slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Siedziba PPPP w Tarnowie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Siedziba PPPP w Tarnowie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

Siedziba PPPP w Tarnowie - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Informacja o działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie w roku szkolnym 2009/2010. Tarnów, ul. Krzyska 17 a. Siedziba PPPP w Tarnowie. Filie PPPP w Tarnowie. Filia w Tuchowie: ul. Wróblewskiego 1 Filia w Wojniczu: ul. Długa 82 Filia w Żabnie: ul. Św. Jana 1.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Siedziba PPPP w Tarnowie' - thomas-heath


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Informacja o działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowiew roku szkolnym 2009/2010

filie pppp w tarnowie
Filie PPPP w Tarnowie

Filia w Tuchowie: ul. Wróblewskiego 1

Filia w Wojniczu: ul. Długa 82

Filia w Żabnie: ul. Św. Jana 1

misja pppp w tarnowie
Misja PPPP w Tarnowie
 • p o m o c dzieciom, młodzieży, rodzicom (opiekunom) i nauczycielom, potrzebującym wsparcia i poszukującym dróg w samorozwoju
 • indywidualne podejście oraz pomoc poprzez w n i k l i w ą d i a g n o z ę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną
 • w s p a r c i e dla rodziców i nauczycieli w działaniach wychowawczych oraz pomoc w minimalizowaniu nieharmonijności rozwojowych dzieci
obszar dzia ania pppp w tarnowie
Obszar działania PPPP w Tarnowie

16 gmin

Powiatu Tarnowskiego

podzielone pomiędzy

Poradnię Tarnów

i poszczególne filie

obszar dzia ania pppp tarn w
Obszar działania – PPPP Tarnów
 • Lisia Góra
 • Pleśna
 • Radłów
 • Ryglice (Zalasowa, Lubcza, Wola Lubecka)
 • Skrzyszów
 • Tarnów
 • Wierzchosławice

Obszar działania – Filia Tuchów

 • Ciężkowice
 • Gromnik
 • Ryglice (Ryglice, Bistuszowa, Joniny, Kowalowa)
 • Rzepiennik Strzyżewski
 • Szerzyny
 • Tuchów
obszar dzia ania filia w wojniczu
Obszar działania - Filia w Wojniczu
 • Wojnicz
 • Zakliczyn
 • Obszar działania - Filia w Żabnie
 • Wietrzychowice
 • Żabno
kadra pedagogiczna stan na 30 09 2010r
Kadra pedagogiczna(stan na 30.09.2010r.)

25 osób (24,7 etatu)

w tym:

 • 10 psychologów (10 etatów)
 • 8 pedagogów (8 etatów)
 • 7 logopedów (6,7 etatu)
pracownicy administracji i obs ugi stan na 30 09 2010r
Pracownicy administracji i obsługi(stan na 30.09.2010r.)

8 osób (5,75 etatu)

w tym:

 • główna księgowa (0,5 etatu)
 • 3 starszych referentów (2,5 etatu)
 • 2 sekretarki (1,25 etatu)
 • 1 referent (1 etat)
 • sprzątająca (0,5 etatu)
zakres zada pracownik w pedagogicznych
Zakres zadań pracowników pedagogicznych
 • diagnozowanie
 • terapia indywidualna i grupowa
 • psychoedukacja
 • doradztwo zawodowe
 • mediacje
 • interwencje w środowisku ucznia
 • działalność informacyjna
liczba plac wek o wiatowych w rejonie dzia ania
Liczba placówek oświatowych w rejonie działania
 • 68przedszkoli
 • 122szkół podstawowych
 • 52gimnazja
 • 10szkół ponadgimnazjalnych
liczba dzieci pod opiek
Liczba dzieci pod opieką

W roku szkolnym 2009/2010

pod opieką Poradni

znajdowało się

30549

dzieci i młodzieży

dzia alno merytoryczna w liczbach
Działalność merytoryczna w liczbach
 • przyjęto w PPPP w Tarnowie oraz w Filiach 4658 dzieci
 • wystawiono 2591 diagnoz
dzia alno merytoryczna w liczbach c d
Działalność merytoryczna w liczbach c.d.
 • w zajęciach psychoterapii uczestniczyło 101 dzieci
 • na terapię pedagogiczną uczęszczało 89 dzieci
 • w terapii logopedycznej wzięło udział 1042 dzieci
dzia alno merytoryczna w liczbach c d1
Działalność merytoryczna w liczbach c.d.
 • zorganizowano zajęcia psychoedukacyjne w szkołach dla 1169 dzieci i młodzieży
 • pracownicy Poradni udzielili 1752 porad po badaniach przesiewowych dzieci 6 – letnich
dla rodzic w i nauczycieli
Dla rodziców i nauczycieli
 • udzielono 1152 indywidualnych porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli
 • pracownicy wygłosili 43 prelekcje dla rodziców
 • na zaproszenie Dyrektorów szkół pracownicy uczestniczyli w 21 posiedzeniach Rad Pedagogicznych
doradztwo zawodowe
Doradztwo zawodowe
 • w zajęciach aktywizujących do wyboru kierunku kształcenia i zawodu udział wzięło 84 uczniów
 • udzielono134 porad zawodowych
zesp orzekaj cy
Zespół Orzekający
 • wydano309orzeczenia dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami i upośledzeniami
 • 11 dzieci otrzymało orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 • wydano 113 orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania
 • 17 dzieci w wieku 0-7 lat otrzymało opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
pracownicy poradni doskonalili sw j warsztat pracy poprzez
Pracownicy Poradni doskonalili swój warsztat pracy poprzez:
 • nabywanie nowych kwalifikacji na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych
 • uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach, kursach
 • samodoskonalenie oraz WDN
 • korzystanie z literatury specjalistycznej
wsp praca pppp w tarnowie z r nymi instytucjami
Współpraca PPPP w Tarnowie z różnymi instytucjami
 • Starostwo Powiatowe w Tarnowie
 • Urzędy Miast i Gmin
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 • Samorządowe Centrum Edukacji
 • Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
 • Świetlice profilaktyczno – wychowawcze
 • Pogotowie Opiekuńcze
 • Sąd dla nieletnich
 • Policja
 • Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze
 • Ośrodek Opiekuńczo – Rehabilitacyjny w Jadownikach Mokrych
 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Urzędy Pracy
 • OHP
 • placówki służby zdrowia
 • media lokalne (m.in. RDN Małopolska, Ekstra Galicja, Gazeta Krakowska)
dzia ania terapeutyczno edukacyjne
Działaniaterapeutyczno - edukacyjne
 • WYGRAĆ Z DYSLEKSJĄ
 • ORTOGRAFFITI
 • WSPOMAGANIE ROZWOJU I WCZESNA INTERWENCJA LOGOPEDYCZNA
 • DOBRY START SZKOLNY
 • DZIEN BEZPŁATNYCH DIAGNOZ LOGOPEDYCZNYCH
 • ZAJĘCIA INTEGRACYJNO-ADAPTACYJNE DLA UCZNIÓW KLAS I GIMNAZJÓW
 • ZAJĘCIA AKTYWIZUJĄCE DO WYBORU ZAWODU
 • ZAJĘCIA WARSZTATOWE NA TEMAT UZALEŻNIEŃ
og lnopolski tydzie kariery 2009
Ogólnopolski Tydzień Kariery 2009

Organizator: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Adresaci: uczniowie gimnazjum oraz

grupa dzieci 6-cio letnich

Termin: 05.10.2009 - 09.10.2009

Zajęcia prowadzili:doradcy zawodowi zatrudnieni w Poradni

Cel: profesjonalne wsparcie w planowaniu dalszej edukacji i wyboru zawodu

Forma: zajęcia warsztatowe i porady indywidualne

ferie z poradni 2010
Ferie z Poradnią 2010

Organizator: Filia w Tuchowie

Adresaci:dzieci z trudnościami w czytaniu oraz z zaburzeniami mowy

Termin: 18-29 stycznia 2010r.

Prowadzący:pracownicy Filii w Tuchowie

ferie z poradni 20101
Ferie z Poradnią 2010

Cel: wspomaganie rozwoju dzieci z wadami wymowy

Forma: art-terapia, relaksacja, terapia logopedyczna i terapia pedagogiczna, zabawy rytmiczno-ruchowe

Metody: Dobrego Startu M. Bogdanowicz,

Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona, Program Rozwoju Percepcji Wzrokowej

Liczba uczestników:19

dni pracy edukacji i szkole 2010
Dni Pracy, Edukacji i Szkoleń 2010

Organizator: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Adresaci: uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz absolwenci planujący swoją karierę zawodową

Termin: 5-6 maja 2010r.

Porad zawodowych udzielali:

doradcy zawodowi zatrudnieni w Poradni

kolorowy poci g zaj cia dla dzieci
Kolorowy pociąg-zajęcia dla dzieci

Organizator: Świetlica Profilaktyczno- Wychowawcza w Żabnie,

PPPP w Tarnowie - Filia w Żabnie

Adresaci:wychowankowie świetlicy profilaktyczno-wychowawczej

Termin: 10 czerwca 2010r.

Koordynatorzy:pracownicy ŚP-W w Żabnie,

Filii Poradni w Żabnie

Cel: umilenie obchodów Dnia Dziecka, zaprezentowanie działalności poradni psychologiczno – pedagogicznej

Forma:konkurencje sportowe, zabawy językowe, indywidualne rozmowy

turnus logopedyczny lato z zuzi 2010
Turnus logopedyczny Lato z Zuzią 2010

Organizator: Filia w Wojniczu

Adresaci:dzieci oddziału przedszkolnego i nauczania zintegrowanego

Termin: 05.07-16.07.2010r.

Prowadzący:pracownicy Filii w Wojniczu, GOPS w Wojniczu wolontariusze, studenci, praktykantki

turnus logopedyczny lato z zuzi 20101
Turnus logopedyczny Lato z Zuzią 2010

Cel: wspomaganie rozwoju dzieci z wadami wymowy

Forma: art-terapia, relaksacja, terapia logopedyczna i terapia pedagogiczna

Metody: Dobrego Startu

Marii Montessorii

Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona

Liczba uczestników:16

wakacyjna p kolonia dla dzieci
Wakacyjna półkolonia dla dzieci

Organizator: Filia w Żabnie

Adresaci:uczniowie szkół podstawowych z zaburzeniami mowy i trudnościami w czytaniu

i pisaniu

Termin: 28.06-02.07.2010r.

Prowadzący:pracownicy Filii w Żabnie

wakacyjna p kolonia dla dzieci1
Wakacyjna półkolonia dla dzieci

Cel:

 • usprawnianie funkcji psychomotorycznych odpowiedzialnych za czytanie, pisanie i mowę,
 • stymulowanie wrażliwości ortograficznej,
 • doskonalenie kompetencji językowych,
 • poznanie przez uczestników ciekawych miejsc w bliższej i dalszej okolicy

Forma: warsztaty, terapia logopedyczna i terapia pedagogiczna

Liczba uczestników:12

zesp samokszta ceniowy pedagog w
Zespół samokształceniowy pedagogów

Organizator: PPPP w Tarnowie

Adresaci: pedagodzy szkolni

Czas trwania: listopad 2008r. – nadal

Prowadzący: mgr Bożena Dulowska – pedagog,

mgr Joanna Wróbel – psycholog

Cele: pomoc i wsparciedla pedagogów szkolnych, określenie zasad współpracy pedagogów z poradnią

Forma: zajęcia samokształceniowe, dyskusja, superwizja

Liczba uczestników: 10

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • od maja 2008r. w odbywają się w PPPP w Tarnowie zajęcia z dziećmi potrzebującymi wspomagania rozwoju, które otrzymały opinię poradni o konieczności zastosowania takich zajęć
 • w roku szkolnym 2009/2010 z tego rodzaju pomocy w naszej Poradni skorzystało 20 dzieci
 • posiadamy wiele atrakcyjnych pomocy dydaktycznych do pracy z małymi dziećmi
poradnia sukcesywnie wzbogacana jest w najnowsze
Poradnia sukcesywnie wzbogacana jest w najnowsze:
 • testy do badań
 • pomoce dydaktyczne do zajęć terapeutycznych
 • literaturę specjalistyczną
 • sprzęt biurowy i komputerowy