l mp pumput l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lämpöpumput PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lämpöpumput

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10
tiffany

Lämpöpumput - PowerPoint PPT Presentation

106 Views
Download Presentation
Lämpöpumput
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Lämpöpumput Jorma Selkäinaho

  2. Johdanto • pumppaa lämpöenergiaa kylmemmästä ympäristöstä lämpimämpään • vaatii kompressorin • esimerkkinä jääkaappi • auton ilmastointi • täydentävä lämmitysmuoto • rakennusten lämmitysenergia 21%

  3. lämpöpumpputyypit • maalämpöpumppu • ilma-vesi lämpöpumppu • poistoilmalämpöpumppu • ilma-ilma lämpöpumppu • COP 7oC

  4. ilmalämpöpumppu • kylmäaine höyrystyy matalassa paineessa ulkoilmassa • höyrystyminen jäähdyttää ulkoilmaa • ulkoilman vesihöyry tiivistyy jäähtyessään • vedeksi (noin 1 litra/kWh) • talvella vesi jäätyy • sulatussykli

  5. ilmalämpöpumppu • vakionopeuksinen puhallin ulkona • lämpötilaero 2-4oC • muuttuvanopeuksinen puhallin sisällä • lämpötilaero >14oC

  6. sulatuslogiikka • out<3oC 120min & out<-6oC 3min & air>-1oC • out<3oC 80 min & out<-7oC 3 min & air>-1oC • out<3oC 40 min & out<-9oC 3 min & air>-3oC • out<3oC 40 min & out<-11oC 3 min & air<-3oC

  7. kylmäaineet • R600A (butaani) (kp -0,5 oC) • R22 (Freon) • R134A • R407C • R410A (kp -52,7 oC) • CO2 (kp -78,5 oC)

  8. R410A • höyrystimen paine 6-7 bar • lauhduttimen paine 23-28 bar • kp 6,8 bar -5oC • kp 24 bar 40oC

  9. ohjaustekniikat • analoginen termostaatti • - vakiotaajuinen kompressori • nelitieventtiili • mikrotietokone • invertteri • - kompressorin taajuuden ohjaus