1 / 27

201 2

Презентація педагогічного досвіду. 201 2. Атестаційне портфоліо. учителя математики і інформатики Старобільської загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів № 4 Авсяникової Ірини Володимирівни. “ Жити – означає вчитись, Вчитись – означає жити". Освіта - вища

Download Presentation

201 2

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Презентаціяпедагогічного досвіду 2012

 2. Атестаційне портфоліо учителя математики і інформатики Старобільської загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів № 4 Авсяникової Ірини Володимирівни

 3. “Жити – означає вчитись, Вчитись – означає жити" Освіта - вища Луганський державний педагогічний інститут ім. Т.Г.Шевченка (1992 р) Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії Керівник районного методичного об'єднання вчителів математики (з 2010 р) Педагогічний стаж – 20 років Авсяникова І.В.

 4. Провідна ідея Підвищення ефективності якості уроку шляхом упровадження комп’ютерних технологій Авсяникова І.В.

 5. Прогнозовані результати • формування умінь працювати з інформацією; •  розвиток комунікативних здібностей; •  створення умов для розвитку та самореалізації учнів; •  розвиток потреби поповнювати знання; •  вміння на основі аналізу попередньої інформації формувати власну точку зору; •  генерувати власні оригінальні думки та ідеї

 6. Науково-методична діяльність Виступи на районному методичному об’єднанні вчителів математики • Підготовка та проведення організаційних семінарів (серпень 2010, 2011, 2012) • “Підвищення ефективності якості уроку шляхом упровадження комп’ютерних технологій”(листопад 2010) • “Створення ситуації успіху на уроках математики” (листопад 2011) • “Розвиток життєвих компетентностей як засіб формування математичного світогляду учнів”(грудень 2011) Авсяникова І.В.

 7. Науково-методична та виховна діяльність Виступи на педагогічних радах школи • “Формування життєвих компетентностей учнів засобами навчального проекту на уроках математики і інформатики” (жовтень 2009) • “Роль самоврядування в класному колективі” (січень 2010) • “Позитивнийіміджшколи” (березень 2012) Авсяникова І.В.

 8. Методичні розробки • Тема. Показникова функція (9 уроків) • Цикл уроків з алгебри і початків аналізу для 11 класу. Профільний рівень • У додатках - 8 презентацій, тестові завдання (Test-W) Авсяникова І.В.

 9. Апробація науково-методичною установою власної методичної розробки Тема. Показникова та логарифмічна функції(12 уроків) Цикл уроків з алгебри і початків аналізу для 11 класу. Рівень стандарту. У додатках – 11 презентацій, тестові завдання (Test-W) Авсяникова І.В.

 10. Науково-методична діяльність Курс лекцій та практичних занять для учителів школи з основ комп’ютерної грамотності (жовтень 2011) Авсяникова І.В.

 11. Результати педагогічної діяльності Рівень навченості учнів з математики за 2008-2013 роки Авсяникова І.В.

 12. Результати педагогічної діяльності Рівень якості знань учнів з математики за 2008-2013 роки Авсяникова І.В.

 13. Результати участі учнів у Всеукраїнських олімпіадахІІ етап Авсяникова І.В.

 14. Публікації • Системи рівнянь другого степеня із двома змінними. Урок з алгебри для 9 класу. • Розв’язування вправ на виконання додавання й віднімання раціональних чисел. Урок з математики для 6 класу. • Математичний брейн-ринг. Позакласний захід з математики для 10 класу. • Турнір “Інфознайка”. Позакласний захід з інформатики для 10 класу. Авсяникова І.В.

 15. Позакласна робота Відео-конференція10 – 11 класи Авсяникова І.В.

 16. Позакласна робота Математичний брейн-ринг10 клас Авсяникова І.В.

 17. Математичний калейдоскоп11 клас Позакласна робота Авсяникова І.В.

 18. Турнір “Інфознайка”9 – 11 класи Позакласна робота Авсяникова І.В.

 19. Розвиток професійної майстерності 2009 рік Авсяникова І.В.

 20. Курси підвищення кваліфікації Авсяникова І.В.

 21. Участь у фахових конкурсах • Лауреат конкурсу “Учитель року - 2010” 2. Участь у виставці педагогічних технологій Авсяникова І.В.

 22. Відзнаки та нагороди Авсяникова І.В.

 23. Мій клас

 24. E-mail: avsyasha1@mail.ru099 – 748 – 05 - 50

More Related