d sledky nedodr en emc n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Důsledky nedodržení EMC PowerPoint Presentation
Download Presentation
Důsledky nedodržení EMC

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Důsledky nedodržení EMC - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Důsledky nedodržení EMC. Zničení stíhacího letounu NATO typu Tornado. Příčinou katastrofy bylo rušení elektronického řídicího systému letadla letícího ve výšce 230 m nad vysílačem velkého výkonu v Holkirchenu u Mnichova.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Důsledky nedodržení EMC' - tia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
d sledky nedodr en emc
Důsledky nedodržení EMC
 • Zničení stíhacího letounu NATO typu Tornado. Příčinou katastrofy bylo rušení elektronického řídicího systému letadla letícího ve výšce 230 m nad vysílačem velkého výkonu v Holkirchenu u Mnichova.
 • Potopení britského křižníku Shefield v roce 1982 během falklandské války argentinským letadlem. Příčinou bylo nedodržení elektromagnetické kompatibility mezi palubním komunikačním zařízením lodi a jejím rádiovým obranným protiletadlovým systémem určeným k rušení navigace nepřátelských raket.
 • Havárie rakety typu Pershing II v důsledku elektrostatického výboje. Při převozu rakety byl její pohon neúmyslně odpálen elektrostatickou elektřinou z okolní bouřky.
 • Havárie v hutích na východním pobřeží USA. Příčinou havárie bylo rušení mikroprocesorového systému řízení jeřábu, přenášejícího licí pánev s tekutou ocelí příruční vf. vysílačkou.
 • Diagnostická souprava na jednotce intenzivní péče nemocnice v Praze monitorovala dech, tep a teplotu pacientů. Spínání okolních silových spotřebičů vyvolávalo v kardioskopu přídavné pulsy, které byly vyhodnocovány jako nesynchronní tep srdce.
elektromagnetick kompatibilita emc
Elektromagnetickákompatibilita (EMC)
 • Elektronický systém sám o sobě může být dokonale spolehlivý, bude však v provozu prakticky bezcenný, pokud současně nebude elektromagneticky kompatibilní, spolehlivost a EMC jsou neoddělitelné požadavky na systém.
 • Elektromagnetická kompatibilita biologických systémů
  • tepelné účinky
 • Elektromagnetická kompatibilita technických systémů

Zdroj elektromagnetického rušení

Přenosové prostředí,

elektromagnetická

vazba

Rušený objekt,

přijímač rušení

Základní řetězec EMC

vz jemn p soben r zn ch ru iv ch syst m
Vzájemné působení různých rušivých systémů

Elektromagnetická

kompatibilita

EMC

Elektromagnetická

interference

(rušení)

EMI

Elektromagnetická

susceptibilita

(odolnost, imunita) EMS

 • Elektromagnetická interference (EMI)
 • omezovaní příčin rušení
 • dosahuje kompatibility opatřeními na straně zdrojů rušení a přenosových cest

Elektromagnetická susceptibilita / imunita (EMS)

 • odstraňování důsledků rušení
 • dosahuje kompatibility technickými opatřeními, které zvyšují odolnost objektu proti rušení
optimalizace finan n ch n klad na zaji t n emc
Optimalizace finančních nákladů na zajištění EMC
 • Náklady na opravy jsou přímo úměrné množství poruch/oprav – přímka
 • Náklady EMC jsou nepřímo úměrné pravděpodobnosti poruchy – hyperbola
klasifikace ru iv ch interferen n ch sign l a jejich zdroj
Klasifikace rušivých (interferenčních) signálů a jejich zdrojů

Interferenční

zdroj

přírodní (přirozené)

umělé (technické)

funkční

nefunkční (parazitní)

impulsní

spojité

kvaziimpulsní

úzkopásmové

širokopásmové

nízkofrekvenční vysokofrekvenční (rádiové)

zdroje rušení vedením

zdroje rušením vyzařováním

odolnost syst m v i p ep t
Odolnost systémů vůči přepětí
 • bleskový výboj do 4km (LEMP - Lightning Electromagnetic Pulse) obr.1
 • umělé zdroje přepětí - prakticky všechna spínací zařízení obr.2
 • lokální elektrostatické výboje (ESD - Electrostatic Discharge) - třeníobr.3
parazitn galvanick vazba zemn smy kou
Parazitní galvanická vazba zemní smyčkou

Uz - nahodilé zemní napětí

Ur - rušivé napětí

dostatečně dimenzovat společný zemnicí vodič obr.4

jednotlivé bloky k němu propojovat masivním vodičem obr.5

u signálových vodičů neslučovat společný vodič obr.6

nevytvářet společné části napájecích přívodů k blokům obr.7

elektronická zařízení vybavit samostatnými napájecími zdroji obr.8

v možných případech zcela vzájemně galvanicky oddělitobr.9