Svat c sa justini n
Download
1 / 27

SVATÝ CÍSAŘ JUSTINIÁN - PowerPoint PPT Presentation


 • 173 Views
 • Uploaded on

SVATÝ CÍSAŘ JUSTINIÁN. prezentováno v rámci cyklu „SVATÍ CÍSAŘI A KNÍŽATA, OCHRÁNCI PRAVOSLAVNÉ VÍRY A KŘESŤANSTVÍ“ katechetický blok dětského letního tábora Hrubá Vrbka 5.-12. 7. 2014 sestavil jer. Metoděj Kout. byzantský císař, svátek 14. listopadu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SVATÝ CÍSAŘ JUSTINIÁN' - thomas-decker


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Svat c sa justini n
SVATÝ CÍSAŘ JUSTINIÁN

prezentováno v rámci cyklu

„SVATÍ CÍSAŘI A KNÍŽATA, OCHRÁNCI PRAVOSLAVNÉ VÍRY A KŘESŤANSTVÍ“

katechetický blok dětského letního tábora

Hrubá Vrbka 5.-12. 7. 2014

sestavil jer. Metoděj Kout


Byzantsk c sa sv tek 14 listopadu

byzantský císař, svátek 14. listopadu

sv. JustiniánPetr Sabbatios (527–565)


K m byl
KÝM BYL?

 • římský císař

  • čestný panovnický titul nejvyššího římského vladaře/úředníka

  • odvozeno od jména Gaia Julia Caesara

  • později tento titul přebírají i vládci v jiných zemí

 • jako císař věřil, že:

  • císařství je dílem Boha

  • jako císař byl Bohem povolán a vyvolen

  • Bůh mu bude žehnat pouze, bude-li ochraňovat pravou víru

  • pronásledoval sekty a systematicky vytlačoval Židy

 • pravoslavný teolog

 • sjednotitel říše/misionář

 • politik, vyjednavač a stratég

 • Iustinianusje tzv. „COGNOMEN“ spolujméno přijaté po strýci, který ho adoptoval, rodové jméno, ve smyslu Petr Savvatios„Justinianův“ (patřící do rodiny Justina)


N pis na minci
NÁPIS NA MINCI

DNIUSTINIANUSPPAUG

dominusIustinianus pater patrisaugustus

císař (svrchovaný pán, vládce) Justinián otec vlasti, vznešený


Rodina p vod
RODINA - PŮVOD

 • chudá rodina zemědělců - bulharští Slované

 • synovec císaře Justina - původně velitel palácové gardy (příklad tzv. „sociální mobility“ - kariéru lze budovat v církvi a v armádě nehledě na původ)

 • inteligentní, vzdělaný, cílevědomý a bohabojný (vzdělání dosáhl díky svému strýci)

 • poslední císař, jehož rodným jazykem je latina

 • dovršuje přerod pozdní antické společnosti ve středověkou byzantskou

 • císařovna Theodora – dcera hlídače medvědů

  • přiměl svého strýce Justina změnit kvůli svému sňatku zákon (nepřípustný sňatek mezi senátorem a herečkou)C sa ovna theodora ravenna
CÍSAŘOVNA THEODORA - RAVENNA


Hipodrom
HIPODROM

 • centrum městského života – císař zde vyhlašuje zákony a naslouchá lidu

 • obdoba římského kolosea

 • na konstantinopolský hipodrom se vměstnalo až 30.000 diváků

 • hipodromy sloužily ke konání velkých císařských slavností, sportovních klání a divadelních představení

 • účastnil se jich také císař se svým dvorem a předními šlechtici země

 • počátkem 6. st. spolu soupeřili čtyři skupiny, vozy jezdily pod čtyřmi barvami – zelená, červená, modrá a bílá

 • nakonec se prosadily jen dvě stáje – modrá a zelená, navzájem spolu zápasili při hrách v cirku, ale také v diskuzích na politicko–náboženská témata

 • zelené tvořili příslušníci nižšího původu, modří náleželi k vyšší společenské třídě

Theodosiovy m stsk hradby 5 stol
THEODOSIOVY“ MĚSTSKÉ HRADBY – 5. stol.Podporovatel mni sk ho ivota
PODPOROVATEL MNIŠSKÉHO ŽIVOTA

v Konstantinopoli 67 mužských klášterů, vedle nich řada klášterů ženských

počet těchto institucí neustále stoupal a jejich význam rostl zakládáním nemocnic, chudobinců, sirotčinců a starobinců při klášterech

CÍSAŘ JUSTINIÁN O MNIŠSKÉM ŽIVOTU:

 • Mnišský život a mnišská kontemplace je záležitost posvátná přivádějící okamžitě duše k Bohu.

 • Neprospívá jen těm, kteří se pro tento způsob života rozhodli, ale svou čistotou prospívá i všem ostatním, i jim přináší prospěch z modliteb k Bohu.

 • Budou – li se mniši modlit k Bohu za stát s čistýma rukama a prostýma dušemi, je zřejmé, že naše vojsko bude úspěšné, města budou vzkvétat, a bude – li nám Bůh milostiv a nakloněn, jistě bude všude mír a zákonnost.

 • Země bude plodná, moře nám bude vydávat své dary, budou –li modlitby mnichů celému státu získávat přízeň boží.


Hagia sofia c sa konstantin a justini n
HAGIA SOFIA, CÍSAŘ KONSTANTIN a JUSTINIÁN


C sa edn k v le n k
CÍSAŘ ÚŘEDNÍK/VÁLEČNÍK

 • dominus – označení císaře v pozdně římské říši

 • titul poukazuje na formu vlády - přerod říše od republiky k formě absolutní vlády panovníka, Justinián ruší starobylý úřad konzulů

 • titulem „caesar“ byl označován spoluvládce (následník) císaře, sám vládnoucí císař užívá titul „augustus“ (vznešený)

 • zkratky na minci: DN pán PP otec vlasti AUG vznešený

 • zdokonalil výběr daní – Jan z Kappadokie

 • bojuje s korupcí a rozkrádání daní

 • válčí s:

  • PERŠANY (MALÁ ASIE – později si vykupuje mír)

  • VANDALY a později s BERBERY (AFRIKA)

  • OSTROGÓTY (ITÁLIE)

  • MOROVÉ RÁNY (542 umírá 1/3 obyvatel říše, sám císař je nemocen)

  • POVSTÁNÍ NIKA (lidové povstání v Konstantinopoli, které se rozhořelo na hipodromu – zničena velká část památek)


Zachr nce ma bezpe a sl va man sonov zna ka pro konstantinopolskou mincovnu
ZACHRÁNCE ŘÍMA„Bezpečí a sláva Římanů.“sonov – značka pro konstantinopolskou mincovnu


Mision
MISIONÁŘ

 • zavřel poslední pohanské akademie

  • Athény (nosit sovy do Athén)

  • vzdělávání předal učeným mnichům

 • do Malé Asie posílá biskupa Jana Efeského

  • 70 000 pokřtěných

 • stavitel více než 90 chrámů – jednak misie, jednak kvůli plenění

  • svatá Sofie a klášter svaté Kateřiny


Svat vitalis ravena kristus se vzn nad vodami pod v mu ednick v nec vitaliovi
SVATÝ VITALIS, RAVENAKRISTUS SE VZNÁŠÍ NAD VODAMI, PODÁVÁ MUČEDNICKÝ VĚNEC VITALIOVI
Paros chr m zasv cen pann marii
PAROS - CHRÁM ZASVĚCENÝ PANNĚ MARII


C sa teolog
CÍSAŘ TEOLOG

 • sjednocuje slavení církevních svátků

 • obnovuje pravou víru – vrací se k vyznání dvou přirozeností v Kristu (Božská i lidská) – obnovení kontaktů s papežem

 • autor písně „Jednorozený synu a slovo Boží“ (před malým vchodem na sv. liturgii)

 • staví se proti

  • Nestoriovi – nebyl bohočlověkem, Božství v něm pouze přebývalo

  • monofysitům - trvali na tom, že Božství plně pohltilo lidství


Don tor a stavitel po boku msk ho pape e maximiana ravena
DONÁTOR A STAVITELpo boku římského papeže Maximiana, Ravena


C sa z konod rce
CÍSAŘ ZÁKONODÁRCE

 • nový zákoník „kodex Justinianus“

  • kodifikoval tři staré zákoníky

  • sjednotil protiřečící si právní výklady

  • učebnice pro právníky

  • novely k zákonům – poprvé řecky

  • pravidelné revize zákonů


C sa strat g
CÍSAŘ STRATÉG

 • zvyšování sociální mobility – ne původ, ale vlohy a nadání

 • odstraňování lokálních odlišností, sjednocení právních norem

  • pokušení síly a dočasné světské moci

 • propracované vzdělávání svých lidí (kněží studují rétoriku, filosofii, teologii - konkurenční výhoda

  • nedocenění odlišných starých elit, které přešly k nepříteli

 • vytváření týmů postavených na vzájemné důvěře podle dovedností

 • odvaha pravou víru nalézt a ochraňovat i přes možné ztráty a nesympatie

  • pokušení církvi vnutit svou vlastní představu


Zdroje
ZDROJE:

 • ZÁSTĚROVÁ, Bohumila a kol. Dějiny Byzance. Praha: Academia, 1992.

 • СвятойправоверныйцарьИустиниан и царицаФеодора; In: Православный календарь, [online],červen1., 2014. Dostupné z: http://days.pravoslavie.ru/Life/life2537.htm

 • Святые правоверныe царь Иустиниани царица Феодора; [online],červen1., 2014. Dostupné z: http://www.onb.kursk.ru/our-booke/svjat/dok/21.html

 • Mosaics of San Vitale in Ravenna; [online],červen1., 2014. Dostupné z: http://employees.oneonta.edu/farberas/arth/arth212/san_vitale.html