utdannings og yrkesveiledning ped 6324 2012 13 dag 2 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Utdannings og yrkesveiledning Ped 6324 (2012-13) Dag 2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Utdannings og yrkesveiledning Ped 6324 (2012-13) Dag 2

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Utdannings og yrkesveiledning Ped 6324 (2012-13) Dag 2 - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Utdannings og yrkesveiledning Ped 6324 (2012-13) Dag 2. 22. januar 2013 Tom Tiller og Odd Arne Thunberg Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP). Utdannings og yrkesveiledning Ped 6324 (2012-13). http://www.karrieretroms.no/studie/page/3/. Plan f0r dagen. Oppsummering dag 1

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Utdannings og yrkesveiledning Ped 6324 (2012-13) Dag 2' - thiery


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
utdannings og yrkesveiledning ped 6324 2012 13 dag 2
Utdannings og yrkesveiledning Ped 6324 (2012-13)Dag 2

22. januar 2013

Tom Tiller og Odd Arne Thunberg

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP)

utdannings og yrkesveiledning ped 6324 2012 13
Utdannings og yrkesveiledning Ped 6324 (2012-13)

http://www.karrieretroms.no/studie/page/3/

plan f0r dagen
Plan f0r dagen
 • Oppsummering dag 1
 • Hva har vi gjort?
 • Arbeidskrav 2
program tirsdag 22 januar 2013
Program tirsdag 22 januar 2013:

09.15 Velkommen og oppsummering fra dag 1. OAT

Refleksjonsøvelser Hva har vi gjort?

Arbeidskrav 2 (Skriving)

10.30 Utviklingsparaplyen – Kreativ spenst. v/Tom Tiller

Det uutnyttede handlingsrommet

11.45   Lunsj

12.30 Utviklingsparaplyen forts..

Det uutnyttede handlingsrom. v/Tom Tiller

14.00     Gruppeoppgave:

Hvor finner vi  mest uutnyttede handlingsrom?

Det inkluderer tema om det svake leddet. v/Tom Tiller

15.00     Oppsummerende plenum dag 2. v/Odd Arne Thunberg

15.30     Vel hjem.

arbeidskrav 2
Arbeidskrav 2
 • En prosjektoppgave der studentene selv velger problemstilling. Problemstillingen, som skal relateres til målene for emnet, må være godkjent av faglærer. Prosjektoppgaven skrives individuelt og skal ha et omfang på 15-20 sider. Det kan gis tillatelse til å levere gruppebesvarelse, etter søknad, hvis det er særskilte grunner til det. Det gis inntil 4 timer veiledning pr. oppgave
skriving
Skriving
 • Problemstilling
 • Data
 • Teoretisk tilnærming

konstruktiv veiledning

aksjonslæring

situert læring

refleksiv læring

ped 6201 utdannings og yrkesveiledning
Ped-6201 Utdannings- og yrkesveiledning
 • Bokliste:
 • Tittel: Vejledning ansigt til ansigt. Forfatter Tove Løve. Forlag: Studie og Erhverv AS, Fredensborg. Pris (Akademisk kvarter):ca kr 650,-. Antall sider: 437. (Løve, 2009)
 • Tittel: Bedre leder. Forfattere: Tom Tiller og Svein Helgesen. Forlag: Høgskoleforlaget, Kristiansand. Pris (Akademisk kvarter): ca kr. 239,- Antall sider: 159. (Tiller & Helgesen, 2011).
 • Tittel: Det vurderende øyet. Forfatter: Cato Bjørndal. Forlag: Gyldendal, Oslo. Pris (Akademisk kvarter): ca kr. 310,- Antall sider: 148. (Bjørndal, 2011)  
 • Tittel: Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning. Forfatter: Kaare Skagen. Forlag: Fagbokforlaget, Bergen (vol. 2). Pris (Akademisk kvarter): ca kr. 428,- Antall sider: 271. (Skagen, 2011)
 • Tittel: Konstruktivistisk vejledning - Teori og metode. Forfatter R.Vance Peavy. Forlag: Studie og Erhverv AS, Fredensborg. Pris (Akademisk kvarter): ca kr. 532,- Antall sider:127. (Peavy Vance, 2006)
 • Tittel: Verdsettende Ledelse. Forfattere Siw Skrøvseth og Tom Tiller. Forlag Høgskoleforlaget, Kristiansand. Pris (Akademisk kvarter):ca kr 239,- Antall sider 170. (Skrøvseth og Tiller 2011)
 • NB: I tillegg kommer diverse artikler som vil distribueres underveis i studiet
kunnskaper og forst else
Kunnskaper og forståelse:

Kunnskap om utdanningsprogrammene i videregående opplæring og hvordan ulike utdannings- og karriereveier kan føre fram til ulike yrker.

Kunnskap om lov og regelverk som er styrende for veilednings- og rådgivningsarbeid i skole/arbeidsliv.

Innsikt og kunnskap om oppvekst i et flerkulturelt samfunn og bevissthet om sosiale og kulturelle forskjeller (sosialpedagogikk) 

Forebygging av reproduksjon av sosiale forskjeller.

Innsikt og kunnskap om kommunikative prosesser.

Kunnskap om metoder, sosiale medier og veiledningsverktøy.

Kunnskap om utviklingstendenser og trender i arbeidsliv og arbeidsmarked - internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt.

Kunnskap om utdanningssystemet og utdanningsmuligheter.

Kunnskap om frafall i videregående opplæring og hvordan frafall kan forebygges.

Selvinnsikt og forståelse for rollen som veileder.

Innsikt i og kunnskap om etiske problemstillinger i veiledningsarbeid.

refleksiv l ring
Refleksiv læring

Innbefatter

kritisk tenking om en situasjon

Vi spør oss hvorfor en spesifikk handling er å foretrekke og hvordan akkurat denne handlingen kan gi oss mulighet til å skape en endring.

Jarvis, Halford, & Griffin, 2003

aksjonsl ring
Aksjonslæring

Professor Reginald "Reg" William Revans definerer aksjonslæring som; L=P+Q

Learning is programmed knowledge plus question insight.

Professor Tom Tiller definerer aksjonslæring som; En kontinuerlig lærings- og refleksjonsprosess støttet av kollegaer,

der intensjon er å få gjort noe.

12

04.09.2014

hvordan kan vi ivareta helheten

Hvordan kan vi ivareta helheten?

Avsluttende spørsmål