Thiet ke logo - PowerPoint PPT Presentation

thietkelogo
slide1 l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Thiet ke logo PowerPoint Presentation
Download Presentation
Thiet ke logo

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation
Thiet ke logo
553 Views
Download Presentation

Thiet ke logo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. DIZEN.VN DIZEN.COM.VN DIZEN CREAVITE

  2. THIẾT KẾ LOGO ThươngHiệuGreenSun

  3. Đặt vấn đề Nghiên cứu – Đề xuất Phản hồi từ khách hàng DIZEN CREAVITE

  4. Thiết kế Logo và thương hiệu cho một chuỗi trường học và mẫu giáo mang tên Green Sun • Thể hiện được cá tính, đặc trưng riêng • Toát lên tinh thần tự nhiên, niềm vui thích của trẻ và niềm tự hào của bố mẹ. ĐẶT VẤN ĐỀ DIZEN CREAVITE

  5. NGHIÊN CỨU – ĐỀ XUẤT • Green Sun – nghĩa tiếng Việt là mặt trời xanh – bằng quan điểm GreenSun là tên thương hiệu, là hệ thống các trường học và mẫu giáo; Logo GreenSun không phải giải thích nghĩa tiếng Việt cho tên thương hiệu. • Dizen Creative sử dụng ngôn ngữ thiết kế freestyle nhằm toát lên tinh thần tự do, hồn nhiên, ngây thơ và ngẫu hứng của trẻ thơ. • Biểu tượng ông mặt trời được cách điệu như một khuôn mặt cười mang lại niềm vui, là một biểu tượng dễ nhớ cho trẻ em mỗi khi đi học; biểu tượng này cũng giúp liên tưởng đến những nét vẽ hồn nhiên của trẻ thơ về quả địa cầu. • Dizen Creative sử dụng gam màu cam để thể hiện sự vui nhộn, sôi nổi của trẻ em, giúp trẻ dễ dàng ghi nhớ trong tâm trí màu này khi khả năng nhận biết màu sắc của trẻ đang còn trong giai đoạn hạn chế. DIZEN CREAVITE

  6. Lựa chọn trong số các tùy chọn đề suất, khách hàng đã hài lòng nhất với bản thiết kế logo này. • Logo thể hiện được đúng mục tiêu về ý nghĩa và hình ảnh cho chuỗi trường học và mẫu giáo GreenSun. PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG DIZEN CREAVITE