t j koztat a megyei tervez s aktu lis ll s r l n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tájékoztató a megyei tervezés aktuális állásáról PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tájékoztató a megyei tervezés aktuális állásáról

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 17
Download Presentation

Tájékoztató a megyei tervezés aktuális állásáról - PowerPoint PPT Presentation

thy
107 Views
Download Presentation

Tájékoztató a megyei tervezés aktuális állásáról

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tájékoztató a megyei tervezés aktuális állásáról Sesztákoszkár Közgyűlés elnöke Szabolcs-szatmár-bereg megyei önkormányzat

 2. A megyei önkormányzat feladatai • megyei szintű területfejlesztés • vidékfejlesztés • területrendezés • koordinációs feladatok

 3. A megyei szintű területfejlesztés meghatározottsága

 4. Megyei célrendszer2014- 2020

 5. Operatív Programok • Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP) • Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) • Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) • Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) • Környezeti és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) • Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) • Koordinációs OP (KOP) • Vidékfejlesztés, halászat OP • Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés OP (a 2014. március 6-án megjelent 1122/2014. Korm. határozat alapján)

 6. A TOP-ban a decentralizált programok tervezése három területi szinten valósul meg(1298/2014.(V.5.) Korm. határozat) • megyei szint • megyei jogú városi szint • járási szint A Megyei Önkormányzat feladata: • a területi szintek tervezési feladatainak összehangolása, koordinálása • megyei szintű programmal összefüggő tervezési feladatokat ellátása • várostérségek és a megyei jogú városok térségének fejlesztésével összefüggő tervezési feladatok ellátása az érintett települési önkormányzatok bevonásával

 7. Indikatív megyei források2014-2020(1298/2014.(V.5.) Korm. határozat) • Megyei gazdaságfejlesztési program (TOP): 45, 8461 Mrd Ft (+ ágazati OP-k forrásai) Járási fejlesztési program: 23, 949 Mrd Ft 2.Nyíregyháza MJV: 23, 2046 Mrd Ft 3.Határmenti együttműködési programok: kb. 10 Mrd Ft (HU-RO, HU-SK, HU-SK-RO-UA)

 8. Terület- és településfejlesztési OP prioritásai • Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében • Befektetők és lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet fejlesztése, megújítása • Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés, kiemelten a városi területeken • Társadalmi befogadás erősítése és a közösségi szolgáltatások helyi szintű fejlesztése • Közösségi szinten irányított várostérségi helyi fejlesztések (CLLD típusú fejlesztések) • Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás ösztönzés

 9. TOP-ból finanszírozható megyei gazdaságfejlesztési részprogramok A TOP keretein belül két prioritáshoz rendelhet programcsomagokat a megye: 1. Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 6. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás ösztönzés

 10. TOP-ból finanszírozható főbb megyei gazdaságfejlesztési részprogramok I. • Térség gazdasági húzóágazatainak erősítése • Tudásalapú gazdaság megteremtésén elősegítése • A foglalkoztatás növelését elősegítő programok támogatása • KKV-k versenyhelyzetének javítása • Megyei integrált gazdaságfejlesztési szervezet működtetése • Komplex turisztikai termék-és vonzerő fejlesztés

 11. TOP-ból finanszírozható főbb megyei gazdaságfejlesztési részprogramok II. • Megyei turisztikai koordinációs szervezet működtetése • Helyi szintű alternatív gazdaságfejlesztések • Helyi termékekhez kapcsolódó marketing tevékenység támogatása • Gazdaságélénkítési marketingtevékenységek támogatása • Alternatív foglalkoztatás bővítését célzó programok szervezése

 12. A megye vezérprojektjeiTerület-és Településfejlesztési Operatív Programból • Munkahelyteremtés infrastrukturális feltételeinek biztosítása • Megyei turizmusfejlesztési program • Kis-és középvállalkozások támogatása

 13. A megye vezérprojektjeiÁgazati Operatív Programokból • Szociális foglalkoztatási program • Versenyképes élelmiszergazdaság program • Fenntartható vízgazdálkodás • Megyei környezet- és hulladékgazdálkodási program

 14. Partnerségi program 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 13. § „a területfejlesztési koncepciók és programok kidolgozásának része az állampolgárok, a tervezéssel  érintett területen működő érdekképviseletek, társadalmi szervezetek és vállalkozások tervezésbe való bevonását részletező partnerségi terv”.

 15. A partnerségi folyamat működtetése Koordinálás: a Megyei Önkormányzati Hivatal Koordinációs Osztálya Partnerségi munkacsoportok: • Vállalkozói • Intézményi és civil • Önkormányzati +Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum (megye – MJV) +Elnöki Konzultációs Testület

 16. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE TERVDOKUMENTUMAI • SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ (2014. február 20.) • SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM • STRATÉGIAI RÉSZ • OPERATÍV RÉSZ

 17. KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET! Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001