foglalkoztat spolitika az eur pai uni ban n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Foglalkoztatáspolitika az Európai Unióban PowerPoint Presentation
Download Presentation
Foglalkoztatáspolitika az Európai Unióban

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Foglalkoztatáspolitika az Európai Unióban - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Foglalkoztatáspolitika az Európai Unióban. Laczkóné dr. Tuka Ágnes. Foglalkoztatás az EU-ban. Római Szerződés: 117. cikk – a munkavállalók élet- és munkakörülményei javítása – program természetűek;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Foglalkoztatáspolitika az Európai Unióban' - thuraya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
foglalkoztat s az eu ban
Foglalkoztatás az EU-ban
 • Római Szerződés: 117. cikk – a munkavállalók élet- és munkakörülményei javítása – program természetűek;
 • 118. cikk: a Bizottság feladata, hogy elősegítse a tagállamok együttműködését a foglalkoztatás területén – Bíróság: csak eljárási jogosítvány = konzultáció
 • Ok: e terület belső jogi kérdés – 1972-ig
1972 1986 a m sodik szakasz
1972-1986: a második szakasz
 • Integráció megtorpan
 • 1974: Szociális Akcióprogram: a foglalkoztatási helyzet javításáért, de hatékony csak a diszkrimináció tiltásában.
 • 80-as évek eleje: „puha jogszabályok”: részmunkaidő, rugalmas nyugdíjazás, atipikus foglalkoztatás elősegítése – nincs egységes jogszabály-alkotás
1986 1992 eur pai szoci lis t r
1986-1992: európai szociális tér?!
 • Delors-Mitterrand koncepció: prioritás a foglalkoztatás és a szociális párbeszéd
 • Eu-i szociális tér: normák rendszere a gazdasági kohézió erősítéséért - EEO
 • 1989: Közösségi Charta a munkavállalók alapvető szociális jogairól: 4. Mindenki szabadon …vállalhat munkát.
 • Nincs kötelező ereje!
 • Szubszidiaritás elve
 • Szociális párbeszéd kerete?
eur pai uni lehet s gek neh zs gek
Európai Unió – lehetőségek, nehézségek
 • Maastrichti Szerződés: alapelvek: a Közösség feladata az EMU létrehozásával előmozdítani … a magas szintű foglalkoztatottságot és szociális védelmet;
 • 1993: Növekedés, versenyképesség foglalkoztatás – Fehér Könyv
 • Válság: ciklikus, strukturális, technológiai munkanélküliség
 • 1994: Esseni Prioritások: szakképzés fejlesztése, munkahelyteremtés helyi ösztönzése
foglalkoztat spolitika k z ss gi szinten
Foglalkoztatáspolitika közösségi szinten
 • 1997: Amszterdami Szerződés: új cikkek a foglalkoztatásról:125-130. cikkek: összehangolt foglalkoztatási stratégia fejlesztése; az EiT minden évben határozatot fogad el a foglalkoztatás helyzetéről; a tagállamok jelentést készítenek az intézkedésekről.
 • Nov: luxemburgi csúcs: csak a foglalkoztatásról - koordináció
eur pai foglalkoztat si paktum
Európai Foglalkoztatási Paktum
 • 1999: Kölni csúcs: összekapcsolni 3 pillért
 • Gazdaságpolitikai koordináció és bérfejlesztés
 • koordinált foglalkoztatási stratégai a munkaerő-piaci alkalmazkodás érdekében
 • versenyképesség növelése, a strukturális reformok folytatása
a st jerorsz gi foglalkoztat si paktum
A stájerországi foglalkoztatási paktum
 • TEP = Territorial Employment Pact = Egy régió szereplőinek szerződéses együttműködése
 • Cél: munkahelyek létesítése és megőrzése
 • Kik? Az állami munkaügyi szolgálat, tartományi önkormányzatok, szociális partnerek, helyi önkormányzatok, vállalkozások, fogyatékosok intézményei, civil szervezetek,…
a st jerorsz gi foglalkoztat si paktum1
A stájerországi foglalkoztatási paktum

Az EU foglalkoztatási paktumainak története

 • 1996: 4 TEP az EU kísérleti intézkedése keretében (Tirol, Salzburg, Vorarlberg, Bécs)
 • 1998: A szövetségi kormány döntése értelmében a Nemzeti Foglalkoztatási Terv végrehajtása foglalkoztatási paktumok létrehozásával valósul meg
 • 2000 – 2006: A TEP mint önálló súlypont a 3. Célkitűzés alá eső programban
 • Jelenleg: Minden tartománynak van TEP-je és részben regionális paktumai is
a st jerorsz gi foglalkoztat si paktum2
A stájerországi foglalkoztatási paktum

A Stájer Foglalkoztatási Paktum „STEBEP”

 • 1999-től „A stájer út”: Hat regionális paktum létrehozása kb. 300, hálozatokba foglalt szervezetből – „bottom up”
 • A STEBEP mint a helyi paktumok ernyőjének aláírása 2001. December 21-én a tartományi kormány és a tartományi állami foglalkoztatási szolgálat által. STEBEP = a tartományi és a regionális szint együttműködése
 • 2002 – 2003: Az együttműködésen alapuló munkaerőpiaci politika értékelése
a st jerorsz gi foglalkoztat si paktum3
A stájerországi foglalkoztatási paktum

A „stájer út” céljai

 • A régió érintettjeinek és érdekeltjeinek bevonása – „A régió önmaga tudja a legjobban, mi jó neki és mire van szüksége”
 • A regionális igényeknek megfelelő intézkedések kidolgozása
 • A régió nagyobb mértékben vállal felelősséget önmagáért
 • A regionális szereplők bevonása közöst finanszírozást jelent -> lehetőség további források bevonására (EU-támogatások, önkormányzati források, vállalatok… )
a st jerorsz gi foglalkoztat si paktum4
A stájerországi foglalkoztatási paktum

A TEP-ek struktúrája

 • Nemzeti szint:
   • Gazdasági és Munkaügyi Minisztérium
   • Az osztrák paktumok koordinációs irodája (3 fő)
 • Tartomány: TEP koordinációja (1-3 fő) mint a tartomány és az állami foglalkoztatási szolgálat között – vagy külső, vagy a tartománynál vagy a Munkaügyi Központnál
 • Regionális szint (Stájerország): 6 regionális paktumkoordinátor a régiómenedzsment irodájában
 • Mind a 3 szint finanszírozása: a 3. Célkitűzéshez rendelt forrásokból
a st jerorsz gi foglalkoztat si paktum5
A stájerországi foglalkoztatási paktum

A paktumok menedzsmentje

 • A paktumok koordinátorai a partnerségek menedzserei
 • Szolgáltatások általában:
   • A paktum partnerei és a közigazgatási szintek közötti információáramlás, kommunikáció és koordináció biztosítása
   • Pénzügyi menedzsment: a 3. Célkitűzésre jutó források, az állami foglalkoztatási szolgálat és a tartomány költségvetésének koordinálása, stb.
 • Stájerország:
   • A STEBEP koordinációja a regionális és tartományi szint találkozási pontja
   • Regionális koordináció: a régió szolgáltató és tájékoztató irodája, hálózatépítés, projektfejlesztés…
a st jerorsz gi foglalkoztat si paktum6
A stájerországi foglalkoztatási paktum

Egy példa: az EQUAL

 • 3 nagyobb és több kisebb EQUAL-partnerség a regionális paktumok révén
 • Az EQUAL segítségével először sikerült a hálózatokat a régió határain átnyúlva összekötni – a régiók közötti különbségek és a köztük való versengés ellenére
 • Kihívások: a régiók és a tartományi szint szerep- és feladatmegosztásának kialakítása egy komplex struktúrában és egy komplex programban, például anyagi felelősség vállalása, modulok kifejlesztése és megvalósítása, döntéshozatal
a st jerorsz gi foglalkoztat si paktum7
A stájerországi foglalkoztatási paktum

… és az önkormányzatoknak és a vállalkozásoknak mi a hasznuk ebből?

 • Munkahelyek teremtése, megtartása és fejlesztése foglalkoztatási projektek, szakképzés stb. segítségével
 • A régió gazdaságának és munkaerőpiacának összekötése
 • Kezdeti segítség innovatív szolgáltatások és termékek kifejlesztésénél és kikísérletezésénél
 • A foglalkoztatáspolitika olyan témává válik, amely MINDENKIT érint
 • Több regionális felelősségvállalás és kisebb mértékű „függőség” a központi szervektől
a st jerorsz gi foglalkoztat si paktum8
A stájerországi foglalkoztatási paktum

Összefoglalás …

 • A hálózatok kialakítása és a bennük való részvétel hozzáférést biztosít információkhoz, forrásokhoz, ötletekhez …
 • (Regionális) paktumok = hálózatok, amelyek azzal a céllal jöttek létre, hogy a foglalkoztatást a helyszínen támogassák
 • A hálózatok hozzáadott értéke nehezen mérhető. Olyan, mint a pénz…:

„Időben kell vele foglalkozni, hogy legyen, amikor szükség lesz rá”

slide17
Mindenkinek legyen meg a lehetősége megélhetését szabadon választott foglalkozás révén biztosítani.
 • Köszönöm a figyelmet!