טבעה התובעני והטובעני של עדות טלוויזיונית: המקרה של ג'נין שושנה בלום-קולקה - PowerPoint PPT Presentation

thi
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
טבעה התובעני והטובעני של עדות טלוויזיונית: המקרה של ג'נין שושנה בלום-קולקה PowerPoint Presentation
Download Presentation
טבעה התובעני והטובעני של עדות טלוויזיונית: המקרה של ג'נין שושנה בלום-קולקה

play fullscreen
1 / 20
Download Presentation
טבעה התובעני והטובעני של עדות טלוויזיונית: המקרה של ג'נין שושנה בלום-קולקה
109 Views
Download Presentation

טבעה התובעני והטובעני של עדות טלוויזיונית: המקרה של ג'נין שושנה בלום-קולקה

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. טבעה התובעני והטובעני של עדות טלוויזיונית: המקרה של ג'ניןשושנה בלום-קולקה

 2. מושג העדות [[witnessing- העד-השחקן, העדות, ההעדה והקהל כעד: העד - "מי שנכח בשעת מאורע מסוים והוא יכול לאשר דברים או עובדות שראה ושמע" 2. העדות א. ההעדה - פעולת ההגדה של מסירת העדות ב. דברי העדות - המבע, או הטקסט המשחזר את ההתנסות 3. הקהל – הצופה/הקורא/השומע בנסיבות שונות

 3. הטלוויזיה כמוסרת עדות בעקבות פיטרס: מתי, ואם בכלל, יכולה הטלוויזיה להיות סוכנת של אמת ואותנטיות ולא של אידיאולוגיה ונרטיב? וגם: האם יש לטלוויזיה סיכוי לשכנע שהיא עד קביל, אמין, העשוי להיתפס כעד אמת? בעקבות מרגלית: מה הופך עד מסוים לעד מוסרי? במקרה של המדיה, מאיין שואבת המדיה את התוקף המוסרי לעדות שלה? " העד העיד בנו האיש לאמור לא תראו פני בלתי אחיכם אתכם" (בראשית מ"ג, ג').

 4. ארבעת הסרטים על ג'נין State of terror,Channel 4 (Dispatches investigation), Deborah Davis (reporter), Stephen Finn Gan (director), May 2002 ג'נין ג'נין, מוחמד בכרי (במאי), ספטמבר 2002 הדרך לג'נין, ערוץ 1 (מבט שני), פייר רחוב (במאי), אפריל 2003 הפלישה (אג'תיאח), ערוץ 8, ניזאר חסן (במאי), יוני, 2003

 5. שיח העדות שיח הפסיקה אמת נרטיבית אמת עובדתית

 6. המכשלה הסמנטית: חתירה ל"אמת" או לסיפור טוב? "הערב הסיפור האמיתי (the inside story) של הקרב. תמונות אלו שלא נראו מעולם לפני כן מראות את הברוטליות ההולכת וגוברת ביחסים שבין ישראל והפלסטינים". "חקירה מזורזת" (A dispatches investigation)

 7. ה"עד המוסרי" על פי מרגלית "...מטרה מוסרית היא מרכיב חיוני של העדות המוסרית" (מרגלית, ע"מ 151). "הדוגמה הפרדיגמטית של העד המוסרי היא של מי שמתנסה בסבל – מי שאינו רק צופה אלא גם סובל" (ע"מ 150) ההתנסות הישירה היא המאפשרת לעד המוסרי לפי מרגלית להעיד לא רק כיצד הדברים התרחשו (how it was ), אלא גם כיצד הם נחוו (how it felt).

 8. פנייה ישירה והמכשלה האתנוגרפית: האדרת הנוכחות של הצופה

 9. שיח הפסיקה בפנייה ישירה למצלמה: "דרק פאונדר הוא פתולוג, חבר בצוות אמנסטי. הם רוצים לחקור שמועות על טבח אבל האזור סגור". "אנחנו מתקרבים למחסום מוקף טנקים.. אומרים לנו לרדת מהרכב" "אחרי שלוש וחצי שעות במחסום, ואין סוף ויכוחים, לבסוף, ואני מוכרחה לומר לתדהמתי, הם אמרו שאנחנו יכולים להיכנס. אז עכשיו אנחנו צריכים לצעוד למחנה ג'נין. הוא במרחק מספר קילומטרים בדרך זו".

 10. עדות המומחה ושיח הפסיקה “Israel faces rage over 'massacre‘” (Guardian, 17.4.2002) השליחות המוסרית: • "הם באו לחקור שמועות על טבח" • " דרק וצוותי אמנסטי מסיקים כי יש ראיות אמינות להפרות רציניות של החוק הבינלאומי, שימוש בכוח צבאי מוגזם, הרג בלתי חוקי, מניעת עזרה רפואית. מספיק כדי לדרוש חקירה של פשעי מלחמה." • "בית החולים הכין את עצמו ל- 100 גופות אבל הן לא הגיעו. לא ראינו עדות לטבח".

 11. קולות מתווכים בשיח העדות: או ה"אמת הנרטיבית" מבעד לצעיף "אוי להם לבני אדם שהן מעידין שאינן רואין".

 12. מכשלות התיווך: א. נוכחות יתר של פעולת התרגום ב. מיצוב הקולות ג. מיצוב עדות X כמועדפת: טשטוש האמת הנרטיבית

 13. העדות: נרטיב על רופא פלסטיני שנהרג/נרצח מפגיעה באמבולנס בו נסע • התגובה המיוחסת: " ישראל אומרת שהפלסטינים משתמשים באמבולנסים להעברת מחבלים וחומרי חבלה" • העדות: סיפורו של נער פצוע שנפגע מבולדוזר • התגובה המיוחסת: "הצבא אומר שהם הרסו בתים כדי למנוע מהמחבלים לחזור אליהם וגם משום שרבים היו ממוקשים, וכן כי החיילים ודאו שהבתים ריקים לפני הריסתם".

 14. "תסתכלי. תסתכלי. זה לא מחבל. (איך את יודעת?) אני מכירה אותו!!!"