Vytočí Vás to a riadne ....... - PowerPoint PPT Presentation

titus
vyto v s to a riadne n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vytočí Vás to a riadne ....... PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vytočí Vás to a riadne .......

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
105 Views
Download Presentation

Vytočí Vás to a riadne .......

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vytočí Vás to a riadne .......

 2. Vyskúšajte si malý testík na „spríjemnenie“ dňa...

 3. Nerozmýšľaj veľa.Na týchto otázkach, treba odpovedať hneď!!!Pozrime sa nakoľko si chytrý(á).

 4. Si pripravený(á)?Áno?Tak ideme!

 5. Zúčastníš sa na pretekoch v behu.Predbehneš druhého.Na koľkej pozícií si potom skončil?


 6. Povedal(a) si, že na prvom?Spackal(a) si to.Keď predbehneš druhého, tak preberieš jeho miesto a ty budeš druhý(á).Ideme na ďalšiu otázku, ale nerozmýšľaj dlho.

 7. Predbehneš posledného.Na koľkom mieste skončíš?

 8. Ak tvoja odpoveď znela predposledný(á),tak si to spackal ešte raz.Rozmýšľaj! Ako môžeš predbehnúť posledného ? ? ?Ak si bol za ním, tak on nemohol byť posledný. To bola nemožná otázka.Nejde Ti teraz rozmýšľanie čo?

 9. OK skúsme to ešte raz.Pamätaj si: odpovedz rýchlo!Skús toto:

 10. Máš 1000-ku. Pridaj 40a ešte 1000a teraz ešte 30a ešte 1000,teraz 20a pridaj ešte 1000a nakoniec 10.Koľko Ti vyšlo?

 11. Vyšlo Ti 5000?Ale správna odpoveď je 4100!

 12. Teraz to spočítaj pokojne aj s kalkulačkou.

 13. Evin otec ma 5 dcér1. Kach2. Kech3. Kich4. ???5. KuchAko sa volá 4?Rýchlo rozmýšľaj!

 14. EVAJe to jednoduché, nie?Prečítaj si ešte raz otázku!

 15. Pošli tento mail tvojim známym. Ak nepošleš nič sa ti nestane.Nevyhodia Ťa z práce. Ale aspoň viacej ľudí bude vedieť, že dnes im rozmýšľanie nejako nejde.