v t me t na str nk ch b l ho m s ce 3 odd lu jun ka st ediska ern r e sezimovo st n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vítáme tě na stránkách Bílého Měsíce 3. oddílu Junáka – střediska Černá Růže Sezimovo Ústí. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vítáme tě na stránkách Bílého Měsíce 3. oddílu Junáka – střediska Černá Růže Sezimovo Ústí.

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation

Vítáme tě na stránkách Bílého Měsíce 3. oddílu Junáka – střediska Černá Růže Sezimovo Ústí. - PowerPoint PPT Presentation

thimba
115 Views
Download Presentation

Vítáme tě na stránkách Bílého Měsíce 3. oddílu Junáka – střediska Černá Růže Sezimovo Ústí.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Vítáme tě na stránkách Bílého Měsíce 3. oddílu Junáka – střediska Černá Růže Sezimovo Ústí. ,

  2. O oddílu Jsme skautský smíšený oddíl, našimi členy jsou kluci i děvčata převážně ze Sezimova Ústí a Tábora, a to ve věku od 7 let. Náš oddíl je veden ve středisku 317.03 Černá Růže Sezimovo Ústí. Pokud nejedeme na výpravu či se neúčastníme jiné akce, máme pravidelné schůzky v klubovně (viz foto), a to v sobotu od 13.15 hod. do 16.00 hod. Hlavním vedoucím oddílu je Martin Doležal – Ježek, jeho zástupci jsou Alena Balášová – Užovka, Karel Hrazdíra – Upír a David Mrázek – Monty. Během vícedenních výprav a letních táborů nám pomáhají Radka Flídrová, Jana Kalenská, Olga Balášová – Borůvka a Petr Baláš – Brambora. Kromě pravidelných schůzek v klubovně pořádáme jednodenní a vícedennívýpravy a jinéakce, letní tábory, puťáky a účastníme se i akcí střediska. Našimi kultovními místy, kam jezdíme na výpravy je Isztván v Novohradských horách a Údolí skal na Jindřichohradecku (viz Foto)

  3. Znak oddílu Ve znaku oddílu je velký modrý kruh, ve kterém je umístěn menší bílý kruh částečně překrytý modrými vodorovnými přerušovanými čárkami. Z modrého kruhu vycházejí dva bílé bizoní rohy, na koncích ztmavené. Rohy a modrý kruh jsou obtaženy černě. Oddílový znak vychází z emblému lesní modrosti (kruh a rohy). Modrý a bílý kruh představují Měsíc v úplňku a symbolizují věčnost, klid a mír, vznešenost i sílu Měsíce, přerušované čárky coby stín částečně překrývající Měsíc, představují spory a problémy, které občas dokáží narušit náladu a vztahy v oddíle.

  4. Historie oddílu Na počátku stály 3. a 5. oddíl střediska Junáka Sezimovo Ústí, které spolu více či méně spolupracovali od letního tábora Nehonín v r. 1993. Šlo o oddíl roverů a oddíl rangers se světluškami a vlčaty, vše pod vedením Ježka, Týny a Užovky. Po letním táboře 1994 v Radeníně a po rozkladu stávajícího 3. oddílu Bílého Měsíce došlo k reorganizaci, kdy se ustavil 7. oddíl Luin Loth, jako klub rangers pod vedením Týny, a během podzimu 1994 se zformoval nový 3. oddíl vlčat a světlušek, pod vedením Ježka a Užovky. Jako úvodní schůzka stávajícího 3. oddílu Bílého Měsíce jsou považovány schůzky3. a 10. září 1994 v klubovně, kterých se zúčastnili z mladších členů tito: Během více než desetileté historie se kromě pravidelných schůzek v klubovně uskutečnilo velké množství jednodenních a vícedenníchvýprav a jiných akcí, letních táborů, puťáků a akcí střediska. V oddíle se za tu dobu vystřídalo přes 60 členů. Jako důležitá obdobía klíčové akce v historii oddílu je možno považovat: LST Jižná 1995 – první tábor „nového“ typu Akce č. 81 červen 1996 - první náročná vícedenní výprava na Isztvána Akce č. 96 listopad 1996 – během slavnostního ohně oddíl pojmenován Bílý Měsíc Akce č. 239 květen 2000 - poprvé vyrážíme na vodu LST Jižná/Lipka 2002 až podzim 2002 – postupný rozklad vztahů mezi vedoucími a rovery Akce č. 354 duben 2003 - GO WEST první expedice za použití pronajatého tranzitu Zde je stručná historie po jednotlivých letech, případně i fotky:(za použití souboru akce.exe) 1994-1995LST Jižná 1995 - Hobit 1995-1996LST Jižná 1996 - Středověk 1996-1997LST Jižná 1997 – Zlaté údolí 1997-1998LST Jižná 1998 - Albert 1998-1999LST Černá 1999 – Odysseovy cesty 1999-2000Jeseníky - puťák LST Dračí skály 2000 – Pán prstenů 2000-2001LST Radenín 2001 – Zlaté údolí 2001-2002Slovenský ráj - puťák LST Jižná/Lipka 2002 - Středověk 2002-2003LST Jižná 2003 - Stavba Kanadské pacifické železnice 2003-2004LST Jižná 2004 - Pouští a pralesem 2004-2005

  5. Seznam členů oddílu Skutečným členem oddílu se nováček stává tím, že je mu přiděleno oddílové číslo. Podmínkou pro jeho přidělení je buď registrace coby člena Junáka v rámci našeho oddílu nebo účast na letním táboře. Po více jak 5 letech ve středisku si může člen přišít na krojový šátek erb Černé Růže, který je mu střediskem udělen za věrnost (přidělování erbu zavedeno v r. 2002). Zde jsou stávající držitelé oddílového čísla (žlutě označeni současní členové, tučně držitelé erbu Černé Růže), čekatelé označeni kurzívou: viz seznam uzsi.exe

  6. Oddílový program Soubor plan04-05.exe

  7. Letní tábory a puťáky Naším současným tábořištěm je louka u Deštenského potoka nedaleko obce Jižná v okrese Jindřichův Hradec. LST Jižná 1995 - Hobit LST Jižná 1996 - Středověk LST Jižná 1997 – Zlaté údolí LST Jižná 1998 - Albert LST Černá 1999 – Odysseovy cesty Jeseníky – puťák LST Dračí skály 2000 – Pán prstenů LST Radenín 2001 – Zlaté údolí Slovenský ráj – puťák LST Jižná/Lipka 2002 - Středověk LST Jižná 2003 - Stavba Kanadské pacifické železnice LST Jižná 2004 - Pouští a pralesem LST Jižná 2005 Táborové dokumenty (informační leták, přihláška, táborový řád, táborový program)

  8. Fotky Akce 2002/3 LST Jižná 2003 Akce 2003/4 LST Jižná 2004 Akce 20045

  9. Střediskové akce Černoha prestižní závod o nejlepšího člena střediska. Pořádáno každé 3 roky a účastnit se mohou skauti a skautky od 12 do 18 let. Úkolem účastníků je v určeném (rozsáhlém) prostoru nalézt cca 20 stanovišť a splnit na nich požadované úkoly, např. šifry, střelba lukem, vrh nožem, slaňování, logické a paměťové hry, bičování, přenášení vody v látce. je 1. ročník se konal roce 2001 v Horním Poli (Javořická vrchovina, Roštejn), vítězem byl Čvágy z 1.oddílu Jakari. 2. ročník se konal v roce 2004 na Ličově (Slepičí hory), vítězem byl Upír z našeho oddílu. Ovčín Open otevřené mistrovství Sezimova Ústí ve sjezdu a slalomu na čemkoli