slaytlari b lg sayardan zleyeb l rs n z l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SLAYTLARI BİLGİSAYARDAN İZLEYEBİLİRSİNİZ…. PowerPoint Presentation
Download Presentation
SLAYTLARI BİLGİSAYARDAN İZLEYEBİLİRSİNİZ….

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 127

SLAYTLARI BİLGİSAYARDAN İZLEYEBİLİRSİNİZ…. - PowerPoint PPT Presentation


 • 479 Views
 • Uploaded on

SLAYTLARI BİLGİSAYARDAN İZLEYEBİLİRSİNİZ…. . Slatyları izleyebilmek için bilgisayarınızda Microsoft Office (Powerpoint) programı olmalıdır. Slaytları okuduktan sonra, fare ile tıklatarak bir sonraki slayta geçebilirsiniz. CD’ler, isteyenlere ücretsiz olarak verilecektir. .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SLAYTLARI BİLGİSAYARDAN İZLEYEBİLİRSİNİZ….' - thom


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slaytlari b lg sayardan zleyeb l rs n z

SLAYTLARI BİLGİSAYARDAN İZLEYEBİLİRSİNİZ….

Slatyları izleyebilmek için bilgisayarınızda Microsoft Office (Powerpoint) programı olmalıdır.

Slaytları okuduktan sonra, fare ile tıklatarak bir sonraki slayta geçebilirsiniz.

CD’ler, isteyenlere ücretsiz olarak verilecektir.

slide2

Sunumu yapanEczacıALİ UMUÇSunumun konusuVahyin ve aklın işlevselliğinin yitirilmesinde hadislerin rolü ve çözüm önerileri….

al umu
ALİ UMUÇ

Kur’an Merkezli İslam’ın savunucusu…

Web adresi:

www.aliumuc.com

Mail adresi:

aliumuc@aliumuc.com

metodum
METODUM
 • Kur’anın mesajını, önyargısız bir şekilde anlamaya çalışmak
 • Kur’an’ı göz ardı etmeden, aklımızı gerektiği şekilde kullanmak
 • Hiçbir mezhebi ve alimi körü körüne taklit etmemek
 • Kur’an’ı anlamamıza katkısı olmayacak hadislerle uğraşmamak
amacim
AMACIM…
 • Genel olarak, çalışmalarımızdaki amaçlarımız…
   • Kur’an’ın tek rehber edinilmesi…
   • Aklın yeterince kullanılması…
   • Allah’a ve Peygambere iftiraların önünün kesilmesi…
   • Şirkin her türlüsünden uzaklaşılması…
   • Müslümanların birlikte hareket edebilmesi…
 • Özel olarak, bu çalışmayı yapmaktaki amacımız…
     • Bizler, hadislerin yukarıdaki amaçlarımızın önünde engel olduğunu düşünüyoruz.
     • Bunu ispatlamak ve çözüm yollarını göstermek için bu çalışmayı yapıyoruz.
ft ralar
İFTİRALAR…
 • Tarih boyunca farklı düşünenlere iftiralar atılmıştır.
  • Ebu Hanife, aklını kullanabilen Ehl-i Rey’in önde gelen alimlerindendir. Muhalifleri O’na, hadis konusundaki farklı düşüncelerinden dolayı “ümmetin fitnecisi, Muhammed’in dinini değiştiren, Peygamberin hadisine hurafe diyen, küfürden iki defa tevbeye davet edilmiş… vb iftiralar atmışlardır. (İftiralar için bakınız: Ebu Hanife’nin Hadis anlayışı İbrahim Hakkı Ünal’ Sh: 232-261)
 • Benim hakkımda da farklı düşüncelerimden dolayı çeşitli iftiralar atılmıştır. (İşin ilginç yanı iftira atanların büyük bir çoğunluğu beni hayatında bir defa dahi görmeyenler, kitaplarımı okumamış olanlar yada görüşlerimi çevreden yanlış aktarım sonucu duyanlardır.)
 • Bu iftiralara internet sitemde gereken cevapları verdim… (Bundan sonra ortaya atılacak iftiralara da gereken cevapları orada bulacaksınız. ) aliumuc@aliumuc.com
sunumun konusu vahy n ve aklin levsell n n y t r lmes nde had sler n rol ve z m ner ler
Sunumun Konusu:VAHYİN VE AKLIN İŞLEVSELLİĞİNİN YİTİRİLMESİNDE HADİSLERİN ROLÜ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
ge m te ve g n m zde 2 farkli slam anlayi i vardir
GEÇMİŞTE VE GÜNÜMÜZDE 2 FARKLI İSLAM ANLAYIŞI VARDIR.
 • KUR’AN

MERKEZLİ İSLAM

ANLAYIŞI

 • HURAFE MERKEZLİ İSLAM

ANLAYIŞI

slide9

KUR’AN MERKEZLİ İSLAM ANLAYIŞIYLA, HURAFE MERKEZLİ İSLAM ANLAYIŞININ TEMEL FARKLARI…(Slaytlarda önce Kur’an Merkezli İslam anlayışı, daha sonra da Hurafe Merkezli İslam anlayışı açıklanacaktır.)

kaynak anlayi lari
KAYNAK ANLAYIŞLARI…
 • Kur’an, belirleyici tek kaynaktır.
   • O’nun dışında hiçbir kaynak dinde tek başına delil olamaz…
 • Kur’an, kaynaklardan bir tanesidir.
   • Sahih hadisler de, mezhep imamlarının içtihatları da, hatta bazen belirli şahısların rüyaları da dinde kaynak sayılırlar…
vahy anlayi lari
VAHY ANLAYIŞLARI…
 • Tek vahy Kur’an vahyidir.
   • Kur’an; yüce Rabbimizin insanlara tebliğ etmesi için, Hz Muhammed’e göndermiş olduğu tek vahy’dir.
 • Hadislerin aslı da vahydir.
   • Peygamberin Kur’an dışında din hakkındaki konuştukları da, Allah’tan gelen ikinci bir vahydir.
sorumluluk anlayi lari
SORUMLULUK ANLAYIŞLARI
 • Allah adına bizlere sorumluluk yükleyebilecek tek kitap Kur’an-ı Kerim’dir.
  • O’nun dışındaki kitaplardaki her bilgi kabul edilebilirde, reddedilebilir de… Hadisler, Peygamber ve sahabe adına fatura edilmiş ravi sözleri olduğu için, onlarla Allah’ın dinine ilave sorumluluklar eklenilemez.
 • Kur’an dışında, sahih hadis kitaplarındaki hadislerde bizlere sorumluluk yükler.
  • Bu hadislere uymak Peygambere itaat ve ittibanın bir gereğidir. Uymayanlar, hadisi almadığı için sünneti inkar etmiş olur. Sünneti inkar ettiğinden dolayı da Peygamberi devre dışı bırakmış olur. Bu yüzdende Allah katında sorumlu olurlar.
hesap anlayi lari
HESAP ANLAYIŞLARI…
 • Müslümanlar hesap gününde Kur’an’a uyup uymadıklarından dolayı hesaba çekileceklerdir.
   • Kur’an dışındaki hadis kitapları, mezhep kitapları insanlara Allah’ın yüklediği gibi sorumluluk yükleyemezler. Bu yüzdende onlardan hesaba çekilme yoktur. Ancak bir kişi, hadisleri “Peygamber demiş olsa bile yapmam “ diyerek yapmazsa bu sözünden dolayı hesaba çekilir. Çünkü o zaman Kur’an’a uymamış olur. Ancak, bizim hadisleri almamamızın sebebi; Peygamberin sözlerini almamak değil, O’nun adına uydurulmuş olan çelişkili ravi sözlerini almamaktır.
 • Hesap gününde, atalarımızın izinden gidip gitmediğimizden de hesaba çekileceğiz.
   • Müslümanlar; Kur’an dışında, Peygambere aidiyeti sahih senetlerle ispatlanmış olan hadislere uyup uymadıklarından dolayı da hesaba çekileceklerdir. Çünkü, onları almamak,Peygamberden geleni almamak demektir.
k tap anlayi lari
KİTAP ANLAYIŞLARI...
 • Önyargısız ve şartsız sadece Kur’an’a uyulur.
   • Kur’an dışında diğer kitaplardaki tüm bilgiler, Kur’an ve aklın rehberliğinde sorgulandıktan sonra kabul edilmeli ya da reddedilmelidir.
 • Önyargısız ve şartsız hizip kitaplarına uyulur.
   • Ataların izinden gitmekle de zaten Kur’an’a uyulmuş olunur.
   • Bir mükellef; ya hadislere, ya da hadislerden hüküm çıkarabilecek ataların yoluna uymalıdır. Aksi takdirde atalarının yolunu terk edip sadece Kur’an’a uymaya kalkarsa sapıtır…
mezhep anlayi lari
MEZHEP ANLAYIŞLARI…
 • Mezhepçilik müşrikliğe götürür.
  • Dinin hükümlerinin yaşanabilmesi için öncelikle Kur’an’a uyulmalıdır. Diğerleri Kur’an ışığında değerlendirilmelidir. Diğer kaynaklardaki bilgileri tartışılamaz nasslar gibi görüp körü körüne taklit etmek kişinin şirk koşmasına yol açacaktır.
 • Mezhepsizlik dinsizliğe götürür.
  • Dinin hükümlerini yaşamak için, mezhep imamlarını taklit etmekten başka hiçbir yol yoktur. Mezhepleri taklit etmemek kişiyi dinsizliğe götürecektir. (Aslında bu sözde doğru, mezhepçilikten mezhepsizliğe yönelenler hurafe merkezli atalar dininden ayrılmış olacaktır.)
tevh d anlayi lari
TEVHİD ANLAYIŞLARI…
 • Peygamberin haram koyma yetkisi bağımsız değildir. Çünkü, Allah’ın hakimiyette ortakları yoktur. Allah tek İlah’tır. O’ndan başka İlah yoktur.
   • Allah’ın haram demediklerine uydurulmuş rivayetlere dayanarak haram diyenler, Allah’ın sınırlarını aşmış, Allah adına yalan uydurmuş ve Allah’a iftira atmış olurlar.
 • Peygamberin bağımsız olarak haram koyma yetkisi vardır. Bu yetkiyi reddetmek, Peygamberi devre dışı bırakmaktır.
   • Bu yetkiye göre, hadislere bakılarak bir şeye haram denilebilir. Bu haramlar da tıpkı, Kur’an’da haram kılınanlar gibi kabul edilmelidir.
hurafe merkezl slamin ortaya iki i
HURAFE MERKEZLİ İSLAMIN ORTAYA ÇIKIŞI...
 • Peygamber döneminde, müslümanlar Kur’an’a tabi olmuşlardı… Sahabe döneminin sonlarında ise, siyasi ayrılıkların sonucunda sahabeler arasında savaşlar olmuştu. Bu savaşların ve fikri, tarihi diğer sebeplerin sonucunda; siyasi, itikadi ve ameli mezhepler ortaya çıktı…
 • Hurafe Merkezli İslam; işte bu mezheplerin görüşlerinin esas alındığı islam anlayışıdır.
 • Dünya üzerindeki, Şii, Sünni ve Selefi müslümanların hepsi de dinlerini, sonradan ortaya çıkmış olan hurafe merkezli İslam’ın öğretilerine göre yaşamaktadırlar.
hurafe merkezl slam da had s anlayi i
HURAFE MERKEZLİ İSLAM’DA HADİS ANLAYIŞI…
 • Hurafe Merkezli İslam anlayışının en önemli özelliklerinden bir tanesi de, hadislerin dinin bir parçası kabul edilmesidir.
 • Mezhebi veya hizbi ne olursa olsun bütün gelenekçi islam anlayışlarının mensuplarış hadislerin peygamberimizin sözleri olduğunu savunurlar.
 • Hadislerin peygamberimizin sözü olduğunu savunan ve dinini Kur’an’dan değil, atalarının kitaplarından öğrenmiş olan her müslüman, (kendisi kabul etmese de) hurafe merkezli islamın bir mensubudur.
vahy n levsell n n y t r lmes nde had sler
VAHYİN İŞLEVSELLİĞİNİN YİTİRİLMESİNDE HADİSLER...
 • Hurafe Merkezli İslam anlayışına tabi olanların, Peygamberimizin sözleri olduğuna inandıkları hadisler; dinde vahyin işlevini tamamen ortadan kaldırmıştır…
 • Yüzyıllardan beri müslümanlar , Allah’ın “En doğruya ve en iyiye ileteceğini açıkladığı ilahi rehberi bırakmışlar. Atalarının yanlış yönlendirmelerinden dolayı, O’nun yerine Peygamber ve sahabe adına uydurulmuş olan çelişkili ravi sözlerine tabi olmuşlardır…
kab rdek lerden yardim
KABİRDEKİLERDEN YARDIM
 • ”İşlerinizde dara düştüğünüzde kabirdekilerden yardım isteyiniz.” İbn-Kemal Paşa Kitabu’l Erbain
 • Aslında uydurma olan bu hadis, bazı tasavvufçular nezdinde “inanç esası” haline dönüştürülmüştür. Bu tipler; dünyayı idare eden 3’ler, 7 ler, 40 lar…vb olduğuna, bunların öldükten sonra bile dünyadakilere yardım edebileceğine inanırlar. Tevhid inancına aykırı olan bu inanca itibar edenlerin arasında şeyhülislamlar, ilahiyat profları, müceddid sanılan tipler bile bulunmaktadır.
 • Bu rivayet; Kur’an’daki “Ancak senden yardım isteriz” ayetinin işlevselliğini ortadan kaldırmıştır. Tevhid inancında dua, herşeye gücü yeten ve dualara icabet edecek olan Allah’a yapılır.
recm ayet
RECM AYETİ
 • İbn-i Abbas; Hz Ömeri hutbe verirken dinledim. Şöyle demişti. “…Eğer insanlar: “Ömer Allah’ın kitabına ilavede bulundu” demeyecek olsalar recm ayetini (Allah’ın kitabına) yazardım…” Buhari, Müslim, Muvatta, Tirmizi, Ebu Davud, Kütüb-i Sitte C:6 Sh:211
 • Malik’in Muvatta’sında bu ayet(!) “Yaşlı bir erkek ve yaşlı bir kadın zina edecek olurlarsa onları mutlaka recmedin” şeklinde açıklanmıştır.
 • Nesei’de Ubey İbn-i Kab rivayeti de ‘Recm ayeti Ahzab suresindeymiş!’
 • Bu tip rivayetler, Kur’an’ın değiştirilemeyeceğini açıklayan ayetleri işlevsiz bırakarak O’nun bazı ayetlerinin değiştirildiğini çağrıştıran rivayetlerdir…
 • Bu tür uydurma rivayetler hakkında geniş bilgi için Kur’an-ı Kerim’i Tanımanın Temel İlkeleri adlı kitabımıza bakabilirsiniz. (Sh:91-101 )
ht lafinin rahmet olmasi
İHTİLAFININ RAHMET OLMASI
 • “Ümmetimin ihtilafı Rahmettir” (Sağlam senedi yoktur.)
 • Hz Peygamberin vefatından sonra daha sahabe zamanında başlamış olan siyasi fırkalaşmanın sonucunda ümmet; Ehli Sünnet, Şia ve Hariciler olmak üzere üç temel gruba ayrılmışlardır
 • Daha sonra inanç konusunda da, amel konusunda da mezheplere ayrılan islam ümmeti; “tarikat, cemaat….vb “ bölünmelerle de parçalanmayı sürdürmüştür. Hatta zamanla aynı cemaatler bile bölünmeye devam etmektedirler. Bölünmemeleri konusunda ayetleri gösterdiğinizde de ellerindeki tek delilleri yukarıdaki hadistir.
 • Bu rivayet; “Toptan Allah’ın ipine sımsıkı sarılın, ayrılmayın….” mealindeki A’li İmran suresinin 103. ayetinin işlevselliğini ortadan kaldırmıştır.
kur an la b rl kte m sl
KUR’AN’LA BİRLİKTE, MİSLİ…
 • Mikdam İbni Ma’dikerb: “Haberiniz olsun, bana kitap ve onunla birlikte bir misli verildi.” Sünen-i Ebu Davud
 • Kur’an-ı Kerim’in mislinin getirilemeyeceğini açıklayan ayete adeta muhalefet edercesine uydurulmuş olan bu rivayet yüzünden; ayetler sorumluluk yükleyebilen tek vahy olmaktan çıkmış, vahylerden biri konumuna düşürülmüştür. Böylece dinin kaynağı Kur’an olmaktan çıkmış hadisler de dinin kaynağı gibi algılanmıştır.
 • Bu ve benzeri rivayetleri esas alan zihniyetlere göre; din % 5 Kur’an’dan % 95 hadislerden oluşmaktaymış! Bizce böyle bir din Allah’ın dini değil, yalancı ravilerin uydurmuş olduğu bir din olur….
 • Bu rivayet, dinin tek kaynağının Kur’an olduğunu açıklayan ayetlerin işlevselliğini ortadan kaldırmıştır. Ve Müslümanların Kur’an’la olması gereken bağlarının zayıflamasına, bazen de kopmasına yol açmıştır.
nasil sapmaktan kurtuluruz
NASIL SAPMAKTAN KURTULURUZ?
 • 1. Görüş: İmam Malik: “ Size iki şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz takdirde asla sapıtmazsınız. Allah’ın kitabı ve Resulünün sünneti….” Muvatta (SÜNNİLERİN TERCİHİ)
 • 2. Görüş: Yezid İbnu Erkam: “….Birincisi Allah’ın kitabı, ikincisi Ehl-i Beytim’dir….” Tirmizi (ŞİİLERİN TERCİHİ)
 • 3. Görüş: Haris el A’ver: “…Fitnelerden kurtuluşun yolu Allah’ın kitabına uymaktır…” Tirmizi
 • İlk 2 rivayeti esas alanlara göre, sapmamanın yolu; Kur’an’la birlikte ataların rivayetlerine sarılmaktır. Bu zihniyetin sahipleri, tek Allah’ın kitabına sarılanların sapıtacağını söylerler. Kur’an ise, atalarının yolunu taklit edenlerin sapıtacağını açıklar.
 • Bu hadisler, ‘Kur’an en doğru yola iletir’ ayetinin işlevselliğini yitirmesine yol açmıştır. Bu rivayetler yüzünden müslümanlar hiçbir zaman Allah’ın kitabına sımsıkı sarılamamışlardır. Gelenekçiler, sarılmaları için müslümanların ellerine mezhep veya hizip kitapları tutuşturarak onları Kur’an’dan uzaklaştırmışlardır.
koltuk had s
KOLTUK HADİSİ
 • Mikdam İbni Ma’dikerb: “Haberiniz olsun, rahat koltuğunda otururken benim hadisim ulaştığı zaman kişinin: “ Bizimle sizin aranızda Allah’ın kitabı var, Onda nelere helal denmişse onları helal biliriz. Nelere haram denmişse onları haram biliriz” diyeceği yakındır. Bilin ki Resullah’ın haram kıldıkları da tıpkı Allah’ın haram ettikleri gibidir. “ Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace
 • Bu rivayet ilk dönemlerde bile “hikayeleri bırakın da Allah’ın kitabına bakın” diye hadisçilerin uyarıldığını göstermektedir. Onlar yukarıdaki türde hadisler uydurarak Kur’an’ı rehber edinmenin önünü tıkamışlardır. Malesef bunu yaparken de Allah’ın elçisinin adını kullanmışlardır.
 • Sonuç olarak bu rivayet; Allah’ın sınırının aşılmasına, Allah’a iftira atılmasına, Allah adına yalan uydurulmasına yol açmış, Allah’ın hakimiyette hiçbir ortağının olmadığını açıklayan ayetlerin işlevselliğini de ortadan kaldırmıştır.
peygamber n efaati
PEYGAMBERİN ŞEFAATI(!)
 • Cabir İbni Abdullah: “Şefaatim, ümmetimden büyük günah işleyenler içindir.” Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Mace
 • Hiçbir ayette Peygamberin şefaatı olacağına dair bir işaret bile bulunmamasına ve tam tersine şefaatın o gün kimseye fayda vermeyeceğinin açıklanmış olmasına rağmen –hadisleri kurtarmak adına- ayetler alakasız te’villerle açıklanmaya çalışılmıştır.
 • Kur’an-ı Kerimi araştıran herkes; şefaatçi aramanın müşriklere has bir özellik olduğunu, affedecek olanın sadece Allah olabileceğini, Peygamberimizin torpille cehennemden çıkartacak aracı değil, tam tersine ümmetinin yaptıklarına şahit olacağını, cenneti kazanmak için çalışmayanların cennete giremeyeceğini açıklayan ayetleri görecektir.
 • Bu rivayet, müslümanların tevhid inancına aykırı bir inanca sahip olmasına yol açmıştır. Geniş bilgi için sitemize bakınız…
slam in 5 arti
İSLAM’IN 5 ŞARTI(!)
 • Abdullah İbn-i Ömer: “İslam beş esas üzerine bina edilmiştir. Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kabe’ye haccetmek.” Müslim, Nesei, Tirmizi
 • Bu hadis yüzünden, Kur’an’daki birçok hüküm yapılmasa da olur anlayışı topluma hakim olmuştur. Müslümanlar : “En önemlileri bunlar, bunları yaparsak kurtulacağız” şeklindeki yanlış bir inanca sahip olmuşlardır.
 • Bu rivayet; önemli inanç esaslarının ve temel ahlaki kaidelerin geri plana atılmasına, ibadetlerin daha önemli gibi algılanmasına yol açmıştır. Aynı zihniyet uydurmuş olduğu rivayetlerle ibadetleri de zamlandırıp, ayrıntılara boğarak Allah’ın istediği ibadetin adeta adete dönüşmesine yol açmışlardır.
manin 6 arti
İMANIN 6 ŞARTI(!)
 • Abdullah İbn-i Ömer: “….İman; Allah’a, meleklerine, kitaplarına, Peygamberlerine, ahiret gününe inanmandır. Kadere, yani hayır ve şerrrin Allah’tan olduğuna inanmandır….” Müslim, Nesei, Ebu Davud, Tirmizi
 • Bu hadis siyasi olaylara karışan sahabeler hakkındaki ithamları ortadan kaldırmak için çalışan Cebriye mezhebinin mensuplarınca, Kaderiye/Mutezile mezhebine karşı uydurulmuştur. Daha sonra bu anlayış Eş’ari’lere, oradan da kısmen Maturudi’lere geçmiştir. O günden bu güne Kadercilik islam toplumuna yayılmıştır.
 • Bu hadis yüzünden islam dünyasında “Kadercilik anlayışı” yayılmış, kişiler ve toplumlar kendi suçlarını ve becerisizliklerini kadere, dolaylı olarak da Allah’a fatura etmişlerdir.
 • Kaderin, imanın şartlarına siyasi sebeplerle eklendiğinin delilleri için internet sitemize bakabilirsiniz.
erkekler n altin takmasi
ERKEKLERİN ALTIN TAKMASI
 • Hz Ali “Allah’ın rasulü bir miktar ipek alıp sağ avucuna koydu, bir miktarda altın alıp sol avucuna koydu. Sonrada “şu iki şey ümmetimin erkeklerine haramdır” dedi.” İbn-i Mace Tirmizi
 • Bu hadisler yüzünden yalancı ravilerin sözlerine dayanılarak yeni haramlar ihdas edilmiştir. Kur’an’daki neyin helal neyin haram olabileceğini açıklayan onlarca ayeti görmezden gelerek ravilerin sözlerini Peygamberimizin sözleri sananlar, ayetleri göz ardı etmelerinin hesabını kolay veremeyeceklerdir.
 • Ravilerin sözlerinden hareketle, Allah’ın haram kılmadığına haram diyenler; Allah’ın sınırını çiğnemiş, Allah adına yalan uydurmuş, Allah’a iftira atmış olan müşriklerle aynı şeye inanmış olurlar.
 • Kur’an’ın ilahi rehber olduğuna iman eden kardeşlerimizin helal ve haram meselesini önyargısız bir şekilde Kur’an’dan anlayabilmeleri için En’am suresini başından sonuna kadar 1-2 kere okumalarını tavsiye ediyoruz…. Birde Recep Aykan’ın Kur’an Fihristinden HARAM la ilgili tüm ayetleri…. Ayrıca deliller için sitemizdeki yazımıza bakınız…
n zul sebepler
NÜZUL SEBEPLERİ…
 • “Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et….” Maide suresi 67. ayet
 • Şia kitapları, bu ayetin iniş sebebi olarak, Hz Peygamberin Veda Haccı dönüşünde Gadiru Humm’da Hz Ali’yi kendisinden sonraki yönetici olarak ataması olarak açıklamışlardır. (Bu rivayet sünni kaynaklarda da var.) Halbuki Kur’an bütünlüğünde Peygambere indirilen ve tebliğ etmesi gereken şeyin Hz Ali’nin velayeti değilde KUR’AN olduğu açık ve net olarak anlaşılmaktadır…
 • Bakınız. Esbabı nüzulla ayetlerin anlamı nasıl saptırılabiliyor. Bu tip rivayetler, Kur’an ayetlerinin anlamının saptırılmasına ve mana tahrifine sebep olmuştur. (Bu şekilde ayetlerin anlamını çarptıran rivayetler, sünnilerin kitaplarında da vardır)
vahy n levsell a isindan l ler hakkindak bazi had sler
VAHYİN İŞLEVSELLİĞİ AÇISINDAN ÖLÜLER HAKKINDAKİ BAZI HADİSLER…
 • Ölünün yakınlarının ağlamasından dolayı azap göreceği Buhari Müslim
 • Ölmüş birine, kabirde birtakım sorular sorulacağı… Buhari Müslim
 • Ölmüş birine kabirde azap çektirileceği… Buhari Müslim
 • İshalden…vb sebeplerle ölenlerin şehit olacağı…Müslim Muvatta
 • Ölenin yerine oruç tutulabileceği… Kütüb-i sitte 17. cilt Sh:242
 • Ölenin yerine hacc yapılabileceği… Kütüb-i Sitte 17. cilt Sh:368
 • Ölü taşıyanın abdest alması gerektiği… Ebu Davud Tirmizi
 • Ölmüş olan mü’minlere Yasin okunacağı… Ebu Davud ibn-i Mace
aklin levsell n n y t r lmes nde had sler
AKLIN İŞLEVSELLİĞİNİN YİTİRİLMESİNDE HADİSLER…
 • Hurafe Merkezli İslam anlayışına tabi olanların, Peygamberimizin sözleri olduğuna inandıkları hadisler, dinde aklın işlevselliğini tamamen ortadan kaldırmıştır.
 • İnsanlar hadisler yüzünden Kur’an’da onlarca ayette akletmenin önemi ve gereği anlatılmasına rağmen aklını işletmeyi suç zannetmişlerdir.
akli kullanmak
AKLI KULLANMAK…
 • “…Kim de Kur’an hakkında re’yi ile söz ederse, ateşteki yerini hazırlasın.” Tirmizi
 • Kur’an-ı Kerim’in birçok ayetinde; ayetler üzerinde akletmemiz, fıkhetmemiz ve düşünmemiz gerektiğini açıklamaktadır. Kur’an, aklını kullanamayanların cehenneme sürükleneceğini ve bu kişilerin üzerine pislik yağacağını açıklamıştır.
 • Bazı alimlerimiz, bu ayetleri göz ardı ederek bu ve benzeri hadislerden etkilenmiş ve ayetleri sağlıklı anlamanın yolunun rivayetlere sarılmak olduğunu sanmışlardır. Bize göre ise, Kur’an’ı anlamanın yolu; aklımızı işleterek, önyargısız bir şekilde Kur’an’a sımsıkı sarılmaktır. Yani aklını kullanamayanlar zaten Kur’an’ı da anlayamayacaklardır.
 • Sonuç olarak bu ve benzeri hadisler, dini anlamada en önemli yardımcımız olan aklımızı kullanmayı adeta yasaklamış ve aklın işlevselliğini ortadan kaldırmıştır.
peygamber adina yalan
PEYGAMBER ADINA YALAN…
 • Ebu Hureyre “Kim söylemediğim bir sözü bana atfederse cehennem ateşindeki yerine hazırlansın.” Buhari Müslim Tirmizi Ebu Davud
 • Bazıları bu rivayeti delil göstererek: “Peygamber adına yalan uydurulmamıştır, hiçbir sahabe bu hadisten sonra yalan uyduramaz “ diyorlar. Ve bu sebeple de hadis kitaplarındaki sahihlere uyulması gerektiğini iddia ediyorlar.
 • Bu hadis, Peygamber adına yalanın uydurulduğu dönemi açık ve net olarak göstermektedir. Bu hadisin farklı versiyonlarında; “söylemediğim sözü bana atfederse” “kasten uydurursa” “aleyhine uydurursa” gibi cümlelerle kendi kimliklerini ortaya koymuşlardır.
 • Sonuç olarak bunlar Peygamberin değil, ehl-i hadisin sözleridir. Biz bu hadislere bakarak Peygamber adına yalan uydurulmadığını değil, tam tersine uydurulduğunu anlıyoruz.
b r genc n emz r lmes
BİR GENCİN EMZİRİLMESİ…
 • Hz. Aişe: Sehle Peygamber'e (a.s.) gelip: "Ey Allah'ın Resulü! Kocam Ebu Huzeyfe'nin, azatlısı Salim'in benim yanıma girmesinden dolayı yüzünde bir hoşnutsuzluk hissediyorum" dedi. Peygamber (a.s.): "Onu emzir" buyurdu. Kadın: "Koskocaman adam olduğu halde onu nasıl emziririm?" dedi. Bunun üzerine Resullah tebessüm ederek: "Ben, onun büyük bir delikanlı olduğunu biliyorum" dedi. Müslim
 • Bu rivayeti Peygambere fatura edenler kadar, te’villerle geçiştirmeye çalışanlar da Allah katında suçludurlar. Bu söz Peygambere, sahabelere atılmış bir iftiradır. Kadının kocasına, kadına ve sahabe gence atılmış olan bu iftiraları –sahih rivayetlerimize zarar gelmesin diye- kabullenenler bunun hesabını hesap gününde vereceklerdir.
 • Bu hadis, hadisçilerin gayriahlaki rivayetleri bile Peygambere fatura ettiklerini ispatlamaktadır. Yani hadisler Peygamber adına fatura edilmiş ravi sözleridir. Bu sözleri Peygamber söylemiş olamaz…
b r gecede 100 l k
BİR GECEDE 100 İLİŞKİ…
 • Ebu Hureyre “Süleyman Peygamber : “bir gecede 100 hanımımı dolaşacağım Her biri Allah yolunda cihad eden süvari olacak çocuk doğuracak…. “Arkadaşı (Melek) ona “inşallah de” diye tembihledi fakat o inşallah demedi. Dolaştığı hanımlarından bir tanesi hariç hiçbirisi hamile kalmadı. Hamile kalan da yarım bir çocuk dünyaya getirdi….” Buhari
 • Hadis kitaplarında aynı rivayetin 60,70,90,99,100 diye değişik versiyonları da bulunmaktadır. Bazı tefsir kitaplarında da, örnek olarak İbn-i Kesirde bir gecede dolaştığı hanım sayısı 1000 olarak geçer. Güya bunların 400 tanesi hanımı, 600 tanesi ise cariyesiymiş!?
 • Bu rivayet, hadisçilerin rivayeti naklederken aklını hiç kullanmadıklarını ispatlamaktadır. Eğer kullanabilselerdi, cinsel ilişkinin tespih çekmek gibi bir şey olmadığını anlayabilirlerdi. Peygamberimizin 4000 kadınla bir gecede ilişkiye girebileceği açıklayan alimlerimiz(!) aklını ne zaman kullanacak?
r yanin n b vvete orani
RÜYANIN NÜBÜVVETE ORANI
 • Ebu Hureyre “Salih rüya nübüvvetin 46’da bir parçasıdır.” Buhari
 • Hadisin değişik versiyonlarında, rüyanın nübüvvete oranları “24, 25, 26, 27, 40, 42, 44, 45, 46, 49, 50, 70, 72, 76 da bir” olarak açıklanmıştır. (Rivayetlerin faklılıkları hadisçilerin başarısızlığını ispata yeterlidir.)
 • Bu rivayet, sahtekar tarikat şeyhlerinin ve benzerlerinin çok işine yaramıştır. Rüya’yı vahye, kendilerini de vahy almış Peygambere benzeten bu tipler, kendilerinin Allah katında değerli olduğunu ispatlamak için rüyalarla insanları aldatırlar. Aldananlarsa, her işlerini Kur’an’a göre değil, rüyalarına göre düzenlemeye çalışırlar.
 • Allah’tan gelen ilahi vahyi bir kenara bırakıp da, rüyalarla yol bulmaya çalışanları, Allah’ın kitabına göre yaşamaya, rüyalardan uyanıp gerçek hayata gözlerini açmaya davet ediyoruz.
 • Bu rivayet, hem vahyin hem aklın işlevini ortadan kaldırmıştır.
hz sa nin g kten nmes
HZ İSA’NIN GÖKTEN İNMESİ…
 • Ebu Hureyre : “…Meryem oğlu İsa’nın aranıza adaletli bir hakim olarak ineceği, haçı kırıp domuzu öldüreceği, cizyeyi kaldıracağı vakit yakındır….” Buhari Müslim Ebu Davud Tirmizi
 • Bu hadis, Hrıstiyan mitolojisinin hadis formuna sokularak Peygambere fatura edilmesinden başka bir şey değildir. Hadis, mesihiyatın Peygambere fatura edildiğinin açık bir delilidir. Hadisteki adalet, haç, domuz, cizye gibi semboller uyduran zihniyetin kimliğini açıkça ortaya koymaktadır.
 • Sonuç olarak, bu tip hadisler yüzünden nerdeyse hikaye denebilecek saçmalıklar inanç esası zannedilmiştir. Müslümanlar Hz İsa’yı ve mehdiyi beklemektedir. (Şiiler Gaib İmamı da bekliyorlar)
 • Bütün bu rivayetler İslam dünyasında, birçok aklı evvellerin “mehdi” sıfatıyla ortaya çıkmasına yol açmıştır… Sahte mehdilerin arkasından koşan aptalların, aklı kullanamadığı apaçık ortadadır…
meleg n yumruklanmasi
MELEGİN YUMRUKLANMASI
 • Ebu Hureyre: “Ölüm meleği Hz Musa’nın canını almaya geldiğinde Hz Musa meleğin gözüne kuvvetlice vurup gözünü çıkardı…” Buhari, Müslim, Nesei, Ahmet
 • Bu hadis; İsrailoğullarından nakledilmiş israili bir hikayedir. Maalesef alimlerimizin dikkatsizlikleri sonucunda hadis formunda Peygambere ve sahabeye fatura edilmiştir. Buhari’de aynı hadisin aynı ravilerle hem merfu, hemde mevkuf olarak nakledilmiş olması bu iddiamızı ispatlar.
 • Hadisçi zihniyet;“bırakın bu hikayeleri de Allah’ın ayetlerini okuyun, araştırın” dediğimizde hemen önümüze“hadis olmadan namazı nasıl kılacaksınız?“Sorusunu çıkartırlar. Ama bakın hadis kitaplarında sadece namaz yok… Kur’an’a aykırı, Peygambere iftira, gayri ahlaki şeyler, Yahudilerin ve Hrıstiyanların inançları, Arap örf ve adetleri, mezheplere ve hiziplere ait siyasi hadisler hepsi hadis kitaplarında var… Bunlar aklın işlevselliğini ortadan kaldıran faydasız rivayetlerdir. Bunları terk edip, Kur’an’a sarılmadıkça hikayelerle uğraşıp dururuz.
ta in elb seler ka irmasi
TAŞIN ELBİSELERİ KAÇIRMASI…
 • Ebu Hureyre :“Beni israil çıplak ve birbirlerine baka baka yıkanırlardı. Musa yalnızca yıkanırdı. Beni İsrail “Vallahi bu Musa’yı bizimle yıkanmaktan men eden şey kasığının çıkık olmasıdır” derlerdi. (Musa) bir defa yıkanmaya gitti. Elbisesini bir taşın üstüne koydu. Taş elbisesini alıp kaçtı. Musa taşın arkasına düşerek onu kovaladı. Bu halde Beni İsrail O’nu görüp “Vallahi Musa’da bir kusur yokmuş’’deyinceye kadar taşın arkasından gitti. O’ndan sonra Musa elbisesini alıp taşı döğmeye başladı.” Buhari Müslim Ebu Hureyre derki; “Vallahi o taşta dayaktan hala altı yahut yedi bere izi kalmıştır. “
 • İşte bakın bir israiliyat daha… Uyduran zihniyet yine belli.Konu: İsrailoğulları, Musa…vb Ravi’de Ebu Hureyre ise kafanızı yormayın…. Bu hadis israili hikayelerden bir tanesidir. Ve kesinlikle dinle imanla hiçbir ilgi ve alakası da yoktur….
 • Sonuç olarak bir müslüman bu tip saçma sapan hadislere inanamaz…
horoz un melek g rmes
HOROZ’UN MELEK GÖRMESİ…
 • Ebu Hureyre :“Horoz ötüşünü duyunca Allah’ın lütfunu isteyin. Çünkü o melek görmüştür….” Buhari Müslim Ebu Davud Tirmizi
 • Bu rivayet hadisçilerin akla zerre kadar önem vermediklerini ispatlar. Hadisçilerden aklını biraz kullanan bir zat olan İbn-i Kayyım El Cevziye:“Horozla ilgili hadislerin bir tanesi hariç hepsi uydurmadır” der. Bu bir tane sahih olan da yukarıdaki hadismiş! Bakınız hadisçiler için tek önemli sened zaten İbn-i Kayyım’da bunu kabul ediyor. Halbuki bir de metne baksalar, tam bir hikaye… Bildiğimiz gibi horozun melek görmesi gaybi bir konu, bu konularda ayetlere dayalı olmadan her inanç zanndır. Kur’an’a göre ise; zanna mü’minler değil,müşrikler uyar.
 • Hadisçiler; “horoz öttüğünde melek gördüğünü, eşek anırdığında şeytan gördüğünü,esnemenin şeytandan aksırmanın melekten olduğunu, resim ve köpek olan yere melek girmeyeceğini ….vb’’ rivayetleri naklettiler. Bu rivayetlerin Peygamberin sözü olamayacağı aşikardır.
eytanin hapsolmasi
ŞEYTANIN HAPSOLMASI
 • Ebu Hureyre: “ Ramazan geldiğinde Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlarda bağlanır.” Buhari Müslim
 • Bu tip rivayetleri aklı başında olan hiçbir müslüman kabul edemez. Çünkü toplum içinde şeytana uyduğu için günah işlemeye devam eden o kadar çok insan varki, onları görmemek mümkün değil… Ayrıca şeytanların bağlanacağı konusundaki hadis Kur’an’daki şeytandan ilgili ayetlere de taban tabana zıt… Şeytan insanları saptırmak için hiçbir fırsatı kaçırmayacaktır. İmtihanın gereği budur.
 • Bu tip hadislerin akla yatmadığının eski alimlerimizde farkında olduğu için, hep bu tür hadisleri te’vil edip durmuşlardır. Hiçbir alim, “bu söz Peygamberin sözüyse, te’vil edip anlamını saptırmaya hakkımız yok “ dememiş! Çünkü onlarda bu hadislerdeki metin sorununun farkında…
 • Bu tip hadisler; normal halkın, hoca sınıfının, hutbeleri hazırlayanların aklını kullanmasını engellemiştir.
eytanla lg l had sler 1
ŞEYTANLA İLGİLİ HADİSLER-1
 • “Şeytanın, küçük çocuklar için tehlike oluşturması…” Buhari Müslim
 • “Şeytanın, yeni doğan her çocuğu dürtüklemesi…” Buhari Müslim
 • “Cinsel ilişki anında, şeytandan korunmak için dua edildiğinde doğacak olan çocuğa şeytanın ebediyyen zarar verememesi…” Buhari-Müslim
 • “Şeytanlara karşı gece kapıların kapatılarak önlem alınması…” Buhari Müslim
 • “Şeytanın, Hz Ömer’den korkması…” Tirmizi
 • “Şeytanın, Hz Ömer’i görünce yolunu değiştirmesi…” Buhari Müslim
 • “Peygamberimizin şeytanının müslüman olması…” Tirmizi
eytanla lg l had sler 2
ŞEYTANLA İLGİLİ HADİSLER-2
 • “Şeytanın, üzerine besmele çekilmeyen yemeklerden yemesi…” Müslim
 • “Şeytanın, et yedikten sonra elini yıkamayanın elini yalaması…” Tirmizi
 • “Şeytanın, insanların yatağına ağaç,taş …vb bırakması…” BuhariEdebu’lMüfred
 • “Şeytanın, çalgısının çan olması…” Müslim
 • “Ebu Hureyre’nin ya da bir başkasının şeytanı yakalaması ve şeytanın da O’na AyetelKürsi’yi öğretmiş olması…” Buhari
 • “Şeytanın, kadın suretinde gelip gitmesi…” Müslim
 • “Namazda şeytanın insan suretinde önden geçeceği…” Buhari Müslim
eytanla lg l had sler 3
ŞEYTANLA İLGİLİ HADİSLER-3
 • “Namazda esnemenin şeytandan olması…” Müslim
 • “Eşeğin anırdığında şeytan görmüş olması….” Buhari Tirmizi
 • “Develerin şeytandan yaratılmış olması ve bu yüzden de deve ağıllarında namazın kılınmaması gerektiği….” İbn-i Mace
 • “Kara köpeklerin şeytan olması…. “ Müslim
 • “Bir kadının cin çarptı diye getirdiği çocuğu Peygamberimizin sıvazlayıp dua etmesi sonucunda çocuk kusmuş ve içinden siyah bir köpek yavrusu gibi bir şey çıkmış ve koşarak gitmiş…” Darimi
 • Üç gün boyunca evden gitmeyen yılanın şeytan olduğu….” Müslim
 • “…Güneşin şeytanın iki boynuzu arasından doğması ve batması...” Buhari Müslim
eytanla lg l had sler 4
ŞEYTANLA İLGİLİ HADİSLER-4
 • “Burun kanamasının şeytandan olması…” Tirmiziİbn-i Mace
 • “Şeytanın, namazda adet görmeye yol açması …” İbn-i Mace
 • “Şeytanın, insanın burnunda gecelemesi…” Buhari Müslim
 • “Şeytanın uyanmasın diye insanın boyun köküne üç düğüm vurması…” Buhari Müslim
 • “Şeytanın, kulaklarına işeyerek bazılarının sabah namazına kalkmasına engel olması…” Buhari Müslim
 • “Şeytanın, namaz için ezan okunduğunda yellenerek kaçması” Buhari Müslim
 • “Secde ayetini okuyup secde edeni gören şeytanın ağlaması…” Müslim
uyari
UYARI
 • Ey akıl sahipleri!!! Bu rivayetler, Allah’ın ayetlerini açıklayan Peygamberimizin sözleri olabilir mi?
uyari50
UYARI
 • Ey akıl Sahipleri!!!Kur’an ayetlerine açıkça aykırı olan bu rivayetleri kabul etmek, Kur’an ayetlerini hiçe saymak değil midir?
uyari51
UYARI
 • Ey Akıl Sahipleri!!!Peygambere iftira olan bu rivayetleri kabul etmek, iftiracıların iftiralarına ortak olmak değil midir?
had sler hakkindak temel d nceler m farkl d nenler i in mail adresim aliumuc @ aliumuc com
HADİSLER HAKKINDAKİ TEMEL DÜŞÜNCELERİMFarklı düşünenler için mail adresim: aliumuc@aliumuc.com
had sler peygamber m ze ve sahabeye fatura ed lm rav s zler d r
HADİSLER, PEYGAMBERİMİZE VE SAHABEYE FATURA EDİLMİŞ RAVİ SÖZLERİDİR.
 • Aynı rivayetin hem Peygambere hem de sahabeye, sahih senedlerle fatura edilmiş olması…. (Ölüm meleğinin yumruklanması hadisinde, hadisin hem Peygambere, hem de Ebu Hureyre’ye aynı senedle fatura edilmiş olması)
 • Aynı konudaki iki farklı rivayetin, aynı sahabeye sahih senedlerle fatura edilmiş olması…. (Namazda Fatiha’nın besmeleli okunup okunmadığı hakkında Enes ve Ebu Hureyre’nin hem okunur hemde okunmaz diye rivayetlerinin bulunması)
 • Peygamberin söyleme olasılığının % 0 ihtimal olan sözlerin sahih senedlerle nakledilmesi… (Örnekleri az sonraki slaytlarda verilecektir.)
 • Sahabenin söyleme olasılığı % 0 olan rivayetlerin, sahih senedlerle nakledilmesi… (İman’ın şartlarını açıklayan İbn-i Abbas ‘a ait rivayet)
 • 1,2,ve 4. maddelerin örnekleri daha sonraki slaytlarda verilecektir.)
t kad mezhepler n uydurduklari
İTİKADİ MEZHEPLERİN UYDURDUKLARI…
 • Haricileri açıklayan hadis: “…Okun avı delip geçtiği gibi dinden çıkacaklar” Buhari, Müslim
 • Mutezileyi açıklayan hadis: “Kaderiye bu ümmetin mecusileridir” Ebu Davud İbn-i Mace
 • Mürcie yi açıklayan hadis: “Ümmetimden iki sınıf cennete giremez Mürcie ve Kaderiye” Tirmizi
 • Yukarıdaki mezhepleri kötüleyen bir mezhep kendini de Peygambere övdürtmeyi başarmıştır. “Ümmet içinde kurtuluşa erecek tek fırka; Benim ve ashabımın yolunda gidenlerdir. “ Yani açık ve net olarak Ehl-i Hadistir. (Yukarıdaki hadisleri kimlerin uydurmuş oldukları da ortada)
 • Düşünün hele…Bu hadisler Peygamberin sözleri midir, yoksa yukarıdaki mezheplerle problemleri olan mezheplerin , diğer mezhepleri kötülemek için uydurdukları sözler midir?
s yas mezhepler n uydurduklari
SİYASİ MEZHEPLERİN UYDURDUKLARI….
 • Ammarı öldüren bagy grup: Peygamber bir gün Ammar’a “Seni bagy bir topluluk öldürecektir.” demiş! Müslim (Ammar’ı öldüren grup Sıffın savaşındaki Muaviye’nin taraftarlarıdır. Muaviye taraftarlarını bagy gösteren kim olabilir? Peygamber mi, Hz Ali taraftarları mı?)
 • Davaları aynı olan iki grup: Ebu Hureyre “Davaları aynı olan iki topluluk birbiriyle savaşmadıkça kıyamet kopmayacaktır.” Buhari (Davanın hilafet davası iki grubun da Hz Ali ile Muaviye grubu olduğu ortadadır. Muaviye’yi temize çıkartan ve bir anlamda suçu da kadere yükleyen bu sözü söyleyen kim olabilir? Peygamber mi, Muaviye taraftarları mı? )
 • Aynı konuda Buhari ve Müslim’de hem iki grubun cehennemlik olduğunu açıklayan hadis, hem de iki grubun da müslüman olduğunu açıklayan hadis yer almaktadır. Bütün bunlar bazı alimlerimizin sandığı gibi mucize değildir. Açık ve net olarak ortadadır ki, bu rivayetler Hz Ali ve Muaviye taraftarlarınca sonradan uydurulmuştur.
hesaplanarak yapilan uydurma
HESAPLANARAK YAPILAN UYDURMA….
 • Hilafet ümmetim arasında 30 yıl sürecektir. Bundan sonra saltanat gelecektir. Ebu Bekr’in, Ömer’in, Osman’ın ve Ali’nin hilafetine bak” Ebu Davud Tirmizi
 • Hz Ebu Bekir’in hilafeti 2 yıl 3 ay
 • Hz Ömer’in hilafeti 10 yıl 6 ay
 • Hz Osman’ın hilafeti 11 yıl 11 ay 18 gün
 • Hz Ali’nin hilafeti 4 yıl 9 ay
 • Toplam hilafet süresi: Yaklaşık 30 yıl sürmüştür.
 • Hilafetten sonra gelen idareci de Muaviye’dir. (Saltanatı getiren)
 • Bakınız! Bu Peygamberimizin sözü değildir, mucize de değildir. Muaviye’nin saltanatını eleştirmek ancak ilk 4 halife’nin hilafet sıralamasından da rahatsız olmayan tam tersine Şiilere karşı bunu savunan bir grup bu hadisi hesapladıktan sonra Peygamberimize fatura etmiştir…
kur an a a ik a zit olanlar
KUR’AN’A AÇIKÇA ZIT OLANLAR…
 • Ebu Hureyre :“Allah’ın elçisi elimden tuttu, dedi ki: “Allah azze ve celle toprağı Cumartesi, dağları Pazar,ağaçları Pazartesi, mekruhu Salı, nuru Çarşamba, hayvanlar Perşembe, günü yarattı. En son yarattığı Adem’i de Cuma günü en son saatte ikindi ile akşam arasında yarattı. ’’ Müslim
 • Hadiste geçen günlerin toplamı yedi gün etmektedir. Kur’an ayetlerinde açık ve net olarak göklerin ve yerin altı günde (Zaten bu günler, bizim anladığımız manada gün de değildir) yaratıldığı açıklanmıştır (“…altı günde yarattı” A’raf suresi 54.ayet)
 • Müslim’de Peygamber’e fatura edilmiş olan bu rivayeti, Buhari Peygamberin değil, Kab’ul Ahbar’ın sözü olarak Ebu Hureyre’den rivayet edildiğini belirtmiştir. Açık ve net olarak, bu söz Peygamber adına fatura edilmiştir. Zaten senedi sorunsuz olsa bile, Allah’ın elçisi Kur’an’a zıt olan bu sözü söylemiş olamaz….
peygamber n ya antisina uymayanlar
PEYGAMBERİN YAŞANTISINA UYMAYANLAR…
 • “Ölülerinize Yasin Okuyunuz” İbn-i Mace
 • Bu hadisin Peygambere aidiyeti imkansızdır. Çünkü araştıran herkes Peygamberimizin yaygın uygulamalarında ölüye Yasin okunmadığını görecektir. Peygamberimiz hiçbir ölüye Yasin okutturmamıştır. Ne de Hz Ebubekir,Hz Ömer gibi sahabeler, Peygamber öldükten sonra O’na Yasin okutmuşlardır. Peygamberimiz döneminde hiçbir ölüye Yasin okunmamış olması, bu sözün Peygamberimize ait olamayacağını, dolaylı olarak da O’na fatura edilmiş olduğunu ispatlamaktadır.
 • Zaten bazı hadis alimlerinin “ölülerinize “ kelimesini “ölmek üzere olanlara” şeklinde anlaması bile, Peygamberin döneminde hiçbir ölüye Yasin okunmadığını dolaylı olarak ispatlamaktadır.
 • Hadis kitaplarında Peygamberin uygulamalarına zıt hadisler vardır. Bu hadisler, Peygamber adına fatura edildiğini ispatlamaktadır….
yanli oldu u 100 olanlar
YANLIŞ OLDUĞU % 100 OLANLAR…
 • Ebu Hureyre/Abdullah İbn-i Ömer :“Hastalığın bulaşıcılığı yoktur….” Buhari Müslim
 • Bakın en sağlam hadis kitaplarında ittifakla nakledilmiş bu rivayetin ravisi de adına en çok hadisin fatura edildiği Ebu Hureyre ve Abdullah İbn-i Ömer… Hadisler sahih, müttefekun aleyh, yukarıda da belirttik sahihayn’da geçiyor… Klasik hadis usulüne göre süper bir hadis…
 • Bize göre ise küçük bir çocuğun bile inanması mümkün olmayacak bir metne sahip… Hastalık bulaşmazmış!.... Allah aşkına söyleyin,bulaşıcı hastalıklar yok mudur? Var değil mi? Ancak bunu Peygamber sözü zanneden müslüman doktorlara sorun, bakın hepsi de bilgilerini yalanlamamak ve Peygamberi de yalanlamamak adına hadisleri te’vil edip dururlar…. Hiçbirisi yahu bu saçma sözü Peygamberimiz söylemiş olamaz diyemez. Çünkü “Buhari’de geçiyorsa doğrudur “diye o kadar şartlanmış ki, anlayabilmesi imkansız….
 • Açık ve net olarak ortada olan şudur ki,tıbbi gerçeklere aykırı olan bu söz, Peygamber ve sahabe adına fatura edilmiştir.
ayrica
AYRICA….
 • Bu konuda yüzlerce örnek hadis verebilirim. Aklı başında olana düşünmeyi bilip aklını kullanana bu örneklerin sadece bir tanesi bile İKNA OLMASI İÇİN yeterlidir.
 • Gelenekçilerin sadece 3-5 hadisi bahane edip de, diğer sağlıklı rivayetlerin zann altında bırakıldığı şeklindeki düşüncelerinin doğru olmayacağını göstermek için bu slaytlardaki örnekler yeterlidir.
 • Allah’ın izniyle, hiçbir gelenekçi bu slaytlarımıza yeterli cevabı veremeyecektir…
had sler d n tamamlayan d n n 2 b r kayna i de ld r
HADİSLER;DİNİ TAMAMLAYAN, DİNİN 2. BİR KAYNAĞI DEĞİLDİR.
 • Hadislerin mana ile rivayet edilmiş olduğunun ispatı bunun en açık delilidir.
 • Peygamberimizin ve Kur’anı koruma mücadelesine yardımcı olan sahabelerin aynı şeyleri hadisler için yapmamış olduğunun ispatı bunun açık bir delilidir.
had sler d n tamamlayan d n n 2 b r kayna i de ld r62
HADİSLER, DİNİ TAMAMLAYAN, DİNİN 2. BİR KAYNAĞI DEĞİLDİR.
 • Kur’an’ı Kerim’de Din’in tamamlanmış olduğu açıklanmıştır. (Maide suresi 3. ayet)
 • Bu ayet indiğinde,Buhari’nin hadisleri, mezhep imamlarının içtihatları var mıydı? Haşa Allah dinini eksik bıraktı da, bu eksikliği çoğunu ehli hadisin uydurmuş olduğu Peygamber ve sahabe adına fatura edilmiş rivayetler mi tamamlıyor?
 • Hz Peygamber öncesinde de din İslam’dır ve kaynağı da sadece kurumsal anlamdaki ilahi vahydir. İnsanların/Ravilerin sözlerini dinin 2. kaynağı kabul etmek, açık ve net olarak Allah’a iftiradır…. Aynı zamanda da “Rabbinden sana vahy olunana uy…..” (En’am suresi 106. ayet) şeklindeki ilahi emre uymuş olan Peygambere iftiradır… Biz böyle bir şeyi yapmaktan Allah’a sığınırız. Çünkü biz ilahımızın tek ilah olduğuna ve O’ndan başka ilah olmadığına inanıyoruz.
had sler n aslinin vahy oldu u dd asi do ru de ld r
HADİSLERİN ASLININ VAHY OLDUĞU İDDİASI DOĞRU DEĞİLDİR.
 • Aslı vahy olsa, ilk dönemde yazılması gerekirdi.
  • Kur’an’ı yazabilecek kadar vakti ve imkanı olan sahabeler, hadisleri niye yazamasınlar ki? Zeyd Bin Sabit başkanlığında Kur’an için toplanan kuruldan başka bir kurulda aslı vahy olduğu iddia olunan hadisleri toplardı.
 • Aslı vahy olsa çelişkili nakledilmezdi.
  • Rivayetler arasındaki bu çelişki;hadisin aslının vahy olmadığını, ilk dönemde yazılmayıp mana ile rivayet edildiğini, hadisçilerin rivayetlerinin Peygamber dönemini sağlıklı nakledemediklerini açık ve net olarak ispatlamaktadır.
had sler n aslinin vahy oldu u dd asi do ru de ld r64
HADİSLERİN ASLININ VAHY OLDUĞU İDDİASI DOĞRU DEĞİLDİR.
 • Kur’an’da “O kendi hevasından konuşmuyor,(Necm suresi 3. ayet)O ancak kendisine vahyedilen bir vahydir.” (Necm suresi 4.ayet)
 • Bu ayette açıkça konuşanı açıklayan Necm suresinin 3. ayetindeki O Peygamberden bahsetmektedir. Evet! Peygamber, bu ayetlerin indiği nüzul ortamında hevasından konuşmamaktadır.Çünkü Peygamber, ayetlerin indiği dönemde toplumuna Kur’an’ı açıklıyor…. Onlar da Kur’an’a itiraz ediyor….Ayetler tam bu sırada geliyor ve Peygamberin toplumuna söylediklerinin kendi konuşmaları değil, Allah’tan kendisine vahy edilen bir vahy olduğunu açıklıyor. Yani açıkça Necm suresinin 4. ayetinde geçen O, Peygamberin konuştuklarını değil, Kur’anı açıklamaktadır. Yani,Peygamber toplumuna kendisine vahy edilen Kur’an’ı açıklamaktadır. Konuştukları hevasından değildir….
 • Peygamberin, din adına konuştukları vahy değildir. Hadisler de zaten Peygamberin sözleri değildir. Bu yüzden ravilerin sözleri olan hadislerin, aslının vahy olduğunu iddia etmek, ravilerin sözlerini haşa Allah’ın sözleri mesabesine çıkartmaya çalışmaktır….
had sler n had s ler n g r mler sonucunda sa likli nakled ld do ru de ld r
HADİSLERİN, HADİSÇİLERİN GİRİŞİMLERİ SONUCUNDA SAĞLIKLI NAKLEDİLDİĞİ DOĞRU DEĞİLDİR.
 • Öncelikle şunu belirtelim ki,hadisçilerin sağlıklı nakledemediklerinin şahitleri kendileridir. (Hadisçilerin en sahih rivayetlerinin çoğu birbirini tekzip etmektedir. Bu yüzden sağlıklı nakledemediklerinin ilk delili bizzat kendileridir. )
 • Onların sayesinde;temel inanç esasları, her gün yapılan temel ibadetler, her gün okunan ezanın ve teşehhüdün lafızları, Peygamberin her gün yapmış olduğu doğal davranışlar, yanlış aktarılma olasılığı % 1 bile olmayan konular, yüz binlerce kişinin önünde konuşulan sözler ve yapılan ameller hep ÇELİŞKİLİ ve BİRBİRİNİ TEKZİP EDERCESİNE FARKLI nakledilebilmişlerdir.
slamin artlari
İSLAMIN ŞARTLARI…
 • Ravi adı Kitap adı İslamın şartları Hacc var mı?
 • Abdullah İbn-i Ömer: Müslim, Nesei 5 Var
 • Talha bin Ubeydullah: Buhari, Müslim 3 Yok
 • Ebu Hureyre: Buhari, Müslim 4 Yok
 • İbn-i Abbas: Buhari, Müslim ? Yok
 • Enes İbn-i Malik: Nesei, İbn-i Mace 3 Yok

Bu çelişkiler Peygamberden kaynaklanmış olabilir mi?

manin artlari
İMANIN ŞARTLARI…
 • Ravi adı Kitap adı İmanın şartları/iman nedir?
 • Ebu Hureyre: Buhari Müslim Kadere iman yok, Kitaplara iman yok
 • İbn-i Abbas: Buhari Müslim İmanın şartları diye İslam’ın 4 şartı+ humus
 • Talha bin UbeydullahBuhari Müslim Hiç sorulmamış
 • Hz Ali: Tirmizi Meleklere iman, Kitaplara iman yok
 • İbn-i Ömer: Müslim Kadere imanında olduğu imanın 6 şartı

Bu çelişkiler, Peygamberden kaynaklanmış olabilir mi?

Kadercilik anlayışı Cebriye mezhebinin görüşü değil mi?

ezanin lafizlari
EZANIN LAFIZLARI…
 • Rivayetlere göre, müslümanların dört farklı ezanı var
  • Malikilerin ezanı: Medine’lilerin
  • Şafiilerin Ezanı: Mekke’lilerin
  • Hanefilerin Ezanı: Kufe’lilerin
  • Basralıların Ezanı:
 • (Ulemanın bu konudaki ihtilafları ve farklılıkların ne olduğunu öğrenmek için Sünen-i Ebu Davud’un 2.Ciltinin 293. sayfasına bakınız)

Günde 5 defa okunan ezanın lafızlarını doğru nakledemeyen hadis ravileri Peygamberin ömründe bir defa söylemiş olduğu sözleri doğru nakledebilirler mi?

te ehh d n lafizlari
TEŞEHHÜDÜN LAFIZLARI
 • 4 mezhebin tercih ettiği 3 farklı teşehhüd vardır.
   • Abdullah İbn-i Mesud Hanefi ve Hanbeli mezhebi
   • Abdullah İbn-i Abbas Şafi mezhebi
   • Abdullah İbn-i Ömer Maliki mezhebi
 • Hadisçiler, bunu bile çelişkisiz aktaramamışlardır.
   • Namazda sürekli okunmasına rağmen
   • Kelime kelime öğretildiği söylenilmesine rağmen
   • Kur’an’dan bir sure gibi öğretildiği söylenilmesine rağmen
   • Kur’an gibi yazıldığı iddia edilmesine rağmen

Teşehhüdün Lafızlarını bile tek metinde nakledemeyen ravilerin, diğer rivayetlerine nasıl güvenebiliriz?

abdestle lg l
ABDESTLE İLGİLİ…
 • Abdesti bozan şeylerle ilgili sorulara gelenekçi yaklaşımlar
 • Kadına dokunmakla bozulur mu? Kur’an ayetlerinde abdesti ve guslü bozan şeyler açıkça belirtilmiştir. Maide suresinin 6. ayetine baktığımızda, kadınlara dokunmanın açıkça cinsi münasebet olduğunu görürüz. Bunu sağlıklı anlamayanlar, kadına el değirmenin abdesti bozduğuna inanmışlardır.
 • Kan akmakla bozulur mu? Kur’an’a göre, gelenekçilerin çok itibar ettiği Buhari’ye göre kan akması abdesti bozmaz. Hanefiler dışındaki mezheplerde zaten bu görüştedir.
 • Deve eti yemekle bozulur mu? Deve eti yemekle abdestin bozulacağı konusunda sahih hadis var. Ama Cumhuru ulema bu sahih hadise ragmen bozulmayacağının görüşündedir. Nevevi: “Cumhuru ulema hilafına da olsa bu mezhep (yani Deve eti yenilmekle abdestin bozulacağını belirten Hanbeli mezhebi) delil bakımından daha kuvvetli” demiştir. Bakınız bazen sahih’de alınmıyor…
 • Ateşte pişen şeyi yemekle bozulur mu? Kettani’nin Mütevatir Hadisler Kitabın’da hem ateşte pişen şeyi yemenin abdesti gerektirdiği(Sh:134), hemde gerektirmediği (Sh:135)rivayet edilmektedir. Bu bize onlarca raviyle nakledilmiş rivayetlerin bile çelişkili nakledildiğini ispatlamaktadır. Bakınız bazen mütevatir de alınmıyor.
 • Cinsel organa dokunmakla bozulur mu? Kettani’nin Mütevatir Hadisler Kitabın’da 17 raviden nakledilmiş olan cinsel organa dokunduğunda abdest alınacağı rivayetini (Bakınız S:130-131) Hanefi’ler almıyorlar.
abdestle lg l71
ABDESTLE İLGİLİ…
 • Abdestin alınış şekli hakkında gelenekçi yaklaşımlar
 • Bazı organların yıkama sayısı kaç? Buhari’deki hadislerde bazı organların yıkama sayıları 1, 2 ve 3 olarak farklı sayılarla nakledilmiştir. Bakın bu bile Buhari’de ihtilaflı nakledilmiş, artık bundan sonra hangi rivayete inanacağız?
 • Ayak yıkanır mı, mesh edilir mi? Hadislerin tercümesi yapılırken mezhebin yorumuna uydurmak için parantez içi ilavelerle meshe başladık kelimesi (Mesh (eder gibi az bir su ile yıkamaya)başladık. ) şeklinde tercüme ediliyor. (Bakınız Buhari ve Müslim’in ittifak ettikleri hadisler C:1 Sh:95) Bu da bize Arapçanın bile gerektiğinde, mezhebin öğretilerine ters düşmemek için göz ardı edildiğini göstermektedir.
 • Boyun mesh edilir mi? Kur’an’daki abdest alınış şeklinde de, sahih hadislerde de abdest alınırken boynun mesh edilmesi yoktur. Hanefiler dışındaki mezhepler de zaten bu görüştedir. Hanefilere gelince, muhalif mezheplerce uydurma kendilerince zayıf bir rivayete itibar ederek, boynu mesh ediyorlar.
   • Buhari ve Müslim’in ittifak ettikleri hadislere bakınız. Bu hadislerde abdest alınmasıyla ilgili 6-7 rivayet var. Hiçbirisi birbirinin tam aynısı değil…
   • Abdestin alınışını bile doğru nakledemeyen ravilerin, Peygamberin hayatta bir kez söylemiş olduğu sözlerini sağlıklı nakledebilmesi mümkün müdür?
namazla lg l
NAMAZLA İLGİLİ…
 • Namazın kılınma şekli hakkında ihtilaflara bakınız…
 • Ellerin ilk tekbirde nereye kadar kaldırılacağı
  • Kulaklara kadar mı?
  • Kulaklara değecek mi?
  • Gögüs hizasında mı?
 • Ellerin ilk tekbir dışında kaldırılıp kaldırılmayacağı
  • Rükudan kalkarken kalkıp kalkmaması
  • Secdelerin arasında kaldırılıp kaldırılmayacağı
  • İlk tekbirden sonra hiç kaldırılmayacağı
 • Ellerin bağlanılıp bağlanılmayacağı
  • Eller yana bırakılır, bağlanmaz
  • Eller bağlanır göbek altından
  • Eller bağlanır göbek üzerinden
  • Eller bağlanır, göğüslerin üzerinden
   • Peygamberin namazında mı, yoksa ravilerin anlatımında mı çelişki var? Lütfen kendimizi kandırıp Peygamber farklı yerlerde farklı şekillerde namaz kılmış olabilir diye en aptalca yoruma katılmayalım.
namazla lg l73
NAMAZLA İLGİLİ…
 • Namazda Fatiha’nın başında besmele okunup okunmayacağı konusundaki çelişkili rivayetler
 • Besmelesiz okunmalı…
 • Enes: “Ben Resullah’ın, Ebubekir’in ve Ömer’in arkasında namaz kıldım. Onlar kıraata Elhamdulillahi Rabbil alemin ile başlarlardı” Buhari Müslim Enes: “Onlar besmeleyi ne kıraatın başında ne de sonunda okurlardı.” Müslim
 • Ebu Hureyre: Namazın Allah ile kul arasında ikiye ayrıldığı ve burada Fatiha okunmasını örnek veriyor ve Fatiha’ya da “Elhamdulillahi Rabbil alemin” ile başlıyor.” Müslim
 • Besmeleli okunmalı…
 • Enes: “Resullah’ın namazda nasıl okuduğu soruldu, O da besmele ile başlayarak Fatiha’yı okudu.” Buhari
 • Ebu Hureyre: “Siz Elhamdulillahi Rabbil alemini besmele ile okuyun. Besmele Fatiha suresinin ayetlerinden bir tanesidir” Darekutni
 • Bu rivayetlerin ravileri, Peygamberi görmüş olabilir mi?
yanli aktarab lme olasili i 0 olan meseleler b le yanli aktarilmi tir
YANLIŞ AKTARABİLME OLASILIĞI % 0 OLAN MESELELER BİLE YANLIŞ AKTARILMIŞTIR.
 • Peygamberimiz Veda haccında hangi cins hayvanı kurban etmiştir?
 • Deve kesti “Peygamber Veda haccında deve kesti” Ebu Davud
 • Sığır kesti “Peygamber Veda haccında sığır kesti” Ebu Davud
 • Koyun kesti “Peygamber Veda haccında koyun kesti.” Ebu Davud
 • Peygamberimiz Zilhicce ayından 10 gün oruç tutar mıydı?
 • Hz Hafsa “Yaşadığı müddetçe o günlerde tutardı” İbn-i Hanbel
 • Hz Aişe “O günlerde hiç oruç tutmamıştır.” Müslim
yanli aktarab lme olasili i 0 olan meseleler b le yanli aktarilmi tir75
YANLIŞ AKTARABİLME OLASILIĞI % 0 OLAN MESELELER BİLE YANLIŞ AKTARILMIŞTIR.
 • Peygamber yüzüğünü acaba hangi eline takmıştır?
   • İbn-i Ömer Sağ eline takardı Kütübi Sitte C:7 Sh.468
   • İbn-i Ömer Sol eline takardı Kütübi Sitte C:7 Sh:474
 • Peygamber ihtiyacını giderirken ön veya arkasını kıbleye döndü mü?
   • Dönmüştür: Abdullah İbn-i Ömer rivayeti
   • Dönmemiştir: Ebu Hureyre rivayeti
   • Önce yasaktı, sonra kalktı. Cabir İbn-i Abdullah rivayeti
   • Önünde sütre olduğunda döndü. Abdullah İbn-i Ömer rivayeti
yanli aktarab lme olasili i olmayan meseleler b le yanli aktarilmi tir
YANLIŞ AKTARABİLME OLASILIĞI OLMAYAN MESELELER BİLE YANLIŞ AKTARILMIŞTIR.

Peygamberimiz Ramazan dışındaki herhangi bir ayda, bir ay boyunca oruç tutar mıydı?

İbn-i Abbas “Hayır tutmazdı” Buhari, Müslim

Ümmü Seleme “Şaban ayında tutardı” Buhari, Müslim

Ebu Hureyre “ Şaban ayının tümünde oruç tutmayın” Ebu Davud, Tirmizi

Ebu Hureyre “Şabanın tümünde bazen oruç tutardı” Müslim

En sahih olduğuna inanılan kitaplarda çelişkili sözlerin,en çok hadis rivayet ettiği iddia olunan raviye ait çelişkili sözlerin hadis kitaplarında yüzlercesinin bulunması, ravilerin rivayetlerinde başarısızlığını ispat etmektedir.

d kkat
DİKKAT!!!
 • Bu örneklerin yüzlercesi kitaplarda var. Okuyup araştıran görür. Deve kuşu misali kafasını hurafe kitaplardan çıkartmayıp düşünme ve akletme fırsatı bulamayanlar bu çelişkili sözleri saçma sapan te’villerle geçiştirmeye çalışırlar.
 • Araştırmalarımıza göre bu rivayetlerin adına fatura edildiği sahabelerin bile bu uydurmalardan haberleri yoktur. Onların vefatından sonra uydurulmuşlardır. Dikkat ederseniz, çoğu Peygamber döneminde genç olan belli sahabelerin adına uydurulmuştur. Yani hadisleri dinimizi anlamanın önüne engel koyan hadisçi zihniyet ve onların yücelterek adeta bize dürüstlük abidesi olarak tanıttığı raviler,Peygamber ve sahabe adına hadis fatura ederek; Allah’a Resulüne ve O’nun seçkin arkadaşlarına iftira atmışlardır.

Benden uyarması, Tercih sizin

  • Ya Allah’ın kitabına uyacaksınız, ya da bunların rivayetlerine…
  • Ya Allah’a Rasulüne ve sahabelere iftira atanlarla beraber olacaksınız ya da Allah’ın kitabına kayıtsız şartsız teslim olanlarla…
el k ler n sebeb
ÇELİŞKİLERİN SEBEBİ…
 • Bize göre hadislerdeki bu şekildeki çelişkilerin sebepleri; Peygamberin farklı uygulamaları, sahabenin farklı tercihleri olamaz….
 • Bu rivayetlerdeki çelişkilerden Buhari gibi hadis alimlerini de sorumlu tutamayız. Çünkü çelişki onların öncesinde vardı…
 • Bize göre bu çelişkilerin sebebi; adını, ne olduklarını, ne yaptıklarını bilemediğimiz hadis ravileridir… Bize bugüne kadar anlatılan tek şey bunların büyük alimlerin güvenini kazanmış değerli şahsiyetler olduğuydu. Bizim de araştırmalarımız sonucunda iddia ettiğimiz tek şey bu kişilerin bilerek ya da bilmeyerek bu ümmete çok büyük bir kötülük etmiş olan hadisi her şeyin üzerinde tutan, aklı kullanmaktan sakındıran bir grubun üyeleri olduğu…
t raz
İTİRAZ…
 • Sen hem kendine iftira atılmasından rahatsız oluyorsun. Hem de binlerce sene önce yaşamış olan hadis ravilerine iftira atıyorsun. Bu doğru mudur?
 • Bir önceki slaytta da açıkladım. Çelişkilerin sorumlularının bir başkası olabilme imkanı yok.
 • Hadis ravilerinin hayatlarını önyargısız bir şekilde araştırdığınızda siz de benim gibi düşüneceksiniz.
 • Ayrıca unutulmamalıdır ki o uydurulan hadislerle Allah’ın dinine ekleme ve çıkartmakta bulunup mana tahrifine yol açanlar da; Allah’a, Peygambere ve tüm sahabelere iftira atmaktadır…
 • Biz Allah’a, Peygambere ve sahabelere iftira atmaktan Allah’a sığınırız… İftira atan kimmiş gördünüz mü???
snad s stem
İSNAD SİSTEMİ!
 • İsnad sisteminin sonucunda kitaplara geçmiş olan rivayetler ortada… O rivayetleri gören herkes isnad sisteminin başarısızlığını görür ya da görmeye mecbur kalır…
 • İsnad sistemi diye bir sistemi bugüne kadar bize öve öve bitiremeyen hocalarımızın da aslında bu sistem hakkında hiçbir bilgileri yoktur. Bunları bir eczacı olarak azıcık kitap okuduğumda gördüm… Baktım ki; söz konusu isnad sistemi olduğunda ortada yalandan ve yalancılardan başka hiçbir şey yok… Yıllarca bizi hep “şu dağın ardında öğle büyük bir ordu var ki” diye uyutmuşlar…. Biz okuduk, araştırdık, düşündük ve bizden daha önce anlayıp düşünenlerden de faydalandık ve gerçekleri gördük….
snad s stem81
İSNAD SİSTEMİ!
 • Aynı isnadla Peygambere ve sahabeye aynı hadisin kolaylıkla fatura edildiğinin delili
  • Peygamber söylemiştir. Ebu Hureyre söylemiştir.
  • PeygamberEbu Hureyre
  • Ebu HureyreHemmamİbn-i Münebbih
  • Hemmamİbn-i Münebbih Ma’merİbn-i Raşid
  • Ma’merİbn-i RaşidAbdurrahmanİbn-i Hemmam
  • Abdurrahmanİbn-i Hemmam Yahya bin Musa
  • Yahya bin Musa BUHARİ
  • BUHARİ
  • (Hz Musa’nın Ölüm Meleginin gözünü Çıkarması hadisini doğru anlamaya doğru Necmi Sarı Sh: 17-18)
snad s stem82
İSNAD SİSTEMİ!
 • Aynı hadisin zamanla değiştirilebildiğinin delili ve kitaplardaki çelişkiler (Aynı kitap’ta aynı raviye fatura edilmiş rivayetlerin farklılığını görüyorsunuz değil mi?)
  • Kadın eğe kemiğine benzer Eğe kemiğinden yaratılmıştır
  • Buhari Ebu Hureyre Buhari Ebu Hureyre
  • Müslim Ebu Hureyre Müslim Ebu Hureyre
  • Buhari Ebu Zer Nesei Ebu Zer

Kadının Yaratılışı Cemal Ağırman Sh: 150-151

snad s stem83
İSNAD SİSTEMİ!
 • Aynı raviler için hadis alimleri hem güvenilir hem de yalancı demişlerdir.
  • İbni Abbasın ravisi İkrime hakkında
   • Sikadır diyenlerYalancıdır diyenler
   • Buhari Malik
   • Ahmet İbn-i Hanbel Yahya el Ensari
   • İbn-i Main İbn-i Sirin
   • Amr bin Dinar İbn-i Ömer
   • İbn-i Cüreyc İbn-i Sa’d
  • Meşhur siyer alimi İbn-i İshak hakkında
   • Sikadır diyenler Yalancıdır diyenler
   • Şube Malik
   • İbn-i Uyeyne Yahya el Kattan
   • İbn-i Main Hişam bin Urve
  • İlk Üç Asırda İslam Coğrafyasında Hadis Kemal Sandıkçı İkrime İçin Sh: 65-68 İbn-i İshak için Sh:45-46
snad s stem84
İSNAD SİSTEMİ!
 • Bazı hadislerin senedinde aynı ravinin adı üzerinde çözülemeyen ihtilafların olduğunun delili
  • İsmail bin Umeyye’nin şeyhi İsmail bin Umeyyenin şeyhinin şeyhi
  • Ebu Amr b. Muhammed b. Hurays Sadece Hurays
  • Ebu Muhammed b. Amr b. HuraysHurays b. Ammar
  • Ebu Amr b. Muh.. b. Amr b. Hurays b. SuleymHurays b. Suleym
  • Ebu Amr b. HuraysHurays b. Süleyman
  • İslam Düşüncesinde Hadis Metodolojisi 2. cilt Hayri KırbaşoğluSh: 202- 203
snad s stem85
İSNAD SİSTEMİ!
 • Hadis alimlerinin SİKA görüp adalet ve Zabt’ına güvendiklerini söyledikleri birçok ravinin hadis hırsızlığı başta olmak üzere birçok yüz kızartıcı suç işlemelerine rağmen güvenilirliklerini kaybetmediklerini göreceksiniz.
 • Yine aynı hadis alimlerinin, hadis konusunda ihtiyatla yaklaştığı için Ebu Hanife gibi bir alimi; ümmetin fitnecisi, Muhammed’in dinini değiştiren, Peygamberin hadisine hurafe diyen, küfürden iki defa tevbeye davet edilmiş… vb her türlü iftiralar atarak CERH ettiklerini göreceksiniz. Yukarıdaki ithamlar İbn-i Hıbban’ın Kitabul Mecruhin’de geçen ithamlardır. O’nun hakkında şeytan olduğu ve ümmetin O’nu kötüleme konusunda icması olduğu bile hadisçilerce belirtilmiştir.
 • İbrahim Hakkı Ünal’ın “Ebu Hanife’nin Hadis Anlayışı’’adlı kitabına baktığınızda aklını kullandığı için Ebu Hanife’ye iftira atan Ehl-i Hadisin alimlerinin görüşleri açıklanmıştır. Sh: 232-261
 • Dikkat edin! Ebu Hanife aynı mezhepten olmayıp aklını da kullandığı için GÜVENİLMEZ. İkrime yalancılıkla hadisçilerin bir kısmı tarafından itham edilmesine rağmen GÜVENİLİR kabul edilmiştir. Bu ne kadar sağlıklı olabilir? İkrime’nin Buhari içindeki rivayetleri ne kadar sağlıklı olabilir?
snad s stem86
İSNAD SİSTEMİ!
 • Hadisçiler bizzat kendi kitaplarında aşağıdaki şekilde itham etmiş oldukları ravilerden rivayet almışlardır.
   • Kezzaptır/ Yalancıdır.
   • Deccaldir.
   • Hakkında Hadis hırsızlığı ithamı var.
   • Merfu ve Mevkuf ne bulursa yazardı.
   • Hayatının sonuna doğru aklı karışmıştı.
   • Hakkında Kaderi, Şii olduğu ithamı var.
   • Tedlis yapardı.
   • Hadisi manen rivayet ederdi.
   • Hıfzından rivayet ettiklerinde hatası fazlaydı.
   • Metruk ravilerden rivayet ederdi.
   • Aslı olmayan hadisler rivayet ederdi.
   • Kimden aldığına bakmadan hadis alırdı.
   • Hadis rivayetine karşılık ücret alırdı.
   • Mürsel rivayetleri fazlaydı.
   • Kemal Sandıkçı’nın İlk Üç Asırda İslam Coğrafyasında Hadis adlı kitabına bakınız.
snad s stem87
İSNAD SİSTEMİ!
 • Hadisçilerin sistemi adına en çok hadis fatura edilmişiolan aşağıdaki sahabelerin adı istismar edilerek kurulmuştur. Adına en çok hadis fatura edilen 11 sahabenin isimleri ve rivayet sayıları aşağıdadır.
   • Ebu Hureyre 5374 Abdullah İbn-i Ömer 2630
   • Enes İbn-i Malik 2286 Aişe 2210
   • Abdullah İbn-i Abbas 1660 Cabir İbn-i Abdullah 1540
   • Ebu Said El Hudri 1170 Abdullah İbn-i Mesud 848
   • Abdullah İbn-i Amr 700 Hz Ömer 537
   • Hz Ali536
 • Sahabelerin kaç tanesinin kaç rivayet yaptığına dair bir tablo
   • 500 tane sahabe 1 er hadis 1032 tanesi 2 şer hadis
   • 80 tanesi 3 er hadis 52 tanesi 4 er hadis
   • 32 tanesi 5 er hadis 26 tanesi 6 şar hadis
   • 27 tanesi 7 şer hadis 18 tanesi 8 er hadis
   • 11 tanesi 9 ar hadis 11 tanesi 10-20 hadis arası
   • 112 tanesi 500 altında 11 tanesi 500 ün üzerinde
 • Yukarıda isimleri verilmiş sahabe rivayetlerindeki çelişkilere bakınız. Peygamberin kızı Fatıma, hanımlarından Zeynep, Cüveyriye ve Safiye, torunları Hasan ve Hüseyin…vb 20 tane bile rivayet etmemişken, diğerlerinin binlerce rivayeti nasıl açıklanabilir?
snad s stem88
İSNAD SİSTEMİ!
 • Hadis senetlerinde belirli isimler adeta kümelenmiştir. Hadislerin en çok adına fatura edilmiş olduğunu açıkladığımız beş sahabenin hadis senetlerinden bir tanesinde illa bir İbn-i Şihab ismine rastlayabilirsiniz. Diyelim ki bu İbn-i Şihab yalancı…. (Daha sonradan ortaya çıkartılan sahtelerini hesaba katmıyorum) Belirli bir senetle Peygamber ve sahabe adına hadis fatura etmişse, bunu kim bilebilir? Ya da yeşille işaretlenmiş olan ravilere ne kadar güveneceğiz? Niye güveneceğiz?
  • Ebu Hureyreİbn-i Müseyyebİbn-i Şihab
  • İbn-i Ömer Salim İbn-i Şihab
  • Enes İbn-i ŞihabMa’mer bin Raşid
  • Hz AişeUrve bin Zubeyrİbn-i Şihab
  • İbn-i Abbas Ubeydullah b Abd. İbn-i Şihab
 • Dinimizi Allah’ın kitabındaki ayetlere uyarak mı yaşarsak daha sağlıklı olur. Yoksa İbn-i Şihab’ın, İbn-i Müseyyeb’in, Şabi’nin, Urve bin Zubeyr’in, Ma’mer’in, İbn-i Uyeyne’nin rivayetlerine göre yaşarsak mı?
snad s stem89
İSNAD SİSTEMİ!
 • İsnad sistemi hakkında bir değerlendirme….
 • Medine Mekke Yemen
 • Ebu Hureyreİbn-i Abbas
 • Abdullah İbn-i Ömer
 • Cabir İbn-i Abdullah
 • Urve bin ZubeyrİkrimeHemmam
 • İbn-i Şihab ez Zühri Ata bin EbiRebahMa’mer
 • Hişam bin Urveİbn-i CüreycAbdurrezzak
 • İbn-İshak İbn-i UyeyneNafi bin Abdullah
 • İmam Malik El Humeydi
 • Basra’da ENES, İbn-i Sirin, Eyyub el Sahtiyani, Katade, Şube, Yahya El Kattan, Ali Bin Medini, Fellas, Bundar, Ebu Davud
 • Kufe’deİBN-İ MESUD, Şabi, İbn-i EbiŞeybe
 • Bagdat’daAhmet İbn-i Hanbel
 • Mısır’da ABDULLAH İBN-İ AMR Nesei
 • Diğer yerlerde; Nisabur’daİshak Bin Rahuye, MüslimBuhara’daBuhari
snad s stem90
İSNAD SİSTEMİ!
 • Hadisçilerin çok güvendikleri isnad sistemi sonucunda nakledilen şu rivayetine bakın. Ve bu rivayetleri yapanların, rivayetleri kitaplarında nakledenlerin hadisleri sağlıklı nakledemeyeceklerini görün….
 • Ebu Hureyre: “Biz mescidde iken Peygamber geldi. Yahudiler’in üstüne yürüyün dedi,yürüdük….” Buhari
 • Bu hadis, Hicretin 4. yılında vuku bulmuştur. Ebu Hureyre hicretin 7. yılında müslüman olmuştur. Rivayet Ebu Hureyre’nin görmüş gibi aktarılıyor. Halbuki O’nun görme olasılığı % 1 bile değil…
 • Sadece bu rivayet bile, isnad sisteminin işe yaramadığını ispata yeterlidir. Bu rivayetler, Peygamberi ve sahabeyi bilmeyen ravilerce onlar adına fatura edilmiştir. Buhari ve diğerleri de, senede önem verip metni göz ardı ettiklerinden bu hataları görememişlerdir. Bizce isnad sistemi başarısız bir sistemdir. Peygamber ve sahabe adına hadislerin fatura edilmesine zemin hazırlamıştır.
ge m tek al mler m z uydurmalari tem zleyemem t r
GEÇMİŞTEKİ ALİMLERİMİZ UYDURMALARI TEMİZLEYEMEMİŞTİR.
 • Kur’an ayetlerine Kur’an bütünlüğüne ters mana veren alimlerin….
 • Müslümanlara içtihad kapısını kapatan alimlerin….
 • Ayetleri bile mezhep imamlarının sözleriyle te’vil edebilen alimlerin….
 • Sünnetin Kur’an üzerinde hakim olduğuna inanan alimlerin….
 • Sünnetin Kur’an’dan sonra geleceğini bile kabul etmeyen alimlerin…
 • Bizce yukarıdaki zihniyete sahip olan alimlerin uydurmaları temizleyebilmiş olmaları imkansızdır. Onların taklitçiliğini yapanların, ya da taklitçilerin taklitçiliğini yapanlarınsa uydurmalar hakkında konuşmaları bile doğru değildir. Çünkü zaten onlar, kör taklitçilerdir…
ge m tek al mler m z uydurmalari tem zleyemem t r92
GEÇMİŞTEKİ ALİMLERİMİZ UYDURMALARI TEMİZLEYEMEMİŞTİR.
 • Peygamberlere iftiraları bile kitaplarında nakletmişlerdir.
  • Yusuf Peygamber: Kadınla zina yapmak istemiş. Kadın sırt üstü yatmış! Yusuf ayaklarının arasına oturmuş ve soyunmaya başlamış! (Sayfa 83)
  • Davud Peygamber: 99hanımı olmasına rağmen, evinin damında çırılçıplak yıkanırken gördüğü bir kadına göz koymuş ve sadece bir hanımı olan bu kadının kocasını, karısını elinden alabilmek için üç defa düşmana karşı savaşa göndererek ölümüne yol açmış! (Sayfa:157-162)
  • Bu rivayetleri Peygamberlere yakıştıran geçmişteki alimlerimizin uydurmaları temizlemiş olduğu nasıl iddia edilebilir. (Daha fazla örnekler için, İslami kaynaklara göre Peygamberler Doç.Dr. Abdullah Aydemir)
ge m tek al mler m z uydurmalari tem zleyemem t r93
GEÇMİŞTEKİ ALİMLERİMİZ UYDURMALARI TEMİZLEYEMEMİŞTİR.
 • Peygamberimize iftira olan rivayetleri bile kitaplarında nakletmişlerdir.
  • Hz Zeynep meselesi: Güya Hz Peygamber Zeyd’in evine gittiğinde, rüzgardan kalkan perde sebebiyle O’nun hanımı Zeyneb’i çıplak görüp etkilenmiş, Zeynep’de Peygamberin kendisinden hoşlandığını anlamış! Kurtubi (Bakınız; Gerçek Din Bu-1 Süleyman Ateş)
  • Garanik kıssası: Hz Peygamber, bir gün Kureyş kabilesinin önemli meclisinde otururken Necm suresi indirilmiş. Gördünüz mü o Lat ve Uzza’yı ve üçüncüleri Menat’ı…(Necm suresi 19-20. ayetler) ayetini okurken şeytan vahye müdahale ederek, kendi sözlerini Peygambere söyletmiş ve Kureyş müşrikleriyle Peygamber beraberce secde etmişler! Taberi…vb(Bakınız; Kuran-ı Kerimi tanımanın temel ilkeleri Ali Umuç Sh: 123-126)
  • Peygambere sihir yapılması: Peygambere sihir yapılmış. Tam 6 ay boyunca hanımlarıyla beraber olmadığı halde, olduğunu sanmış! Ahmet İbn-i Hanbel (Bakınız ; Hadis Problemleri Enbiya yıldırım)
ge m tek al mler m z uydurmalari tem zleyemem t r94
GEÇMİŞTEKİ ALİMLERİMİZ UYDURMALARI TEMİZLEYEMEMİŞTİR.
 • Hadis alimleri şu hikayeye bile sahihtir diye itibar etmişlerdir.
 • Müslim’de geçen Fatıma bin Kays’ın rivayet ettiği CESSASE hadisinin metnini kısaltarak veriyorum. Bu hadis Ebu Hureyre!den, Cabir!den, Hz Aişe’den de rivayet edilmiştir.
 • Cessase Hadisinin kısaltılmış metni:“Resullah namaz sonrasında Temim ed Dari’nin bir olayını anlattı. O, Lahm ve Cüzam kabilesinden 30 kişiyle bir gemiye binmiş. Gemiyle bir adaya çıkmışlar. Adada kendilerini kılları çok bir hayvan karşılamış… Hayvan onlara ben Cessase’yim demiş ve onları manastıra göndermiş, manastırda eli kolu bağlı bir insana rastlamışlar. O da kendilerine, ben Mesih’im demiş.Kıyamete yakın çıkacağını haber vermiş!....”
 • Bu rivayeti nakledenler, uydurmaları temizleyebilir mi?
ge m tek al mler m z uydurmalari tem zleyemem t r95
GEÇMİŞTEKİ ALİMLERİMİZ UYDURMALARI TEMİZLEYEMEMİŞTİR.
 • Buhari hakkındaki abartıların bazılarını okuyup değerlendirin.
  • Henüz sabi iken 70 bin hadis ezberlemiş!***El Camii’yi kendisinden 90bin kişi dinlemiş! ***Meclisinde 20 bin dinleyici bulunurmuş! *** Gusledip 2 rekat namaz kılmadan ve istihare yatmadan kitabına hadis almazmış! *** 16 bin hadisi 16 günde ezberlemiş! *** Peygamber bir kişinin rüyasına girmiş benim kitabım Buhari’nin sahihidir demiş!*** Veba salgınında Buhari okumanın faydası olmuş!*** İçinde Buhari olan gemi batmazmış*** (Kemal Sandıkçı’nın“İlk 3 Asırda İslam Coğrafyasında Hadis, Dehlevi’nin Bustanu’l Muhaddisin adlı kitaplarına bakınız)
 • İşte bu tür hikayelerin etkisiyle Buhari üzerinde ciddi bir koruma kalkanı oluşturularak O’nun rivayetlerinin eleştirilmesi Kur’an ayetlerinin eleştirilmesi gibi algılanmıştır….
 • Buhari’yi bu şekilde yüceltenlerin Buhari’deki uydurmaları temizleyebilmeleri mümkün müdür?
ge m tek al mler m z uydurmalari tem zleyemem t r96
GEÇMİŞTEKİ ALİMLERİMİZ UYDURMALARI TEMİZLEYEMEMİŞTİR
 • Temizlendikleri iddia olunan hadisler, Müslümanların bazı kesimlerince Kur’an ayetlerinden önce biliniyor… (Örnekler için hiziplerin seçmece hadislerine bakılabilir)
 • Hadis alimlerinin ittifakla kabul ettiği görüş uydurmaların halihazırdaki hadis kitaplarında da bulunmuş olduğudur. (Hadisler üzerinde hadis ve fıkıh alimlerinin çalışmalarından, ilahiyatçıların çalışmalarından haberdar olan herkes bunu bilir.)
 • En sahih olduğuna inanılan Buhari+ Müslim’in ittifak ettikleri hadisler arasında birçok uydurma var…. (Örnekleri slaytlarımızda verildi)
 • Mütevatir diye naklettikleri hadislerin içinde bile uydurma var… (Örneğin Kettani’nin Mütevatir Hadislerinde geçen Ebdal Hadisi)
ge m tek al mler m z uydurmalari tem zleyemem t r97
GEÇMİŞTEKİ ALİMLERİMİZ UYDURMALARI TEMİZLEYEMEMİŞTİR
 • Bu konuda bütün mezhep imamlarının ittifakı vardır.
  • Çünkü mezhep imamlarının içtihatlarında delil olarak aldıkları hadislerin bir kısmının uydurma olduğu, karşıt mezhebin alimlerince ortaya konulmuştur. Bunu iddia eden alimler, uydurmaların geçmişte temizlenmemiş olduğunu kabul etmiş olur.
 • Bu konuda bütün hadis alimlerinin de ittifakı vardır.
   • Çünkü hadis alimlerinin tamamına yakını hadis kitaplarındaki rivayetler konusunda ihtilaftan kurtulamamışlardır. Hepsininde uydurma-zayıf kriterleri birbirinden farklıdır. Bu kriterleri farklı olan alimler, daha önceden yaşamış olan alimlerin uydurmaları temizleyememiş olduklarını kabul etmiş olmaktadır.
 • Bu konuda günümüz alimleri arasında da ittifak vardır.
  • Hadisler üzerinde sahih, hasen,zayıf, uydurma…vb düşüncelerini açıklayan her araştırmacı, uydurmaların temizlenmemiş olduğunu kabul etmiş olmaktadır.
had s ar hler had slerdek el k ler g deremem lerd r
HADİS ŞARİHLERİ, HADİSLERDEKİ ÇELİŞKİLERİ GİDEREMEMİŞLERDİR.
 • Hadis şarihleri, çelişkileri görmemeye ve göstermemeye çalışmışlardır.
  • “Hadisleri eski alimlerimizden başkası anlayamaz” diyerek, hadis alanına kendilerinden başkasının girmelerini yasaklamışlar.
  • O alanda kendilerinin te’villerine itibar etmeyenleri de yorumlarımızı reddediyor diye değil, “Peygamberin sünnetini inkar ediyor. Peygamberi devre dışı bırakıyor. İlerde ayetleri de inkar eder….vb” iftiralarla susturmaya çalışmışlar.
  • Çelişkili olan hadisleri çözümleme yöntemleri genellikle şöyledir.
  • Bazı hadisleri uydurma zayıf, şazz diye görmezden gelmek
  • İçinden çıkamadıkları durumlarda tevakkuf edip susmak
  • Te’vil edip cem ve te’lif (tahsis, takyid…vb) ederek çelişkili hadislerin çelişkilerini gidermeye çalışmak
  • Çelişkili hadislerden bir tanesini, diğerine tercih etmek
  • Çelişkili hadislerden bir tanesini mensuh kabul etmek
  • Çelişkileri mecaz, kinaye, teşbih, temsil…vb leriyle açıklamak
had s ar hler had slerdek el k ler g deremem lerd r99
HADİS ŞARİHLERİ, HADİSLERDEKİ ÇELİŞKİLERİ GİDEREMEMİŞLERDİR.
 • Te’vilu’l Muhtelifu’l Hadis adlı İbn-i Kuteybe’ye ait kitaptan sahabe kadının Salim’i emzirmesi (!) meselesinin te’viline bakalım.
 • Hz. Aişe: Sehle Peygamber'e (a.s.) gelip: "Ey Allah'ın Resulü! Kocam Ebu Huzeyfe'nin, azatlısı Salim'in benim yanıma girmesinden dolayı yüzünde bir hoşnutsuzluk hissediyorum" dedi. Peygamber (a.s.): "Onu emzir" buyurdu. Kadın: "Koskocaman adam olduğu halde onu nasıl emziririm?" dedi. Bunun üzerine Resulüllah tebessüm ederek: "Ben, onun büyük bir delikanlı olduğunu biliyorum" dedi. Müslim
 • Peygambere ve sahabelere iftira olan bu hadisin te’villeri….
   • Bu faziletinden dolayı Salim’e hass bir ruhsat olabilir.
   • Salim kadınlara ihtiyacı olmayan birisi olabilir.
   • Sütünden biraz sağ ve içmesi için O’na ver demek istemiş olabilir.
   • Resullah O’nu emzir sözüyle latife etmiş olabilir.
had s ar hler had slerdek el k ler g deremem lerd r100
HADİS ŞARİHLERİ, HADİSLERDEKİ ÇELİŞKİLERİ GİDEREMEMİŞLERDİR.
 • İbn-i Kuteybe’nin birkaç te’vil örneğini daha verelim…
  • Recm ayetini Peygamberin vefatıyla uğraşılırken sedirin altından bir koyunun gelip ayet yazılı sahifeyi yemesi ve ayetin nesh olması hikayesini koyunun mübarek bir hayvan olmasıyla te’vil eden ve bunu “bakın fare de sahife yer ’’diye delillendiren de İbn-i Kuteybedir.
  • Nazar değmesine delil verirken “öyle yılanlar var ki insana bakarsa insan ölür, bazı yılanları görenler ölür. Bu yılanlar aslında yılan cinsinden bir şeytandır’’diyerek saçma sapan te’vil getiren, adetli kadının bahçeye girdiğinde hiçbir şeye dokunmasa da, bahçeye zarar verdiğini iddia eden de, sütü karıştırdığında sütün bozulacağını iddia eden de yine aynı kişidir. Kavun karpuz olan evdeki hamurun bozulacağını iddia eden de aynı kişidir. Yani İbn-i Kuteybe’dir. Şimdi bu te’villeri yapanlardan hadislerdeki çelişkileri gidermelerini bekleyebilir miyiz.
had s ar hler had slerdek el k ler g deremem lerd r101
HADİS ŞARİHLERİ, HADİSLERDEKİ ÇELİŞKİLERİ GİDEREMEMİŞLERDİR
 • Buhari ve Müslim’le aynı dönemde yaşamış bu büyük hadis aliminin te’villerini gördük… İşte bu tür mantıksız te’villeri yaparak hadislerdeki çelişkileri giderdiklerini sanan hadis şarihlerinin halleri… Biz bu örnekleri vererek, onları küçük düşürmeye değil, “Atalarımızın izinden ayrılmayız” diyenleri “bakın atalarınız da çok basit hatalar yapıyorlardı” diye uyarmaya çalışıyoruz.
 • Enbiya Yıldırım’ın Geleneksel Hadis Yorumculuğu adlı kitabını okuyan herkes çelişkiler karşısındaçaresiz kalan İbn-i Hacer’in aynı olayı farklı olaylarmış gibi anlamaya çalıştığını ve çelişkilerin karşısında çaresiz kaldığını görecektir. Yeter ki okuyan sorgulayarak okusun, önyargısız okusun…
 • Hadisler mana ile rivayet edildiğinden o kadar çok farklılığa uğramış ki, alimler bile aynı olay olduğunu kabul edememiş. Çünkü ettikleri anda rivayet zaaflarını da kabullenmek zorunda kalacaklar ve bindiği dalı kesmiş olacaklardı.
b t n gelenek lere ner m
BÜTÜN GELENEKÇİLERE ÖNERİM…
 • Hep müdafa ederken sünnet diye hadisi müdafaa ediyorsunuz. Bu yüzden hadis inkar edenleri de sünnet inkarcısı sayıyorsunuz.
 • Kendi kapasitenizle, “Peygamberi devre dışı bıraktığımızı” sanıyor , ya da bilinçli bir şekilde topluma öyle lanse ediyorsunuz.
 • Bence siz her şeyden önce, bundan sonraki slaytlardaki çözüm önerilerini anlamayı deneyin… Aksi halde, Allah’a ve Peygambere iftira atmaktan kendinizi kurtaramayacaksınız…
had slere yakla imlar
HADİSLERE YAKLAŞIMLAR
 • Hurafe Merkezli İslam’ı tercih edenlerin yaklaşımı
 • Kur’an Merkezli İslam’ı tercih edenlerin yaklaşımı
hurafe merkezl yakla im
HURAFE MERKEZLİ YAKLAŞIM…
 • Atalarımızın yolunu izlemekten başka bir çaremiz yoktur.
 • Atalarımızın yöntemlerini güncelleştirerek hadisleri tekrar gözden geçirebiliriz.
kur an merkezl yakla im
KUR’AN MERKEZLİ YAKLAŞIM…
 • Hadislerin tümünün çöpe atılmaları gerekir.
   • Hadislere hiçbir ihtiyaç yoktur. (%90 doğrudur)
   • Hadislerin sağlamını çürüğünden ayırt edebilme imkanı kalmamıştır. (Hadisi Peygamber sözü kabul ettiğimizde bu söz de % 90 doğrudur. )
 • Aşağıdaki şartlar göz ardı edilmeksizin, tamamlayıcı bilgi olarak kullanılabilir. (Bizim görüşümüz)
   • Hadisler; Peygamberin veya sahabenin değil, ravilerin sözleridir.
   • Hiçbir hadisin tek başına belirleyiciliği ve bağlayıcılığı yoktur.
   • Mana ile rivayet edildiklerinden dolayı tek hadisten dini hüküm çıkartılamaz.
peygamber n g revler
PEYGAMBERİN GÖREVLERİ…
 • Tebliğ: Kendisine indirilen kitabın ayetlerini insanlara ulaştırmak… (Örnek: Maide suresi 67. ayet)
 • Tebyin: Kendisine indirilen kitabın ayetlerini insanlara açıklamak… (Nahl suresinin 44. ve 64. ayetleri)
   • Açıklamak % 90-95 Kur’an’ladır.
   • Sadece % 5-10 oranında ameli uygulamalarladır.
 • Örneklik: Kendisine indirilen kitabın ayetlerine göre yaşayarak, örneklik yapmak… (Ahzab suresi 21. ayet)
   • Kendisinden önceki Peygamberlerin yolunu örnek alarak (Mümtehine suresi 4. ayet)
   • Kur’an’a tabi olarak ve O’nun ayetlerini hayatında tatbik ederek
     • Namaz gibi ibadetlerin uygulamalarını göstererek
     • Kur’an’da açıklandığı gibi sorulara cevap vererek (Örnek olarak sana soruyorlar şeklindeki soruları buna örnek gösterebiliriz)
m sl manlarin g revler
MÜSLÜMANLARIN GÖREVLERİ…
 • Peygambere ittiba etmek: “Deki Allah’ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah’da sizi sevsin” (A’li İmran suresi 31. ayet)
 • Peygambere itaat etmek: “Kim Peygambere itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur…” (Nisa suresi 80. ayet) Peygambere itaat ve ittibaKur’an’a göre amel etmektir. Kesinlikle hadislere göre amel etmek değildir. Çünkü hadislere göre amel etmek olsa olsa ravilerin sözlerine ittiba ve itaat etmek demektir.
 • Peygamberi örnek almak: “Sizin için, Allah’a ve Ahiret gününe kavuşmayı ümit eden ve Allah’ı çokça zikreden kimseler için Allah’ın Rasulünde güzel bir örnek vardır.” (Ahzab suresi 21. ayet)
peygamber n rnek alinmasi
PEYGAMBERİN ÖRNEK ALINMASI…
 • Müslümanlar arasında Peygamberin örnek alınması gerektiği konusunda hiçbir ihtilaf yoktur. Ancak nasıl alınacağı ve örnekliğin sınırı konusunda anlaşmazlık vardır. Bunun da sebebi, Peygamberin adına uydurulmuş rivayetlerdir.
 • Bizim örneklik konusunda düşüncemiz: İnanç ve ahlak konularında sadece Kur’an’a uyarak, namaz ibadeti gibi ameli konularda ise Kur’an Merkezli Ameli Tevatür Yaygın Uygulamalara göre amel ederek O’na gerçek manada itaat ve ittiba etmiş hem de O’nu gerçekten örnek almış olabiliriz.
 • Aksi halde Allah’ın kitabına göre yaşayan Peygamberi değil, tarihte rivayetleri vahyin önüne geçirmiş bir zihniyeti örnek almış oluruz.
slide110

Peygambere itaat ve ittiba edip O’nu örnek almak için KUR’AN REHBER EDİNİLMELİDİR. Hadislerden ise sadece, ameli konularda ve aşağıdaki şartlarda faydalanılabilir.

 • KUR’AN MERKEZLİ
 • AMELİ TEVATÜR
 • YAYGIN UYGULAMA
kur an merkezl
KUR’AN MERKEZLİ
 • Bize sorumluluk yükleyecek olan dindeki tek teşri kaynağı Kur’andır. Bu yüzden sadece Kur’anı anlamamıza faydası olacak hadislerle ilgilenmeliyiz.
 • Örnek:Kur’an’da secde var. Secdenin nasıl yapılması gerektiği konusu Kur’an merkezlidir. Ancak Kur’an’da teravih namazı yok. Dolayısıyla bu namazın nasıl kılınacağı bizleri ilgilendirmez. Teravih namazıyla ilgili hiçbir hadis Kur’an Merkezli değildir. Araştırdığınızda hadis kitaplarımızdaki hadislerin % 80-90’ının zaten Kur’an merkezli olmadığını göreceksiniz.
 • Bu yüzden Kur’an merkezli olmayan hadisler (oranı en az % 80-90) için hadisler olmazsa Kur’an anlaşılmaz sözü apaçık yalandır.
kur an merkezl112
KUR’AN MERKEZLİ
 • Meselemiz hadisi anlamak değil, Kur’anı anlamaktır.
 • Bu yüzden, bir müslüman Kur’an’ın temel konu ve kavramlarını araştırmadan hadislere bulaşmamalıdır. Çünkü Kur’anı sağlıklı bir şekilde anlayamayanların, zaten hadisi anlamaları da mümkün değildir.
 • Kur’anı anlamadan hadisi anlamaya çalışmak tam bir felakettir. Malesef bazı Selefi kardeşlerimiz bu felakete maruz kaldıklarından tartışırken delil vermeye kalktıklarında “ayet mi hadis mi tam bilmiyorum ama…” diye delil verirler. İşte bizce bu tam bir felakettir.
amel tevat r
AMELİ TEVATÜR
 • Din kesinlikle Kur’an’la tamamlanmıştır. Ve Peygamber de kesinlikle ibadetleri de dahil her amelini Kur’an’a göre yapmıştır. Peygamber dönemindeki müslümanlar da Peygamberi örnek almış ve O’nun yaptığını yapmıştır.
 • Sahabe dönemindeki müslümanlar Peygamberimizin bu uygulamalarını O’nu görerek örnek alıyorlardı. Bizim böyle bir şansımız yok. Bu yüzden % 100 sağlıklı bir yol bulamadığımızdan, Peygamberin uygulamalarını, Peygamber ve sahabe adına ravilerce uydurulmuş olduğuna inandığımız hadislerden faydalanarak anlamaya çalışıyoruz.
amel tevat r114
AMELİ TEVATÜR
 • Bizim metodumuzda asıl olan uygulamayı anlamaya çalışmaktır. Kelimelere takılmak değil…
 • Örnek olarak secdenin nasıl yapılacağı ameli tevatür tatbikat, secdede ne okunacağı sadece sözdür. Tatbikatın uydurulma olasılığı, sözün uydurulma olma olasılığından çok düşüktür.
 • Biz yukarıda açıklamış olduğumuz 1. şartımıza uygun (Kur’an merkezli) hadislerin içerisinden hareketle Peygamberin ameli tatbikatlarını nasıl yaptığını araştırırız. Araştırmamız sonucunda ortaya çıkan ameli tevatür uygulamalar 3. maddeye de uygunsa (yaygın olarak uygulanmışsa) ona göre amel ediyoruz. Bunu yapmamız din açısından ve Kur’an’ın rehberliği açısından hiçbir sakınca doğurmaz. Hem de Peygamberimizi örnek alma noktasında ifrad ve tefride düşmemiş oluruz.
yaygin uygulama
YAYGIN UYGULAMA
 • Yaygın uygulamalar, Peygamberimizin döneminde ve sonraki dönemlerde; bir veya birkaç kere değil, binlerce kere tekrarlanmış tatbikatlardır.
  • Yaygın uygulamalar; bütün müslümanların gözleri önünde yapılmıştır.
  • Yaygın uygulamalar; bütün beldelerde aynı şekilde uygulanmıştır.
  • Yaygın uygulamalar; birbirine zıt mezheplerce bile aynı şekilde tatbik edilmiştir.
  • Yaygın uygulamalar; her konuda çelişkili aktarılmış olan rivayetlerde bile aynı şekilde rivayet edilmiştir. (Örnek olarak, hiçbir hadis uydurucusu Peygamber asla namazda ayağa kalkmamıştır, ya da secdeyi rükudan önce yapmıştır…vb rivayet uyduramamıştır. Zaten uyduramazdı da… )
yaygin uygulama116
YAYGIN UYGULAMA
 • Yaygın uygulamalara;rüku ve secdenin sırası,rükudan doğrulmak gerektiği,secdenin 2 kere yapılması, 2 secde arasında oturulması…vb konuları örnek gösterebiliriz.
 • Biz namazların günde 5 defa kılınmasını ve rekat sayılarının 2-4-4-3-4 olarak tatbik edilmesini de buna örnek olarak görüyoruz… (Bu konuda farklı düşünen kardeşlerimiz olabilir.)
 • Başörtü meselesi de bizce, buna örnek gösterilebilir. Bizce Kur’an’da direk başörtüsü yok, ama ayetten anlaşılan başta olan, az kısmıyla sarkıtılarak göğsüde örten bir örtü… Ayetin toplumdaki uygulaması başörtü şeklinde olmuştur. Ancak, Bu örtünün dini bir örtü mü, yoksa örfi bir örtümü olduğu tartışılabilir. Kur’an’daki önemiyle toplumdaki önemi arasındaki dengesizlik tartışılabilir. (Bu konuda da farklı düşünen kardeşlerimiz olabilir.)
yaygin uygulama117
YAYGIN UYGULAMA
 • Bizce yaygın uygulamayı tamamlayıcı bilgi olarak almak çöpe atmaktan daha sağlıklıdır.
 • Yaygın uygulamayı almayanların, alınmaması gerektiğine dair zaten hiçbir delilleri de yoktur. (Örnek olarak, namaz şekilsel bir ibadet değildir diyenler. Peygamber döneminden sonra tüm insanların anlaşıp da şekilsel bir namaz şekli çıkartıp bunu Peygambere fatura ettiklerini nasıl ispatlayabilir?)
 • Dikkat edin!Buradaki delillerimiz rivayetler değil, yaygın uygulamalardır. Yani Kur’an’daki bir ibadeti (örnek namaz) Peygamberin uygulama şeklidir.
kur an merkezl d nenler nde ayrintilarda ht laflari olab l r
KUR’AN MERKEZLİ DÜŞÜNENLERİNDE AYRINTILARDA İHTİLAFLARI OLABİLİR.
 • Yukarıdaki şartlarımıza uygun olarak,mezheplerin ve alimlerin üzerinde ittifak ettikleri uygulamayı açıklayan hadislerin de gerekli olduklarında alınmalarında bizce fayda vardır. Ama bu tercihe bağlıdır. Almayanlar Kur’an’a aykırı hareket etmiş olmazlar.
 • Örnek olarak, kıyam esnasında namazda Fatiha suresinin okunması ve namaza çağrının ezanla yapılmış olması …vb lerinin alınmalarında bizce fayda vardır.
kur an merkezl d nenler nde ayrintilarda ht laflari olab l r119
KUR’AN MERKEZLİ DÜŞÜNENLERİNDE AYRINTILARDA İHTİLAFLARI OLABİLİR.
 • Yukarıdaki şartlarımıza uygun olarak,mezheplerin ve alimlerin üzerinde ihtilaf ettikleri uygulamayı açıklayan hadislerden herhangi bir tanesi tercih edilebilir. Bazen bizde farklı uygulamalardan birini tercih ediyoruz. Bu tercih sebebiyle müslümanlar eleştirilmemelidir.
 • Örneğin namaz kılarken ellerin bağlanılıp yana salınması konusunda kişiler istediği görüşü tercih edebilir.
 • Not: Bunun dışındaki ihtilaflarda bizim görüşümüz önemli olsa Kur’an’da açıklanırdı. O’nda açıklanmıyorsa kafa yormaya gerek yoktur. Küçük meselelerle uğraşıp büyük meseleleri bırakan gelenekçiler gibi olmamak için ihtilaflardan uzak durmalıyız….
metodumuza uyanlar ne kazanacaktir
METODUMUZA UYANLAR NE KAZANACAKTIR…
 • Mezhebe değil, Kur’an-ı Kerime uyulmuş olacaktır.
 • Raviler değil, Peygamberimiz örnek alınmış olacaktır.
 • Allah’ın sınırları aşılmamış olacaktır.
 • Allah’a asla şirk koşulmayacaktır.
 • İnsanların yüklemiş oldukları sorumlulukları yerine getirerek değil, yüce Rabbimizin yüklemiş olduğu sorumlulukları yerine getirerek hesap gününe hazırlanılmış olunacaktır.
metodumuza uyulmadi inda ne kaybed l r gelenek iler
METODUMUZA UYULMADIĞINDA NE KAYBEDİLİR? (Gelenekçiler)
 • Kur’an’a uyuyoruz iddiası da, Peygamberi örnek alıyorum iddiası da teoriden pratiğe geçemeyecektir.
 • Farkında olmadan Allah’a ve Peygambere iftira atacak ve Allah’ın dinini bırakıp rivayetlerin esas alındığı uydurulmuş dine göre hareket edecektir.
 • Şirkin içinde yüzülmüş olunmasına rağmen, kendisini en sağlam müslüman sayacaktır.
 • Hesap gününde, şirk koştuğundan, Kur’an’a uymadığından, Peygamberin Kur’an’daki tavsiyelerine uymadığından, aklı kullanmadığından sorguya çekilecektir….
metodumuza uyulmadi inda ne kaybed l r pe atanlar
METODUMUZA UYULMADIĞINDA NE KAYBEDİLİR? (Çöpe atanlar)
 • Kur’an’a uyma konusunda problemleri olmayan bu kişiler, ancak Kur’anla amel etme konusunda en az gelenekçiler kadar kendi aralarındaki ihtilaflarla uğraşmak zorunda kalırlar….
 • Namazın önemine dair onlarca ayeti delil getirebilmelerine rağmen, nasıl kılınabileceğine dair bir ayet bile getiremezler… Kendi anlayışlarına göre, Kur’an eksik dememek için ilgisiz ayetleri delil göstererek namazı izah etmeye çalışırlar…
 • Binlerce yıldan beri süregelen tatbikatı görmezden gelerek şekilsel bir namazın olduğunu dahi inkar edebilirler. Kendi aralarındaki en çok tartışılan konu da hep namaz olur… Örnek olarak,namazların vakitleri ve rekatları konusunda kesinlikle anlaşamazlar…
 • Şirk koşma gibi bir hataya düşmezler. Bu yüzden her halükarda gelenekçilerden daha sağlıklı bir düşünceye sahiptirler.
tavs yeler m z
TAVSİYELERİMİZ...
 • Tek rehberimiz Kur’an’a sımsıkı sarılmalı ve O’nu anlamak için tüm gücümüzle çalışmalıyız.
 • Vahyin ve aklın işlevselliğini ortadan kaldıracak hadislerden uzak durmalıyız.
 • Dini anlamada aklı kullanmayı ihmal etmemeli ve aklı kullanmamanın insanı cehenneme sürükleyeceğini aklımızdan çıkarılmamalıyız.
 • Dini sadece Allah’a has kılmalı ve hiçbir şeyi O’na ortak koşmamalıyız. Ve uydurulmuş hadislere dayanarak Allah’a asla iftira atmamalıyız.
 • Farklı düşünen kardeşlerimizle Allah’ın kitabına uymak ve tevhid inancının gereğini yapmak konusunda birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Bu meseleleri henüz idrak edemeyen hizipçi kardeşlerimizi de ümmetin içindeki müslümanlar olarak görmeli ve Kur’an ayetleriyle onları uyarmaya devam etmeliyiz.
 • Not: İnanç, ahlak ve amel konusundaki tavsiyelerimiz için sitemize bakınız.
slide124
İTHAF…
 • Allah’ın dinini doğru anlamak ve O’nun isteklerine uygun bir hayat yaşamak için, Kur’an’ın kayıtsız şartsız rehber edinilmesi gerektiğine inananlara,
 • Müslümanların, vahyin ve aklın işlevsel olduğu Kur’an merkezli Din üzerinde birleşmeleri gerektiğine inananlara,
 • Şirkin her türlüsünden kaçınılması gerektiğine inananlara,
 • Emperyalist kafirlerle, çağın gerektirdiği şekilde mücadele edilmesi gerektiğine inananlara,
 • Yukarıdaki Maddelerdeki Müslümanlara, Bu Çalışmamı İthaf Ediyorum….
hatirlatma
HATIRLATMA…
 • Kur’anı, sadece atalarımız anlar diyenlere,
 • Hadisler, Peygamberimizin sözleridir diyenlere,
 • Mezhep imamlarının yolundan ayrılamayız diyenlere,
 • Uyduruk mehdilerin peşinden gidenlere,
 • Sapık tarikatçıların tekkelerinde pinekleyenlere,
 • Gruplara ayrılıp da, hiziçilik yapanlara,
 • Tevhid inancına aykırı hareket edenlere,
 • Kur’anarağmenci akidelerden yüz çevirmeyenlere,
 • Aklı kullanmaktan sapıtırız diye korkup kaçanlara,
 • Tağutu inkar ettiğini sanıp, tağut olanlara, islami mücadelenin önünde engel olup da islami mücadele yaptırdığını sananlara,
gelenek ler n hoca t pler ne
GELENEKÇİLERİN HOCA TİPLERİNE…
 • Kur’an’a rağmenci tutumunuzu değiştirmediğiniz sürece, şirkten kurtulamayacaksınız….
 • Allah adına yalan uydurma, Allah’a iftira atma, Allah’ın sınırlarını gözetmeme konusundaki günahlarınızın hesabını Allah’a vereceksiniz….
 • İnşallah o gün, biz“Rabbimiz biz senden gelen ilahi rehbere uyduk’’diyeceğiz. Siz ise“senden gelene değil atalarımızdan nakledilen rivayetlere uyduk’’demek zorunda kalacaksınız…. Bakalım o gün kim Allah katında,kim sapıklardan sayılacak…