TURYSTYKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Download
1 / 29

TURYSTYKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Jarosław Duszak POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ OPOLSKI - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

TURYSTYKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Jarosław Duszak POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ OPOLSKI ul. 1 Maja 21; 45-068 Opole; tel./faks: (77) 454 35 87 www.pzgopole.pl OPOLSKIE FORUMORGANIZACJI SOCJALNYCH ul. Luboszycka 1a/3; Opole; tel./faks: (77) 453 73 17 www.ofos.opole.pl. TROCHĘ STATYSTYKI

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' TURYSTYKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Jarosław Duszak POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ OPOLSKI' - thomas-kirby


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

TURYSTYKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Jarosław Duszak

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ OPOLSKI

ul. 1 Maja 21; 45-068 Opole; tel./faks: (77) 454 35 87

www.pzgopole.pl

OPOLSKIE FORUMORGANIZACJI SOCJALNYCH

ul. Luboszycka 1a/3; Opole; tel./faks: (77) 453 73 17

www.ofos.opole.pl


TROCHĘ STATYSTYKI

Według danych Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku

W Polsce było:

5 457 000 osób niepełnosprawnych

w tym: 4 450 000 osób w sensie prawnym

1 007 000 osób w sensie biologicznym


TROCHĘ STATYSTYKI c.d.

Według badań GUS z 2004 roku populacja osób niepełnosprawnych w Polsce wynosiła:

 • 16 % ogółu społeczeństwa

 • miasto 60 %

 • wieś 40 %


OPOLSZCZYZNA

106,8 tys. osób niepełnosprawnych

(10% mieszkańców opolszczyzny)

średni dochód 400-600 zł,

wykształcenie:

podstawowe i niepełne podstawowe: 42% (48,2% )

zasadnicze zawodowe: 35% (25,2%)

policealne i średnie zawodowe - 4% (16,2%)

wyższe - 2% (3,9%)

(źródło: http://www.rops-opole.pl/pobierz/rehabilitacja/PFRON2003- 2005.doc)NIEPEŁNOSPRAWNI

1. OSOBY ZE SCHORZENIAMI UKŁADU KRĄŻENIA

2. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE RUCHOWO

3. OSOBY NIEWIDOME

4. OSOBY NIEDOWIDZĄCE

5. OSOBY GŁUCHE

6. OSOB NIEDOSŁYSZĄCE

7. OSOBY Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM

8. OSOBY CHORE PSYCHICZNIE

9. I WIELE, WIELE INNYCH


NIEPEŁNOSPRAWNI c.d.

Schorzenia układu krążenia - 43,9 %

Uszkodzenia narządów ruchu - 42,7 %

Pozostałe rodzaje niepełnosprawności - 13,4 %


DLACZEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

PODEJMUJĄ SIĘ

AKTYWNOŚCI TURYSTYCZNEJ?

BO MAJĄ TAKIE SAME POTRZEBY JAK POZOSTALI LUDZIE !!!!!


Turystyka osób niepełnosprawnych jest bardzo ważnym „narzędziem” rehabilitacji społecznej

Turystyka jest przestrzenią,w której może mieć miejsce proces integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa.

Z tego powodu ma ona wymiar nie tylko ekonomiczny, indywidualny ale i „społeczeństwo-” i „społecznościowotwórczy.


WPŁYW TURYSTYKI NA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE (1) „narzędziem” rehabilitacji społecznej

Sfera fizyczna ON:

 • poprawa sprawności fizycznej

 • poprawa kondycji

 • regeneracja sił

 • relaks


WPŁYW TURYSTYKI NA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE (2) „narzędziem” rehabilitacji społecznej

Sfera psychiczna:

 • sposobność do samorealizacji, rozwój intelektualny

 • przeżywanie i doświadczanie sytuacji dających zadowolenie

 • formowanie właściwego obrazu siebie

 • nauka pokonywania trudności, walka z lękiem przed nieznanym

 • turystyka jako element psychoterapii – pomoc w przezwyciężaniu kompleksów i poczucia osamotnienia


WPŁYW TURYSTYKI NA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE (3) „narzędziem” rehabilitacji społecznej

Sfera społeczna:

 • kształcenie umiejętności współpracy z innymi

 • poczucie więzi społecznych, solidarności w wysiłku

 • kształtowanie kontaktów osobistych

 • ułatwienie kształtowania odpowiednich form towarzyskich


Z JAKICH FORM TYRYSTKI KORZYSTJĄ ON „narzędziem” rehabilitacji społecznej

 • Turnusy rehabilitacyjne:

  • rehabilitacyjno-usprawniające,

  • sportowo-rehabilitacyjne,

  • turystyczno-rehabilitacyjne.

 • Turystyka aktywna i kwalifikowana.

 • Turystyka zdrowotna (pobyty w sanatoriach, kuracje klimatyczne).

 • Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży (różne elementy rehabilitacji).

 • Wyjazdy o charakterze religijnym.

 • Odwiedziny u krewnych i znajomych.

 • Podróże w celach szkoleniowych (rehabilitacja zawodowa połączona z wypoczynkiem i regeneracją sił fizycznych).

 • Wyjazdy zagraniczne o różnorodnym charakterze.


BARIERY „narzędziem” rehabilitacji społecznej

 • Bariery ekonomiczne

 • Obiektywne ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia

 • Ograniczenia wynikające z relacji pomiędzy środowiskiem ON i pozostałą częścią społeczeństwa

 • Bariery fizyczne (architektoniczne, w komunikowaniu się, brak pomocy technicznych)


BARIERY EKONOMICZNE „narzędziem” rehabilitacji społecznej

 • Ogólna sytuacja materialna środowiska.

 • Relacja kosztów zakupu usług turystycznych do dochodu (wysokie ceny).

 • Niski poziom aktywności zawodowej (gorsza sytuacja materialna, brak dostępu do funduszy socjalnych).

 • Niski poziom dofinansowania.

 • Brak sprzętu turystycznego.

 • Bariery te wpływają nie tylko na wielkość popytu, ale także na jego strukturę.


RELACJE POMIĘDZY ŚRODOWISKIEM ON I POZOSTAŁĄ CZĘŚCIĄ SPOŁECZEŃSTWA (1)

 Bariery organizacyjne.

 Niedostatek informacji.

 Bariery w komunikacji interpersonalnej.

 Zachowania dyskryminacyjne.

 Ograniczone możliwości korzystania z pomocy osobistej (brak wsparcia ze strony najbliższych).

 Stopień uświadamiania potrzeb (po obydwu stronach).

Stopień zależności od innych (fizycznej i psychicznej).


RELACJE POMIĘDZY ŚRODOWISKIEM ON I POZOSTAŁĄ CZĘŚCIĄ SPOŁECZEŃSTWA (2)

 • Ograniczenia wynikające z psychicznego nastawienia badanych do swojej niepełnosprawności (brak samoakceptacji).

 • Stosunek do świata zewnętrznego oraz otwartość na nowe, nie zawsze znane sytuacje –automarginalizacja.

 • Brak wykształconychwzorców w zakresie wypoczynku.


CO MOŻNA ZROBIĆ? SPOŁECZEŃSTWA (2)

1. NIE ULEGAĆ STEREOTYPOM DOTYCZACYM ON

2. PYTAĆ I ROZMAWIAĆ

3. KONTAKTOWAĆ SIĘ Z ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI

4. STARAC SIĘ BYĆ ASERTYWNYM

5. POMYŚLEĆ: „A GDYBYM TO JA BYŁ NIEPEŁNOSPRAWNY?”

6. WYKORZYSTYWAĆ JUŻ ISTNIEJĄCE MOŻLIWOŚCI

7. NAŚLADOWAĆ TYCH, KTÓRYM SIĘ JUŻ „CHCIAŁO”


CO MOŻNA ZROBIĆ? SPOŁECZEŃSTWA (2)

ZAISTNIENIE OFERTY SKIEROWANEJ DO ON

MOŻE BYĆ IMPULSEM DO WYWIERANIA NA PAŃSTWO

NACISKÓW MAJĄCYCH NA CELU UMOŻLIWIENIE ON

AKTYWNOŚCI TURYSTYCZNEJ

PRZYNIESIE TO KORZYŚCI ZARÓWNO BRANŻY TURYSTYCZNEJ JAK I OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM


OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE SPOŁECZEŃSTWA (2)

OCZEKUJĄ, ŻE

BĘDĄ TRAKTOWANE

JAK KLIENCI

PEŁNOSPRAWNI

I NIE OCZEKUJĄ DZIAŁAŃ

„Z LITOŚCI”


ABY NIE BYŁO TAK: SPOŁECZEŃSTWA (2)


LUB TAK: SPOŁECZEŃSTWA (2)


Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski SPOŁECZEŃSTWA (2)

ul. Kościuszki 25/1; 45-063 Opole;

tel.: /077/ 442-61-16; faks: /077/ 442-61-15

www.pzn.opole.pl


Polski Związek Głuchych Oddział Opolski SPOŁECZEŃSTWA (2)

ul. 1 Maja 21; 45-068 Opole

tel./faks: /077/ 454 35 87

www.pzgopole.pl


Wojewódzkie Towarzystwo SPOŁECZEŃSTWA (2)

Walki z Kalectwem

ul. Św.Wojciecha 5; 45-023 OPOLE

tel./faks: /077/ 453 96 75

www.wtwzk.opole.pl


Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym SPOŁECZEŃSTWA (2)

ul. Deotymy 41; 01-441 Warszawa,

tel./fax /022/ 635 69 70

www.tpg.org.pl


www.niepelnosprawni.pl SPOŁECZEŃSTWA (2)


Dziękuję za uwagę SPOŁECZEŃSTWA (2)


ŹRÓDŁA: SPOŁECZEŃSTWA (2)

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/16221

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/831

http://www.rops-opole.pl/pobierz/rehabilitacja/PFRON2003- 2005.doc)

Wakacje. Dodatek do magazynu dla osób niepełnosprawnych INTEGRACJA

Lipiec-sierpień 2008

Balcerzak-Paradowska B., (red.), Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce, Raport IPiSS, zeszyt nr 22, Warszawa 2002.


ad