zna ka jako sou st marketingu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Značka jako součást marketingu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Značka jako součást marketingu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Značka jako součást marketingu - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Značka jako součást marketingu. Kateřina Čadilová Asociace regionálních značek, o.s. Křtiny, 16. března 20 11. Obsah prezentace. Co je to regionální značka Co je marketing Co dělat, aby značka fungovala Příklady dobré praxe. Co je to regionální značka ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Značka jako součást marketingu' - thy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zna ka jako sou st marketingu

Značka jako součást marketingu

Kateřina Čadilová

Asociace regionálních značek, o.s.

Křtiny, 16. března 2011

obsah prezentace
Obsah prezentace
 • Co je to regionální značka
 • Co je marketing
 • Co dělat, aby značka fungovala
 • Příklady dobré praxe
co je to region ln zna ka
Co je to regionální značka?
 • vizuální označení = logo, grafická značka
 • záruka původu = původ z přesně vymezeného území
 • záruka kvality = předem stanovená kritéria
slide5

Projekt

Evropské

značky

venkovské

kvality

slide7

Asociace regionálních značek

 • 15 členských regionů
 • cca 350 platných certifikátů
 • podobné principy značek - jednotný základ – pravidla, kritéria- detaily přizpůsobeny regionům
 • propojení na národní úrovni- národní koordinátor- společná setkání – sdílení zkušeností, rozvíjení pravidel značení- společné aktivity, fundraising
 • jednotná propagace, prezentace, grafický styl
 • otevřená novým regionům
slide8

Další značky

Tradice Bílých Karpat – historicky první značka u nás, partner značení v Beskydech, první přeshraniční značka, území CHKO Bílé Karpaty

Regionální produkt Český ráj – vznikla ve spolupráci s prvními regiony ARZ s vlastním vizuálním stylem

Regionální produkt Jizerské hory – projekt MAS MikroregionuFrýdlantsko Vyrobeno na venkově v roce 2010, podobná kritéria jako Český ráj

zna ka jako z ruka
Značka jako záruka
 • původu– dříve samozřejmost, dnes „příležitost“
 • kvality= kritéria pro udělování; ta v celoevropském měřítku obdobná:
  • šetrnost k životnímu prostředí
  • maximální podíl místních surovin a ruční práce
  • jedinečnost ve vztahu k regionu, obnova nebo tvorba tradice, výjimečné vlastnosti
charakteristika region ln ch zna ek

Charakteristika regionálních značek

 • venkovské regiony:nejentradiční turistické regiony, často včetně chráněného území; nejsou vyloučena ani města
 • produkty vhodné pro značení: řemeslné (průmyslové) výrobky, potraviny, zemědělské a přírodní produkty, případně služby (v cestovním ruchu)
p nos region ln ch zna ek
Přínos regionálních značek
 • producenti– zvýšení obratu
 • spotřebitelé (turisté, lidé z regionu) – uspokojení poptávky
 • region– podpora místní ekonomiky, zachování vazeb v regionu
 • zavedení značky (společná práce)- správa a udílení značky
 • stát – zmírňování negativních strukturálních jevů, zachování kulturní paměti, potenciál pro rozvoj turismu
co je marketing

Proces plánování, identifikace, stanovení ceny, prodejní podpory a distribuce produktu za účelem vytvoření směny, která uspokojí cíle jedince nebo organizace.

Co je marketing?

co je marketingov pl n

Situační analýza

 • - marketingový výzkum => SWOT analýza (silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby)
 • Marketingové cíle
  • - zvýšení výroby, prodeje, rozšíření sortimentu, získání nového trhu
  • Marketingová strategie- 4 P (Product, Place, Price, Promotion)
  • Akční plán- jaká aktivita, její cíl, odpovědnost, časový plán, náklady
  • Rozpočet- náklady (na aktivity) x tržby (např. prodej reklamního prostoru)
  • Systém měření a kontroly

Co je marketingový plán?

zna ka jako marketingov n stroj

Značka v rámci marketingového mixu:

  • produkt = záruka kvality
  • price = cenové srovnání podobných produktů, zdůvodnění vyšší ceny
  • place = oficiální prodejní místa, prodej přes internet, spolupráce s prodejními řetězci
  • promotion = jednotné kanály značky x vlastní potenciál značky, nejenreklama, ale také vzdělávání

Značka jako marketingový nástroj

p idan hodnota

kdo kupuje regionální produkty, hledá jedinečnost, nevšednost, poctivost...- turisté (suvenýr)- místní obyvatelé (originální dárek)

 • značka tyto hodnoty garantuje- váha: potvrzení nezávislým orgánem
 • váhu značky je třeba znásobit argumenty a příběhem- čím si výrobek značku zasloužil?- co je na něm zajímavého, nevšedního?- váže se k němu nebo k výrobci zajímavý / vtipný příběh?- buďte upřímní, přidejte něco ze sebe, něco osobního

Přidaná hodnota

aby zna ka fungovala
Aby značka fungovala
 • umisťovat značku - na výrobky – viditelnost, adekvátní velikost- na vlastní materiály, na webové stránky...- na auto, vývěsní štít, stánek pro jarmarky...
 • chlubit se značkou- před zákazníky- před prodejci (svými odběrateli)- před pořadateli akcí- před médii
 • používat (rozdávat) tiskoviny- katalogy, noviny (společné i vlastní)
p klady z praxe

marketing turistického produktu – Hadrianův val

 • marketing zemědělských produktů – Nizozemsko
 • marketing území – údolí Barycze

Příklady z praxe

hadrian s wall heritage

Hadrian’s Wall Heritage

 • značení v šíři 10 mil od valu
 • bez certifikace, pozornost soustředěna na propojování aktivit, (rodina značek – pěší stezka, cyklostezka, turistický autobus, dobrovolnictví )
slide21

Podpora nového podnikání

 • svíčky ze sojového vosku
 • chov alpak na vlnu
nizozemsko

Vývoj zdola, více než 50 regionálních iniciativ

 • Každá iniciativa má vlastní charakteristiky a identitu
 • Těžiště = potraviny a turistika

Nizozemsko

nizozemsko1

Zkracování cesty od produkce ke spotřebiteli

Nizozemsko

 • - obchody na farmách- zásobování regionálních supermarketů- centralizované zpracovatelské a zásobovací řetězce
nizozemsko p pad texelsk ho jehn ho

Ostrov Texel – vyhlášená turistická destinace, texelské jehněčí jako typický produkt, ale v posledních letech vytlačené dovozem z Nového Zélandu

 • Původně prodávané hlavně na ostrově
 • Farmáři se spojili s místním řezníkem (provozovatelem jatek a vytvořili značku „Pravé texelské jehněčí“
 • Podpora MAS z Leaderu (ale pouze 50 %)
 • Zapojení do regionální značky Waddengoud
 • Celkem: 26 producentů jehněčího – tj. cca 3000 jehňat ročně; jedny jatky, 2 zpracovatelské firmy, 36 restaurací, místní turistická agentura
 • Prodej: 36 certifikovaných restaurací, 3 řezníci na pevnině, dodávky do domu

Nizozemsko Případ texelského jehněčího

spolupr ce na m stn rovni

Propagace místní turistickou agenturou, kulinářská akce vždy v červenci, cyklostezka po ostrově, 2 farmy s možností prohlídky s průvodcem, podpora místních samospráv, Leader+

 • Výsledky
 • Zvýšení obratu 400.000 €
 • 11 nových pracovních míst
 • zachování 26 pracovních míst v zemědělství
 • pozitivní vliv na turismus

Spolupráce na místní úrovni

dolina barczy poleca

8 měst, která spojuje řeka Barycz

 • 7000 ha rybníků
 • jedinečná příroda

Dolina Barczy Poleca

Rozvoj turistického image údolí Barycz = nabídnout návštěvníkům víc mimořádně krásnou přírodu ;životaschopné místní produkty a služby => kultivace místních tradic, propagace regionu, kulturního a kulinářského dědictví a rozvoj nabídky ekologicky šetrné turistiky

Nalezení spojenců pro zachování údolí

dolina barczy poleca1

znovuzrozené produkty:

 • kapři, kozí sýry, konzervované ovoce
 • podařilo se vytvořit nové společenství, nový „region“

Dolina Barczy Poleca

d kuji za pozornost

Asociace regionálních značek, o.s.

kancelář: Senovážná 2, 110 00 Praha 1

Kateřina Čadilová

tel.: +420 224 222 843mobil: +420 724 863 604cadilova@arz.cz

www.regionalni-znacky.cz

Děkuji za pozornost!