ระบบการจัดเก็บในคลังสินค้า
Download
1 / 28

?????????????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

ระบบการจัดเก็บในคลังสินค้า. Storage Systems. Dedicated Storage Location Policy Randomized Storage Location Policy Class-based Dedicated Storage Location Policy Shared Storage Location Policy Continuous Warehouse Layout. Determination of Space Requirement. Dedicated Storage Location Policy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ??????????????????????????' - timothy-mendez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
6721402

ระบบการจัดเก็บในคลังสินค้าระบบการจัดเก็บในคลังสินค้า


Storage systems
Storage Systemsระบบการจัดเก็บในคลังสินค้า

 • Dedicated Storage Location Policy

 • Randomized Storage Location Policy

 • Class-based Dedicated Storage Location Policy

 • Shared Storage Location Policy

 • Continuous Warehouse Layout


Determination of space requirement
Determination of Space Requirementระบบการจัดเก็บในคลังสินค้า


Dedicated storage location policy
Dedicated Storage Location Policyระบบการจัดเก็บในคลังสินค้า

 • Also call “fixed slot storage”

 • Specific storage location is assigned to each product

 • Storage system

  • Part number sequence

  • Throughput-based dedicated storage

   Throughput: Number of storages or retrievals per time period เช่น 320 storages ต่อ 8 ชั่วโมงการทำงาน เป็นต้น


Space requirement
Space Requirementระบบการจัดเก็บในคลังสินค้า

 • One and only one product is assigned to a specific location

 • Number of storage locations assigned must be capable of satisfying the maximum storage requirement of product.

 • Determination method

  • Maximum storage location

  • Service level

  • Cost based


Space requirement1
Space Requirementระบบการจัดเก็บในคลังสินค้า

 • Maximum storage requirement

  • The number of storage slots provided  max. storage requirement

  • See example (workshop)


Space requirement2
Space Requirementระบบการจัดเก็บในคลังสินค้า

 • Service Level

  • Can be determined based on a probability of having sufficient storage slots to satisfy storage demand

  • Service level = Demand Satisfied/Total Demand

  • Let’s

   • Qj = Number of slots provided for product j


Space requirement3
Space Requirementระบบการจัดเก็บในคลังสินค้า

 • Probability of having sufficient slots for product j is:

  P[Sj Qj]

  Sj represent the slot demand for product j

  The CDF of the function is:

  Fj(Qj) = P[Sj  Qj]


Space requirement4
Space Requirementระบบการจัดเก็บในคลังสินค้า

 • Probability of 1 or more slot shortage

  P[1 or more shortage] = 1 – P[no shortage]

 • Hence, probability of no shortage for all product j = 1, 2, …, n

  P[no shortage] = (P[no shortage of product j])

  P[1 or more shortage] =1-(P[no shortage of product j])


Space requirement5
Space Requirementระบบการจัดเก็บในคลังสินค้า

 • Service Level

  • จากทฤษฎีความน่าจะเป็น เมื่อกำหนดให้

   • Z แทนค่ามาตรฐานของตัวแปรสุ่มที่แจกแจงแบบปกติมาตรฐาน มีค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0 และ 1 ตามลำดับ

   •  แทนระดับบริการ (service level) ที่ต้องการ


Space requirement6
Space Requirementระบบการจัดเก็บในคลังสินค้า

จะได้ จำนวน Slots ที่รับประกันระดับบริการ  คือ

Qj = Mj + ZSDj

เมื่อ Qj = จำนวน slots ที่ต้องการเพื่อรับประกันระดับบริการ 

Mj = จำนวน Slots เฉลี่ยที่ต้องการต่อวัน

SDj = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ Slots ที่ต้องการต่อวัน

 • See example (workshop)


Optimized q j
Optimized Qระบบการจัดเก็บในคลังสินค้าj

Minimize Qj

ST: (Fj(Qj))  P

Qj  0

P = minimum probability of no shortage of storage slot


Space requirement7
Space Requirementระบบการจัดเก็บในคลังสินค้า

Maximize (Fj(Qj))

ST:

Qj  S

Qj  0

S = Total slots available


Space requirement8
Space Requirementระบบการจัดเก็บในคลังสินค้า

 • Cost-based

 • Mathematical model is needed, (example)

 • Conditions:

  • There are fixed cost Co for “owned” storage Qj

  • The operating cost for owned storage is C1,t per space period

  • If owned storage is less than demand, the excess requirement can be leased at an operating cost of C2,t per space period


Example math model cont
Example math. Model (cont.)ระบบการจัดเก็บในคลังสินค้า

Definition of parameters

- Qj : ‘owned’ storage capacity for product j

- T : length of the planning horizon in time period

- dt,j: storage space required for product j during period t

- TC(Q1,…,Qn) : Total cost function over the planning horizon as a function of the set of storage capacities

- Co : discount present worth cost per unit storage capacity owned during planning horizon of T time period

- C1, t: discount present worth cost per unit stored in owned space during planning time t

- C2,t: discount present worth cost per unit stored in leased space during planning time t


Example math model cont1
Example math. Model (cont.)ระบบการจัดเก็บในคลังสินค้า

 • Therefore, the Total Cost function is:

 • Fixed cost + Operating cost


Example math model cont2
Example math. Model (cont.)ระบบการจัดเก็บในคลังสินค้า

 • min(dt,j,Qj) = dt,j if dt,j < Qj

  =Qjif dt,j ≥ Qj

 • max(dj,t-Qj,0) = 0 if dt,j-Qj < Qj

  = dt,j-Qj if dt,j-Qj ≥ Qj


Example math model cont3
Example math. Model (cont.)ระบบการจัดเก็บในคลังสินค้า

 • Solution technique (one of them)

  • Let’s C’ = C0/(C2-C1)

   Then,

  • Sequence in decreasing order the demand for space

  • Sum the demand frequencies over the sequence

  • When partial sum is first equal to or greater than C’, stop; the optimum capacity equals that demand level


Example math model cont4
Example math. Model (cont.)ระบบการจัดเก็บในคลังสินค้า

 • Take a hand on example and see if we can…


Assigning products storage retrieval locations
Assigning Productsระบบการจัดเก็บในคลังสินค้าStorage/Retrieval Locations

 • Given That

  • s = number of storage slots or location

  • n = number of product to be stored

  • m = number of inputs/outs (I/O) points

  • Sj = storage requirement for product j, expressed in number of storage slots

  • Tj = throughput requirement or activities level for product j, expressed by the number of storage/retrievals (S/R) performed per unit time


Assigning products storage retrieval locations1
Assigning Productsระบบการจัดเก็บในคลังสินค้าStorage/Retrieval Locations

 • pi,j =percent of S/R tripe for product j that are from/to I/O point i

 • Ti,k = time required to travel betweenI/Opoint i and S/R location k

 • Xj,k = 1 if product i is assigned to S/R location k or 0 otherwise

 • f(x) = expect time required to satisfies the throughput requirement for the system

 • See workshop


Assigning products storage retrieval locations2
Assigning Productsระบบการจัดเก็บในคลังสินค้าStorage/Retrieval Locations

 • Mathematical model as shown can be used (also discuss via workshop)


Assigning products storage retrieval locations3
Assigning Productsระบบการจัดเก็บในคลังสินค้าStorage/Retrieval Locations


Randomized storage location policy
Randomized Storage Location Policyระบบการจัดเก็บในคลังสินค้า

 • Also known as “Floating Slot Storage”

 • Each open storage slot has equal chance of being assigned when a load arrive

 • In practice, when the load arrive, it is placed in the “closest” open feasible location

 • Retrieval occurs on a FIFO basis


Space requirement9
Space Requirementระบบการจัดเก็บในคลังสินค้า

 • Storage space requirement equal the maximum of the aggregate storage requirements for products.

 • See example (workshop)


Dedicated d vs randomized r storage location policy
Dedicated (D) VS Randomized (R) Storage Location Policyระบบการจัดเก็บในคลังสินค้า

 • R requires less space than D

 • It is more difficult to determine the exact location of R than that of D

 • D requires less travel time (on average) in storages and retrievals of products


Class based dedicated storage location policy
Class-based Dedicated Storage Location Policyระบบการจัดเก็บในคลังสินค้า

 • A compromise between dedicated and randomized storage location policies

 • Products are classified into classes according to their S/R ratios

 • Dedicated policy applies between classes while Randomized policy applies within each class.

 • See example (workshop)


Shared storage location policy
Shared Storage Location Policyระบบการจัดเก็บในคลังสินค้า

 • Shared storage recognizes and takes advantage of the inherent differences in lengths of timethat individual pallet loads remain in storage


ad