informacje o powszechnym spisie rolnym 2010 i narodowym spisie powszechnym ludno ci i mieszka 2011 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
PODSTAWY PRAWNE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

PODSTAWY PRAWNE - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Informacje o Powszechnym Spisie Rolnym 2010 i Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011. Powszechny Spis Rolny od 1 września do 31 października 2010 według stanu na dzień 30 czerwca 2010 godz. 24:00. PODSTAWY PRAWNE. CEL SPISU. Powszechny Spis Rolny

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PODSTAWY PRAWNE' - thy


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
informacje o powszechnym spisie rolnym 2010 i narodowym spisie powszechnym ludno ci i mieszka 2011
Informacje o Powszechnym Spisie Rolnym 2010 i Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011
slide2
Powszechny Spis Rolny od 1 września do 31 października 2010 według stanu na dzień 30 czerwca 2010 godz. 24:00

PODSTAWY PRAWNE

cel spisu
CEL SPISU

Powszechny Spis Rolny

dostarczenie informacji z dziedziny rolnictwa w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską,

zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi,

analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2002-2010,

wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji dla potrzeb innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (FAO, OECD i inne),

aktualizacja pospisowego statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i leśnych, a tym samym przygotowanie operatów do różnotematycznych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa (w latach następnych).

zakres merytoryczny
ZAKRES MERYTORYCZNY

Powszechny Spis Rolny

ogólna charakterystyka gospodarstwa rolnego

użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów

zwierzęta gospodarskie

ciągniki, maszyny rolnicze i urządzenia

zużycie nawozów

pracujących w gospodarstwie rolnym

struktura dochodów gospodarstwa rolnego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego oraz korzystanie z programów wsparcia dla rolnictwa

metody produkcji rolniczej (wpływ rolnictwa na środowisko)

slide5
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańod 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 według stanu na dzień 31 marca 2011 godz. 24:00

PODSTAWY PRAWNE

cel spisu1
CEL SPISU

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

 • dostarczenie najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno–społecznej i zawodowej, społeczno–ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym
 • pozyskanie wiedzy na temat zmian zachodzących w procesach demograficznych i społecznych m.in. z uwagi na wzmożone migracje ludności po wstąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
 • wykorzystanie wyników spisu bezpośrednio dla potrzeb statystyki publicznej jako baza do budowy operatów losowania do dalszych badań reprezentacyjnych prowadzonych na próbie gospodarstw domowych
 •  uzyskanie informacji o zagadnieniach, które były objęte spisem w 2002 r. w celu prowadzenia analiz porównawczych zjawisk zachodzących w czasie
zakres merytoryczny1
ZAKRES MERYTORYCZNY

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

stan i charakterystyka demograficzna ludności;

edukacja;

aktywność ekonomiczna osób;

dojazdy do pracy;

źródła utrzymania osób;

niepełnosprawność;

obywatelstwo;

migracje wewnętrzne;

migracje zagraniczne;

narodowość i język oraz mniejszości narodowe i etniczne;

wyznanie (przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego);

gospodarstwa domowe i rodziny;

stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).

slide9

Spis próbny do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkańod 1 kwietnia do 31 maja 2010 według stanu na dzień 31 marca 2010 godz. 24:00w województwie opolskim na terenie gminy Tarnów Opolski

 • 28 stycznia – 12 luty 2010 roku
 • trwa aktualizacja przedspisowa dokumentacji wyjściowej
 • w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski
 • analiza zestawień budynków, mieszkań i osób
 • analiza map
 • 8 luty – 19 luty 2010 roku
 • Gminne biuro spisowe przeprowadza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
struktura aparatu spisowego wojew dzkiego biura spisowego
Struktura Aparatu Spisowego Wojewódzkiego Biura Spisowego

* Funkcje Zastępcy Kierownika WCZS oraz Kierownika WCC pełni ta sama osoba

spis pr bny do narodowego spisu powszechnego ludno ci i mieszka
Spis próbny do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań

URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU

 • MOŁODOWICZ Maria

tel. 77/ 423 09 91

e-mail: m.molodowicz@stat.gov.pl

 • HOŁDA Jadwiga

tel. 77/ 423 09 85

e-mail: j.holda@stat.gov.pl