det lyckliga h lsosamma och meningsfulla arbetet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Det lyckliga (hälsosamma, och meningsfulla) arbetet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Det lyckliga (hälsosamma, och meningsfulla) arbetet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Det lyckliga (hälsosamma, och meningsfulla) arbetet - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Det lyckliga (hälsosamma, och meningsfulla) arbetet. Bengt Brülde Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori Göteborgs Universitet. Vad är lycka? Fyra definitioner. Affektiva teorier: att vara lycklig är att känna sig lycklig lycka som eufori (lyckorus)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Det lyckliga (hälsosamma, och meningsfulla) arbetet' - thina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
det lyckliga h lsosamma och meningsfulla arbetet
Det lyckliga (hälsosamma, och meningsfulla) arbetet

Bengt Brülde

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Göteborgs Universitet

vad r lycka fyra definitioner
Vad är lycka? Fyra definitioner

Affektiva teorier: att vara lycklig är att känna sig lycklig

 • lycka som eufori (lyckorus)
 • lycka som sinnesfrid, en rofylld inre harmoni
 • lycka som hög hedonisk nivå, affektivt (subjektivt) välbefinnande

Attitydteorin: Lycka som livstillfredsställelse (”life satisfaction”)

Hybridteorin: Lycka som en kombination av affektivt välbefinnande och livstillfredsställelse (vanligast inom forskningen och inom filosofin)

vad r viktigast att veta om lyckans best mningsfaktorer
Vad är viktigast att veta om lyckans bestämningsfaktorer?
 • De är många, och att leta efter nyckelorsaker är därför ganska meningslöst
 • Våra yttre livsvillkor (t.ex. inkomst, status och miljö) har mindre betydelse än vad många tror, till stor del på grund av habitueringseffekten
 • Kärlek och vänskap, arbete och aktiv fritid, är viktigare än hälsa och utseende
 • Det har stor betydelse vilket slags samhälle vi lever i
 • Psykologiska faktorer som extroversion, neuroticism, optimism och KASAM har tillsammans stora effekter på våra lyckonivåer
det lyckliga arbetet 1
Det lyckliga arbetet 1

Vilka egenskaper hos arbetet bidrar mest till livstillfredsställelse och subjektivt välbefinnande?

 • Yttre egenskaper som lön, anställningstrygghet, fysisk miljö, yrkesstatus. Dessa faktorer är i allmänhet ganska oviktiga över en viss nivå, men tryggheten är viktig, att uppleva lönen som rättvis är viktigt, och att arbetet är fysiskt krävande är ett minus.
 • Sociala aspekter: relationen till kollegor viktig (upplevd sammanhållning), relationen till ledningen något mindre viktig, faktorer som graden av tävlan och teamarbete verkar vara betydelselösa.

(se Brülde och Nilssons bidrag till En fråga om klass, 2010)

det lyckliga arbetet 2
Det lyckliga arbetet 2

Arbetets inre egenskaper har stor betydelse, t.ex.

- graden av kontroll (självbestämmande) över den egna arbetssituationen (vad man gör, hur man gör det och när man gör det)

- att arbetsuppgifterna känns viktiga och meningsfulla

- att de är lagom utmanande och möjliggör både utveckling och ”flow”

- att de är varierande och omväxlande

(Hur mentalt krävande arbetsuppgifterna är verkar dock spela mindre roll, liksom graden av stress, åtminstone statistiskt sett.)

en j mf relse med det h lsosamma arbetet
En jämförelse med det hälsosamma arbetet

Lite om vilka arbetsförhållanden som är mest hälsofrämjande:

 • Krav-kontroll-stöd-modellen
 • Ansträngnings-belönings-modellen
 • Tydlighet m.a.p. beslutsfattande, kommunikation, organisationens mål samt krav och förväntningar
 • Över- och underkvalificering
 • Variation (kontra monotoni)
 • Anställningstrygghet
 • En god fysisk miljö
och det meningsfulla arbetet vad g r en verksamhet meningsfull
… och det meningsfulla arbetet: Vad gör en verksamhet meningsfull?

Poäng, syfte, mål (värdefullt, som angår en)

Egenvärde, närvaro, engagemang

Icke-trivialitet (”det måste vara mödan värt”)

Icke-futilitet, resultat (retrospektivt)

Att bruka och utveckla sina förmågor

Kreativitet

Samarbete, gemenskap

det meningsfulla arbetet i vrigt
Det meningsfulla arbetet i övrigt?

Hur är det meningsfulla arbetet beskaffat (utöver ovan)? Kontroll, lagom höga krav, varierande innehåll, sociala kontakter, bekräftelse?

(Är det ur ett meningsperspektiv viktigt att ha ett lönearbete? Är det t.ex. viktigt att man ”försörjer sig själv”? Är det möjligt att hitta den mening man vill ha utanför arbetet?)