teledetekcja mikrofalowa pasywna n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Teledetekcja mikrofalowa pasywna

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Teledetekcja mikrofalowa pasywna - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Teledetekcja mikrofalowa pasywna. Adam Krężel Instytut Oceanografii, Uniwersytet Gdański. Podstawy fizyczne (1). Sygnał bardzo słaby ale niezakłócony przez chmury i aerozole Emisja promieniowania w zakresie mikrofalowym zależy od kształtu i właściwości dielektrycznych powierzchni

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Teledetekcja mikrofalowa pasywna' - thi


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
teledetekcja mikrofalowa pasywna

Teledetekcja mikrofalowa pasywna

Adam Krężel

Instytut Oceanografii, Uniwersytet Gdański

podstawy fizyczne 1
Podstawy fizyczne (1)
 • Sygnał bardzo słaby ale niezakłócony przez chmury i aerozole
 • Emisja promieniowania w zakresie mikrofalowym zależy od kształtu i właściwości dielektrycznych powierzchni
 • Wielkość emisji opisuje prawo Plancka:

Zastosowanie technik satelitarnych..., wykład 7

podstawy fizyczne 2
Podstawy fizyczne (2)

W przypadku promieniowania mikrofalowego:

hf/kT«1 ➨ exp(hf/kT) 1+hf/kT

Przybliżenie Rayleigh’a-Jeansa

Zastosowanie technik satelitarnych..., wykład 7

antena mikrofalowa 1
Antena mikrofalowa (1)

Lf (, )

z

G(, )

płat główny

AeG(θ,φ) – zysk antenowy

G(θ,φ) – znormalizowana, kierunkowa charakterystyka odbioru

Ae– efektywna powierzchnia anteny:

płaty boczne

 • Charakter kierunkowy
 • Odbiór promieniowania tylko w jednej płaszczyźnie polaryzacji

A

y

e

x

Zastosowanie technik satelitarnych..., wykład 7

antena mikrofalowa 2
Antena mikrofalowa (2)

Całkowita moc rejestrowana przez antenę mikrofalową w przedziale f+Δf

Jeśli powierzchnia emitera położonego w kierunku (θ,) w stosunku do anteny ma temperaturę T(θ,) to:

założono szerokość pasma Δf wystarczająco małą aby można było przyjąć pewne średnie wartości λ, T, ε i G i opuścić całkowanie po f

Zastosowanie technik satelitarnych..., wykład 7

antena mikrofalowa 3
Antena mikrofalowa (3)

Temperatura radiacyjna emitera TB(θ,)=ε( θ,)T(θ,). Jeśli TB nie zmienia się w zależności od kierunku (θ,) to moc rejestrowana przez antenę:

W rzeczywistości TB zmienia się ze zmianą kierunku obserwacji i ostatecznie wyrażenie powyższe zapisuje się zamieniając TB przez TA, wielkość zwaną temperaturą antenową

Jeśli temperatura obiektu jest stała w obrębie całej obserwowanej powierzchni wtedy TB=TA, w przeciwnym razie zależność między nimi ma postać

Zastosowanie technik satelitarnych..., wykład 7

atmosfera
Atmosfera

Rys. 6. Robinson (1985)

Zastosowanie technik satelitarnych..., wykład 7

rozdzielczo
Rozdzielczość
 • Wielkość najmniejszego obszaru, w obrębie którego powstaje sygnał rejestrowany przez antenę na pokładzie satelity (rozmiar piksela), zależy od:
  • rozmiaru anteny (D - średnica anteny),
  • wysokości orbity (h)
  • długości fali radarowej (λ)
 • Przy częstotliwości 1 Ghz (30 cm):
  • wysokości orbity h=1000 km i średnicy anteny 6 m, otrzymamy wielkość piksela d=50 km,
  • dla f=1.5 Ghz (19 cm), h=500 km i D=100 m wartość d wyniesie 1 km

Zastosowanie technik satelitarnych..., wykład 7

emisyjno 1
Emisyjność (1)

Prawo zachowania energii wymaga aby suma emisyjności powierzchni i reflektancji była równa 1 (ε+R=1). Czyli:

Zakładając TA = 50 K otrzymamy dla lądu i morza:

Zastosowanie technik satelitarnych..., wykład 7

emisyjno 2
Emisyjność (2)

Emisyjność danego obiektu, może zależeć od wielu różnych czynników.

Emisyjność powierzchni wody rośnie ze wzrostem prędkości wiatru czyli “wietrzne” rejony będą “cieplejsze” od tych, nad którymi prędkość wiatru jest mniejsza.

Wartości emisyjności silnie zależą także od częstotliwości fali radarowej (rys.). W przypadku kiedy jest ona poniżej 4 GHz zależą także od zasolenia.

Zastosowanie technik satelitarnych..., wykład 7

temperatura i zasolenie
Temperatura i zasolenie

http://podaac-opendap.jpl.nasa.gov/

Zastosowanie technik satelitarnych..., wykład 7

zasolenie
Zasolenie
 • Temperatura radiacyjna powierzchni oceanu w zakresie niskich częstotliwości (0.5-1.5 GHz) jest funkcją temperatury powierzchni morza (SST) i jego zasolenia (SSS)
 • W przedziale zmienności 30-40 PSU zależność Tb(SSS) ma dla danej temperatury charakter liniowy: największa jest przy wysokich wartościach SST (0.7K/PSU przy 30°C), a mniejsza przy niskich (0.3K/PSU przy 0°C)

Ta prosta zależność jest komplikowana przez kilka czynników

 • falowanie wiatrowe ~0-5 K
 • emisję przestrzeni kosmicznej ~2-8 K
 • emisję atmosfery ~2.4-2.8 K
 • emisję pary wodnej i wody ciekłej
 • rotację Faradaya przy przejściu przez jonosferę

Algorytm SSS:

 • Określenie Tb powierzchni morza poprawione o „efekt jonosfery”
 • Uwzględnienie „szorstkości” powierzchni morza
 • Obliczenie SSS na postawie skorygowanej wartości Tb

Zastosowanie technik satelitarnych..., wykład 7

zasolenie smos
Zasolenie (SMOS)

SMOS (ESA)

 • Mikrofalowy, pasywny interferometr 2D (pasmo L (21 cm, 1.4 GHz)
 • Mikrofalowy radiometr obrazujący z anteną syntetyzowaną MIRAS(Microwave Imaging Radiometer using Aperture Synthesis)
 • Orbita 763 km heliosynchroniczna, dawn/dusk, godz. 6 czasu lokalnego, wstępująca
 • Data startu: listopad 2009
 • Powtarzalność 3 dni, rozdzielczość przestrzenna 43 km
 • Produkty: miesięczne i roczne mapy globalnego zasolenia o dokładności 0.2 PSU i rozdzielczości przestrzennej 150km

SMOS - Soil Moisture and Ocean Salinity

http://www.salinityremotesensing.ifremer.fr/activities/smos/data/l3

slide14

Zasolenie (SMOS)

Zastosowanie technik satelitarnych..., wykład 7

zasolenie aquarius
Zasolenie (Aquarius)

Aquarius (NASA)

 • Mikrofalowy radiometr pasywny (pasmo L, 1.4 GHz)
 • L-Bandskaterometr pracujący na częstotliwości 1.2 GHz, o antenie rzeczywistej i 2.5-metrowej compositereflectorantenna
 • Tryb pracy: aktywny/pasywny w paśmie L, typ push-broom wykorzystujący 3-wiązkową antenę
 • Orbita657km, heliosynchroniczna, dawn/dusk, godz. 6 czasu lokalnego, wstępująca
 • Data startu : czerwiec 2011
 • Produkty: tygodniowe, miesięczne i roczne globalne mapy zasolenia z dokładnością 0.2 PSU i rozdzielczości przestrzennej 150 km

Zastosowanie technik satelitarnych..., wykład 7

zasolenie1
Zasolenie

Zastosowanie technik satelitarnych..., wykład 7

temperatura powierzchni morza
Temperatura powierzchni morza
 • (SST) jest określana na podstawie danych rejestrowanych w kanałąch 6 GHz i 10 GHz o polaryzacji pionowej, przy dodatkowym wykorzystaniu kanałów spektralnych: 37 GHz V i H, 23 V, 6H i 10H. Procedura obejmuje:
 • korekcję kąta padania
 • korekcję atmosferyczną związaną z obecnością w niej pary wodnej i wody tworzącej chmury
 • poprawkę na wiatr
 • identyfikację lądu
 • usunięcie danych z obszarów bezpośredniego odbicia promieniowania słonecznego
 • poprawkę na zasolenie
 • usunięcie danych z obszarów pokrytych lodem
 • konwersję do SST
 • określenie średniej kroczacej SST
 • Dokładność określenia SST ocenia się na 0.5 - 0.7°C w porównaniu z danym z boi pomiarowych

Zastosowanie technik satelitarnych..., wykład 7

smmr seasat nimbus 7 ssm i dmsp
SMMR (SeaSat, Nimbus 7), SSM/I (DMSP)

Algorytm do określania koncentracji lodu jednorocznego - CF i wieloletniego - CM wykorzystuje kanały 19.35 i 37 GHz w obu polaryzacjach:

Zastosowanie technik satelitarnych..., wykład 7

ssm i l d
SSM/I - lód

http://www.flashbackimaging.com/ssm_i_animation_cd.htm

pr dko wiatru przywodnego
Prędkość wiatru przywodnego

Zastosowanie technik satelitarnych..., wykład 7

ssm i http www remss com ssmi
SSM/I - http://www.remss.com/ssmi/

Aktualnie: F13, F14 i F15

Zastosowanie technik satelitarnych..., wykład 7

amsr e http www remss com amsr
AMSR-E http://www.remss.com/amsr/
 • AMSR-E (Advanced Microwave Scanning Radiometer) umieszczony na orbicie 4 maja 2002, na pokładzie satelity Aqua. Właścicielem radiometru jest NASDA (National Space Development Agency of Japan) Urządzenie przeznaczone jest do pomiaru następujących parametrów:
  • Temperatury powierzchni morza (SST),
  • Prędkości wiatru,
  • Zawartości pary wodnej w atmosferze,
  • Zawartości wody w chmurach,
  • Wielkości opadów.
 • Podstawową zaletą AMSR-E jest zdolność do wykonywania pomiarów bez względu na obecność chmur tzn. dostarczania ciągłych informacji o polach SST i prędkości wiatru nad powierzchnią morza

Zastosowanie technik satelitarnych..., wykład 7

amsr e daily and time composite data
AMSR-E - Daily and Time Composite Data
 • Dane są przetwarzane do regularnej siatki zgodnie z czasem pomiaru i udostępniane z informacją o tym czasie podaną w czasie uniwersalnym (UTC), określanym też jako Greenwich Mean Time (GMT), Zulu Time (Z), Universal Time (UT) i World Time.
 • Rozpowszechniane też są w postaci dziennych i uśrednianych w innych okresach rozkładów:
  • Dzienne - w siatce o rozdzielczości 0.25 stopnia w postaci dwóch map reprezentujących przeloty wstępujące i zstępujące, a w wysokich szerokościach nałożone na siebie dane
  • 3-dniowe średnie
  • Tygodniowe średnie – z tygodnia kończącego się w sobotę
  • Miesięczne średnie – powstałe z uśrednienia wszystkich danych zarejestrowanych w miesiącu

Zastosowanie technik satelitarnych..., wykład 7

amsr e geophysical data products
AMSR-E - Geophysical Data Products
 • Temperatura powierzchni morza (SST)

temperatura warstwy naskórkowej o miąższości ok. 1 mm z pominięciem obszarów bezpośredniego odbicia słonecznego, deszczu, lodu i miejsc gdzie prędkość wiatru przywodnego była > 20 m/s)

 • Prędkość wiatru przywodnego (WSPD)

prędkość wiatru 10 m nad powierzchnią morza, określana na podstawie szorstkości powierzchni morza z pominięciem obszarów bezpośredniego odbicia słonecznego, deszczu i lodu morskiego

 • Zawartość pary wodnej w atmosferze (VAPOR)

całkowita zawartość pary wodnej w pionowej kolumnie atmosfery z pominięciem obszarów intensywnego deszczu

 • Zawartość wody w chmurach (CLOUD)

całkowita zawartość wody w chmurach z pominięciem chmur zbudowanych z wody w stanie stałym (śnieg i lód)

 • Deszcz (RAIN)

intensywność opadów z pominięciem tworzonych przez wodę w stanie stałym (śnieg, lód)

Zastosowanie technik satelitarnych..., wykład 7

amsr e l d http iup physik uni bremen de 8084 amsr amsre html
AMSR-E – lódhttp://iup.physik.uni-bremen.de:8084/amsr/amsre.html