slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Technické kreslení

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Technické kreslení - PowerPoint PPT Presentation


 • 180 Views
 • Uploaded on

Technické kreslení. Pravoúhlé promítání (ST16). Ing. Renata Nesvadbová. Strojírenství. Pravoúhlé promítání. PRAVOÚHLÉ PROMÍTÁNÍ. Nejrozšířenější metoda promítání. Objekt promítáme na max. šest průměten rovnoběžnými promítacími přímkami, které svírají s průmětnou pravý úhel .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Technické kreslení' - tillie


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Technické kreslení
 • Pravoúhlé promítání (ST16)
 • Ing. Renata Nesvadbová
 • Strojírenství
pravo hl prom t n1
PRAVOÚHLÉ PROMÍTÁNÍ

Nejrozšířenější metoda promítání.

Objekt promítáme na max. šest průměten rovnoběžnými promítacími přímkami, které svírají s průmětnou pravý úhel.

Metody pravoúhlého promítání:

 • Promítání v 1. kvadrantu – promítání „evropské“

Objekt leží mezi pozorovatelem a průmětnou (metoda používaná v Evropě).

 • Promítání ve 3. kvadrantu – promítání „americké“

Objekt leží pro pozorovatele za průmětnami.

prom t n v 1 kvadrantu
PROMÍTÁNÍ V 1. KVADRANTU

Sdružené pohledy na zobrazovaný objekt – promítání v 1. kvadrantu

prom t n v 1 kvadrantu1
PROMÍTÁNÍ V 1. KVADRANTU

Sdružené pohledy na rotační objekt – promítání v 1. kvadrantu

pravidla pro kreslen sou st
PRAVIDLA PRO KRESLENÍ SOUČÁSTÍ
 • Počet obrazů volíme co nejmenší, ale těleso musí být úplně a jasně zobrazeno
 • Musíme dodržet pravidla pravoúhlého promítání
 • Pohled zepředu má nejlépe vystihnout tvar součásti
 • Součást má být zobrazena ve funkční nebo výrobní poloze (rotační součásti)
 • Viditelné hrany a obrysy se kreslí souvislou tlustou čarou
 • Neviditelné hrany se kreslí čárkovanou tenkou čarou, ale jen pokud je to nutné pro objasnění tvaru (nejčastěji vnitřního)
volba po tu pohled
VOLBA POČTU POHLEDŮ
 • Pravidla pro volbu pohledů
  • pohled zepředu musí být na výkrese vždy nakreslen
  • pohled shora má přednost před pohledem zdola
  • pohled zleva má přednost před pohledem zprava

Součást zobrazená třemi pohledy pravoúhlého promítání

volba po tu pohled1
VOLBA POČTU POHLEDŮ

Součást zobrazená pouze dvěma pohledy pravoúhlého promítání

zobrazen slo it ho t lesa
ZOBRAZENÍ SLOŽITÉHO TĚLESA

Složitá součást zobrazená třemi pohledy pravoúhlého promítání

seznam pou it ch zdroj
Seznam použitých zdrojů
 • KLETEČKA, Jaroslav a FOŘT Petr. Technické kreslení. Vyd. 1. Brno: CP Books, 2005, 252 s. ISBN 80-251-0498-2