udnyttelse af kontrollerede data i danske folkebibliotekers webkataloger n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Udnyttelse af kontrollerede data i danske folkebibliotekers webkataloger PowerPoint Presentation
Download Presentation
Udnyttelse af kontrollerede data i danske folkebibliotekers webkataloger

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Udnyttelse af kontrollerede data i danske folkebibliotekers webkataloger - PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on

Temadag med faggruppen Fabita torsdag den 11. november 2010 på Vejle Bibliotek. Udnyttelse af kontrollerede data i danske folkebibliotekers webkataloger. Henning Grauballe & Kirsten Marie Strunck. http://www2.db.dk/dbf/E-serie/Nr3_HG+KS.pdf. Kontrollerede data.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Udnyttelse af kontrollerede data i danske folkebibliotekers webkataloger' - tillie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
udnyttelse af kontrollerede data i danske folkebibliotekers webkataloger
Temadag med faggruppen Fabita torsdag den 11. november 2010 på Vejle Bibliotek

Udnyttelseafkontrollerede data idanskefolkebibliotekerswebkataloger

Henning Grauballe & Kirsten Marie Strunck

kontrollerede data
Kontrollerede data

Kontrollerede data - f.eks. opslag, klassemærker

ogkontrolleredeemneord - hargennemtiden

væretbrugtsommiddeltil at opfylde den

funktionalitet, somsiden Cutters tidharværet

kendtsom”The second objective of the catalogue”

ellerkatalogenssamlendeogrelaterendefunktion

kontrollerede data i webkataloger
Kontrollerede data iwebkataloger

Kontrollerede data ibibliografiske poster optræderi mange

folkebibliotekskatalogersomhyperlinksellersom

kategoriertiludvidelseellerbegrænsningafsøgninger. På

den mådefungerer de kontrollerede data vedderes

tilstedeværelsepåbrugergrænsefladensom:

 • Navigationsmulighederikatalogen
 • Interaktionsmuligheder for brugeren
the power of the hyperlink
”The Power of the Hyperlink”
 • Nårkontrollerede data optræderiwebkatalogernesom hyperlinks

understøtter de en brugeradfærd, sombrugernekenderfraandre

værktøjer

 • Brugerenkanfortsætte den adfærdsombrugespåWeb’en: taste

en søgetermi en søgeboxognavigereidetbibliografiskeuniversved

hjælpaf de hyperlinks, dervisesi de fundne poster

 • ”The Power of the Hyperlink” fårsåledes en samlendeogrelaterendefunktion
to find og to navigate statement of international cataloguing principles 2009
“To find” og “to navigate”Statement of International Cataloguing Principles – 2009

4. Objectives and Functions of the Catalogue

4.1.2. to find sets of resources representing

all resources belonging to the same work

all resources embodying the same expression

all resources exemplifying the same manifestation

all resources associated with a given person, family, or corporate body

all resources on a given subject

4.5. to navigate within a catalogue and beyond (that is, through the logical arrangement of bibliographic and authority data and presentation of clear ways to move about, including presentation of relationships among works, expressions, manifestations, items, persons, families, corporate bodies, concepts, objects, events, and places)

motivation for unders gelsen
Motivation for undersøgelsen
 • Kontrollerede data erressourcekrævende at producere
 • De findesiforvejenifolkebibliotekernesonlinekataloger

 • I hvilketomfanganvendes de kontrollerede data som

hyperlinks til navigation ogsominteraktionsmiddeltil

søgningpå ”Nogetderligner” ?

 • Udnyttespotentialetgodtnok ?
unders gelsessp rgsm l
Undersøgelsesspørgsmål
 • Hvilkefelteri danMARC2 formatetindeholderkontrollerede data?
 • Hvilkefelterskontrollerede data visessom hyperlinks ivis-formaterneifolkebibliotekerneswebkataloger?
 • Hvilkefelterskontrollerede data anvendestilsøgningpå ”Nogetderligner”?
 • Kan deriagttagesbestemtemønstreibrugenaf hyperlinks?
metode
Metode
 • Undersøgelsenaffolkebibliotekernes online katalogererforetaget via adgangentilkatalogernefraInternettet. Dataindsamlingenerforetagetiforåretogsommeren 2008. UndersøgelsentagerudgangspunktiStyrelsen for BibliotekogMediersliste over folkebiblioteksvæsener
 • Undersøgelseaffolkebibliotekernes online katalogertagerudgangspunkti6 poster katalogiseretaf DBC
  • Hvis en katalogikkeharindeholdt en ellerflereaf de 6 testposter, er den pågældendekatalogafsøgt for andre poster med de sammefeltertilkontrollerede data, som den ikkefundnetestposts
m nstre i brugen af hyperlinks
Mønstreibrugenaf hyperlinks
 • Emneordogserietitlererhøjtprioriteretsom hyperlinks ifolkebibliotekerneskataloger
 • Vedtagnenavneformerpåophaverlavtprioriterede, medmindreophaveteropstillingselement
 • Sesbortfraemneordogserietitler matcher navigationenvedhjælpaf hyperlinks browsing påhylderne, daopstillingsdataharhøjprioritet
 • Et ophavsværkerogværkerom et bestemtemnekankollokeresvedsøgningpåvedtagnenavneformerogklassemærker. Et ophavsværkerogværkerom et bestemtemnekanikkealtidkollokeresvedhjælpafhyperlinks, da de primært laves påopstillingsdata
sammenh ng mellem system og funktionalitet
Sammenhæng mellem system og funktionalitet
 • Udnyttelse af kontrollerede data betinget af det anvendte bibliotekssystem
 • Sparsom lokal variation i udnyttelse af kontrollerede data indenfor samme system
perspektiver
Perspektiver
 • Brugerundersøgelse ift. udnyttelse af ophavsdata fra opslag og analyse (7xx felterne)
  • Herunder undersøgelser af hvordan navigationsmuligheder kan præsenteres i brugergrænsefladen uden at overvælde brugeren med valgmuligheder
 • Undersøgelse af brugerpræferencer vedrørende emnedata ift. navigation eller søgning på ”Noget der ligner”
  • Herunder undersøgelser af om de to interaktionsmåder supplerer hinanden fordi brugerne har forskellige forventninger/udnytter dem med forskelligt formål
perspektiver1
Perspektiver
 • Generel undersøgelse af implicitte søgealgoritmer for at optimere dem ift. brugerpræferencer

F.eks.

  • Søgealgoritmer i felterne i søgeformularer
  • Søgealgoritmer ved søgning på ”Noget der ligner”