akademick kari ra doporu en oecd n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Akademická kariéra: doporučení OECD

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Akademická kariéra: doporučení OECD - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Akademická kariéra: doporučení OECD. Petr Pabian Centrum pro studium vysokého školství. OECD a Thematic Review. OECD: mezivládní organizace Účel: doporučení pro vlády zúčastněných zemí Kapitola o akademické kariéře Řízení lidských zdrojů na úrovni institucí

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Akademická kariéra: doporučení OECD' - thu


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
akademick kari ra doporu en oecd

Akademická kariéra:doporučení OECD

Petr Pabian

Centrum pro studium vysokého školství

Akademická kariéra, 23.9. 2008

oecd a thematic review
OECD a Thematic Review
 • OECD: mezivládní organizace
  • Účel: doporučení pro vlády zúčastněných zemí
 • Kapitola o akademické kariéře
  • Řízení lidských zdrojů na úrovni institucí
  • Primární publikum: instituce terciárního vzdělávání

Akademická kariéra, 23.9. 2008

doporu en pro oblast akademick kari ry
Doporučení pro oblast akademické kariéry
 • Institucionální autonomie v řízení lidských zdrojů
 • Flexibilní řízení akademické kariéry
 • Akademická svoboda i přínos pro společnost
 • Posílit atraktivitu akademické profese
 • Zlepšit vstupní podmínky do akademické profese
 • Posílit manažerské procesy

Akademická kariéra, 23.9. 2008

doporu en pro oblast akademick kari ry1
Doporučení pro oblast akademické kariéry
 • Hodnotit a odměňovat úspěchy
 • Profesní rozvoj po celou kariéru
 • Mechanismy na podporu akademické práce
 • Posílit kapacitu pro spolupráci a mobilitu
 • Flexibilnější podmínky pro starší vyučující

Akademická kariéra, 23.9. 2008

1 institucion ln autonomie
1. Institucionální autonomie
 • Pravomoc a zodpovědnost školy
  • Zaměstnanecký poměr
  • Mzdy
  • Vytváření pracovních míst
  • Struktury akademické kariéry
  • Kariérní postup, hodnocení a profesní rozvoj
 • Stát a legislativa: principy, ne procesy
  • Otevřenost, meritokratičnost, transparentnost

Akademická kariéra, 23.9. 2008

2 flexibiln zen akademick kari ry
2. Flexibilní řízení akademické kariéry
 • Flexibilita rolí a pracovního zatížení v rámci školy: např. pozice pouze pro výuku
 • Diverzita kariérních struktur v rámci systému: např. jiná kritéria pro postup v profesním sektoru
 • Kratší kariérní cesty - snížení překážek: zvýšení váhy výuky

Akademická kariéra, 23.9. 2008

3 akademick svoboda i odpov dnost
3. Akademická svoboda i odpovědnost
 • Individuální svoboda i odpovědnost vůči škole
 • Podpora pro plnění společenských očekávání
 • Autonomie při vytváření kursů
 • Svoboda při volbě výzkumných témat a přístupů
 • Svoboda interpretace při výzkumu i výuce
 • Svoboda publikovat výsledky akademické práce
 • Zodpovědnost za výsledky akademické práce

Akademická kariéra, 23.9. 2008

4 pos lit atraktivitu akademick profese
4. Posílit atraktivitu akademické profese
 • Plošné zvýšení mezd velmi drahé => zvýšit mzdy strategicky významným cílovým skupinám
 • Stimulující prostředí, příležitost pro kariérní postup, vyhlídky na stabilní kariéru
 • Zvýšení mezd: omezit vícenásobné zaměstnání
 • Zvýšení podílu žen: rodinná politika a aktivní politika rovných příležitostí

Akademická kariéra, 23.9. 2008

5 zlep it vstupn podm nk y
5. Zlepšit vstupní podmínky
 • Podpora při vstupu: snížení výukových povinností, mentoring, speciální fondy pro výzkum, školení
 • Meritokratický a transparentní výběr
 • Kratší kariérní „žebřík“
 • Zkušební doba: vyškolené zkušební komise

Akademická kariéra, 23.9. 2008

slide10

6. Posílit manažerské procesy

 • Management: propojení institucionálních a individuálních cílů
 • Podpora identifikace s institucí u jednotlivých vyučujících
 • Podpora skupinové identity: sdílené vedení a kolegialita

Akademická kariéra, 23.9. 2008

slide11

7. Hodnotit a odměňovat úspěchy

 • Zpětná vazba pro jednotlivce, instituce a systém
 • Komplexní hodnocení: kritéria pro postup a/nebo alternativní kariérní cesty – výzkum, výuka, služba, přenos technologií, popularizace
 • Formativní evaluace s cílem zlepšení
 • Školení pro hodnotící procesy
 • Odměňovací mechanismy: mzdy, volno, studium

Akademická kariéra, 23.9. 2008

slide12

8. Profesní rozvoj po celou kariéru

 • Potřeba celokariérního profesního rozvoje: měnící se očekávání a nároky na akademickou práci
 • Část pracovního času pro profesní rozvoj
 • Oddělení pro profesní rozvoj a školení - zejména zlepšení výuky
 • Profesní vzdělávání: výměnné programy s praxí

Akademická kariéra, 23.9. 2008

slide13

9. Mechanismy podpory akademické práce

 • Podpora v klíčových oblastech: administrativa, přenos technologií, výuka a studium
 • Centra a programy profesního rozvoje

Akademická kariéra, 23.9. 2008

slide14

10. Kapacitu pro spolupráci a mobilitu

 • Potřeba různorodých kariérních zkušeností
 • Stimuly: přenositelnost kariérních struktur a výhod, uznání zkušeností mimo akademickou sféru
 • Spolupráce: mezi školami, s výzkumnými ústavy, s neakademickými institucemi
 • Omezení in-breeding: transparentnost a meritokracie, požadavek zkušenosti z jiné instituce

Akademická kariéra, 23.9. 2008

slide15

11. Flexibilní podmínky pro starší vyučující

 • Stárnoucí akademická populace
 • Programy profesního rozvoje, např. podpora při sledování aktuálního vývoje oboru
 • Programy na prevenci kariérního vyhoření
 • Flexibilní podmínky: snížená pracovní zátěž, konzultace a mentoring

Akademická kariéra, 23.9. 2008

slide16

Závěr

 • Ne závazná nařízení, ale závažná doporučení
 • Pohled zvenčí: otevření nových témat a nový pohled na stará témata

Děkuji za pozornost.

Akademická kariéra, 23.9. 2008