slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kraszewski

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kraszewski - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kraszewski Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Warszawska. Percepcja społeczna energetyki atomowej 26 maja 2008. ENERGETYKA JĄDROWA - PROTESTY. Infrastruktura energetyki jądrowej powoduje największe ryzyko konfliktu: Interwenienci:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kraszewski' - timon-velasquez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kraszewski

Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Warszawska

Percepcja społeczna energetyki atomowej

26 maja 2008

slide2
ENERGETYKA JĄDROWA - PROTESTY
 • Infrastruktura energetyki jądrowej powoduje największe ryzyko konfliktu:
 • Interwenienci:
  • Pozarządowe organizacje ekologiczne
  • Lokalne społeczności
  • Samorządy
  • Lobbies (górnicze, naftowe, OZE…)
slide3
ENERGETYKA JĄDROWA

CZY WARTO WRACAĆ W POLSCE DO DYSKUSJI O ENERGETYCE JĄDROWEJ?

slide4
WYZWANIA DLA ENERGETYKI

DWIE KWESTIE SĄ DZIŚ PIERWSZOPLANOWE W WYMIARZE GLOBALNYM:

1. Bezpieczeństwo energetyczne

2. Walka z efektem cieplarnianym (głównie poprzez redukcję emisji CO2)

OBIE DOTYCZĄ ŻYWOTNYCH INTERESÓW POLSKI

slide5
BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

Konieczność odbudowy sektora wytwarzania energii

 • 10% zainstalowanej mocy jest bezużyteczna.
 • 30% już teraz wymaga wymiany lub modernizacji.
 • 20% musi być odbudowane do roku 2030

Konieczność zapewnienia energii dla procesów rozwoju gospodarczego

Wzrost PKB (w %), w latach 2006-2015, zgodnie z NSRO

slide6
REDUKCJA EMISJI CO2

Polityka klimatyczna Polski: cel redukcyjny w roku 2020 w stosunku do roku bazowego (1988) – 40%

 • W LATACH 2013-2020 KONIECZNA BĘDZIE REDUKCJA RZĘDU 170 MLN TON GAZÓW CIEPLARNIANYCH (OK. 30% OBECNEJ EMISJI) – CEL TEN WYDAJE SIĘ OBECNIE NIEMOŻLIWY DO OSIĄGNIĘCIA.
 • PO 2013 WOLNY RYNEK HANDLU EMISJAMI MOŻE SPOWODOWAĆ JUŻ W PIERWSZYM ROKU PODWYŻKI CEN ENERGII O 50-70%. TO MOŻE SPOWOLNIĆ LUB NAWET ZAHAMOWAĆ ROZWÓJ GOSPODARCZY
slide7
KIERUNKI DZIAŁAŃ

Bezpieczeństwo energetyczne i ograniczenie emisji CO2 może być zapewnione na 7 sposobów:

 • efektywność użytkowania energii,
 • odnawialne źródła energii (OZE),
 • nowe technologie energetyki jądrowej,
 • zaawansowane technologie zgazowania węgla,
 • sekwestracja i magazynowanie CO2,
 • hybrydowe silniki samochodowe,
 • wykorzystanie rozproszonych zasobów energii.
 • (Amerykański Instytut Badawczy Energetyki (EPRI))
slide8
ENERGETYKA JĄDROWA

RZĄD MA PEŁNE PRAWO (A NAWET OBOWIĄZEK) WRÓCIĆ DO ENERGETYKI JĄDROWEJ JAKO JEDNEGO Z ELEMENTÓW PLANU ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW ENERGETYCZNYCH KRAJU

Jak zmniejszyć pole konfliktu?

slide9
5

7

4

1

2

Sąd

3

Jądrowa

Interwenienci

ANATOMIA KONFLIKTU

Podejmujący decyzję

Elektrownia

Inwestor

slide10
ETIOLOGIA, czyli gdzie leży przyczyna?
 • INWESTORZY:Arogancja. Błędy proceduralne. Niedocenianie roli konfliktu w podejmowaniu decyzji.
 • DECYDENCI: Słaba klasa polityczna: Wmanewrowani w konflikt myślą raczej o swojej pozycji politycznej, aniżeli o dobru społecznym.
 • INTERWENIENCI:Społeczności lokalne: Brak zaufania do PD. Edukacja (ekologiczna) jest niewystarczająca - NIMBY.
 • POE: często prymat ideologii nad zasadą optymalności.
 • To powoduje, że decyzje dotyczące rozwoju infrastruktury są trudne do uzasadnienia, zatem słabo odporne na argumenty polityczne i podatne na KONFLIKT.
slide11
KONFLIKT!KONFLIKT!KONFLIKT!

AKSJOLOGIA, czyli JAK BYĆ SKUTECZNYM…

Inne priorytety

np. polityczne

Analiza techniczna, ekonomiczna

i środowiskowa

(fakty)

PODEJMUJĄCY

DECYZJĘ

Zaangażowanie społeczne

(wartości)

slide12
BENEFICJENCI

POSZKODOWANI

INTERWENIENCI

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE

W SYSTEMIE DEMOKRATYCZNYM SPOŁECZEŃSTWO MA PEŁNE PRAWO DO UCZESTNICTWA W PROCESACH PLANOWANIA I PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI

 • DOCELOWE GRUPY SPOŁECZNE (na przykładzie EJ)
 • BENEFICJENCI: ci, którzy korzystają z energii elektrycznej (ogół mieszkańców Polski).
 • POSZKODOWANI:ci, którzy uznają, że ich interes jest zagrożony w wyniku realizacji przedsięwzięcia (np. mieszkańcy okolic EJ, przedsiębiorcy przemysłu paliw kopalnych, energetyki odnawialnej, branży spożywczej i turystycznej…).
 • INTERWENIENCI:ci, którzy zdecydują się na udział w konsultacjach, w programie uczestnictwa i ew. w proteście.
slide13
INERWENIENCI: Zrozumieć ich interes
 • POZARZĄDOWE ORGANIZACJE EKOLOGICZNE– przestrzeganie zasad ekorozwoju, ochrona zasobów przyrody, nadmierne emisje substancji i energii, ochrona krajobrazu.
 • Ochrona (interes) środowiska przyrodniczego
 • LOKALNE SPOŁECZNOŚCI – pogorszenie warunków zdrowotnych, zmniejszenie wartości nieruchomości, pogorszenie warunków egzystencji, itp.
 • Ochrona (interes) środowiska społecznego
 • STOWARZYSZENIA PROFESJONALNE - hotelarze, deweloperzy, kupcy
 • Ochrona (interes) środowiska ekonomicznego
 • Interwenienci obawiają się, że w procesie decyzyjnym ich interes nie zostanie należycie uwzględniony
slide14
ANALIZA TECHNICZNA

Zasadność EJ musi wynikać z analiz w fazie planowania strategii rozwoju energetyki – w nawiązaniu do działań efektywnościowych, rozwoju OZE, IGCC i CCS

 • FAZA PLANOWANIA STRATEGICZNEGO
  • RZETELNA PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ
  • Rzetelna = wolna od manipulacji lobbies
  • ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZO-ŚRODOWISKOWA WARIANTÓW STRATEGII ROZWOJU ENERGETYKI
  • Sformułowanie wariantów i kryteriów oceny. Studium wykonalności bloku IGCC z CCS. Studium wykonalności elektrowni jądrowej, analiza wariantów lokalizacji. Analiza (wielokryterialna) wariantów. itp.
slide15
A MOŻE
 • OGÓLNOPOLSKI OKRĄGŁY STÓŁ ENERGETYCZNY?
 • MOŻLIWE KIERUNKI DZIAŁAŃ:
 • INICJOWANIE OPRACOWAŃ I RAPORTÓW
 • ANALIZA WARIANTÓW ROZWOJU ENERGETYKI
 • INICJOWANIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH
 • INICJOWANIE BADAŃ OPINII PUBLICZNEJ
 • PRZYGOTOWANIE REKOMENDACJI DLA RZĄDU

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE W FAZIE P.S.

KONFLIKT CZY WSPÓŁPRACA?

?

slide16
ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE W FAZIE P.S.

KTO POWOŁUJE „STÓŁ”?

MINISTROWIE GOSPODARKI I ŚRODOWISKA? PREMIER?

KOGO ZAPROSIĆ DO UDZIAŁU?

 • PREDSTAWICIELI DUŻYCH FIRM ENERGETYKI ZAWODOWEJ
 • PRZEDSTAWICIELI INTERESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
 • POZARZĄDOWE ORGANIZACJE EKOLOGICZNE
 • POLSKĄ AGENCJĘ ATOMISTYKI
 • EKSPERTÓW
 • Nie unikajmy trudnych partnerów, oni i tak będą dochodzić swego interesu – rozmawiajmy z nimi, gdy wszystkie opcje są jeszcze otwarte.
slide17
EDUKOWANIE
 • PROGRAMY EDUKACYJNE OSZCZĘDZANIA ENERGII
 • ENERGETYKA I OCHRONA KLIMATU
 • BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE
 • ILE KOSZTUJE ENERGIA?

BENEFICJENCI

POSZKODOWANI

NAKŁADY NA EDUKOWANIE

slide18
ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE I ANALIZA TECHNICZNA

WYBÓR WARIANTÓW DO ANALIZY W PLANOWANIU SRATEGICZNYM

 • WARIANT „ZEROWY” – Business as usual
 • WARIANT 50% ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
 • WARIANT Z 3 ELEKTROWNIAMI JĄDROWYMI - 15% z EJ, 18% z OZE
 • INNE WARIANTY – zgłaszane w toku prac OSE

Wariant mało realny – również i takie warianty trzeba zbadać, na życzenie zainteresowanych. To z analizy powinien wynikać np. zbyt wysoki koszt tego wariantu

 • Pomóż zainteresowanym określić „ich” warianty – one mogą być interesujące. A jeśli są nierealne – niech to sami zobaczą…
slide19
ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE I ANALIZA TECHNICZNA

WYBÓR KRYTERIÓW OCENY WARIANTÓW SYSTEMU DO ANALIZY W STUDIUM STRATEGICZNYM

 • KRYTERIA TECHNICZNE
 • KRYTERIA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO
 • KRYTERIA EKONOMICZNE
 • KRYTERIA OCHRONY ŚRODOWISKA
 • KRYTERIA SPOŁECZNE
 • MAKSIMUM 20-30 KRYTERIÓW!
slide20
ANALIZA PORÓWNAWCZA WARIANTÓW

METODA ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ

POLEGA NA PORÓWNANIU MIEDZY SOBĄ WARIANTÓW DECYZYJNYCH POSŁUGUJĄC SIĘ ZBIOREM KRYTERIÓW WŁAŚCIWYCH DO OCENY RÓŻNORAKICH ASPEKTÓW TYCH WARIANTÓW.

 • OPIS MOŻLIWYCH DECYZJI MA POSTAĆ MACIERZY
 • USTALENIE PREFERENCJI UCZESTNIKÓW PROCESU DECYZYJNEGO
 • USZEREGOWANIE WARIANTÓW OD NAJBARDZIEJ DO NAJMNIEJ POŻĄDANEGO
 • AWK ma wszelkie cechy narzędzia wspomagającego udział społeczeństwa na etapie podejmowania decyzji.
slide21
IMPLEMENTACJA PLANU
 • PRAWIDŁOWO PODJĘTA DECYZJA KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH, KTÓRE DOPROWADZIŁY DO POROZUMIENIA Z WIĘKSZOŚCIĄ INTERWENIENTÓW KOŃCZY DYSKUSJE.
 • TERAZ W INTERESIE SPOŁECZNYM IMPLEMENTACJA PLANU MA ABSOLUTNY PRIORYTET
slide22
ZAGROŻENIA PROJEKTU
 • UPOLITYCZNIENIE PROCESU DECYZYJNEGO – ZWŁASZCZA W OKRESACH PRZEDWYBORCZYCH
 • MENTALNOŚĆ NIEKTÓRYCH INWESTORÓW „JA TU JESTEM OD BUDOWANIA…”
 • IDEOLOGIZACJA KWESTII ENERGETYKI JĄDROWEJ ZE STRONY WIELU POZARZĄDOWYCH OORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH
 • LOBBING GRUP INTERESÓW ZA „ODPOWIEDNIMI” ROZWIĄZANIAMI
 • POKUSA ZBYTNIEGO „PÓJŚCIA NA SKRÓTY” – OMAWIANE DZIAŁANIA WYMAGAJĄ CZASU
slide23
KONKLUZJA
 • NALEŻY ZDAĆ SOBIE SPRAWĘ, ŻE ZASADNICZY PROBLEM BUDOWY ENERGETYKI JĄDROWEJ LEŻY TYLE SAMO W SFERZE ANALIZ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH, CO W:
 • GDZIE TO KONIECZNE, PRZEMYŚLENIU JESZCZE RAZ KWESTII STRATEGII ROZWOJU ENERGETYKI
 • UWZGLĘDNIENIU WŁAŚCIWEJ ROLI KRYTERIÓW OCHRONY ŚRODOWISKA
 • UZYSKANIU MOŻLIWIE SZEROKIEJ AKCEPTACJI SPOŁECZNEJ DLA PLANOWANYCH INWESTYCJI.
 • NALEŻY PONADTO WDROŻYĆ TAKIE PROCEDURY I DOMAGAĆ SIĘ TAKIEGO PRAWA, KTÓRE POZWOLI NA SKRÓCENIE CZASU PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH – ZWŁASZCZA LINIOWYCH – (ENERGETYCZNE LINIE PRZESYŁOWE)
ad