slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Інформаційно-комунікаційні технології

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Інформаційно-комунікаційні технології - PowerPoint PPT Presentation


  • 143 Views
  • Uploaded on

Інформаційно-комунікаційні технології. Поняття про глобальну та локальну комп’ютерні мережі . Апаратне й програмне забезпечення мереж. Поняття про сервер та клієнтський комп’ютер . Мережні протоколи. «Телекомунікація » означає передавання інформації на велику відстань.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Інформаційно-комунікаційні технології' - thurston-love


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Поняття про глобальну та локальнукомп’ютернімережі.

Апаратне й програмнезабезпечення мереж.

Поняття про сервер та клієнтськийкомп’ютер.

Мережніпротоколи

Чашук О.Ф., вчительінформатики ЗОШ№23 Луцьк

slide3
«Телекомунікація» означає передавання інформації на велику відстань.
  • Телекомунікація здійснюється за допомогою сигналів:

Чашук О.Ф., вчительінформатики ЗОШ№23 Луцьк

slide4
Мобільний телефон абонента “прослуховує” ефір, щоб знайти сигнал найближчої Базової станції. Після цього він надсилає їй свій унікальний ідентифікаційний код. Вийшовши із зони дії однієї БС, телефон встановлює зв’язок із іншою. Стільникові мережі різних операторів зв'язку з'єднані між собою та зі стаціонарною телефонною мережею.

ІР - телефонія

Чашук О.Ф., вчительінформатики ЗОШ№23 Луцьк

slide5
Для передавання сигналів між пунктами, розміщеними поза зоною прямої видимості, застосовують супутниковий зв’язок.

Він здійснюється за допомогою штучних супутників Землі, що приймають сигнали з наземних станцій, підсилюють їх та направляють назад на Землю.

Чашук О.Ф., вчительінформатики ЗОШ№23 Луцьк

slide6
Комп'ютерна мережа – це система зв'язку між двома чи більшою кількістю комп'ютерів.Комп'ютерна комунікація та комп'ютерні мережі

Комп'ютерні комунікації – обмін даними між комп'ютерами..

Чашук О.Ф., вчительінформатики ЗОШ№23 Луцьк

slide7
Локальні та глобальні мережі

Чашук О.Ф., вчительінформатики ЗОШ№23 Луцьк

slide8
Структура локальної мережі школи

Чашук О.Ф., вчительінформатики ЗОШ№23 Луцьк

slide9
Однорангова мережа

У одноранговіймережівсікомп'ютерирівноправні: немаєієрархіїсередкомп'ютерів і немаєвиділеногосервера. Коженкомп'ютерфункціонує і як клієнт, і як сервер.

Користувачісамівирішують, якідані на своємукомп'ютерізробитидоступними по мережі.

Одноранговімережінайчастішеоб'єднують не більше 10 комп'ютерів. Звідсиїхназва— робочагрупа (workgroup), тобто невеликий колективкористувачів.

Архітектура мережі – це спосіб логічної, функціональної та фізичної організації її технічних і програмних засобів.

Поняття архітектури мережі

Мережа у якій пристрої є або клієнтами або серверами

Мережа у якій всі комп'ютери рівноправні

Комп'ютерні мережі – це складні системи, які можуть включати різні компоненти що з'єднані та взаємодіють між собою у різний спосіб. Набір основних компонентів мережі, характер їх взаємодії та спосіб з'єднання залежать від архітектури мережі.

Чашук О.Ф., вчительінформатики ЗОШ№23 Луцьк

slide10
Архітектура клієнт-сервер є одним із архітектурних шаблонів програмного забезпечення та є домінуючою.

Вона передбачає такі основні компоненти:

Клієнт-серверна мережа

Сервери є незалежними один від одного. Клієнти також функціонують паралельно і незалежно один від одного

Чашук О.Ф., вчительінформатики ЗОШ№23 Луцьк

slide11
Шиннатопологіявідповідаєконфігураціїмережі, в якійусівузлипідімкнені до спільноголінійного каналу з допомогоювідносно коротких з'єднань:

Топологіязіркивідповідаєконфігураціїмережі, в якійусівузлиз'єднані з центральнимвузлом (концентратором):

Мережні топології

Кільцеватопологіявідповідаєконфігураціїмережі, в якійкоженвузолпов'язаний з двомаіншими, а спільний канал утворюєкільце:

Сітковатопологіявідповідаєконфігураціїмережі, в якійусівузлиз'єднаніміж собою безпосереднімиз'єднаннями:

Чашук О.Ф., вчительінформатики ЗОШ№23 Луцьк

slide12
Передавання даних мережею

Чашук О.Ф., вчительінформатики ЗОШ№23 Луцьк

slide13
Комунікаційний протокол — цеобумовлені наперед правила передачіданихміждвомапристроями.

Основніпараметри протоколу:

Правила, що визначають, як мають взаємодіяти пристрої мережі, називають комунікаційними або мережними протоколами

Комунікаційні протоколи та мережні стандарти

Різніпротоколивідрізняютьсясвоїмихарактеристиками:

одні — більшоюнадійністю,

другі — швидкістюпередачіданих,

треті — простотою.

Чашук О.Ф., вчительінформатики ЗОШ№23 Луцьк

slide14
Мережні протоколи і стандарти

Ethernet

TCP/IP

Ethernet — базоватехнологіялокальнихмереж з комутацієюпакетів, щовикористовує протокол CSMA/CD (множинний доступ з контролем несучої та виявленнямколізій).

Цей протокол дозволяє в кожний момент часу лишеодин сеанс передачі в логічномусегментімережі.

При появідвох і більшесеансівпередачіодночасновиникаєколізія, яка фіксуєтьсястанцією, щоініціює передачу. Станціяаварійнозупиняєпроцесі очікуєзакінчення поточного сеансу передачі, а потімзновунамагаєтьсяповторити передачу.

TCP/IP — цеабревіатуратермінуTransmission Control Protocol / Internet Protocol (Протокол керування передачею / Протокол Internet).

TCP/IP- цебазовийнабірпротоколівІнтернету, відповідальний за розбиваннявихідногоповідомленнянапакети (TCP), доставкупакетівна вузоладресата(IP) і збирання (відновлення) вихідногоповідомлення з пакетів (TCP).

Чашук О.Ф., вчительінформатики ЗОШ№23 Луцьк

slide15
Мережні протоколи і стандарти

Wap (Wireless Application Protocol)

Wi-Fi (Wireless Fidelity)

Wi-Fi, WiFi (від англ. Wireless Fidelity) — торгова марка, щоналежитьWi-Fi Alliance. Загальновживананазва для стандарту бездротового (радіо) зв'язкупередачіданих.

Протокол бездротовихпрограм, (WAP, Wireless Application Protocol) - технологія, для запуску Інтернет-застосувань на мобільнихтерміналах.

Чашук О.Ф., вчительінформатики ЗОШ№23 Луцьк

slide16
Мережні протоколи і стандарти

WiMax, Mobile WiMaxі Mobile-Fi

Bluetooth

Bluetooth— цетехнологіябездротовогозв'язку.

ОсновнепризначенняBluetooth - забезпеченнярадіозв'язкуміжрізнимитипами електроннихпристроїв.

WiMAX- стандартбезпровідногозв'язку, щозабезпечуєширокосмуговийзв'язок на значнівідстанізішвидкістю, порівняною з кабельнимиз'єднаннями.

Чашук О.Ф., вчительінформатики ЗОШ№23 Луцьк

ad