Perspektiiviõpetus - PowerPoint PPT Presentation

perspektiivi petus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Perspektiiviõpetus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Perspektiiviõpetus

play fullscreen
1 / 24
Perspektiiviõpetus
4478 Views
Download Presentation
tien
Download Presentation

Perspektiiviõpetus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Perspektiiviõpetus

 2. Kõikidel ruumilistel esemetel ehk kehadel on 3 mõõdet: pikkus, laius ja kõrgus. • Esemete ruumilisuse edasiandmine tasapinnal ongi joonistamise esmaseks ülesandeks. • Ruumiliste esemete kujutamiseks on vaja tundma õppida tsentraalprojektsiooni ehk perspektiivi. • Perspektiiviõpetuson teadus, mis käsitleb ruumiliste esemete kujutamist tasapinnal nii, nagu füüsiline silm neid tegelikult näeb. • Perspektiiviõpetusele on aluseks asjaolu, et mida kaugemal ese silmast asub, seda väiksem ta paistab.

 3. Perspektiiv(ld.k. per spicere - läbi vaatama, vaatlema) – kujutise projitseerimine pinnale ühest, nn silmapunktist lähtuvate kiirtega. Perspektiiv - ruumimulje tekitamine tasapinnal.

 4. Oluline on paika panna silmapiir ehk horisont – horisontaaljoon silma kõrgusel. Koondpunkt e. pagupunkt Horisont ehk silmapiir

 5. Horisont ehk silmapiir Horisont paigutub alati vaataja silmade kõrgusele. Horisonttelg määrab kõrguse, millel vaataja paikneb.

 6. Silmapiir mere suunas vaadates

 7. PERSPEKTIIVI LIIGID: • Tsentraalperspektiiv ehk 1-punkti perspektiiv On ainult 1 koondpunkt! Koondpunkt

 8. 1-punkti perspektiiv Inimene perspektiivis Puud perspektiivis

 9. 2. 2-punkti perspektiiv - 2 koondpunkti asuvad horisondil. Silmapiir

 10. 2-punkti perspektiiv Horisont

 11. 3. 3-punkti perspektiiv

 12. Koondumispunktid 1-punkti perspektiiv 2-punkti perspektiiv 3-punkti perspektiiv

 13. Linnuperspektiivon perspektiivvaade kõrgeimast vaadeldavast punktist.

 14. Konnaperspektiivi puhul on valitud madal vaatepunkt.

 15. Õhuperspektiiv - vaatajast kaugemal olevad esemed on tuhmimad ja heledamad.

 16. Õhuperspektiiv

 17. Värviperspektiiv Sooja värvi kujutised tunduvad lähemal, külmad kaugel. Külma värvi kujutised tunduvad kaugemal . Külmad (kaugel) värvid on: 1. roheline; 2. sinine; 3. violetne. (segatud läbi sinisega) Sooja värvi kujutised tunduvad lähemal. Soojad (lähedal) värvid on: 1. punane; 2. oranž; 3. kollane. (segatud läbi kollasega)

 18. Koondpunkt. Silmapiir ehk horisont

 19. Kolmvaade

 20. Koondumispunkt Horisondijoon ehk silmapiir

 21. Õhuperspektiiv Kumb pilt on õige?

 22. 1-punkti perspektiiv

 23. Kirjandus • Perspektiiviõpetus, S.Arcas, J.F. Arcas, I. Gonzàlez, Koolibri 2007 • Kompositsiooniõpetus, E.Kärner, TEA Kirjastus, Tallinn 2006 • http://eoppe.art.tartu.ee/Perspektiivi_6piobjektid_Hillar_Uudevald.swf