kursus pemantapan profesionalisma guru guru pemulihan linus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kursus Pemantapan Profesionalisma Guru-Guru Pemulihan LINUS PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kursus Pemantapan Profesionalisma Guru-Guru Pemulihan LINUS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Kursus Pemantapan Profesionalisma Guru-Guru Pemulihan LINUS - PowerPoint PPT Presentation


 • 221 Views
 • Uploaded on

Kursus Pemantapan Profesionalisma Guru-Guru Pemulihan LINUS. Pendekatan Pengajaran Dan Pembelajaran Membaca Murid Pemulihan. PRABACAAN. Persediaan awal untuk belajar mengenali perkataan dan tulisan bagi bayi ialah dengan mendengar bunyi , nada bunyi dan bahasa percakapan .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kursus Pemantapan Profesionalisma Guru-Guru Pemulihan LINUS


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. KursusPemantapanProfesionalisma Guru-Guru Pemulihan LINUS PendekatanPengajaran Dan PembelajaranMembacaMuridPemulihan

  2. PRABACAAN • Persediaanawaluntukbelajarmengenaliperkataandantulisanbagibayiialahdenganmendengarbunyi, nada bunyidanbahasapercakapan. • Cara untukmemupukminatmembacabolehdilaksanakanbagibayisejakmerekadilahirkanantaranya; • Jadikanaktivitiberceritasebagaiaktivitiharianbayi. • Berceritamenggunakanrimasemasamenyusukanbayi.

  3. AktivitiPrabacaan. Mengenalgambar yang berlainan

  4. Kumpulan Haiwan Liar

  5. Kumpulan HaiwanJinak

  6. Mengenalbentuk yang berlainan Diskriminasibentuk

  7. KAEDAH VAKT T - Taktil( Rasa / Sentuhan) • KAEDAH ASAS DALAM PEMULIHAN V - Visual (Lihat) A – Auditori (Bunyi / Sebut) K - Kinestetik (GerakBadan)

  8. LANGKAH PELAKSANAAN Memperkenalkanhuruf / perkataanyang hendakdipelajari Contoh – bentukhuruf / perkataan

  9. SebutNamaHurufdanBunyiHuruf Contoh Namahurufdanbunyivokal Namahurufdanbunyikonsonan

  10. Tekap (Tracing) Di pelbagaiPermukaan Contoh: BelakangBadan, TapakTangan, KertasSurihdll.

  11. Ulang / LatihTubi Pengukuhan

  12. PendekatanPengajaran Pengajarandapatdilaksanakandenganpembentukankumpulan-kumpulanpelbagaikebolehandankecerdasan. Murid-muriddibahagikanberdasarkankepadaujiandiagnostik

  13. RancanganPengajaran Kumpulan

  14. UnsurDidik - Hibur Permainan Nyanyian Gurindam Pantun / Sajak Teka-teki

  15. RancanganPengajaranIndividu Wujudkanbagimurid-murid yang mempunyaiaraskelemahan yang tinggisecaraindividu Fokuskankelemahansecaraspesifik Binakanbahan yang sesuai

  16. PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PERLUKAN MODIFIKASI / PENGUBAHSUAIAN RUMUSAN AKTIVITI BERUNSURKAN MAIN MEMULAKAN YANG MUDAH KEPADA YANG SUKAR AKTIVITI MENURUT KEUPAYAAN / MINAT MURID

  17. Bengkel & PengajaranMikro BinakansatuRancanganPengajaranBahasaMelayuuntukkemahiranmembaca. LaksanakanPengajaranMikro.

  18. Guru yang berwawasan bertindak sebagai mu’alim, mu’addib, murabbi, mursyid, muddaris dan dalam masa yang sama sebagai fasilitator, pembimbing dan kaunselor yang sentiasa komited dengan kerjayanya Sekian, Terimakasih.