minstekrav til elektronisk meldingsutveksling l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Minstekrav til elektronisk meldingsutveksling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Minstekrav til elektronisk meldingsutveksling

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Minstekrav til elektronisk meldingsutveksling - PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on

Minstekrav til elektronisk meldingsutveksling. Februar 2011 Kirsten Petersen, avdeling eHelse. Elektronisk meldingsutveksling vil bidra til bedre samhandling gjennom tilgang til relevant informasjon. Legekontor. Apotek. NAV. sykmelding. resepter. Konsultasjon, medisinering. Pleie- og

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Minstekrav til elektronisk meldingsutveksling' - tierney


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
minstekrav til elektronisk meldingsutveksling

Minstekrav til elektronisk meldingsutveksling

Februar 2011

Kirsten Petersen, avdeling eHelse.

slide2
Elektronisk meldingsutveksling vil bidra til bedre samhandling gjennom tilgang til relevant informasjon

Legekontor

Apotek

NAV

sykmelding

resepter

Konsultasjon, medisinering

Pleie- og

omsorg

henvisninger, epikriser …

Oppfølging av pasienter, epikriser

Sykehus

|

trafikkregler for samhandling
Trafikkregler for samhandling
 • Nasjonal samhandlingsarkitektur
  • Teknologi
 • Forvaltningsoppgaver
  • Organisasjon
  • Rutiner

|

gjensidig tillit i samhandlingskjeden
Gjensidig tillit i samhandlingskjeden

Det må sikres at alle parter som kommuniserer

elektronisk med hverandre har:

 • Klarhet i hvilket ansvar de har knyttet til innføring og forvaltning av samhandlingsløsninger (klare ansvarsforhold)
 • Elektronisk samhandling i henhold til gjeldende krav til informasjonssikkerhet

|

mange krav mange ulike steder
Mange krav - mange ulike steder
 • Lov- og regelverk
 • Norm for informasjonssikkerhet (Normen) med egen veileder og sjekkliste for legekontor
 • Sjekkliste for avvikling av papir
 • Sjekkliste for testing av elektroniske meldinger mellom virksomheter
 • ELIN-a; krav til fullverdig samhandlingsaktør
 • ”Det moderne IT-legekontor” - minstekrav
 • Diverse samhandlingsavtaler mellom aktørene (eks. fra Helse Vest)
 • Kundeavtale med Norsk Helsenett
 • Anbefalinger fra KITH

|

mandat
Mandat

I regi av Nasjonalt meldingsløft igangsettes et arbeid med sikte på å utarbeide minstekrav til elektronisk meldingsutveksling

(Styringsgruppen 19. mai 2010)

|

arbeidsgruppe
Arbeidsgruppe
 • Anne Bjørlykke, Helse Vest IKT
 • Kirsti Pedersen, Oslo kommune
 • Annebeth Askevold, KITH
 • Camilla Glasø, Norsk Helsenett SF
 • Kirsten Petersen, Helsedirektoratet
 • Darlén Gjølstad, Helsedirektoratet

|

form l og virkeomr de
Formål og virkeområde
 • Formålet med minstekravene er å sikre at elektronisk kommunikasjon av helse- og personopplysninger skal skje på en sikker og forsvarlig måte. Det må sikres at opplysningene kommer fram til riktig mottaker.
 • Minstekravene henvender seg til alle virksomheter som behandler helse- og personopplysninger og som har etablert elektronisk meldingsutveksling med andre aktører.

|

minstekrav eksempel
Minstekrav - eksempel
 • Funksjonelle krav
  • Overvåking av meldingstrafikk
  • Rutiner for avvikshåndtering
  • Brukerstøtte
 • Tekniske krav
  • Vedtatte meldingsversjoner
  • Transport- og applikasjonskvittering
  • Digitale sertifikat
 • Lovverk
  • Norm for informasjonssikkerhet

|

slide10
.

|

slide11
.

|

videre prosess
Videre prosess
 • Minstekravene er nå til høring internt i Meldingsløftets organisasjon
 • Legges frem for styringsgruppen Nasjonalt meldingsløft den 24.2
 • Ekstern høring etter det

|

forvaltning av minstekravene
Forvaltning av minstekravene
 • Kundeavtale Norsk Helsenett
  • Revidere avtalen – innarbeide kravene i avtalen, ev. vedlegg til avtalen
 • Normen – Faktaark 16 og Veileder

|