Download
separated hands n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Separated Hands PowerPoint Presentation
Download Presentation
Separated Hands

Separated Hands

137 Views Download Presentation
Download Presentation

Separated Hands

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. SeparatedHands ”Separated” meansthat the handscannotbestackedoneon top of the other. It is not necessary to seespacebetween the hands. Incidentalcontact at the fingers is not a concern. „Oddělené" znamená, že ruce nemohou být naskládány jedena na druhou. Nenívšak nezbytné vidět prostor mezi rukama. Náhodný kontakt prstů není v rozporu s pravidly a je povolen OK Separated means: No stacked hands Není povoleno