Agenda
Download
1 / 27

Agenda - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Agenda. Baggrund Resultater fra ”Kontrol af rengøringen af gårdkøletanken og tilsluttende anlæg” 25 udvalgte leverandører undersøges Screening af samtlige leverandører til Taulov mejeri (451 leverandører)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Agenda' - tilden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Agenda
Agenda

 • Baggrund

 • Resultater fra

  • ”Kontrol af rengøringen af gårdkøletanken og tilsluttende anlæg”

   • 25 udvalgte leverandører undersøges

  • Screening af samtlige leverandører til Taulov mejeri (451 leverandører)

   • leverandører med > 10.000 termoresistente kim i to på hinanden følgende analyser udvælges til videre arbejde

  • Gotland; screening af samtlige 312 leverandører

  • Sammenligning af div. undersøgelser


Baggrund
Baggrund

 • Flere mejerier har efterhånden ”råbt vagt i gevær”

  • Store udfordringer / eller direkte kvalitetsproblemer med produkter

  • Analyse af blandingsmælk fra 6 forskellige mejeri (primo 2006; rapport færdig 210406)

 • Resultater gav anledning til yderligere undersøgelse: ”Kontrol af rengøringen af gårdkøletanken og tilsluttende anlæg” (analyse hen over sommeren 2006).

 • Screening af samtlige leverandører til Taulov mejeri (analyse-start aug 2007).

 • Gotland - screening af samtlige leverandører + analyser ind på mejeriet.

 • Nr. Vium har været på vagt overfor indholdet af termoresistente kim i den indkommende mælk (på tankvognsniveau; 40 prøver)

 • Arinco


Udfordringer hvis indholdet af termoresistente kim er for h jt
Udfordringer - hvis indholdet af termoresistente kim er for højt…..

”sommer”

 • Driftstiden: bliver betydeligt nedsat når indholdet af termoresistente kim er højt – biofilmdannelsen foregår meget hurtigere ved et højere indhold af termoresistente kim

 • Problem: Afhængig af indvejet mælk, kan indholdet af termoresistente kim svinge rigtig meget – dvs. driftstiden bør måske nogle dage kun være 2 timer, hvor den andre dage kan være 12 timer. Analyse tager 3 døgn – mælken brugt inden resultat foreligger.

 • Amerikanske rådgivningsnormer for indhold af termoresistente kim: > 300 termoresistente kim / ml mælk indikerer at der er problemer med hygiejnen / rengøringen.

”vinter”


Hvilke kvalitetsm ssige problemer kan opst
Hvilke kvalitetsmæssige problemer kan opstå ? højt…..

 • Det er produktafhængigt, om en mikroorganisme fra gruppen af termoresistente kim, giver kvalitetsmæssige problemer.

 • Konsummejerier:

  • kvalitetsproblemer med halvfabrikata (sødkoagulering, kortere holdbarhed, afsmag)

 • Pulvermejerier:

  • opkoncentrering af termoresistente kim i pulver – kvalitetsproblemer

 • Smørmejerier:

  • ændret smag og dermed kortere holdbarhed

 • Ostemejerier:

  • øget gasdannelse og dermed ballonering (af ost og / eller emballage)

  • ændret smag

Termoresistente kim = heterogen gruppe, der alle overlever pasteurisering (72°C / 15 sek – eller pasteurisering svarende til dette)

 • Coryneforme bakterier – aerobe

 • Sporedannere (Bacillus & Clostridium)

 • Kokker og stave (Sc. themrophilus, Enterococcus & Lactobacillus ) – mikroaerofile

 • Propionsyrebakterier - mikroaerofile


Agenda

Rapport vedrørende: højt…..

”Kontrol af rengøringen af gårdkøletanken og tilsluttede anlæg”.

Rapport udarbejdet af:

Annette Baltzer; Arla Foods, ICB

November 2006


Projekt kontrol af reng ring af g rdk letanke og tilsluttede anl g
Projekt ”Kontrol af rengøring af gårdkøletanke og tilsluttede anlæg”.

Formål:

 • Projektet har til formål at påvise den bedste kombination af tid, temperatur og kemi til rengøring af gårdkøletanke og tilsluttede anlæg.

  Samtidig skal projektet påvise om der er sammenhæng mellem indholdet af termoresistente kim i den rå mælk og gårdkøletankens hygiejnestand.

  Udførelse:

 • 25 andelshavere i region syd (DK) har velvilligt deltaget i undersøgelsen. Alle andelshavere deltager anonymt i projektet.

 • Hver andelshaver har fået udtaget en prøve af mælken. Desuden har hygiejneinspektionsfirmaet Bactoforce og kemikalieleverandørfirmaet Ecolab besøgt de deltagende andelshavere.


Projekt kontrol af reng ring af g rdk letanke og tilsluttede anl g1
Projekt ”Kontrol af rengøring af gårdkøletanke og tilsluttede anlæg”.

Hygiejneinspektion (Bactoforce):

Det har ikke været muligt at lave

hygiejneinspektion af malkeanlæg.

Der er lavet hygiejneinspektion af 22

gårdkøletanke og 7 rør fra malkeanlæg til gårdkøletanke.

40% af gårdkøletanke er helt rene;

Medtages kontrol på 7 rør falder

andelen af helt rene observationer til 31%.


Billeder fra unders gelsen
Billeder fra undersøgelsen. tilsluttede anlæg”.

Billeder taget hos leverandører, der er med i undersøgelsen

Kraftig belægning på turbine fra en Mueller-tank.

Kraftig belægning i bunden af en tank.

Endoskopibillede af rør, som viser belægninger


Projekt kontrol af reng ring af g rdk letanke og tilsluttede anl g2
Projekt ”Kontrol af rengøring af gårdkøletanke og tilsluttede anlæg”.

Konklusion vedr. rengøring (Kemikaliefirmaet Ecolab) :

 • Malkeanlæg:

  • Undersøgelsen viser generelt tilfredsstillende rengøring dvs. tider, temperaturer og koncentrationer.

   Men bemærk: En egentlig hygiejneinspektion af malkeanlæg har

   ikke været muligt at gennemføre.

   Der er gennemført hygiejnepunktmålinger. Bemærkninger ved malkesæt

   og mælkeudskiller.

 • Gårdkøletanke: Mange leverandører har fået kommentarer på rengøringen af køletanke.

  • for lav temperatur

  • for lav koncentration af kemi

   Desuden bemærker Ecolab:

  • dårlige pakninger ved mandelugen

  • turbine stoppet/delvist stoppet (typisk trevler fra bomuld).

  • udløb gårdkøletanke.

 • Malkeklude: Opmærksomhed skal henledes på: vasketider, overfyldt vaskemaskine, temperatur og dosering af vaskemiddel.


Projekt kontrol af reng ring af g rdk letanke og tilsluttede anl g mikrobiologi
Projekt ”Kontrol af rengøring af gårdkøletanke og tilsluttede anlæg”.Mikrobiologi

Konklusion:

 • 92% af prøverne klassificeres i Kl. 1-E, hvilket svarer til det niveau som findes i ordinære leverandørprøver i Arla Foods.

  (spænd fra 900/ml til 65.000/ml).

 • 44% af prøverne har et indhold på > 300 termoresistente kim / ml.

 • 40% af prøverne har et indhold på > 300 Sc. thermophilus / ml.

 • 16% af prøverne har et indhold på > 100 coliforme bakterier / ml.

 • Indhold af mikroorganismer i mælk fra robotanlæg tenderer til at være lidt højere end i mælk fra alm. malkning.

 • Data viser at der er sammehæng mellem anlæg med dårlig rengøring af gårdkøletanke og forhøjet indhold af både termoresistente kim og Sc. thermophilus.


Projekt kontrol af reng ring af g rdk letanke og tilsluttede anl g anbefalinger
Projekt ”Kontrol af rengøring af gårdkøletanke og tilsluttede anlæg”.Anbefalinger:

 • Der er udarbejdet en anbefaling vedr. rengøring af malkeanlæg og gårdkøletanke.

  • Denne er fulgt af én leverandør; nr. 24; 5-trins vask.

 • Hygiejneinspektion og kontrol af rengøringen samt afprøvning af vaskeautomat mv. på gårdkøletanke, bør foretages halvårligt af rengøringsfirmaet eller en kvalitetsrådgiver.

 • Det er vigtigt at der under rengøring af gårdkøletanken opnås en temperatur på 60 – 70°C i mindst 5 minutter, afhængig af tankens udformning og størrelse.

 • På grund af afkøling i kappen kan det være svært at opnå korrekt vasketemperatur ved rengøring af gårdkøletanke. Påsæt evt. et varmelegeme til eftervarmning af vaskevandet.

 • Det er vigtigt, at der anvendes tilstrækkeligt med vand under alle rengøringsfaser.

 • Ved automatisk dosering af rengøringsmidler: Kontroller jævnligt at der sker forbrug af rengøringmidler, og at beholderne ikke løber tør.


Projekt kontrol af reng ring af g rdk letanke og tilsluttede anl g anbefalinger fortsat
Projekt ”Kontrol af rengøring af gårdkøletanke og tilsluttede anlæg”. Anbefalinger – fortsat:

 • Åbn mandelugen i gårdkøletanken efter hver vask og tjek, at der er foretaget en vask samt at køletanken er drænet.

 • Lys med lommelygte ned i gårdkøletanken hver 14. dag eller mindst en gang om måneden. Bedøm kritisk om der er begyndende belægninger. Efterse ligeledes udløb af gårdkøletanken ved at lyse der ind.

  Lyt efter om sprinkler kører rundt under rengøringen.

 • Ved besætningsudvidelse, og dermed også udvidelse af gårdkøletanken og malkeanlæg: Tænk på ret dimensionering af vandforsyning, herunder varmtvandskapacitet og rengøringsmidler.

 • Tag altid kontakt til rengøringsfirmaet eller din lokale kvalitetsrådgiver ved tvivl eller ved udvidelse i forbindelse med nybyggeri og renovering.

 • Undgå rørsamlinger med gummimuffer eller andet. – Samlinger på rørsystemer skal fuldsvejses.

 • Vask af klude: Tænk på vaskemaskinens kapacitet, hvor snavsede kludene er og mængden af vaskepulver. Anvend kun en vaskemaskine, der er egnet til vask af malkeklude.


Resultater screeningsfors g leverand rer til taulov mejeri 451 leverand rer
Resultater; screeningsforsøg – tilsluttede anlæg”. Anbefalinger – leverandører til Taulov mejeri (451 leverandører).

 • Et meget varieret billede af indholdet af termoresistente kim

 • Resultater: < 10 - > 30.000 cfu/ml

 • Grænsen (amerikansk rådgivningsnorm): er sat til 300 cfu/ml


Det videre arbejde
Det videre arbejde….. tilsluttede anlæg”. Anbefalinger –

Leverandører med indhold af termoresistente kim

> 10.000 cfu/ml:

Gen-analyse for indhold af termoresistente kim (Steins). Er indholdet stadig højt (> 10.000 cfu/ml) – tilbud om:

Bactoforce foretager hygiejne-inspektion.

Ecolab foretager registrering af rengøringsparametre (gårdkøletank og malkeanlæg) og vurderer om disse er tilfredsstillende

 • I alt er undersøgt 451 leverandører

 • 47,2% af undersøgte leverandører har indhold af termoresistente kim > 300 cfu/ml (samme niveau som tidligere – 44%).


Gen analyse for termoresistente kim screening af 451 leverand rer taulov
Gen-analyse for termoresistente kim tilsluttede anlæg”. Anbefalinger – (Screening af 451 leverandører; Taulov)

 • 1. analyse for termoresistente kim: 28 leverandører har > 10.000 termoresistente kim / ml

 • 2. analyse for termoresistente kim:

  • 12 leverandører har stadig > 10.000 termoresistente kim / ml

  • 2 leverandører ligger lige under 10.000 termoresistente kim / ml

  • 11 leverandører ligger < 10.000 termoresistente kim / ml

  • 3 leverandører: ingen genanalyse (stoppet ??)

 • 3. analyse: Der foretages en 3. analyse umiddelbart før opfølgende besøg i maj.

14 leverandører tilbud om

besøg…….,

12 af dem ønsker besøg


Resultater bactoforce og ecolab

Generelt 2 typer af problemer: tilsluttede anlæg”. Anbefalinger –

 • Vaskeparametre ikke tilfredsstillende (temperatur, flow, koncentration)

 • Hygiejnisk design – god hygiejnisk design er en nødvendighed for overhovedet at kunne rengøre et anlæg tilstrækkeligt.

Resultater – Bactoforce og Ecolab

 • I den nederste 1/3 af gårdkøletanken er kølekappen. Det er i denne del biofilm-dannelsen starter (bevæger sig ud fra). Grund: uhensigtsmæssig stor afkøling af rengøringsvandet.


Agenda
Resultater fra Bactoforce tilsluttede anlæg”. Anbefalinger – – besøg hos 12 leverandører(kriterie for besøg: > 10.000 termoresistente kim/ml)

 • Ses kun på rør, er der 20%, der er helt rene (de stykker af rør, det har været muligt at se).

 • 50% får karakteren 6: ”kraftig belægning enkelte steder”.


Agenda
Resultater fra Bactoforce tilsluttede anlæg”. Anbefalinger – – besøg hos 12 leverandører(kriterie for besøg: > 10.000 termoresistente kim/ml)

 • Ses kun på gårdkøletanke, er der ikke en eneste, der har det helt rent…..

 • Største andel (60%) ligger på karakteren 4: ”middelsvær belægning enkelte steder”.


Agenda
Samlet resultater fra Bactoforce tilsluttede anlæg”. Anbefalinger – – besøg hos 12 leverandører(kriterie for besøg: > 10.000 termoresistente kim/ml)

 • Enkelte leverandører har endda lige haft kontrol af anlæg, uden at der har været bemærkninger omkring manglende rengøring. Opfølgende kontrol skal være bedre i fremtiden………

 • Meget lille andel har helt rent anlæg – også forventeligt, udvælgelse af leverandører (> 10.000 termoresistente kim / ml)

 • Enkelte leverandører har rettet op på problemet, men det var tydeligt, at det kun er et spørgsmål om tid før det er slemt igen – genopbygningen er startet.


Resultater bactoforce
Resultater – Bactoforce. tilsluttede anlæg”. Anbefalinger –

 • Totalkim: resultater fra sommeren ’07

 • Termoresistente kim; 1X: 10. – 11. sep. ’07

 • Termoresistente kim; 2X: 30. sep. ’07

 • 5 af 7 leveringer ligger i < 30.000 cfu/ml – 1. klasse-E

 • 2 af 7 leveringer ligger i 1. klasse

Bemærk klassificering af mælken.

Resultater ikke sammenhængende


Resultater bactoforce1
Resultater – Bactoforce. tilsluttede anlæg”. Anbefalinger –

Resultater ikke sammenhængende

 • 4 af 10 leveringer ligger i < 30.000 cfu/ml – 1. klasse-E

 • 3 af 10 leveringer ligger i 1. klasse

 • 3 af 10 leveringer ligger i 2. klasse

 • Totalkim: resultater fra sommeren ’07

 • Termoresistente kim; 1X: 10. – 11. sep. ’07

 • Termoresistente kim; 2X: 28. okt. ’07

Bemærk klassificering af mælken.


Resultater bactoforce2
Resultater – Bactoforce. tilsluttede anlæg”. Anbefalinger –

 • Totalkim: resultater fra sommeren ’07

 • Termoresistente kim; 1X: 10. – 11. sep. ’07

 • Termoresistente kim; 2X: 14. okt. ’07

 • 4 af 4 leveringer ligger i < 30.000 cfu/ml – 1. klasse-E

Bemærk klassificering af mælken.

Resultater ikke sammenhængende


Resultater bactoforce3
Resultater - Bactoforce tilsluttede anlæg”. Anbefalinger –

 • Totalkim: resultater fra sommeren ’07

 • Termoresistente kim; 1X: 10. – 11. sep. ’07

 • Termoresistente kim; 2X: 14. okt. ’07

Resultater ikke sammenhængende

 • 4 af 4 leveringer ligger i < 30.000 cfu/ml – 1. klasse-E

Bemærk klassificering af mælken.


Unders gelse m lk fra g rd til mejeri taulov okt 2005 kimt lling f r belastning
Undersøgelse mælk fra gård til mejeri (Taulov, okt. 2005).Kimtælling før belastning.

Ingen syrning ved belastning

Lavt indhold af termoresistente kim: 16- 280

Undersøgelse hos Svensk mjölk: antal af termoresistente kim over 200 - 300 / ml: HØJT.

Et højere antal tyder på hygiejneproblemer; ikke rent anlæg.

Ikke rent anlæg kan stamme fra: leverandør, tankvogn, mejeri.

Teoretisk (kim/ l mælk) udregnet indhold af termoresistente kim i blandingsmælk: ca. 2000 cfu/ml. Det analyserede indhold ligger også på dette niveau.


Sammenligne to store screeningsfors g taulov 451 leverand rer gotland 312 leverand rer
Sammenligne to store screeningsforsøg: 2005).Taulov (451 leverandører) & Gotland (312 leverandører)

 • Samling af resultater fra screeningsforsøg i hhv. Taulov og Gotland

 • Resultater fra Gotland: højeste resultat er angivet som 9999 (analyse-teknisk).


Vis fordeling af indhold af termoresistente kim i de unders gte pr ver
%-vis fordeling af indhold af termoresistente kim i de undersøgte prøver.

Tankvognsniveau

Leverandørniveau

Leverandørniveau

 • %-vis ligner resultaterne meget hinanden.

17 af de 29 resultater

ligger på 9999 cfu/ml

Ingen resultater er angivet

som > eller <.


Opsummering
Opsummering undersøgte prøver.

 • Et højt indhold af termoresistente kim i leverandørmælk giver anledning til enorme udfordringer på mejeriet (forkortet driftstid, hvor kort ????)

 • Et højt indhold af termoresistente kim (Sc. thermophilus) giver anledning til forøget gas-dannelse og evt. ændret smag i bl.a. ost.

 • Et højt ind af andre termoresistente kim giver anledning til andre kvalitetsmæssige problemer i andre produkter (konsum, pulver og smør)

 • Diverse undersøgelser viser, at der er mulighed for forbedring hos nogle af leverandørerne.

  • Kommentar fra Bactoforce – den overvejende del af besøgte leverandører (gruppen af 451 lev.) er meget positive over tiltag, dvs. drejer sig om uvidenhed og ikke uvilje.

  • Vigtigt: styr på hygiejnisk design – er hygiejnisk design ikke i orden, er det på forhånd umuligt at rengøre sig ud af problemet !!!

  • Vigtigt: styr på rengøringsparametre, anvend den anbefalede koncentration af rengøringsmiddel, anvend tilstrækkelig høj temperatur og tilstrækkelig mængde vand, foretag en tilstrækkelig forskylning

 • Diverse undersøgelser viser den samme (ca.) %-vise fordeling af leverandører ved grupperingen efter indhold af termoresistente kim.

 • Sammenholde totalkim og termoresistente kim – ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem højt indhold af termoresistente kim og højt indhold af totalkim – køler sig ud af problemet – de fleste termoresiste kim vokser ikke under 19°C !!!

 • Mindre undersøgelser viser, at mængden af termoresistente kim, der er i den rå mælk kan genfindes inde på mejeriet (efter pasteur) – dvs. det er en direkte kontaminering til produktet.