co je plagiarismus a jak se mu vyhnout n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Co je plagiarismus a jak se mu vyhnout PowerPoint Presentation
Download Presentation
Co je plagiarismus a jak se mu vyhnout

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 23
Download Presentation

Co je plagiarismus a jak se mu vyhnout - PowerPoint PPT Presentation

tillie
79 Views
Download Presentation

Co je plagiarismus a jak se mu vyhnout

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Co je plagiarismus a jak se mu vyhnout Úvod do studia práva 16.10.

 2. Co je plagiátorství? Plagiátorství je každý případ, kdy se osoba vědomě, ať už přímo či nepřímo, za jakýmkoliv účelem, uchýlí k publikované či nepublikované práci někoho jiného s cílem prohlašovat ji za svoji vlastní.

 3. Co je plagiátorství v praxi?

 4. Důsledky plagiátorství • obrana studentů: • „Ztratil jsem zdroj“ • „Přidal jsem několik slov“ • „Použil jsem jen malou část“ • „Autor je mrtev“ • možnost sankcí • vede až k vyloučení • kdy se uplatňuje politika proti plagiátorství?

 5. Jak se plagiátorství vyhnout? • celá práce nemusí být z vaší hlavy • ZÁKLADNÍM POŽADAVKEM JE UVÉST ZDROJ, pokud jste použili: • myšlenky, teorie, či názory jiné osoby/osob/instituce, • fakta, statistiky, grafy, diagramy (jinak řečeno jakékoliv informace), které nejsou obecně známé, • přímé citace či parafrázovaní psaného či mluveného projevu jiné osoby.

 6. Jak zdroj uvést? • systém přímých a nepřímých citací • vždy východiskem originální verze textu zdroje

 7. Přímá citace • použijeme něco ze zdroje slovo od slova • odlišení v textu (uvozovky, petit) • kdy použít přímou citaci: • pro vyjádření přímého názoru (často expresivní) • nevyjádřili byste něco lépe • podpora vašeho tvrzení či argumentační linie • zvláštní případy (krátké přímé citace)

 8. Přímá citace- příklad Původní text: Všechna tři memoranda prosazovala celkový společný trh a akceptovala odvětvové akce v jaderné energii a dopravě. Chybělo memorandum francouzské, a právě postoj Francie byl nejméně určitý. Mělo-li jaderné společenství určitou přitažlivost, pak celkový společný trh byl vzhledem k francouzským strukturám a mentalitě považován za hazard. Ale Francie, která nechala ztroskotat myšlenku EOS, dlužila svým sousedům kompenzaci. Předseda Rady Edgar Faure prohlásil 25. května na tiskové konferenci, že „skutečná organizace nemůže být pouhým klubem či konferencí velvyslanců. Jakkoli je pojem nadnárodnosti bludný, je přesto nutné dát mu rozhodovací pravomoci.“ Přímá citace: Přístup Francie ke společnému trhu byl nejasný, ale země cítila, že tentokrát nemůže zůstat mimo. Edgar Faure, předseda vlády, deklaroval: „Jakkoli je pojem nadnárodnosti bludný, je přesto nutné dát mu rozhodovací pravomoci.“ (odkaz na zdroj)

 9. Přímá citace- špatný příklad Původní text: Všechna tři memoranda prosazovala celkový společný trh a akceptovala odvětvové akce v jaderné energii a dopravě. Chybělo memorandum francouzské, a právě postoj Francie byl nejméně určitý. Mělo-li jaderné společenství určitou přitažlivost, pak celkový společný trh byl vzhledem k francouzským strukturám a mentalitě považován za hazard. Ale Francie, která nechala ztroskotat myšlenku EOS, dlužila svým sousedům kompenzaci. Předseda Rady Edgar Faure prohlásil 25. května na tiskové konferenci, že „skutečná organizace nemůže být pouhým klubem či konferencí velvyslanců. Jakkoli je pojem nadnárodnosti bludný, je přesto nutné dát mu rozhodovací pravomoci.“ Přímá citace: Francie dlužila svým sousedům kompenzaci a tak předseda Rady Edgar Faure prohlásil 25. května na tiskové konferenci, že skutečná organizace nemůže být pouhým klubem či konferencí velvyslanců. (odkaz na zdroj)

 10. Nepřímá citace • přejímáme ze zdroje pouze některé údaje a dále je upravujeme • stále musíme uvést zdroj!!! • nutnost skutečné změny předlohy (nejen symbolická) • přímá/nepřímá citace nesouvisí s přímou řečí!

 11. Nepřímá citace- příklad Původní text: Všechna tři memoranda prosazovala celkový společný trh a akceptovala odvětvové akce v jaderné energii a dopravě. Chybělo memorandum francouzské, a právě postoj Francie byl nejméně určitý. Mělo-li jaderné společenství určitou přitažlivost, pak celkový společný trh byl vzhledem k francouzským strukturám a mentalitě považován za hazard. Ale Francie, která nechala ztroskotat myšlenku EOS, dlužila svým sousedům kompenzaci. Předseda Rady Edgar Faure prohlásil 25. května na tiskové konferenci, že „skutečná organizace nemůže být pouhým klubem či konferencí velvyslanců. Jakkoli je pojem nadnárodnosti bludný, je přesto nutné dát mu rozhodovací pravomoci.“ Nepřímá citace: Přístup Francie ke společnému trhu byl nejasný, ale země cítila, že tentokrát nemůže zůstat mimo. Ačkoliv předseda vlády Edgar Faure nesouhlasil s principem supranacionality, byl ochoten v tomto směru ustoupit a přesunout některé pravomoci na nadnárodní instituce. (odkaz na zdroj)

 12. Kolik přímých a nepřímých citací může být v práci? • není možné mít jednotná doporučení • nepřímé téměř neomezeny (ale rozdíl v druzích práce) • omezení u přímých citací • pamatovat na účel přímých citací • 10 % u odborného textu • max. 30 % u seminární práce • ne jeden zdroj či jedna dlouhá citace • vědecká práce není koláž

 13. Rozlišení přímé a nepřímé citace- příklad Původní text: Summit EU v Nice v prosinci 2000 neproběhl uspokojivě. Hlavy států a vlád jednaly pod tlakem, materiály pro rozhodnutí nebyly náležitě připraveny, mnoho účastníků ani nevědělo, o čem se jedná. Výsledky summitu jeho průběhu odpovídaly. Když britský premiér Tony Blair v 5 hodin ráno po 48 hodinách nepřetržitého jednání předstoupil před novináře, zmohl se na jedinou větu: „Takto nelze dále pokračovat v práci.“ Řešení č. 1: Nepřímá citace: Setkání předsedů vlád a hlav států v Nice v prosinci 2000 nesplnilo původní očekávání účastníků a jednání lze označit jako neúspěšná. Britský premiér Tony Blair na závěr summitu vyjádřil svou nespokojenost se způsobem jednání v Nice. (odkaz na zdroj)

 14. Rozlišení přímé a nepřímé citace- příklad Původní text: Summit EU v Nice v prosinci 2000 neproběhl uspokojivě. Hlavy států a vlád jednaly pod tlakem, materiály pro rozhodnutí nebyly náležitě připraveny, mnoho účastníků ani nevědělo, o čem se jedná. Výsledky summitu jeho průběhu odpovídaly. Když britský premiér Tony Blair v 5 hodin ráno po 48 hodinách nepřetržitého jednání předstoupil před novináře, zmohl se na jedinou větu: „Takto nelze dále pokračovat v práci.“ Řešení č. 2: Kombinace přímé a nepřímé citace: Setkání předsedů vlád a hlav států v Nice v prosinci 2000 nesplnilo původní očekávání účastníků a průběh jednání i jeho výsledky lze označit jako neúspěšné. Ostatně britský premiér Blair uvedl: „Takto nelze dále pokračovat v práci.“ (odkaz na zdroj)

 15. Rozlišení přímé a nepřímé citace- příklad Původní text: Summit EU v Nice v prosinci 2000 neproběhl uspokojivě. Hlavy států a vlád jednaly pod tlakem, materiály pro rozhodnutí nebyly náležitě připraveny, mnoho účastníků ani nevědělo, o čem se jedná. Výsledky summitu jeho průběhu odpovídaly. Když britský premiér Tony Blair v 5 hodin ráno po 48 hodinách nepřetržitého jednání předstoupil před novináře, zmohl se na jedinou větu: „Takto nelze dále pokračovat v práci.“ Řešení č. 2: Přímá citace: van Grinsven hodnotí průběh summitu takto: „Summit EU v Nice v prosinci 2000 neproběhl uspokojivě. Hlavy států a vlád jednaly pod tlakem, materiály pro rozhodnutí nebyly náležitě připraveny, mnoho účastníků ani nevědělo, o čem se jedná. Výsledky summitu jeho průběhu odpovídaly. Když britský premiér Tony Blair v 5 hodin ráno po 48 hodinách nepřetržitého jednání předstoupil před novináře, zmohl se na jedinou větu: ‘Takto nelze dále pokračovat v práci.’“ (odkaz na zdroj)

 16. Obecně známá informace • ne za vším musí být odkaz na zdroj • obecná známost= vědění průměrné osoby • „země je kulatá“ • „týden má sedm dní“ • „v říjnu 2006 podal Topolánek demisi“ • práce složená pouze z obecně známých informací nesplní nikdy zadání! • nepřejímat celý odstavec slovo od slova • řiďte se citem, při pochybách vždy volba pro odkaz na zdroj!

 17. Obecně známá informace- příklady • Je obecně známou informací: Vladimír Špidla odstoupil v roce 2004 z funkce premiéra ČR a chystá se vykonávat funkci evropského komisaře. Poslanecká sněmovna má 200 členů. Dle §52 o.s.ř. není možné použít fikci doručení. • Špatné použití: To, že odstoupivší premiér V. Špidla dostal trafiku evropského komisaře, je nutné chápat jako podraz na pana Teličku, kterého Špidla půl roku předtím do Bruselu prosadil. Poslanecká sněmovna má zbytečně 200 členů. Volební účast ve volbách do PS v červnu 2006 byla 65,8%. O.s.ř. v některých případech neumožňuje použít fikci doručení.

 18. Důvody pro citování • citování není samoúčelnou ztrátou času!!! • proč to děláme?: • doložení z čeho vycházíme (není výzkum styl tabula rasa) • vymezení vlastní práce • etika vysokoškolského studenta • ZÁKON • §31 z.č. 120/2000 Sb. v platném znění (autorský zákon) NENÍ OSTUDOU CITOVAT !!!

 19. Metody citování • nestačí samotné přiznání zdroje, důležitá je i forma • různé druhy metod citování • nedotýká se rozdělení na přímé a nepřímé citace • co všechno patří mimo hlavní text: • nejen citace zdrojů, ale i…

 20. Metody citování • odkaz na rozšiřující literaturu • v kterých dalších zdrojích se o tom píše (v textu nechceme rozebírat) • jaký je účel • rozdíl mezi odkazem na literaturu a citací

 21. Metody citování • odkaz na rozšiřující literaturu • v kterých dalších zdrojích se o tom píše (v textu nechceme rozebírat) • jaký je účel • rozdíl mezi odkazem na literaturu a citací

 22. Metody citování • vysvětlivka • kde nechceme zatěžovat text, ale musíme se o informaci podělit • i ve vysvětlivce se musí uvádět zdroj (pokud je potřeba)

 23. Příklad: kombinace prvků v jedné poznámce pod čarou