otv rame vedeck konferenciu n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Otvárame vedeckú konferenciu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Otvárame vedeckú konferenciu - PowerPoint PPT Presentation


 • 59 Views
 • Uploaded on

Otvárame vedeckú konferenciu. Vážení prítomní,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Otvárame vedeckú konferenciu' - thu


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
otv rame vedeck konferenciu
Otváramevedeckú konferenciu
 • Vážení prítomní,

vítam Vás na vedeckej konferencii venovanej nášmu materinskému slovenskému jazyku. Cieľom nášho stretnutia je zoznámiť sa s dejinami vývinu nášho jazyka. Program konferencie zostavili sme s referátov jazykovedcov – žiakov, odborníkov na jednotlivé témy. Referáty sme rozdelili podľa obsahu do skupín:

  • Sťahovanie Slovanov,
  • Slovanské jazyky,
  • Vývin slovenského jazyka,
  • Oblasti, v ktorých žijú Slovania.
 • Referáty odznejú v priebehu dnešného a zajtrajšieho dňa, a to presne podľa programu, ktorý dostal každý účastník konferencie. Po odznení referátov bude diskusia. Konferenciu sledujú predstavitelia médií.
 • Želám všetkým účastníkom úspešnú prácu.
slide2

Nadovšetko miluj rodný jazyk, svoju reč.Je zamata je meč.Nevhodný dotyk nech ju nepokazí. So slovami hovor, iba ked ste sami.Vyberaj ich ako drahokamy.Nie kazdé je také, ako včera.Ustavične hľadaj slová pravdivé a nové.Zavrhni nezrozumiteľné, aj tie, čo rodia nudu.Ber slová priamo z dielnekonštruktéra: z ľudu.Miroslav Válek

slide3

Pred viac ako 1600 rokmi sa začalo veľké sťahovanie národov. V tomto období aj starí Slovania, predkovia Slovákov, ako i Srbov a iných slovanských národov, našli svoj domov, v ktorom žijú aj dnes. Vtedy žili v kmeňoch. Budovali si malé domčeky, obrábali polia a boli pohanmi – verili vo viacerých bohov. Aby sa mohli ľahšie brániť ich kmene sa spájali.Tak vznikla Samova ríša. Slovania okrem dedín budovali i veľké hradiská, kde sa počas vojny bránili. Postupne vytvorili štát – Veľkú Moravu. Knieža Rastislav, vládca Veľkej Moravy, prijal kresťanstvo. Najmocnejším vládcom Veľkej Moravy bol Svätopluk. Ovládol mnohé kraje a vytvoril veľkú ríšu. Po jeho smrti ríša postupne zoslabla a zanikla.

Sťahovanie Slovanov

slovania a slovansk jazyky
Slovania a slovanské jazyky
 • Slovenčina patrí medzi slovanské jazyky. Po slovensky dnes hovorí vyše 5 milionov ľudí. Jej prajazykom je praslovanský jazyk, ktorý sa najprv rozštiepil na 2 skupiny:
  • severnú, z ktorej sa postupne vyvinuli východné a západné slovanské jazyky
  • južnú, z ktorej sa vyvinuli južné slovanské jazyky.
 • Slovanské jazyky sa delia na:
  • východoslovanské: ruský, ukrajinský, bieloruský
  • južnoslovanské: starosloviensky, srbský, chorvátsky, slovinský, macedonsky, bulharský
  • západoslovanské: poľský, český, slovenský, horno a dolno lužicko-srbský, polabský
  • Praslovanský jazyk existoval iba niekoľko storočí, z neho sa nezachovali žiadne písomné pamiatky. Jeho rozpad na jednotlivé skupiny uskutočnil sa do 10.storočia.
slide5

Matica slovenská

Prvá celonárodná kultúrna inštitúcia Slovákov vznikla v auguste 1863(na 1000-te výročie príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu). Od svojho vzniku až do násilného zatvorenia uhorskou vládou roku 1875 bola jedinou celoslovenskou kultúrnou ustanovizňou. Plnila funkciu vedeckého spolku a vydávala aj prvý slovenský vedecký časopis Letopis Matice slovenskej. Organizovala kultúrno-osvetovú činnost, vydávala knihy a kalendáre. Položila základy národnej vedy, knihovníctva, múzejníctva a archívnictva. Stala sa symbolom národa a jeho existencie. Predsedom bol katolícky biskup Stefan Moyzes a prvým podpredsedom Karol Kuzmány.

slide6

Anton Bernolák

Pre každý národ sú dôležité osobnosti, vzdelaní ľudia, ktorí majú záujem o ľud, jeho reč, kultúrne a hospodárske pozdvihnutie. Máme vaľa predkov, ktorí sa o to snažili. Najvýznamnejšie osobnosti, ktoré sa zaslúžili o reč a národné uvedomenie slovenského národa sú nám vzorom. V poslednej tretine 18. st. Rástlo národné povedomie a s ním i potreba zaviesť spisovný jazyk. Na túto významnú úlohu sa podujal katolícky kňaz Anton Bernolák(1762-1813). Základ tohto jazyka, nazývaneho bernolákovčina, tvorilo zápaslovenské nárečie. V jazyku Bernolák zaviedol fonetický pravopis (Píš, ako počuješ).

slide7

Ľudovít Štúr

Další vývoj na Slovensku pokračoval a dospel až k dohode o uzákonení slovenčiny ako spisovného jazyka v roku 1843 na fare v Hlbokom. O uzákonenie spisovnej slovečiny sa zaslúžil najmä Ludovít Stúr /1815-1856/. V novej spisovnej slovečine použil tieť princíp fonetického pravopisu. Nový jazyk prijala s nadšením najmä mládež a v roku 1844 vyšli v ňom i prvé publikácie.

slide8

Niektorí kmeňoví náčelníci postupne ovládali stále väčšie oblasti a tak vznikli prvé štáty. Na juhozápadnom Slovensku začiatkom 9. st. Prvým kniežaťom sa stal Pribina, ktorý sídlil v Nitre. Preto sa oblasť v ktorej panoval nazýva Nitrianske kniežatstvo. V tom istom období bolo v susedstve Moravské kniežatstvo, kde vládol Mojmír, ktorý porazil Pribinu a tak vznikla Veľká Morava. Po Mojmírovi kniežaťom sa stal Rastislav. Knieža Rastislav prijal kresťanstvo. Preto na Veľkú Moravu pozval bratov Konštantína a Metoda. Vytvorili nové písmo – hlaholiku a do staroslovienčiny preložili rôzne náboženské spisy a zákony. Na Veľkej Morave založili školu a šírili kresťanstvo a vzdelanosť. Tak sa naší predkovia a všetci Slovania zaradili medzi civilizované a kultúrne národy vtedajšieho sveta.

Veľká Morava

slide9

Národný jazyk Slovákov tvoria popri spisovnej slovenčine aj územné nárečia. Spisovná slovenčina je vypracovaná, štylistický rôznorodá a kodifikovaná forma národného jazyka. Používa sa v literatúre, v masových komunikačných prostriedkoch a vo verejnom styku. Spisovná slovenčina je štátnym jazykom Slovenskej republiky. Slovenské nárečia sú z hľadiska územnej členitosti veľmi pestré. Vyvinuli sa prirodzene a sú pokračovaním starších foriem domáceho jazyka na našom území. Používajú sa v súkromnom styku.

Spisovný jazyk a nárečia

slide10

Slováci obyčajne ťažko opúšťajú starootcovský domov, ale za tykých ťažkých podmienok aké vtedy boli na Slovensku, mnohí, ked sa naskytla príležitosť volili si radšej žiť v cudzom kraji, ale pokojnejšie a nie v takej, až neznesiteľnej biede. Ked sa im naskytla možnosť nového lepšieho domova, opustili kraje svojich predkov a skoro z celého Slovenska, zvlášť z krajov evanjelických, húfami odchádzali na Dolnú zem. Tu zastáli, tu zostali a už vyše 200 rokov spolunažívajú s ostatnými príslušníkmi národov a národností v Srbsku. Snažiac sa pri tom zachovať svoj jazyk, svoje zvyky, folklor, jedným slovom svoju slovenskú identitu, čo sa im zateraz darí.

Sťahovanie Slovákov

ad