Analiza techniczna wyk ad 11
Download
1 / 46

Analiza techniczna wykład 11 - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Analiza techniczna wykład 11. OSCYLATORY (c.d.). Średni indeks kierunkowy Average Directional Index ADX Indeks ruchu kierunkowego Directional Movement Index DMI Wskaźniki związane z wolumenem Wskaźnik równowagi wolumenu On Balance Volume OBV Linia akumulacji / dystrybucji

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Analiza techniczna wykład 11' - thom


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Oscylatory c d

OSCYLATORY (c.d.)

Średni indeks kierunkowy

Average Directional Index ADX

Indeks ruchu kierunkowego

Directional Movement Index DMI

Wskaźniki związane z wolumenem

Wskaźnik równowagi wolumenu

On Balance Volume OBV

Linia akumulacji / dystrybucji

Accumulation / Distribution Line

Oscylator przepływu gotówki Chaikina

Chaikin Money Flow Oscillator


Average directional index adx redni indeks kierunkowy
Average Directional Index (ADX)Średni indeks kierunkowy

 • J. Welles Wilder wynalazł ADX . Jego zadaniem jest pomiar wielkości i siły trendu, jednak bez wskazania jego kierunku. Rosnące wartości wskaźnika informują o wzroście siły dominującego trendu.

 • Spadek wskaźnika mówi o słabnięciu trendu sugerując jego bliskie przełamanie.

 • Wskaźnik może też być wykorzystany do rozróżnienia trendów (up, down) od ruchu bocznego. Wskaźnik ten jest najczęściej używany łączniez liniami DMI.


Average directional index adx
Average Directional Index (ADX)

 • ADX jest oscylatorem fluktuującym między wartościami 0 i 100.

 • Odczyty powyżej 60 są raczej rzadkie, podobnie jak odczyty poniżej 20.

 • Spadek poniżej 35 oznacza wejście w ruch boczny

 • Wzrost ADX ponad poziom 20 oznacza rozpoczęcie budowania trendu

 • ADX < 20 - ruch boczny

 • 20< ADX < 35 słaby trend

 • ADX > 35 – mocny trend (spadkowy lub wzrostowy, ADX nie odróżnia)


Average directional index adx1
Average Directional Index (ADX)

 • Wzrost wskaźnika ADX – wzrost siły trendu

 • Spadek wskaźnika ADX – spadek siły trendu

 • Wskaźnik ADX wykazuje dość znaczącą bezwładność (z opóźnieniem pokazuje siłę trendu, wskazuje na trend jeszcze wtedy, gdy mamy do czynienia z ruchem bocznym)


Average directional index adx widoczne op nienia we wskazaniu trendu
Average Directional Index (ADX)widoczne opóźnienia we wskazaniu trendu


Positive negative directional indicators
Positive/Negative Directional Indicators

ADX pochodzi z dwóch wskaźników, tzw. Positive Directional Indicator (+DI) oraz Negative Directional Indicator (-DI).

(nazywane często odpowiednio linią popytu, linią podaży)

+DI mierzy siłę tendencji wzrostowej

-DI mierzy siłę tendencji spadkowej w wybranym okresie (domyślnie 14 dni).

Sygnałami są przecięcia +DI/-DI :

kupna: +DI przechodzi powyżej -DI

sprzedaży: -DI przechodzi powyżej +DI

Uwaga 1. W trendzie bocznym mogą powstawać fałszywe sygnały.

Uwaga 2 Przecięcia +DI/-DI powinny być rozważane z innymi narzędziami A TDi di adx
+DI, -DI, ADX niebieskim ADX

Uwaga 1. W trendzie bocznym mogą powstawać fałszywe sygnały.

Uwaga 2 Przecięcia +DI/-DI powinny być rozważane z innymi narzędziami analizy technicznej

Uwaga 3. Większa liczba okresów wygładza linię ADX (charakteryzuje się wtedy mniejszą zmiennością). Jej wskazania są bardziej wiarygodne ale spóźnione.

.Wska niki przep ywu got wki money flow indicators
Wskaźniki przepływu gotówki (money flow indicators) niebieskim ADX

 • On Balance Volume OBV –

  Wskaźnik równowagi wolumenu

 • Accumulation / Distribution Line

  Linia akumulacji / dystrybucji

 • Chaikin Money Flow Oscillator

 • Oscylator Chaikina przepływu gotówki


Obv on balance volume
OBV / niebieskim ADXOn Balance Volume

 • OBV wprowadził Joe Granville w 1963, w książce „Granville's New Key to Stock Market Profits”.

 • Wskaźnik był jednym z pierwszych i najbardziej popularnych mierzących dodatni i ujemny przepływ gotówki

 • Dzienna wartość obrotu jest dodawana do wartości OBV z dnia poprzedniego, gdy cena zamknięcia papieru wzrasta, natomiast jest odejmowana, gdy cena spada. Jeżeli cena pozostaje niezmieniona, także OBV nie zmienia się.

 • Jako wartość początkową można przyjąć dowolną liczbę


OBV niebieskim ADX

 • Jeśli dzisiejsza cena zamknięcia jest większa niż wczorajsza

 • Dzisiejsze OBV = wczorajsze OBV + dzisiejszy wolumen

 • Jeśli dzisiejsza cena zamknięcia jest mniejsza niż wczorajsza

 • Dzisiejsze OBV = wczorajsze OBV - dzisiejszy wolumen

 • Jeśli dzisiejsza cena zamknięcia jest równa wczorajszej

 • Dzisiejsze OBV = wczorajsze OBV


Obv charakterystyka stosowanie
OBV – charakterystyka, stosowanie niebieskim ADX

 • Wykres OBV jest porównywany z wykresem ceny w aspekcie potwierdzenia lub dywergencji

 • Okazuje się,że OBV ma własność wyprzedzania ceny

 • Rosnący OBV wskazuje, że wolumen w dniach charakteryzujących się wzrostem ceny przewyższa wolumen w dniach spadkowych. Oznacza to przewagę strony popytowej oraz możliwą akumulację akcji w „silnych rękach”.

 • Taka sytuacja skłania innych inwestorów do nabywania akcji, co sprzyja wzrostowi jej ceny


Obv charakterystyka stosowanie1
OBV – charakterystyka, stosowanie niebieskim ADX

 • Jeśli cena jest w trendzie wzrostowym rosnący OBV jest potwierdzeniem trendu (rosnący popyt jest warunkiem „zdrowego” umotywowanego trendu)

 • W przypadku rosnącej ceny i spadającego OBV mamy do czynienia z negatywna dywergencją, co stanowi ostrzeżenie przed możliwością zakończenia trendu wzrostowego.

 • Wartość liczbowa OBV nie jest istotna, ważny jest kierunek zmian oraz ewentualny trend OBV oraz relacja do cenyObv wady
OBV - wady niebieskim ADX

 • Wskaźnik jednakowo traktuje wolumen niezależnie od skali wzrostu (lub spadku) ceny akcji, liczy się tylko znak „+” lub „-”


Accumulation distribution line
Accumulation/Distribution Line niebieskim ADX

Cel konstrukcji wskaźnika

 • zmierzenie wolumenu oraz kumulatywnego przepływu pieniądza dla akcji, indeksu bądź papieru wartościowego

 • rozstrzygnięcie: czy pieniądz „wpływa” do akcji (akumulacja) czy „wypływa” z akcji (dystrybucja)

 • Zmierzenie wczesnych przyrostów „dodatniego” bądź „ujemnego wolumenu” by przewidzieć ruch ceny bądź indeksu


Accumulation distribution line1
Accumulation/Distribution Line niebieskim ADX

Przesłanką do jego konstrukcji jest fakt

wyprzedzania ceny przez wolumen – okres zwiększonego wolumenu poprzedza wzrost ceny (tak jak w przypadku wskaźnika OBV) oraz

usytuowanie ceny zamknięcia w stosunku do zakresu dziennego zmiany ceny.

Przyjmuje się że

dodatnie wartości CLV (następny slajd) oznaczają przewagę kupujących, zaś ujemne - sprzedających


Accumulation distribution line2
Accumulation/Distribution Line niebieskim ADX

 • Konstruując wskaźnik MarcChaikin zignorował zmiany ceny między dniami (tygodniami lub miesiącami) – w odróżnieniu do OBV - i skupił się na ruchu ceny w ciągu trwania okresu bazowego (dnia, tygodnia lub miesiąca)

 • Skonstruowany wzór na tzw. "Close Location Value" (w skrócie CLV) dotyczy relacji położenia ceny zamknięcia do przedziału ceny zaistniałej w okresie bazowym. Dla każdego okresu np. dnia liczymy wartość CLV według wzoru

  • CLV = [ (C - L) - (H - C) ] / (H - L)

 • C cena zamknięcia, H, L cena najwyższa, najniższa.

 • CLV zmienia się w granicach od –1 do 1

 • Jeśli C = H to CLV = 1

 • Jeśli C = L to CLV = -1

 • Jeśli C = (H+L)/2 to CLV = 0


 • Konstrukcja: słupkowy dzienny wykres ceny akcji, niebieskim ADX wykres słupkowy dziennego CLV (czarny) wykres słupkowy dziennego wolumenu (niebieski)wykres słupkowy iloczynu CLV*wolumen (zielony)wykres A/D line


  Sygna y rynku byka
  Sygnały „rynku byka” niebieskim ADX

  • Sygnały pochodzące z tego wskaźnika koncentrują się wokół zagadnień dywergencji oraz potwierdzenia

  • Sygnał:

  • Linia A/D formująca pozytywną dywergencję.

   Uwagi.

  • 1. Kolejne szczyty Linii A/D powinny być wyraźnie wyższe

  • 2. Dywergencja musi trwać pewien czas: dwa tygodnie może być okresem niewystarczającym, kilka miesięcy daje zdecydowanie bardziej wiarygodny sygnał  Potwierdzenie
  Potwierdzenie niebieskim ADX

  • Linia A/D może służyć o potwierdzenia siły trendu lub zdolności do jego podtrzymania

  • W klasycznym trendzie wzrostowym ceny akcji wskaźnik powinien przyjmować wysokie wartości lub przynajmniej pozostawać w trendzie wzrostowym

  • Jeżeli szybkiemu wzrostowi cen akcji nie towarzyszy ustalanie nowych maksimów wskaźnika, oznacza to relatywnie słabą presję kupujących


  Potwierdzenie wzrostu sierpie pa dziernik os abienie presji kupuj cych grudzie
  Potwierdzenie wzrostu – sierpień, październik niebieskim ADXosłabienie presji kupujących - grudzień


  Sygna y rynku nied wiedzia
  Sygnały „rynku niedźwiedzia” niebieskim ADX

  • Negatywna dywergencja.

  • Trend spadkowy linii A/D , wzrost ceny akcji

  • Uwaga 1. Kluczową sprawą jest – jak zwykle - rozpoznanie trendu ceny i trendu wskaźnika. Nie należy traktować poważnie dywergencji trwającej dość krótko, bądź takiej przy której spadek trendu linii A/D jest nieznaczny

  • Uwaga 2.

  • Na wykresie Wal-Mart – u mamy do czynienia z relatywnie płaską negatywna dywergencją trwającą ponad miesiąc. Cena akcji pozostaje pomimo to na wysokim poziomie. Przedłużająca się dywergencja może być zwiastunem odwrócenia trendu


  Opadająca linia A/D potwierdza dominujący trend spadkowy. niebieskim ADXW czasie letniej korekty wzrostowej kurs akcji odnotował nowe maksima, przy spadkowym trendzie linii A/D formując tym samym negatywną dywergencję.


  Wady wska nika
  Wady wskaźnika niebieskim ADX

  Wskaźnik zaniedbuje skoki ceny (ewent. luki cenowe) między rozważanymi okresami bazowymi (np.. dniami), a nawet serie takich skoków

  • Cena akcji, po wzroście między kolejnymi dniami, zamykając się z CLV=0 nie zmienia wartości A/D

  • W niektórych przypadkach powstają trudności w wykryciu nieznacznych zmian w przepływie wolumenu

  • Niektóre wady A/D Line są usunięte w innym wskaźniku zwanym Chaikin Money Flow


  Chaikin money flow oscillator
  Chaikin niebieskim ADX Money Flow Oscillator

  • Tak jak A/D wskaźnik Chaikin Money Flow został skonstruowany przez Marca Chaikina

  • Oscylator jest obliczany z dziennych odczytów wskaźnika Accumulation/Distribution

  • Formuła obliczenia Chaikin Money Flow dla (typowego parametru) 21 dni jest następująca:

  • Wartość bieżąca CMF = Suma ostatnich 21 wartości wskaźnika A/D podzielona przez sumę ostatnich 21 wartości wolumenu  Chaikin money flow
  Chaikin Money Flow niebieskim ADX

  • Liczba okresów może być obrana indywidualnie do konkretnej spółki

  • 21-dniowy Chaikin Money Flow jest dobrym reprezentantem presji popytu i podaży dla ostatniego miesiąca

  • Poprzez sumowanie 21 składników odfiltrowuje się losowe wahania

  • Biorąc do obliczeń dłuższy okres czasu otrzymujemy wskaźnik o mniejszej zmienności oraz bardziej odporny na fałszywe sygnały

  • Przy wykresach tygodniowych lub miesięcznych rozważa się mniejszą liczbę okresów niż przy dziennych.


  Chaikin money flow stosowanie
  Chaikin Money Flow - stosowanie niebieskim ADX

  • CMF wskazuje na

   rynek byka, gdy jego odczyty są dodatnie

  • rynek niedźwiedzia, gdy ujemne

  • Istotnym elementem jest oszacowanie długości przedziału czasu dla którego CMF pozostaje dodatni lub ujemny.

  • Ważne są – jak przy innych oscylatorach –

  • dywergencje

  • wartość bezwzględna wskaźnika

  • kierunek jego ruchu


  Wskazanie na akumulacj
  Wskazanie na akumulację niebieskim ADX

  • Trzy elementy decydują o tym, czy następuje akumulacja akcji. One także określają jej siłę

  • 1. ZNAK CFM : dodatni - akumulacja

  • 2. Długość przebywania powyżej poziomu zerowego. Im dłuższy tym akumulacja jest bardziej wiarygodna, sentyment do akcji – pozytywny

  • 3. Wartość oscylatora

  • Ważne jest nie tylko przebywanie w przedziale dodatnich wartości ale także osiąganie pewnego poziomu wartości


  Wskazanie na akumulacj1
  Wskazanie na akumulację niebieskim ADX

  • Większe wartości są dowodem większej presji popytu oraz akumulacji akcji

  • Poziom alertów wskaźnika należy dobrać indywidualnie, na podstawie jego poprzednich poziomów.

  • Na ogół wzrost powyżej 0.10 jest sygnałem rynku byka

  • Wartości powyżej 0.25 jest dowodem silnej presji kupujących.  Pozytywna dywergencja sierpie pa dziernik
  Pozytywna dywergencja niebieskim ADX(sierpień- październik)  Wskazanie na dystrybucj
  Wskazanie na dystrybucję niebieskim ADX

  • 1. Ujemny odczyt CMF.

  • 2. Długość przebywania poniżej poziomu zerowego. Im dłuższy tym presja sprzedaży lub dystrybucja jest bardziej wiarygodna a sentyment do akcji – negatywny

  • 3. Wartość oscylatora

   Ważne jest nie tylko przebywanie w przedziale ujemnych wartości ale także osiąganie odpowiedniego poziomu wartości

  • Znaczenie wartości płynie z analizy historycznych odczytów CMF dla poszczególnych papierów


  Wskazanie na dystrybucj1
  Wskazanie na dystrybucję niebieskim ADX

  • Odczyty wskaźnika poniżej -0.10 oznacza sygnał siły rynku niedźwiedzia

  • Każdy dalszy spadek świadczy o pogłębieniu presji sprzedających

  • Wartości poniżej -0.25 to wskazanie dużej przewagi sprzedających

  • (wymienione poziomy służą jedynie jako ogólne wskazanie, istotne są historyczne indywidualne poziomy tego wskaźnika).


  Podsumowanie
  Podsumowanie niebieskim ADX

  • Wskaźnik Chaikin Money Flow daje dobre rezultaty, jeśli jest używany z innymi narzędziami analizy technicznej

  • Choć to stwierdzenie dotyczy wszystkich oscylatorów, jednak w tym przypadku jest to szczególnie ważne

  • CMF – inaczej niż np.. momentum oscillator – nie zależy od zmian ceny z dnia na dzień,

  • zależy natomiast od ulokowania ceny zamknięcia na dziennym zakresie zmian ceny

  • Ta ostatnia cecha może okazać się słabością wskaźnika, szczególnie wtedy, gdy cena w dniu następnym otwiera się luką.

  • Wtedy CMF może poruszać się całkiem „niezasłużenie” w kierunku przeciwnym niż wykres ceny, generując fałszywe sygnały


  Fałszywy sygnał: gwałtownemu spadkowi ceny towarzyszy wzrost CMF, ze względu na wysokie zamknięcie w białej długiej świecy i duży obrót


  Fa szywy sygna pow d niskie zamkni cie w czarnej wiecy po luce przy wysokim wolumenie
  Fałszywy sygnał (powód - niskie zamknięcie w czarnej świecy po luce, przy wysokim wolumenie)


  ad