estudi del pla individualitzat de tutories de la facultat de veterin ria n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària. Històric i situació actual. Implantació curs 1995-1996 Proposta pionera a la UAB Eina potencialment molt útil pels estudiants Sensació d´infrautilització progressiva Mesures reactivadores Vinculació tutor a PdC ?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària' - thom


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
estudi del pla individualitzat de tutories de la facultat de veterin ria
Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària

Històric i situació actual

 • Implantació curs 1995-1996
 • Proposta pionera a la UAB
 • Eina potencialment molt útil pels estudiants
 • Sensació d´infrautilització progressiva
 • Mesures reactivadores
  • Vinculació tutor a PdC ?
  • Major implicació-dedicació dels tutors?
  • Reconeixement docent de la seva tasca?
estudi del pla individualitzat de tutories de la facultat de veterin ria1
Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària

Plantejament des de deganat

 • Proposta de modificació del programa
 • Canvis ben raonats& no precipitats
 • Copçar opinió de:
  • Tutors
  • No-tutors
  • Estudiants
  • ICE
estudi del pla individualitzat de tutories de la facultat de veterin ria2
Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària

Sol.licitud d´un ajud

 • DURSI 2002.“Ajuds per al finançament de projectes per a la millora de la qualitat docent a les Universitats Catalanes”
 • Projecte: “Plantejament i orientació de les tutories a la UAB. Marc i suport per al seu desenvolupament. Anàlisi i millora a un centre (Fac. Veterinària)”
  • Analitzar la situació actual del pla de tutories a Veterinària.
  • Propostes de millora
  • Extrapolació del pla de tutories individualitzades a altres centres UAB
estudi del pla individualitzat de tutories de la facultat de veterin ria3
Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària
 • Metodologia:
  • Qüestionari als alumnes:

158 enquestes

   • 93 de 5è curs (total 183)
   • 65 de 2on curs (total 185)
  • Entrevistes individualitzades
   • Impulsora del pla
   • Grup d´estudiants
   • Càrrecs – Excàrrecs vinculats al pla
   • Grup de tutors (atzar)
   • Professors no tutors
estudi del pla individualitzat de tutories de la facultat de veterin ria5
Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària
 • Resultats:
  • Assistència

%

Alumnes

estudi del pla individualitzat de tutories de la facultat de veterin ria7
Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària
 • Resultats:
  • Motiu consultes

Problemes amb

Professors

Pràctiques de

Camp

Dificultats

acadèmiques

Motius

Personals

estudi del pla individualitzat de tutories de la facultat de veterin ria8
Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària
 • Resultats:
  • Raons per a no consultar
estudi del pla individualitzat de tutories de la facultat de veterin ria9
Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària
 • Resultats:
  • Raons per a no consultar
estudi del pla individualitzat de tutories de la facultat de veterin ria11

Tutoria d´orientació

laboral

Programes d´

auto-orientació

Complementació

amb Est. Assessor

Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària
 • Resultats:
  • Suggerències
estudi del pla individualitzat de tutories de la facultat de veterin ria12
Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària
 • Resultats entrevistes tutors:
  • Programa vàlid com a eina disponible.
  • Certa sensació de frustració per l´infrautilització.
  • No anar a darrera dels estudiants – “universitaris”
  • Tutors voluntaris per el baix “cost” (temps, dedicació, disponibilitat, etc.) que implica oferir el “servei”.
  • Si calgués més implicació-responsabilitat hi hauria menys voluntarisme? (compensació?)
  • Funció orientadora per a resoldre dubtes, problemes, etc.
estudi del pla individualitzat de tutories de la facultat de veterin ria13
Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària
 • Conclusions de l´estudi:
  • Coincidència en mantenir el pla
  • Percepció diferent del programa de tutories per part dels:
   • Tutors:
    • Oferir l´eina tutorial per si és necessària (evitar “paternalització”)
    • Vehicular les qüestions plantejades
    • Voluntarietat pel baix cost de dedicació
   • Estudiants:
    • Tutoria més dirigida, més participació del tutor
    • Tutor “solventor” de problemes
    • Implicació del tutor en orientació curricular, professional, etc.
estudi del pla individualitzat de tutories de la facultat de veterin ria14
Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària
 • Conclusions de l´estudi:
  • Existència d´un pla “paral·lel” de tutories (falseja la sensació d´infrautilització)
  • Manca d´una comunicació fluida entre estudiant i tutor (confiança?)
  • Existència “real” d´un contingut “problemàtic”?
estudi del pla individualitzat de tutories de la facultat de veterin ria15
Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària

- Propostes de l´estudi -

 • Objectius:
  • Facilitar el contacte-confiança
  • Dotar de contingut concret al programa (coordinar amb Prog. Est. Assessors)
  • Definir i consensuar el grau d´implicació del tutor i el reconeixement de la tasca tutorial
 • 2 tutors al llarg de la carrera
   • 1er cicle. Tutor proper, contacte habitual. Només tutors de primer curs?
   • 2on cicle. Tutor d´especialització escollit per l´estudiant – PdC – orientació professional
 • Establir trobades “dirigides” al llarg del curs (seguiment acadèmic, orientació professional, crèdits lliure elecció, tutories grupals, altres problemes d´estudiants)
 • Assegurar un mecanisme de comunicació ràpid i eficaç entre el tutor i l´estudiant
 • Globalització coordinada de totes les activitats tutorials (jornades d´acollida, jornades d´informació laboral, d´inserció professional, informació PdC, mòduls, etc.).
estudi del pla individualitzat de tutories de la facultat de veterin ria16
Estudi del pla individualitzat de tutories de la Facultat de Veterinària

Presentació i plantejament de les propostes

als tutors a la reunió informativa de 17-07-03

Assistents: 6 tutors

Conclusions:

 • Mantenir l´esquema actual sense aplicar les propestes de l´estudi
 • Introduir petits canvis:
  • Establir un cert control d´assistència a la primera reunió
  • Coordinar tasques amb els estudiants assessors
  • Fer reunió amb tots els tutoritzats al segon semestre