van rtelme etikusan viszonyulni a gazdas ghoz n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Van értelme etikusan viszonyulni a gazdasághoz?!...

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Van értelme etikusan viszonyulni a gazdasághoz?!... - PowerPoint PPT Presentation


 • 53 Views
 • Uploaded on

Van értelme etikusan viszonyulni a gazdasághoz?!. Győr, 2001. június 14. Héjj Tibor. A mindennapi tapasztalat gyakran megkérdőjelezi az etikus magatartás létjogosultságát. “Megszoktuk”, hogy a jogos, hát még a jogtalan előnyöket az etika áthágásával érhetjük el:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Van értelme etikusan viszonyulni a gazdasághoz?!...' - thuyet


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a mindennapi tapasztalat gyakran megk rd jelezi az etikus magatart s l tjogosults g t
A mindennapi tapasztalat gyakran megkérdőjelezi az etikus magatartás létjogosultságát
 • “Megszoktuk”, hogy a jogos, hát még a jogtalan előnyöket az etika áthágásával érhetjük el:
  • Leállósáv használata az autópálya-dugó esetén
  • „Protekciózás” minden területen
  • „Kis félrelépés nem félrelépés” a magánéletben
  • „Hálapénz” előre a megkülönböztetett orvosi ellátásért
  • „Számla nélküli” munkák ÁFA-mentesen
  • Megrendelések, megbízások megszerzése etikátlan módszerekkel, mert hiszen „mindenki így csinálja!…”

Az etika elválaszthatatlan a másik ember megbecsülésétől.Hogy álltak ezzel a kérdéssel az eddigi társadalmak?

az kori s k z pkori t rsadalmi rendszerek nem v ltak be
Az ókori és középkori társadalmi rendszerek nem váltak be…
 • A rabszolgatartó társadalmak emberi jogokat semmibe vevő rendszere az etika helyett az erőszakon alapult.Gazdasági szempontból az embereket olcsó, de jól (ki)használható gép-pótléknak tekintették
 • A feudalizmus „pallos-jog” rendszere sem sokkal kevésbé volt a kiszolgáltatottságra alapozvaGazdasági szempontból a röghöz kötött jobbágy-sors a mezőgazdasági érték-többlet teremtésére volt kiválóan alkalmas

…és mi a helyzet az újkori rendszerekkel?

a kommunizmus is csak egy eltorzult lomnak bizonyult
A kommunizmus is csak egy eltorzult álomnak bizonyult
 • Az elképzelésnek (és megvalósításának) elvi hibái voltak:
  • kívülről és felülről - meggyőzés helyett
  • erőszakkal - szabad akarat nélkül
  • lélek nélkül - sőt ellenében, ill. tagadásával
  • a nemes eszméket saját személyes érdekekre és hatalomra kihasználva

Az eredmény: rossz emberek által vezetett rossz rendszer

t nyleg olyan t k letes a kapitalizmus
Tényleg olyan tökéletes a kapitalizmus?
 • Valóban életképesnek bizonyult, de vajon
  • biztosít-e élelmet mindenkinek (beleértve a 3. világot is)?
  • megszünteti-e a háborúkat (vagy éppenséggel érdekelt bennük)?
  • emberhez méltó munkaalkalmat biztosít-e mindenkinek?
  • a megfelelő célok elérésére motivál-e?
  • elismeri-e a lelki értékeket is?
  • segít-e “mi”-ben gondolkodni az “én” helyett?

„Működik”, de láthatóan vannak korlátai

a gazdas ghoz t bbf lek ppen lehet viszonyulni
A gazdasághoz többféleképpen lehet viszonyulni…

„Szükséges rossz” eszköz a mi egzisztenciánk megteremtésére

„Az emberi faj sajátossága” mód a társadalom tagjának egzisztenciális biztonságának létrehozására

„Önmegvalósítás” út a személyes kiterjeszkedésre (anyagi, szellemi, pszichés)

„A piac (el)uralkodása” a (rejtett) tartalékok kikényszerítése a verseny (egyéni/céges) révén

De lehet(ne): „Az emberség megélésének egy aspektusa” is!

mag val a gazdas ggal van a baj vagy a megk zel t ssel
Magával a gazdasággal van a baj, vagy a megközelítéssel?
 • A gazdaság történelmileg kialakult „közösségi közjó”-nak indult. Mára elveszni látszik mind a „közösségi”, mind pedig a „közjó” aspektus.
 • A mai tudományos megközelítés részben korlátozott, részben hibás:
  • Bizonyos alapfogalmakat a gazdaságtudomány nem ismer és/vagy nem tud velük mit kezdeni: boldogság, szeretet
  • Más fogalmak ugyan léteznek a társadalomban, de „fals” módon vannak értelmezve: munka, pénz
  • Bizonyos fogalmak ösztönösen jól vannak megfogalmazva, de többlet tartalommal kell(ene) ellátnunk őket: minőség, tervezés, cégkultúra, csapatszellem, ergonómia, környezetvédelem

Érdemes fajtánként és tételesen „helyre tenni” a fenti fogalmakat!

rdekes t ny a k zgazd sz szem lyes paradoxona az let alapfogalm t illet en
Érdekes tény a közgazdász személyes paradoxona az élet alapfogalmát illetően

„Nappal” sok fogalommal dolgoznak, de ezek között nem szerepelnek azok, melyeket „este”, azaz magánemberként a legtöbbre tartanak: boldogság, szeretet...

Pedig lehet ezeket a tapasztalati megközelítésen túl, tudományosan is vizsgálni, illetve megfogalmazni:

„Az ember a szeretet révén lesz boldog ” = A kapcsolatból, kölcsönhatásból, önként vállalt kölcsönös, érdek nélküli és a másik félre irányuló adásból származnak a „kapcsolati javak”.

„A pénz általi boldogulás útja” pedig a kapcsolati javak helyett, sőt azokat rombolva az ún. „pozícionális javak”-ra tör. Megpróbálja kiküszöbölni a „másikat” és a másikhoz adással történő viszonyulást, hogy egyedül tudjon „javakat” birtokolni.

Pl.: a Ferrarira nem a munkába járáshoz („adás”) van szükség, hanem az „ego pozícionálása” végett.

A másiknak történő „adással” vagy a másik legyőzésévelakarunk boldogok lenni?!

mag hoz a p nzhez val viszonyunkon is rdemes elgondolkozni
Magához a pénzhez való viszonyunkon is érdemes elgondolkozni
 • Mi is a pénz?
 • A kapitalizmusban:
 • Az egyes emberek által teljesített hozzáadott érték elismeréseképpen biztosított jog bizonyos más értékekhez való hozzáféréshez - melyet az emberek automatikusan a maguk számára akarnak felhasználni
 • Alternatív megközelítéssel:
 • Ugyanez a jog - melyet arra használunk, hogy a szükség és az önzetlenség fényében részben a magunk, részben viszont mások javára használjunk fel.

Legyen a pénz jog az újraelosztásban való felelősségteljes részvételre!

az n rdek alap mai gazdas g sok olyan fogalmat tal lt ki amelyet megt lthet nk etikus tartalommal
Az önérdek alapú mai gazdaság sok olyan fogalmat „talált ki”, amelyet megtölthetünk etikus tartalommal

Minőség:Kétféle ok motiválhat jó minőségre: a külső, fenyegető félelem vagy egy belső, adásból fakadó, önkéntes, örömszerző hozzáállás

Cégkultúra:Igen különböző – sokszor markáns – cégkultúrák léteznek. Ezeket kisebb-nagyobb mértékben befolyásolhatjuk, és szavazhatunk a lábunkkal is, akár alkalmazottként, akár ügyfélként...

Ergonómia:Nem más, mint „szeresd felebarátodat, mint tenmagadat” megvalósítása

Környezetvédelem:Felelősség a jövendő generációért a szabad rablás helyett („Ne lopj”)

Értékek (Value Statement):Vegyük és vetessük komolyan, különben csak kiragadott „pótlékok” vagy marketingfogások

Team Spirit (csapatszellem):Kilépve az önzésből „én” helyett a „mi”-ben gondolkodás – a kölcsönös szeretet alapján

a t rt nelmi fejl d s kapcs n sz tv lt a gazdas gi szoci lis s k z ss gi aspektus
A történelmi fejlődés kapcsán szétvált a gazdasági, szociális és közösségi aspektus
 • Az egyének a három fenti dimenzió mentén függenek a társadalomtól, de mára ezek elkülönülése majdnem teljessé vált:
 • gazdasági munka vállalati felelősség
 • szociális politika állami felelősség
 • közösségi hovatartozás civil és/vagy egyházi felelősség

Sok problémát okoz a fentiek összehangolatlansága, sőt konfliktusa

az etikus gazdas g minden rintettre tekintettel van
Az etikus gazdaság minden érintettre tekintettel van!
 • Ez a szemlélet meghatározza a megvalósítás irányát a
  • tulajdonos számára (mint alapítónak, mint fenntartónak, mint legmagasabb szintű döntéshozónak)
  • vezető(k) számára (üzletpolitikai kérdésektől a motivációig)
 • és a viszonyulást az összes érintett felé, akik az alábbiak:
  • dolgozók
  • vevők
  • beszállítók
  • hitelezők
  • adósok
  • környezet (gazdaságilag)
  • jövendő generációk (ökológiailag)
  • társadalom (állam) képviselői
eddigiek azt bizony tj k hogy az rt lehet etikusan viszonyulni a gazdas ghoz de vajon rdemes e
Eddigiek azt bizonyítják, hogy azért lehet etikusan viszonyulni a gazdasághoz. De vajon érdemes-e?
 • Attól függ, hogy miben mérjük az ‘érdemest’:
  • Ha egyéni materiális haszonban, akkor nem
  • Ha társadalmi méretű materiális haszonban, akkor igen
  • Ha az egyéni önmegvalósításunk teljes emberközpontú, akkor igen
  • Ha az emberségünk társadalmi megvalósítása a cél, akkor igen
  • Ha a “közjót” keressük, akkor igen

Ha az emberséget akarjuk kiérdemelni, akkor érdemes!

slide14
Kövesd a három T-t!Tiszteld önmagad;Tisztelj másokat;Tetteidért vállalj felelősséget!

Mikor rádöbbensz, hogy hibát követtél el, azonnal tégy lépéseket a kijavítására!

Tárd ki karjaidat a változásnak,de ne engedd el az értékeidet!

Emlékezz, hogy néha a csönd a legjobb válasz!

A szeretetteljes légkör az otthonodban megalapozza életedet!

Légy gyengéd a Földhöz!

Tölts mindennap egy kis időt önmagaddal!

Ne hagyd, hogy egy kis nézeteltérés tönkre tegyen egy nagy barátságot!

“Corporate identity”/”Intrinsic motivation”“Stakeholder” koncepció“Social responsibility”

Garancia, szavatosság

„Value Statement” állandósága a vállalati életciklusokon át

„Active listening”

„Corporate culture”, „Team-spirit”

Környezetvédelem

Management retreat/training

„Present value of total lifecycle experience”

Számomra az etikusság a keresztény európai kultúrából fakad, de még a távoli buddhista felfogásból is levezethető az üzleti etika

…lefordíthatók a menedzselés etikus nyelvére

A Dalai láma instrukciói az élethez…

(szemelvények a 19 pontból)

a szabads g egyenl s g testv ris g b l eddig az els kett re koncentr ltak s az nem t nt elegend nek
A „szabadság, egyenlőség, testvériség”-ből eddig az első kettőre koncentráltak, és az nem tűnt elegendőnek...
 • Szeretet, testvériség, etika nem szinonimák, de szorosan összefüggő fogalmak
  • Aki számára a „szeretet” nemcsak egy kellemes érzést jelent, hanem felelősséget is;
  • Aki nemcsak magát és esetleg családját (vagy annak néhány tagját) tudja/akarja szeretni, hanem mindenkit;
  • Aki szabadnak és egyenlőnek akarja embertársait;
 • Az megvalósítja a testvériséget.
 • Mindebből fakadóan etikusan akar élni.

Az eddig elmaradt testvériség viszont magába foglaljaa szabadságot és az egyenlőséget is,és automatikusan etikusságot eredményez!

slide16
Az élet akkor “kerek”, ha kiegyensúlyozott! Ehhez a minden területre kiterjedő etikusság is elengedhetetlen

A személyes hivatás dimenziói

Kiegyensúlyozott

Munka megszállottja

Öncélú

Családközpontú

Társadalmi

felelősség

Család

Család

Munka

Munka

Munka

Munka

Önmegvalósítás

(sport, kultúra,stb.)

Önmegvalósítás

Önmegvalósítás

A kiegyensúlyozott és etikus egyéniségek boldog emberek és a társadalmi szempontból felelős cégek legjobb munkaerői

a besz lget st k t konstrukt v k rd ssel szeretn m beind tani
A beszélgetést két konstruktív kérdéssel szeretném beindítani
 • Mit tettem az etikus gazdaságért? (Segítsük egymást tapasztalatokkal)
 • Mit tehetnék még az etikus gazdaságért? (Segítsük egymást ötletekkel)