levensloopregeling n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Levensloopregeling

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Levensloopregeling - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

Levensloopregeling. Jan van der Meij OPUT lid namens ABVAKABO-FNV. Inhoud. Rechten Inleg Opname Pensioenopbouw, -grondslag en werknemersverzekeringen Levensloopverlofkorting Rekenvoorbeelden Ouderschapsverlof en levensloop CAO. Rechten. Vanaf 1 januari 2006

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Levensloopregeling' - thor


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
levensloopregeling

Levensloopregeling

Jan van der Meij

OPUT lid namens ABVAKABO-FNV

inhoud
Inhoud
 • Rechten
 • Inleg
 • Opname
 • Pensioenopbouw, -grondslag en werknemersverzekeringen
 • Levensloopverlofkorting
 • Rekenvoorbeelden
 • Ouderschapsverlof en levensloop
 • CAO
rechten
Rechten
 • Vanaf 1 januari 2006
 • Werknemer heeft wettelijk recht om te sparen
 • Op ieder moment in te stappen; schriftelijk aanmelden bij werkgever
 • Keuze op jaarbasis: levensloop of spaarloon
 • Werkgever is verplicht mee te werken
 • Werkgever is niet wettelijk verplicht een collectieve regeling aan te bieden
 • Werknemer is niet verplicht aan collectieve regeling deel te nemen
inleg
Inleg
 • Hoogte inleg vrij (max. 12% van het jaarinkomen)
 • Werkgeversbijdrage 0,8%
 • Inleg en werkgeversbijdrage zijn onbelast
 • Maximum saldo 210% van het jaarinkomen over het voorgaande kalenderjaar
 • Maximum kan uitstijgen boven 210% door rendementen
 • Saldo is hervulbaar
 • Voor 50- tot 54-jarigen geldt de maximum jaarinleg niet
 • Werkgeversbijdrage ook uitbetalen aan niet-deelnemer, maar dan belast
opname 1
Opname (1)
 • Uitkering is belast
 • Doelen:
  • Langdurig zorgverlof
  • Sabbatical
  • Ouderschapsverlof
  • Educatief verlof
  • Overig onbetaald verlof
  • Verlof voorafgaand aan pension
  • Uitbetaling ineens
opname 2
Opname (2)
 • Levensloopverlofkorting bij opname verlof of uitkering ineens
 • Salaris plus levensloopuitkering mogen samen niet hoger zijn dan het laatstgenoten salaris
 • Toestemming werkgever nodig, m.u.v. ouderschapsverlof en langdurend zorgverlof
 • Uitbetaling opname door werkgever, waarop de premies werknemersverzekeringen niet, maar de overige loonheffingen wel worden ingehouden
pensioen en verzekeringen
Pensioen en verzekeringen
 • Pensioenopbouw tijdens opbouwperiode o.b.v. inkomen inclusief opbouwpercentage.
 • Tijdens verlofperiode geen pensioenopbouw over verlofdeel, tenzij in CAO afgesproken.
 • Pensioengrondslag tijdens opbouwperiode blijft ongewijzigd.
 • Pensioengrondslag tijdens voltijdverlofperiode o.b.v. direct voorafgaande inkomen.
 • Pensioengrondslag tijdens deeltijdverlofperiode is nog voorwerp van studie.
 • Tijdens verlofperiode lopen de werknemers- verzekeringen door.
levensloopverlofkorting
Levensloopverlofkorting
 • Levensloopverlofkorting is heffingskorting bij uitkering levenslooptegoed
 • € 183,- per stortingsjaar in levensloopregeling (voorlopig bedrag 2006)
 • Eenmalig aan te wenden bij opname tegoed
 • Als in voorgaande jaren al levensloopverlof-korting is verrekend, dan verlaagt dit de levensloopverlofkorting in latere jaren
rekenvoorbeelden
Rekenvoorbeelden
 • In te leggen percentage

210% bij Inleg per jaar

(bij 4% rendement)

10 jaar inleg 17,2%

20 jaar inleg 6,9%

30 jaar inleg 3,7%

40 jaar inleg 2,2%

 • Levensloopverlofkorting

10 jaar inleg € 1.000

Saldo (excl. rente) € 10.000

Belasting (42%) € 4.200 -/-

Netto uitkering € 5.800

Verlofkorting € 1.830 +

Netto uitkering € 7.630

ouderschapsverlof en levensloop
Ouderschapsverlof en levensloop
 • Ouderschapsverlof bij deelname aan levensloop: naast levensloopverlofkorting recht op ouderschapsverlofkorting.
 • Ouderschapsverlofkorting bedraagt helft van het minimumloon per opgenomen verlofuur (€ 632,- per maand bij voltijds OSV).
 • Per 1 januari 2006 afschaffing huidig fiscaal regime betaald OSV.
 • Tot 31 december 2006 wel recht op huidig fiscaal regime mits betaald OSV al in CAO was geregeld.
slide11
CAO
 • Werkgeversbijdrage
 • Collectieve regeling
 • Toestemmingsvereiste werkgever
 • Bronnen en doelen
 • Pensioenopbouw tijdens verlofperiode
 • Handhaven huidige (betaalde) (bijzondere) verlofregelingen; eventueel overgangsregelingen
 • Handhaven spaarloonregeling
 • Recht op terugkeer in huidige functie na verlofperiode
tot slot
Tot slot
 • Verlofspaarregeling mag worden omgezet in de levensloopregeling; verlofspaartegoed telt mee bij 210%
 • Aanspraken in levensloop- of verlofspaarregeling bij andere/vorige werkgever tellen mee bij 210%
 • Bij overschrijding jaarlijkse inleg 12% (bijvoorbeeld bij verlaging salaris tijdens jaar) wordt het teveel gestorte bedrag teruggestort na inhouding premies
 • Aanstelling(somvang) blijft intact tijdens verlofperiode.
 • Opgebouwd tegoed wordt niet getoetst bij recht op bijstandsuitkering
 • Levensloop is een verzekeringsproduct; bij overlijden zijn de (fiscale) erfopvolgingregels van toepassing