farmas yt i slageining n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Farmasøyt i slageining PowerPoint Presentation
Download Presentation
Farmasøyt i slageining

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Farmasøyt i slageining - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

Farmasøyt i slageining. Hjerneslagkonferanse Ålesund 3.4.2014 Yvonne Kosfeld Solevåg. Farmasøyt i slageining. Farmasøyt i slageining. IMM: integrated medicines management: Samstemming av legemiddellister Legemiddelgjennomgang Samtale med pasient ved utskriving Undervisning.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Farmasøyt i slageining


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
farmas yt i slageining

Farmasøyt i slageining

Hjerneslagkonferanse Ålesund 3.4.2014

Yvonne Kosfeld Solevåg

farmas yt i slageining2
Farmasøyt i slageining

IMM: integrated medicines management:

 • Samstemming av legemiddellister
 • Legemiddelgjennomgang
 • Samtale med pasient ved utskriving

Undervisning

samstemming av legemiddellister1
Samstemming av legemiddellister
 • Best mogleg informasjon om kva slags legemiddel pasienten bruker heime
 • Utgangspunkt for behandling på sjukehuset
 • Ikkje fagleg vurdering av pasienten sine legemiddel
 • Mange kjelder: kven er den beste?
samstemming av legemiddellister mange kjelder kven er den beste
Samstemming av legemiddellisterMange kjelder: kven er den beste?

Pasient administrerer legemidla sjølv:

 • Pasienten
 • Pårørande
 • (Medisinliste frå fastlege?)

Pasient får hjelp frå kommunehelsetenesta:

 • HBO
 • Multidose
 • Sjukeheim

Pasient kjem frå anna HF:

 • Epikrise
 • Siste-dags-kurve
samstemming av legemiddellister korleis sp rje pasienten
Samstemming av legemiddellisterKorleis spørje pasienten?

Spør etter:

 • Legemiddelnamn
 • Styrke
 • Dosering

Unngå ja/nei spørsmål:

  • Kva slags?
  • Kor mange?
  • Når?

Spør etter:

 • Reseptfrie legemiddel
 • Vitaminar, kosttilskot, helsekost
 • Auge/øyre/nase
 • Inhalasjonar
 • Injeksjonar
 • Kremar, plaster
 • Med som ikkje takast kvar dag/ ved behov
 • Seponert i samband med innlegging
 • Biverknadar, allergiar
legemiddelgjennomgang
Legemiddelgjennomgang

Kvalitetssikre legemiddelbruken til den enkelte pasienten

Baserer på

 • samstemt legemiddelliste
 • relevante kliniske opplysningar
legemiddelgjennomgang1
Legemiddelgjennomgang
 • Legemiddelval
 • Dosering
 • Biverknad
 • Interaksjonar
 • Praktisk handtering
 • Manglande monitorering
legemiddelgjennomgang biverknadar1
LegemiddelgjennomgangBiverknadar
 • Kognitivt svekka?
 • Munntørrheit?
 • Obstipasjon?
 • Urinretensjon?

STOPP-lista (ScreeningToolof Older People’spotentiallyinappropriatePrescriptions)

Oversett til norsk av MS Bakken, AG Granås, S Ruths og A Ranhoff (www.helsebiblioteket.no)

 • Antikolinerge legemiddel ved demens
 • Opioid utan laksantia
 • Benzodiazepinar ved falltendens
 • Kalsiumantagonistar ved kronisk obstipasjon
slide12

LegemiddelgjennomgangInteraksjonar

Cisplatin/MTX + NSAIDs/ aminoglycosider

CYP450

Filtrasjon

Metabolisme

Sekresjon

[8]

[7]

[6]

pgp

Resirkulasjon

[9]

Opptak

Fordeling

[5]

[4]

DOSE

”Effektiv dose”

Annet

protein

Samme

protein

ciprofloxacin + Ca/Al/Fe:

CaCO3 40% 

AlOH  85% 

[1]

Miljø

[2]

RP2

[3]

RP1

SSRI + MAO

Digitalis + diuretika

Respons

(effekt/bivirkning)

Med tillatelse fra

RP = reseptorprotein (enzym, reseptor,

ionekanal eller transportør)

Prosesser der interaksjoner kan oppstå

legemiddelgjennomgang interaksjonar
LegemiddelgjennomgangInteraksjonar
 • Sigarettrøyk?
 • Naturmiddel
 • Opptak frå tarm:
  • Ciprofloksacinp.o. + Ca, Fe, Mg, Al, Zn…
  • Levaxin + Ca, Fe, Mg, Al, Zn…
samtale ved utskriving
Samtale ved utskriving

Mål: Unngå hjerneslag

 • Kunnskap
 • Praktiske hjelpemiddel
 • Motivere
hjerneslag
Hjerneslag
 • Storkarsjukdom (50%) og småkarsjukdom (25%):
  • Blodtynnande

ASA, dipyridamol, clopidogrel

  • Blodtrykksenkende

ACE-hemmer, AT2 blokker, kalsiumblokker, tiazid

  • Kolesterolsenkende

Atorvastatin, simvastatin

  • Blodsukkersenkende

Metformin, glimepririd, insulin

  • Livsstil (røykeslutt osb)
 • Kardiale emboliar (atrieflimmer) (25%)
  • Antikoagulasjon:
   • Warfarin
   • NOAK
slide17
Warfarin

NOAK

(dabigatran, rivaroksaban, apiksaban)

Verkar raskt, kort halveringstid

Påverkar ikkje INR

Dosering fast (avhengig av alder, nyrefunksjon)

Ingen direkte antidot

Interaksjonar (CYP og p-gp)

 • Tar tid før effekt er etablert; inntil 1uke
 • Behov for monitorering: INR målinger
 • Dosering individuell etter INR
 • Antidot: vitamin K (Konakion)
 • Interaksjonar (vit K-kost, CYP)