eenmanszaak h1 rode kees
Download
Skip this Video
Download Presentation
Eenmanszaak H1 Rode Kees

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Eenmanszaak H1 Rode Kees - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Eenmanszaak H1 Rode Kees. Rente/interest = de vergoeding die je betaalt voor een lening Rente/ interest zijn de kosten voor een lening Met het betalen van rente wordt d schuld niet kleiner Door aflossen neemt de schuld wel af oorspronkelijk geleende bedrag – aflossingen = schuldrest

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Eenmanszaak H1 Rode Kees' - tilden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
eenmanszaak h1 rode kees

Eenmanszaak H1 Rode Kees

Rente/interest = de vergoeding die je betaalt voor een lening

Rente/ interest zijn de kosten voor een lening

Met het betalen van rente wordt d schuld niet kleiner

Door aflossen neemt de schuld wel af

oorspronkelijk geleende bedrag – aflossingen = schuldrest

Annuïteit = een periodiek gelijkblijvend bedrag

= rente + aflossing

eenmanszaak h1 2 3 soorten leningen
Eenmanszaak H1.2/3 Soorten leningen
 • Persoonlijke lening = lening aan consumenten voor de aanschaf van duurzame productiemiddelen.
 • eisen: meerderjarig, inkomen
 • omvang lening afhankelijk van inkomen
 • rente over de hele lening
 • start direct met aflossen lening
 • Doorlopend krediet = consumptief krediet
 • alleen rente betalen over opgenomen bedrag
 • aflossen wanneer je wilt
 • kredietlimiet = maximaal te lenen bedrag
eenmanszaak h1 4 soorten leningen
Eenmanszaak H1.4 Soorten leningen
 • Huurkoop/ koop op afbetaling:
 • Krediet voor aanschaf duurzame productiemiddelen
 • Vooral bij impulsaankopen
 • Duurdere vorm van krediet
 • Nadeel: consument zit vast aan de koop van een bepaald goed
 • Koop op afbetaling:
 • koper is direct eigenaar
 • Huurkoop:
 • Pas eigendom als van het product als laatste termijn is betaald
eenmanszaak h1 5 hypothecaire lening
Eenmanszaak H1.5 Hypothecaire lening
 • Hypothecaire lening:
 • Lening met als onderpand onroerend goed
 • Hypotheek = zakelijk zekerheidsrecht op het onroerend goed van iemand anders.
 • Hypotheek is een gedekt krediet: het heeft onroerend goed als onderpand
 • Hypotheek bestaat uit 2 zaken: hypotheekrecht en geldlening.
 • Eigenaar onroerend goed geeft hypotheekrecht aan bank:
   • eigenaar = hypotheekgever
   • bank = hypotheeknemer
 • Bank geeft hypothecaire lening aan de eigenaar:
   • bank = geldgever
   • eigenaar = geldnemer
 • Executiewaarde= opbrengst onroerend op bv. veiling (lager dan bij vrijwillige verkoop)
 • Hoogte lening bepaald door 75 tot 90% van de executiewaarde.
 • Vervroegd aflossen lening: boete
eenmanszaak h1 5 drie hypotheekvormen
Eenmanszaak H1.5 Drie hypotheekvormen

Lineaire hypotheek

Spaarhypotheek

Annuïteitenhypotheek

 • Lineaire hypotheek
 • Elk jaar een vast bedrag aflossen
 • rente betalen over niet- afgeloste deel
 • lasten lening = rente + aflossing (dit totale bedrag wordt steeds kleiner)
eenmanszaak h1 5 drie hypotheekvormen1
Eenmanszaak H1.5 Drie hypotheekvormen
 • Spaarhypotheek
 • Gedurende de looptijd geen aflossing; alleen rente
 • Hypotheekrente is aftrekbaar voor de belasting
 • Maandelijks premie betalen voor verzekering:
  • Spaarpremie: kapitaal sparen om aan einde looptijd de lening in één keer te kunnen aflossen
  • Premie voor overlijdensrisicoverzekering: bij eerder overlijden geldlener kan de hypotheek toch worden afgelost.
eenmanszaak h1 5 drie hypotheekvormen2
Eenmanszaak H1.5 Drie hypotheekvormen

Annuïteitenhypotheek

 • Totale bedrag aan rente + aflossing is gelijk
 • Vaste maandlasten
1 6 enkelvoudige en samengestelde interest

1.6 Enkelvoudige en samengestelde interest

Enkelvoudig : alleen rente over de hoofdsom.

Burger: bruto lasten = aflossing + rente

Bedrijf: bruto lasten = alleen rente

Netto lasten = bruto lasten - belastingvoordeel

(Hypotheek)rente is aftrekbaar de rente mag je in mindering brengen op je inkomen; minder belasting betalen.

Lening is meestal enkelvoudige rente eind periode de interest meteen betalen, interest wordt niet toegevoegd aan schuld .

enkelvoudige en samengestelde interest
Enkelvoudige en samengestelde interest

Samengesteld: rente wordt berekend over kapitaal + de al eerder gevormde rente.

Formule Eindwaarde:

Kn = K0 ( 1 + p/100)ⁿ

Kn = eindwaarde kapitaal

Ko = beginwaarde kapitaal

n = aantal perioden

p = rentepercentage

Let op de perioden!

enkelvoudige en samengestelde interest1
Enkelvoudige en samengestelde interest

De Eindwaarde en Contante waarde van een……..

RENTE (VERVALLEN) !!!!!!!!!!

enkelvoudige en samengestelde interest2
Enkelvoudige en samengestelde interest

Samengesteld: rente wordt berekend over kapitaal + de al eerder gevormde rente.

Formule Contante Waarde:

K0 = Kn/( 1 + p/100)ⁿ

Kn = eindwaarde kapitaal

Ko = beginwaarde kapitaal

n = aantal perioden

p = rentepercentage

Let op de perioden!

h2 de oprichting van de kast
H2 de Oprichting van de kast

Starten van een onderneming

 • Diploma’s
 • Vestigingsvergunning
 • Vergunningen bij de gemeente
 • Inschrijven KvK
h2 de oprichting van de kast1
H2 de Oprichting van de kast
 • Administratie
 • Vestigingsplaats
 • Investeringsbegroting
 • Resultatenbegroting
 • Liquiditeitsbegroting
h2 de oprichting van de kast2
H2 de Oprichting van de kast
 • Rechtsvorm
 • Verzekeringen
 • Financiering
 • Diversen
h2 de oprichting van de kast3
H2 de Oprichting van de kast

BTW =

 • Belasting op de Toegevoegde Waarde
 • Omzetbelasting
 • Geen kosten voor de onderneming
 • Betalen aan fiscus over de goederen/diensten die de onderneming verkoopt

Drie tarieven:

 • 6%
 • 19%
 • 0%

Verkoopprijs excl. Btw = 100%

+ btw = 19%

= Verkoopprijs incl. btw = 119%

h2 de oprichting van de kast4
H2 de Oprichting van de kast

Investeringsbegroting in drie posten:

 • Vaste Activa
 • Vlottende Activa
 • Liquide middelen
h2 de oprichting van de kast5
H2 de Oprichting van de kast

Financiering

Eigen Vermogen = Eigen geld = permanent vermogen

Vreemd Vermogen = geleend geld

Vaste Activa financieren met EV of LVV

Vlottende Activa financieren met KVV (of EV, LVV)

LVV (Lang Vreemd Vermogen)

 • Hypothecaire lening
 • Onderhandse lening
h2 de oprichting van de kast6
H2 de Oprichting van de kast

Financiering

KVV (Kort Vreemd Vermogen)

 • r/c krediet
 • Te ontvangen leverancierskrediet/ crediteuren
 • Te ontvangen afnemerskrediet
 • Vooruit ontvangen bedragen
 • Nog te betalen bedragen
 • Te betalen BTW
h4 de categorale kostenindeling
H4 de Categorale kostenindeling

Omzet (= verkoopopbrengst van de verkochte goederen)

 • Inkoopwaarde van de goederen

= Brutowinst (= brutoverkoopresultaat)

 • Overige kosten

= Nettowinst (Nettoresultaat)

+/- Privé storting/opname

= Verandering van het Eigen Vermogen

Eigen Vermogen kan op 2 manieren veranderen:

 • Opbrengsten verhogen EV; Kosten verlagen EV
 • Eigenaar stort geld, verhoogt EV; eigenaar neem t geld op uit de onderneming, verlaagt EV.
h4 de categorale kostenindeling1
H4 de Categorale kostenindeling

Wat zijn kosten?

 • De geldwaarde van alle productiemiddelen die je nodig hebt voor het produceren van goederen en diensten.

De berekening van kosten heeft 3 functies:

 • Berekening van de kostprijs:
  • om de verkoopprijs te kunnen bepalen
  • Planning en beheersing van het productieproces
 • Hulpmiddel bij de balanswaardering en de bepaling van het resultaat
 • Hulpmiddel bij het nemen van beslissingen
  • Investeren?
  • Nieuwe machine?
  • Welk product ga je produceren?

Indeling van de kosten:

 • Naar soort
 • Naar functie in het productieproces (EMZ2)
 • Constant/ variabel (EMZ2)
h4 de categorale kostenindeling2
H4 de Categorale kostenindeling

Betaling = een tijdstipgrootheid

Kosten = een periodegrootheid

Permanentie = opnemen van een resultatenoverzicht van de kosten en opbrengsten die ook daadwerkelijk toebehoren aan de periode waarover het resultatenoverzicht verslag doet.

Overlopende posten

Kostensoorten

 • De kosten van vermogen
h4 de categorale kostenindeling3
H4 de Categorale kostenindeling
 • Het aantrekken van vermogen kost geld : vermogenskosten

Vb interestkosten

provisiekosten

notariskosten

 • De kosten van grond: vb pacht
 • De kosten van arbeid

Loonkosten:

 • Brutoloon
 • Werkgeversaandeel in premies werknemersverzekeringen
 • Werkgeversaandeel in pensioenpremie

Sociale verzekeringen bestaan uit:

 • Volksverzekeringen: AOW, ANW, AKW, AWBZ
 • Werknemersverzekeringen: WW, WIA ,ZVW

Loonheffing (loonbelasting + sociale premies werknemersaandeel)

h4 de categorale kostenindeling4
H4 de Categorale kostenindeling
 • Kosten van diensten van derden
 • De inkoopwaarde van de omzet ( ≠ inkopen); wat is de waarde van dat gedeelte van de voorraad wat is verkocht.

Matching- beginsel = de kosten dienen altijd te worden toegerekend aan de producten die in een bepaalde periode worden verkocht. Het tijdstip van betaling is dus niet van belang.

 • Kosten van duurzame productiemiddelen.
 • Technische/economische levensduur
 • Restwaarde/residuwaarde
 • Boekwaarde
 • Kostprijsverhogende belastingen

Vb: motorrijtuigenbelasting, onroerendzaakbelasting, invoerrechten, milieuheffingen.

h5 de begroting
H5 De Begroting

Liquiditeitsbegroting = een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven van een onderneming in een toekomstige periode.

 • Meestal per kwartaal/ jaar
 • Geeft aan hoeveel liquide middelen een onderneming overhoudt/tekort komt in een bepaalde periode.
 • Gaat om verwachte ontvangsten en uitgaven en niet om kosten en opbrengsten.

Verschil tussen kosten en uitgaven:

Kosten hebben betrekking op een periode en uitgaven vinden altijd plaats op een bepaald tijdstip.

Vb. opgave 101 blz. 100

h5 de begroting1
H5 De Begroting

Resultatenbegroting = een overzicht van alle opbrengsten en kosten van een onderneming in een toekomstige periode.

 • Meestal per kwartaal/ jaar
 • Geeft aan of een onderneming in de toekomst winst of verlies zal maken

Opgave 104 blz. 104 en 105

Verbanden tussen balans, liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting:

Opgave 106, 107 en 108

ad