Uwarunkowania rozwojowe aktywno ci spo ecznej i zawodowej dzieci i m odzie y z rodzin zast pczych
Download
1 / 37

Szprotawa 2012 - PowerPoint PPT Presentation


  • 87 Views
  • Uploaded on

Uwarunkowania rozwojowe aktywności społecznej i zawodowej dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych. Szprotawa 2012. Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej. Aktywność vs pasywność.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Szprotawa 2012' - ting


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Uwarunkowania rozwojowe aktywno ci spo ecznej i zawodowej dzieci i m odzie y z rodzin zast pczych

Uwarunkowania rozwojowe aktywności społecznej i zawodowej dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych

Szprotawa 2012

Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowanyze środków Unii Europejskiej


Aktywność vs pasywność

Aktywność: ukierunkowanie na nowość, działanie, umiejętności, twórczość, rozwój, efektywność czy potencjałPasywność: bierność, apatia, brak odwagi i brak konsekwencji, stagnacja, pesymizm czy nawet wyuczona bezradność

Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”

realizowanyze środków Unii Europejskiej


Zakres pojęć

Aktywność społeczna: więzi międzyludzkie (rozwój: przywiązanie, więź braterska, rodzinna, koleżeńska, małżeńska, rodzicielska itd.)Aktywność zawodowa: przedsiębiorczość (rozwój: w zabawie, w nauce, w pracy)

Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”

realizowanyze środków Unii Europejskiej


Aktywność – zakres problemowy

Skąd się bierze taka kompetencja osobowości jaką jest aktywność, działanie? Czy istnieje w człowieku coś, co można nazwać potrzebą aktywności? Na co potrzeba aktywności jest ukierunkowana?Jak powstaje aktywność (działanie)? W oparciu o jakie cechy się rozwija? Które momenty w rozwoju człowieka można uznać za kluczowe dla formowania się aktywności społecznej czy zawodowej?

Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”

realizowanyze środków Unii Europejskiej


Główne determinanty rozwoju aktywności

społecznej i zawodowej

biologiczne: np. dynamika rozwoju układu nerwowego (konsekwencje zmian w CUN)środowiskowe:uniwersalne: zmiany w relacjach rodzinnych, wzorach więzi międzyludzkich, uprzemysłowieniuindywidualne: zdarzenia nietypowe i traumatyczne (zaburzenia więzi)

Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”

realizowanyze środków Unii Europejskiej


Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”

realizowanyze środków Unii Europejskiej


Determinanty biologiczne

-> Biologiczny wymiar życia człowieka podlega bardzo powolnym zmianom adaptacyjnym, które określa się mianem ewolucji. -> Nie postępuje ona tak szybko jak rozwój społeczno-kulturowy i sprzężone z nimi zmiany technologiczne.

Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”

realizowanyze środków Unii Europejskiej


Determinanty biologiczne

-> mózg dziecka nie zmienił się od kilkudziesięciu tysięcy lat -> człowiek biologicznie nie jest przystosowany do współczesnych warunków lecz tych, które istniały w epoce plejstoceńskiej

Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”

realizowanyze środków Unii Europejskiej


Uwarunkowania ewolucyjne

Rozwój dziecka wymaga uwzględnienia tychże specyficznych uwarunkowań, jakimi była:-> duża bliskość rodziców i innych ludzi (w tym starszych dzieci)-> duża i szybko osiągana względna samodzielność dzieci

Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”

realizowanyze środków Unii Europejskiej


Aktywność jako efekty ewolucji

Dwa systemy aktywności genetycznie uwarunkowanej (odruchy):-> zachowania przywiązaniowe – ukierunkowane na budowanie bliskich więzi (stabilizacja, bezpieczeństwo, bliskość, zaufanie)-> zachowania eksploracyjne – ukierunkowane na poznawanie świata (zmiana, nowość, poznawanie, ekscytacja, przekraczanie granic, adaptacja do zmieniających się warunków)

Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”

realizowanyze środków Unii Europejskiej


Bezpiecze stwo wyzwanie blisko eksploracja
BEZPIECZEŃSTWO WYZWANIEBLISKOŚĆ EKSPLORACJA

Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”

realizowanyze środków Unii Europejskiej


Www dzikiedzieci pl
www.dzikiedzieci.pl

Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”

realizowanyze środków Unii Europejskiej


Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”

realizowanyze środków Unii Europejskiej


BEZPIECZEŃSTWO EMOCJONALNE WYMAGANIA

STABILNOŚĆ, WSPARCIE WYZWANIE

Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”

realizowanyze środków Unii Europejskiej


Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”

realizowanyze środków Unii Europejskiej


Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”

realizowanyze środków Unii Europejskiej


BEZPIECZEŃSTWO WYZWANIE

Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”

realizowanyze środków Unii Europejskiej


-> Dziecko ma poczucie, że jest dobrze przywiązane: co oznacza, że gdy zaistnieje taka potrzeba będzie miało możliwość powrotu, przywrócenia poczucia bezpieczeństwa lub/i zregenerowania swoich sił wyczerpanych w trakcie wysiłku podjętego w trakcie eksploracji.-> Lina jest elastyczna: dziecko ma możliwość doświadczenia, z jednej strony, subiektywne poczucie wolności i samodzielności w zdobywaniu kolejnego osiągnięcia, w wyborze obiektu zainteresowania, z drugiej natomiast, względnego kontrolowania dystansu między tym co już wie, co może, a tym czego pragnie.-> Kluczem maksymalizowania satysfakcji w eksploracji jest więc zbliżenie do kulminacyjnego napięcia wynikającego z osiągnięcia styku granic poznania z granicą bezpiecznego ryzyka.

Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”

realizowanyze środków Unii Europejskiej


Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”

realizowanyze środków Unii Europejskiej


Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”

realizowanyze środków Unii Europejskiej


BEZPIECZEŃSTWO WYZWANIE

Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”

realizowanyze środków Unii Europejskiej


Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”

realizowanyze środków Unii Europejskiej


Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”

realizowanyze środków Unii Europejskiej


Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”

realizowanyze środków Unii Europejskiej


Dalekie i satysfakcjonujące skoki (aktywność społeczno-zawodowa)

zależne są od tego jak jesteśmy przywiązani

Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”

realizowanyze środków Unii Europejskiej


Główne modele

-Usuwanie przeszkód: nadopiekuńczość (curling parenthood, emptyprizes) – zrobię za ciebie bo nie potrafisz, bo zniszczysz, bo trudniejsza jest nauka dziecka aniżeli zrobienie za nie- niedostrzeganie trudności: under-parenting, zaniedbanie- usuwanie przeszkody: podejście farmakologiczne

Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”

realizowanyze środków Unii Europejskiej


Między pomocą a ochroną - „pomoc do samopomocy”

Parafrazując zasadę pomocniczości należy powiedzieć, że:- co dziecko z własnej inicjatywy i własnymi siłami może zdziałać, tego jemu „nie wolno wydzierać”, niesprawiedliwością, szkodą i zakłóceniem jest zabieranie mu tych zadań, które może spełnić. - każde działanie wychowawcze ma ze swej natury charakter pomocniczy; powinno pomagać dzieciom, a „nie niszczyć ich lub wchłaniać”

Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”

realizowanyze środków Unii Europejskiej


Ekologiczny model rozwoju człowieka – Bronfenbrenner, 1979

Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”

realizowanyze środków Unii Europejskiej


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”

realizowanyze środków Unii Europejskiej


Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”

realizowanyze środków Unii Europejskiej


Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”

realizowanyze środków Unii Europejskiej


Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”

realizowanyze środków Unii Europejskiej


Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”

realizowanyze środków Unii Europejskiej


Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”

realizowanyze środków Unii Europejskiej


Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”

realizowanyze środków Unii Europejskiej


Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”

realizowanyze środków Unii Europejskiej


Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”

realizowanyze środków Unii Europejskiej


ad