„Ez az én testem…, ez az én vérem kelyhe…, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre…”
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

„Ez az én testem…, ez az én vérem kelyhe…, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre…”. Az Eukarisztia titkáról elmélkedve az első kérdés, amelyet szemlélünk, hogy mi is az Eukarisztia? A válasz: részesedés. Részesedés Krisztus véréből és testéből. A legmegrendítőbb és legszentebb közösség.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - thimba


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ez az n testem ez az n v rem kelyhe ezt cselekedj tek az n eml kezetemre

„Ez az én testem…, ez az én vérem kelyhe…, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre…”


Ez az n testem ez az n v rem kelyhe ezt cselekedj tek az n eml kezetemre


Ez az n testem ez az n v rem kelyhe ezt cselekedj tek az n eml kezetemre


Ez az n testem ez az n v rem kelyhe ezt cselekedj tek az n eml kezetemre

 • amelyet szemlélünk, hogy mi is azEz az én testem… ez a kehely az újszövetség az én

 • véremben” (Lk 22,19-20; 1Kor 11,24-25).

 • Ezért mondhatja Jézus ezt a kenyeret az „élet kenyerének” (Jn 6,35),

 • mert itt saját magáról beszél.

 • És aki eszi ezt a kenyeret és iszik ebből a kehelyből, annak örök élete van

 • (Jn 6,54)


Ez az n testem ez az n v rem kelyhe ezt cselekedj tek az n eml kezetemre

 • Aki részesedik Krisztus testéből és véréből, eggyé válik vele. Krisztusba öltözködik.

 • Személyes találkozás részese lesz.

 • Isten legintimebb, legbensőbb titkaiba pillant. A kimondhatatlant és a fölfoghatatlant, sajátjának mondhatja.

 • A legmélyebb szeretetet éli át. Mi naponta ennek a találkozásnak lehetünk tapasztalói.

 • Nincs más biztos pontja keresztény életünknek, mint ez a találkozás.


Ez az n testem ez az n v rem kelyhe ezt cselekedj tek az n eml kezetemre

 • Nincs más forrása bűnbánatunknak, belső válik vele. Krisztusba öltözködik.

 • megújulásunknak, mint ez a részesedés.

 • És nincs találóbb kifejezés e vér és test befogadásának, mint:

 • Eukarisztia.

 • A hálaadás az egyetlen alkalmas létforma, amely képes befogadni ezt a titkot, ezt a szeretetet.


Ez az n testem ez az n v rem kelyhe ezt cselekedj tek az n eml kezetemre

 • Mindenki ugyanazt a Krisztust veszi, mindenki egyformán részesedik benne.

 • Semmiféle különbség nem létezik ember és ember között, amikor Krisztus teste és vére misztériumához közelít.

 • Mindenki a megtestesült, örök Igét veszi magához.

 • Mindenkinek ugyanazzal a mély alázattal kell közelítenie e szent titokhoz.


Ez az n testem ez az n v rem kelyhe ezt cselekedj tek az n eml kezetemre

 • Ez az alapja annak a közösségnek, amely az Egyház közössége.

 • Nem az emberi akarat, nem valamilyen nemes cél hoz az Egyházban össze bennünket. Hanem ahogyan az apostol is írja: „Mi sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérből részesedünk” (1Kor 10,17).

 • Az Eukarisztia, az Egyház közösségének, és a mi közösségtudatunknak is a titka, megvalósító és mozgató ereje.


Ez az n testem ez az n v rem kelyhe ezt cselekedj tek az n eml kezetemre


Ez az n testem ez az n v rem kelyhe ezt cselekedj tek az n eml kezetemre

 • Mi az Eukarisztia vagyis az Oltáriszentség? felkészülésünket követően ezekkel a kérdésekkel találkozhatunk, melyeknek alapján elmélyülhetünk hitünkben és tudatosan készülhetünk a

 • Az Eukarisztia, vagyis az Oltáriszentség az Úr Jézus valóságos teste és vére a kenyér és bor színe alatt.

 • Hogyan van jelen Jézus az Oltáriszentségben?

 • Az Oltáriszentségben a feltámadt Jézus van jelen, istenségével és emberségével, testével és vérével, egészen és osztatlanul, mindkét szín alatt.

 • Miért rendelte Jézus az Oltáriszentséget?

 • Azért rendelte az Úr Jézus az Eukarisztiát, hogy jelenvalóvá váljék keresztáldozata, testével és vérével tápláljon minket, és jelenlétével építse az Egyházat.


Ez az n testem ez az n v rem kelyhe ezt cselekedj tek az n eml kezetemre

 • Mikor rendelte az Úr Jézus az Eukarisztiát? felkészülésünket követően ezekkel a kérdésekkel találkozhatunk, melyeknek alapján elmélyülhetünk hitünkben és tudatosan készülhetünk aAz Eukarisztiát az Úr Jézus az utolsó vacsorán rendelte.

 • Mi történik mikor áldozunk?

 • Amikor áldozunk, az Úr Jézus testét és vérét vesszük magunkhoz.

 • Ki áldozhat?

 • Az áldozhat, aki lelkileg és testileg felkészült Jézus fogadására.

 • Hogyan készülünk testileg a szentáldozásra?

 • Testileg úgy készülünk a szentáldozásra, hogy megtartjuk az egyórás szentségi böjtöt, és megfelelő módon öltözködünk.


Ez az n testem ez az n v rem kelyhe ezt cselekedj tek az n eml kezetemre

 • Hogyan készülünk lelkileg a szentáldozásra? felkészülésünket követően ezekkel a kérdésekkel találkozhatunk, melyeknek alapján elmélyülhetünk hitünkben és tudatosan készülhetünk a

 • Lelkileg úgy készülünk a szentáldozásra, hogy:

 • a halálos bűnöktől megtisztítjuk lelkünket a szentgyónásban, a bocsánatos bűnöket pedig legalább megbánjuk;

 • 2. imádságos lélekkel várjuk a Jézussal való találkozást.

 • Mit teszünk a szentáldozás után?

 • Szentáldozás után imádjuk az Úr Jézust, hálát adunk neki, rábízzuk magunkat, és segítségét kérjük.


Ez az n testem ez az n v rem kelyhe ezt cselekedj tek az n eml kezetemre

 • Ki áldozik méltatlanul? felkészülésünket követően ezekkel a kérdésekkel találkozhatunk, melyeknek alapján elmélyülhetünk hitünkben és tudatosan készülhetünk a

 • Az áldozik méltatlanul, aki tudatosan halálos bűnben áldozik. Ez szentségtörés.

 • Mi jelzi templomainkban hogy az Úr Jézus az Eukarisztiában jelen van?

 • Templomainkban az örökmécses jelzi, hogy az Úr Jézus az Eukarisztiában jelen van.

 • Mi a szentmise?

 • A szentmise az Újszövetség áldozata az Eukarisztia ünneplésében.