει πηγή χρήσιμων πληροφοριών για τους μελετητές και τους αρμόδιους φορείς • Αισιοδοξία για την πεζοδρόμηση της πανεπιστημίου • Συμπεράσματα • Η ανάπλαση μιας περιοχής δεν πρέπει να βασίζεται μόνο σε πολεοδομικές ρυθμίσεις αλλά και σε συμπληρωματικά κοινωνικά,οικονομικά και οργανςτικά μέτρα • Η πεζοδρόμηση δεν είναι κάτι στατικό αλλά είναι μέρος ενός ευρύτερου δυναμικού συνόλου που αλλάζει μέσα στο χώρο και τον χρόνο

 17. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας!