eb ker p biblioteket n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ebøker på biblioteket PowerPoint Presentation
Download Presentation
ebøker på biblioteket

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

ebøker på biblioteket - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

ebøker på biblioteket. om prosjektet og erfaringer så langt. om prosjektet. om prosjektet. nasjonalt pilotprosjekt for utlån av ebøker i første omgang: norsk skjønnlitteratur støttet av ABM-utvikling/NB (tilsammen 1,6 MNOK)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ebøker på biblioteket


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
eb ker p biblioteket
ebøker på biblioteket
 • om prosjektet og erfaringer så langt
om prosjektet
om prosjektet

om prosjektet

 • nasjonalt pilotprosjekt for utlån av ebøker
 • i første omgang: norsk skjønnlitteratur
 • støttet av ABM-utvikling/NB (tilsammen 1,6 MNOK)
 • 2009: lukket pilottesting2010: utlån til vanlige lånere2011: forbedre tjenesten, mer innhold, kobling mot bibsyst
 • et Buskerud-prosjekt: Drammen, Kongsberg og Nore og Uvdal
 • teknisk leverandør: CappelenDamm/digitalbok.no
hva er eb ker
hva er ebøker?
 • «bøkene svar på mp3»
 • ikke en papirbok, men en elektronisk fil
 • rundt en halv MB
 • felles standard filtype og kryptering
 • digitale bøker som leses på lesebrett
 • sekundært: på datamaskin eller mobiltelefon
hva er et lesebrett
hva er et lesebrett?
 • bokas iPod
 • liten datamaskin tilpasset ebøker
 • enkel funksjonalitet
 • har plass til 500-50000 bøker
 • batterikapasitet: 7500 blainger
 • laget for å være god å lese på
 • pris: 500,- til 3500,-
hva er e l n
hva er e-lån?
 • utlån av ebøker fra biblioteket
 • 1: via en nettside (utlånsportal) 2: Rett til nettbrett
 • dekryptering skjer på lånerens datamaskin/brett
 • ila året: direkte nedlastning til lesebrett som er på nett, fungerer allerede for iPad og Android
 • tilknyttet vanlige lånekort
 • boka leveres ikke tilbake - den slutter å virke
slide7

Brett vi har lånt ut:

Cybook Gen 3

Hanlin V60

slide9

Sony 900

Entourage

Nook

slide12
ja, det ser slik ut
 • USA: har kommet
 • Amazon Kindle: eksistert i tre år
 • Amazon selger mer ebøker enn papir
 • 2008: 1,2% 2009: 3,3% 2010: 8,3% 2011: 15-20% av det totale USA-bokmarkedet (AAP)
 • UK: 2010 6% av totalsalget av bøker. 300% vekst i 2010. (PA)
 • kindle-kundene kjøper langt flere bøker enn andre
 • priser: fra 50,- til 120,- NOK for bestsellere++
 • ny bok på under 60 sekunder
 • det kommer, men når og i hvilken form vet vi enda ikke
skal biblioteket drive med dette
skal biblioteket drive med dette?
 • like selvfølgelig som papirbøker
 • fremtidens kanal for utlån
 • ta en tydelig posisjon tidlig
 • låne ut lesebrett - unngå teknologikløft
 • nå nye brukergrupper
 • men: ebøker ikke noe mål i seg selv
eb ker sett med bibliotekets yne
ebøker sett med bibliotekets øyne
 • vårt hovedmål er å skaffe lånerne gode vilkår
 • vi skal gjøre informasjon og litteratur tilgjengelig for alle, på best mulig måte
 • vi forstår at de som produserer innholdet skal ha betalt
 • vi skaper gode lesere og vi markedsfører bøker
gode vilk r for e l n
gode vilkår for e-lån
 • Bakgrunn: Få på plass noen prinsipper, tale bibliotekenes sak, dialog med de andre aktørene i bransjen
 • Åndsverksloven
 • NBFs utvalg for ebøker i bibliotek
 • Prinsipper
prinsippene
Prinsippene
 • 1.
 • Ingen forskjeller mellom utvalget som er til salgs og utvalget som er til låns. Ebøker ment for allmennmarkedet kan også kjøpes inn av bibliotek.
prinsippene1
Prinsippene
 • 2.
 • Ingen karantenetid. Når e-boka er til salgs skal den også kunne lånes ut.
prinsippene2
Prinsippene
 • 3.Valgfrihet. Bibliotekene må få selv få prioritere hvilke bøker de ønsker å tilby sine lånere.
prinsippene3
Prinsippene
 • 4.Plattformuavhengighet. Ebøkene som bibliotekene tilbyr må etterstrebe å kunne leses på  så mange tilgjengelige plattformer som mulig.
prinsippene4
Prinsippene
 • 5.Biblioteket skal tilfredsstille bokbransjens standardkrav til kopibeskyttelse.
prinsippene5
Prinsippene
 • 6.
 • Ebøker som er innkjøpt i perioden bokavtalen gjelder må kunne lånes ut til en låner av gangen et ubegrenset antall ganger.
m p plass
må på plass
 • innkjøpsordning for ebøker
 • avklaringer rundt fri lånerett/fjernlån
 • hva skal skje med samlingene og eierskap?
 • oppdatert lov om åndsverk?
 • hva blir NBs rolle? - «Nasjonal base»- ansvar for nasjonale avtaler- ikke-kommersiell, men likevel en aktør?
slide25
nei
 • først en marginal tilleggskanal
 • vil leve side om side i mange år
 • den fysiske bokhylla vil alltid eksistere
 • for storkonsumenter av litteratur
 • svaksynte - eldre
 • som er åpne for ny teknologi
 • som reiser mye
noen erfaringer
noen erfaringer
 • alle lesebrett utlånt på to dager (65 stk.)
 • i starten venteliste på brett
 • ca. 1500 utlån av ebøker så langt
 • utlån av lesebrett - lav terskel for å prøve
mer erfaringer
mer erfaringer
 • Utlån av lesebrett:
 • kjønnsfordeling 55/45 kvinner/menn
 • 10% utenbys lånere (med hindre)
 • hovedtyngde alder: 30-60 (80%)
 • største aldersgruppe: 50-60 (30%)
 • flere over 70 enn under 30
praktiske utfordringer
praktiske utfordringer
 • det virker
 • en del synes det er litt klønete
 • varierende kompetansenivå
 • utlån av lesebrett gjør det hele litt mer komplisert
 • biblioteket som helpdesk - ønsker vi det?
 • forventninger til service i biblioteket
 • framtidige løsninger er heldigvis enklere
om forretningsmodeller en bok en l ner
om forretningsmodeller:en bok - en låner
 • overføring av modellen fra papir
 • biblioteket kjøper inn et antall lisenser av hver tittel
 • låner ut til en låner av gangen
 • ventelister når utlånt
 • HarperCollins: digital slitasje/26 utlån
 • «beklager, fila er utlånt»
forretningsmodeller betaling per utl n
forretningsmodeller:betaling per utlån
 • «den svenske modellen»
 • veldig god utnyttelse av begrensede midler
 • ingen ventelister
 • lavere terskel for kjøp + mindre digital kassering
 • frykt for å kannibalisere ebok-salget
 • men: begrensninger trengs
 • vil folk eie boka uansett?
forretningsmodeller kombinasjon av de to
forretningsmodellerkombinasjon av de to
 • max antall paralelle utlån for bestsellere/nyheter
 • frontlist/backlist?
 • pris per utlån for alt annet
 • gir fleksibilitet og oversikt
 • føles trygg for forlagene (?)
 • mindre fare for påvirkning av salget
har ikke fasiten
har ikke fasiten
 • men det bør være lov å tenke nytt
 • vi bør forsøke forskjellige modeller i dag
 • vi bør stille noen krav
 • historien har vist at det er klokt å spille på lag med teknologien
 • sitter Kulturrådet med nøkkelen?