AKREDYTACJA LABORATORIUM
Download
1 / 17

Znaczenie pojęcia „akredytacja” a „GLP” Korzyści Zagrożenia Wymagania – najważniejsze - PowerPoint PPT Presentation


 • 209 Views
 • Uploaded on

AKREDYTACJA LABORATORIUM Czy warto ? Marian Kamiński Katedra Chemii Analitycznej Politechniki Gdańskiej. Znaczenie pojęcia „akredytacja” a „GLP” Korzyści Zagrożenia Wymagania – najważniejsze Zasady i metody postępowania - niektóre Podsumowanie i dyskusja. Pojęcie, korzyści, zagrożenia.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Znaczenie pojęcia „akredytacja” a „GLP” Korzyści Zagrożenia Wymagania – najważniejsze' - tieve


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

AKREDYTACJA LABORATORIUMCzy warto ?Marian KamińskiKatedra Chemii Analitycznej Politechniki Gdańskiej

Znaczenie pojęcia „akredytacja” a „GLP”

Korzyści

Zagrożenia

Wymagania – najważniejsze

Zasady i metody postępowania - niektóre

Podsumowanie i dyskusja


Poj cie korzy ci zagro enia

Pojęcie, korzyści, zagrożenia

Potwierdzenie biegłości przez niezależną organizację

certyfikującą – PCA lub inną

- Zapewnienie uznawania wyników badań, gdy:

znaczenie „urzędowe” ,

w celu uzyskania znaku bezpieczeństwa,

mających znaczenie w zakresie ochrony zdrowia,

ochrony środowiska, certyfikacji wyrobów

Zagrożenia, koszty:

- konieczne dodatkowe certyfikaty / pozwolenia,

kosztuje: przygotowanie, audyt, uczestnictwo w badaniach biegłości,

stosowanie CRM


Pn en iso iec 17025 2001 og lne wymagania dotycz ce laboratori w badawczych i wzorcuj cych
PN-EN ISO/IEC 17025/2001„Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących”

4.Wymagania dot. Zarządzania

4.1.Organizacja.

4.1.1. Laboratorium powinno posiadać osobowość prawną, albo być częścią organizacji posiadającej osobowość prawną.

4.1.2. Badania należy wykonywać zgodnie z niniejszą normą i potrzebami klienta.

4.1.3. System zarządzania musi obejmować prace wykonywane w laboratorium i poza nim.

4.1.4. Laboratorium powinno być bezstronne, rzetelne

....itd....


Pn en iso iec 17025 2001
PN-EN ISO/IEC 17025/2001

4.1.5. Laboratorium powinno:

 • posiadać personel kierowniczy i techniczny

 • niezależność od wpływów wewn. i zewn.,

 • zapewnić poufność danych i ochronę praw własności,

 • być kompetentne, rzetelne i bezstronne,

 • mieć sprawną organizację i system zarządzania,

 • określić odpowiedzialność i uprawnienia personelu,

 • zapewnić nadzorowanie prac personelu,

 • wyznaczyć kierownika ds. jakości,

 • wyznaczyć zastępców kluczowego personelu.


Pn en iso iec 17025 20011
PN-EN ISO/IEC 17025/2001

4.2. System jakości.

Ustanowić, wdrożyć i utrzymywać system jakości (polityka, księga jakości, procedury – dostępne, zrozumiane przez personel)

Polityka jakości musi obejmować:

 • zobowiązanie do dobrej praktyki laboratoryjnej

 • deklaracje co do poziomu usług

 • cele systemu jakości

 • stosowanie w pracy polityki i procedur jakości przez personel

 • zobowiązanie kierownictwa do przestrzegania wymagań Normy.


System jako ci
System jakości

 • Grupa 4-ta wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025

 • Wymagania dotyczące zarządzania

 • 4.1 Organizacja i 4.2. System jakości

 • 4.3. Nadzór nad dokumentami i 4.12. Nadzór nad zapisami

 • 4.4. Przegląd zamówień ofert i umów

 • 4.5. Podwykonawstwo badań i wzorcowań

 • 4.6. Zakupy usług i dostaw

 • 4.7. Obsługa klienta i 4.8 Skargi

 • 4.9. Nadzorowanie niezgodnych z wymaganiami badań i wzorcowań

 • 4.10. Działania korygujące i 4.11. Działania zapobiegawcze

 • 4.13. Audity wewnętrzne i 4.14. Przeglądy zarządzaniaPn en iso iec 17025 20012
PN-EN ISO/IEC 17025/2001

5. Wymagania techniczne

Czynniki wpływające na wiarygodność badań

 • Czynnik ludzki – kwalifikacje, doświadczenie

 • Warunki lokalowe i środowiskowe

 • Metody badań i ich walidacja

 • Wyposażenie pomiarowe – nadzór, kwalifikacja

 • Spójność pomiarowa

 • Pobieranie i postępowanie z próbkami,

 • Materiały odniesienia i wzorce miar

 • Zasady i sposoby raportowania wyników i oceny


Wymagania techniczne punkty normy
Wymagania technicznePunkty Normy

 • 5.1. Postanowienia ogólne

 • 5.2. Personel

 • 5.3. Warunki lokalowe i środowiskowe

 • 5.4. Metody badań i wzorcowań oraz ich walidacja

 • 5.5. Wyposażenie

 • 5.6. Spójność pomiarowa

 • 5.7. Pobieranie próbek

 • 5.8. Postępowanie z obiektami do badań i wzorcowań

 • 5.9. Zapewnienie jakości wyników badań i wzorcowań

 • 5.10. Przedstawiania wyników


G wne b i e ce obowi zki w laboratorium w zakresie wymaga system u zapewnienia jako ci
ówne bieżące obowiązki w laboratorium w zakresie wymagań systemuzapewnienia jakości

 • „Ogłoszenie”, wdrożenie, „utrzymywanie”, aktualizacja - Polityki Jakości, Księgi Jakości i Dokumentów Jakości, powołaniei kompetancje Specjalisty d/s Jakości / KierownikaBadań (GLP), przygotowanie i aktualizacja Planów Jakości, Procedur, Instrukcji, Wykazów, Specyfikacji, wykonywanie i archiwizacja Zapisów i Dokumentów;

 • Okresowo - Wewnętrzny Audyt Jakości i poddawanie się Audytom / Kontrolom (GLP),DziałaniaKorygujące i Zapobiegawcze,weryfikacja ich skuteczności, Przeglądy Jakości;

 • Utrzymywanie systemu Nadzoru nad Wyposażeniem Pomiarowym, systematycznej Kontroli Jakości Badań, stosowanie Metod Statystycznych ;

 • Wykonywanie Walidacji metod badań i oprogramowania,Kwalifikowanie Sprzętu Pomiarowego i oprogramowania (GLP);

 • Udział w Między-Laboratoryjnych Badaniach Porównawczych i Badaniach Biegłości;

 • Utrzymywanie pod kontrolą procesów i prac w laboratorium, w tym: Nadzór nad Dostawami, Badaniami, Sprawdzeniami, Kalibracjami itd. - z wykorzystaniem Certyfikowanych Materiałow Odniesienia (CRM) oraz wiele innych


System zapewnienia jakościPolityka jakościMisja, narzędzia, sposoby i środkiKsięga Jakości, Dokumenty JakościProcedury, instrukcje, specyfikacje, zarządzeniaPostępowanie codzienne:plan jakości, sterowanie procesami, audyty jakości i działania korygujące, walidacja metod badań, nadzór nad wyposażeniem do badań, kontrola jakości badań, spójność pomiarowa, szkolenia, metody statystyczne, przegląd i doskonalenie jakości itd. ...

Postępowanie zgodniez polityką jakości i wymaganiami normy

Uczestniczenie w badaniach miedzylaboratoryjnych oraz w badaniach biegłości!ad