Múzeumpedagógia - PowerPoint PPT Presentation

m zeumpedag gia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Múzeumpedagógia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Múzeumpedagógia

play fullscreen
1 / 13
Múzeumpedagógia
176 Views
Download Presentation
thor
Download Presentation

Múzeumpedagógia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Múzeumpedagógia Komárom, 2011. 07 11-16

 2. Múzeumpedagógiáról általában: • Pedagógus feladata: - Múzeumlátogató, értő közönség nevelése - környezeti nevelés - identitástudat kialakítása - …

 3. Mi maradt meg az emlékeinkben gyermekkorunk múzeum látogatásából? • ??? • meleg volt • Pisti állandóan piszkált • Verának divatosabb volt a sportcipője, mint az enyém • éhes voltam • mikor megyünk a vásárosokhoz • …

 4. Miért? • A hagyományos múzeumlátogatások befogadó, szemlélő, tiltó (hozzányúlni TILOS) szemléletű, a gyerekek szempontjából passzív tevékenység • A legnagyobb érdekessége a tárlatvezetés

 5. Mi a múzeumpedagógia lényege? • Aktív, felfedezőként élményeket megélő tevékenység • Feltáró jellegű • Játékos tevékenységeken alapuló • a gyerekek logikai gondolkodásának a fejlesztésével egybekapcsolt kirándulás • A megszokott környezetből kilépő ismeretszerzés • …

 6. Mit szólnak ehhez a múzeumok? Akkor amikor,…. • kevés látogató • profit orientált tevékenység • továbbélési forma

 7. Arra kaptunk lehetőségeket, ötleteket, hogy… • Mindenütt meg lehet szervezni az oldottabb, titok feltáró lehetőségeket. • A pedagóguson múlik akarjuk-e, hogy ne egy öncélú kipipált, teljesített feladat legyen a kirándulások legunalmasabb pontja, hanem az ismeretek szerzésének játékos terepe.

 8. Lehet másképp??? • Élményszerzés • Felfedezés • Titokzatosság • Önálló ritmus • Barátokkal együttes vagy önálló munka • Versengés

 9. Mit nyerhetünk vele? • Egy-egy látogatás több tantárgy ismeretanyagát is érintheti • Fejleszthető: - a gondolkodás - kooperativitás, társas kapcsolatok - megfigyelő képesség - fantázia - finommotorika - …

 10. A következő kérdéseket vetettük fel: • Hogyan lehet a műalkotást közel hozni a gyerekekhez? • Hogyan segítjük a lokálpatriotizmust a művészeti neveléssel? • Hogyan lehet a kézműves technikákkal fejleszteni az identitástudatot? • Hogyan lehet a múzeumokban rajzórát tartani? • Hogyan használhatjuk oktatási célokra a múzeumokat?

 11. A vizualitás eszközként való felhasználása, használata segít élményszerűvé tenni az ismeretszerzést és a feldolgozást, mind a tanárnak, mind a diáknak

 12. Köszönjük, hogy figyeltek rám, ránk….most és az elmúlt hét alatt. Vizuális csoport Csoportvezető: Maticsek Regina