latvijas lauksaimniec bas pakalpojumu kooperat v sabiedr ba koop n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Latvijas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “ KOOP ”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Latvijas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “ KOOP ” - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Latvijas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “ KOOP ”. Attīstības vīzija. Mērķis. ir apmierināt tās biedru vajadzības pēc precēm un pakalpojumiem, vienlaicīgi nodrošinot Biedrības biedru lauksaimnieciskās produkcijas un ražojumu realizāciju gan Latvijā, gan ārzemēs. Uzdevumi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Latvijas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “ KOOP ”' - thetis


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
latvijas lauksaimniec bas pakalpojumu kooperat v sabiedr ba koop
Latvijas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “KOOP”

Attīstības vīzija

m r is
Mērķis
 • ir apmierināt tās biedru vajadzības pēc precēm un pakalpojumiem, vienlaicīgi nodrošinot Biedrības biedru lauksaimnieciskās produkcijas un ražojumu realizāciju gan Latvijā, gan ārzemēs.
uzdevumi
Uzdevumi
 • darīt visu iespējamo, lai Latvijas lauksaimnieku precēm esošajos lielveikalu tīklos tiktu ierādīta goda vieta;
 • kopā ar citām juridiskām personām vai atsevišķi dibināt uzņēmējsabiedrības mērķa labākai īstenošanai;
 • nodrošināt savus biedrus ar saimniecībā nepieciešamajām precēm;
 • sniegt biedriem pakalpojumus, organizējot biedru saimniecībās izaudzētās produkcijas uzglabāšanu, pirmapstrādi, pārstrādi un realizāciju, reklāmu, pircēju izglītošanu par piedāvātiem produktiem u.t.t.;
uzdevumi turpin
Uzdevumi – turpin.
 • sniegt saviem biedriem dažāda rakstura ražošanas, transporta, sadzīves un citāda veida pakalpojumus;
 • izglītot savus biedrus kooperācijā un lauksaimnieku pašpārvaldē;
 • izvirzīt savus pārstāvjus valsts, sabiedriskajām un kooperatīvajām organizācijām;
 • veikt citas darbības, kas varētu uzlabot biedru materiālo stāvokli.
kam vajag o kooperat vu
Kam vajag šo kooperatīvu?
 • Apmēram 70 tūkstošiem ekonomiski aktīvo saimniecību, kuru LIZ platība nepārsniedz 10 ha.
 • Visām pārējām zemnieku saimniecībām, kuru LIZ platība pārsniedz 10 ha.
 • Statūtsabiedrībām.
 • Nozaru (piena, gaļas, dārzeņu u.c.) lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām.
potenci lie biedri
Potenciālie biedri
 • Personīgās palīgsaimniecības (fiziskās personas).
 • Piemājas saimniecības (fiziskās personas).
 • Zemnieku saimniecības (fiziskās vai juridiskās personas).
 • Lauksaimniecības statūtsabiedrības (juridiskās personas).
 • Citas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības (juridiskās personas).
koop sagaid m s priek roc bas
KOOP sagaidāmās priekšrocības
 • Plašāks biedru tirgojamo preču klāsts.
 • Lielāka dažāda lieluma un veida lauksaimnieku pārstāvniecība.
 • Lielākas izaugsmes iespējas.
 • Mazāki administratīvie izdevumi uz vienu biedru.
 • Labāka un vienkāršāka atpazīstamība.
koop sagaid m s probl mas
KOOP sagaidāmās problēmas
 • Grūtības nodrošināt tūlītēju visas biedru saražotās produkcijas realizāciju.
 • Grūtības ieinteresēt no Rīgas attālāko reģionu lauksaimniekus.
 • Grūtības atrast piemērotu valdes priekšsēdētāju un izpilddirektoru.
 • Pārāk mazs starta kapitāls.
pirms dibin anas
Pirms dibināšanas
 • Iniciatīvas grupas izveidošana.
 • Paju, dibināšanas izdevumu, biedru naudas lieluma un KOOP organizatoriskās struktūras noteikšana. Mērķu un uzdevumu precizēšana.
 • Pamatkapitāla un dibināšanas izdevumu apmaksāšana.
 • Biedru piesaistīšanas pasākumi.
    • (LOSP dalīborganizācijas, Buklets, blogs Internetā, Domubiedru Draugiem.lv grupa un cita veida reklāma)
pirms dibin anas 2
Pirms dibināšanas - 2
 • Biedrības valdes potenciālā sastāva apzināšana.
 • Tirdzniecības vietu apzināšana.

(Centrāltirgus, privātie tirgi, privātveikali u.c.)

 • Dokumentu izstrādāšana.
    • (Statūti, dibināšanas līgums un citi dokumenti)
 • Budžeta un darbības plāna izstrāde pirmajam saimnieciskajam gadam.
pajas dibin anas izdevumi
Pajas, dibināšanas izdevumi
 • Viena paja - 10 Ls.
 • Dibināšanas izdevumi 5 - 20 Ls.
 • Dibināšanas etapā paju daudzums nav ierobežots.
dibin t ji
Dibinātāji
 • Vismaz 20 – 25 dibinātāji, kuri pārstāv visa veida potenciālos biedrus (sīkzemniekus, vidējos un lielos zemniekus, statūtsabiedrības, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības )
dibin ana
Dibināšana
 • Visu nepieciešamo priekšdarbu veikšana.
 • Dibināšanas kopsapulce.
 • Biedrības reģistrēšana.
darb bas uzs k ana
Darbības uzsākšana
 • Konkurss uz izpilddirektora amatu.
 • Aktīva jaunu biedru iesaistīšana, pamatkapitāla ievērojama palielināšana.
 • Sadarbības līgumu slēgšana par iespējamajām tirdzniecības vietām esošajos tirgos. Sarunas ar lielveikalu ķēdēm. Vairumbāzes (tirgus vietas vai bāzes) iegādāšana vai iznomāšana.
 • Produkcijas piegādes līgumu slēgšana ar biedriem.
 • Stratēģiskā(o) partnera(u) sameklēšana un sadarbības līguma(u) slēgšana ar to (tiem).
 • Tirdzniecības iespēju reģionos analīze.
pre u virz bas sec ba tirg
Preču virzības secība tirgū
 • Dārzeņi, augļi, ogas, garšaugi u.c.
 • Bioloģisko saimniecību produkcija.
 • Atzīto dzīvnieku izcelsmes produktu un lauksaimniekiem piederošo pārstrādes uzņēmumu produkcija.
 • Pārējo atzīto un lauksaimniekiem piederošo pārtikas aprites uzņēmumu produkcija.
 • Mājražotāju produkcija.
strat iskais m r is veikalu t kls koop
Stratēģiskais mērķis – veikalu tīkls “KOOP”

Iespējamie varianti :

 • Starta veikaliņš (ap 10 000 Ls) vienā no Rīgas mikrorajoniem.
 • Pirmais veikals pilnībā pieder citai firmai, bet tā izmanto zīmolu KOOP. Sadarbība notiek uz līguma pamata, izmantojot franšīzes metodi.
 • Pirmais veikals 49 % stratēģiskam investoram, 51 % KOOP. Biedrība aizņemas naudu no Stratēģiskā partnera, lai pakāpeniski atmaksātu savu ieguldījumu.
strat iskais m r is veikalu t kls koop1
Stratēģiskais mērķis – veikalu tīkls “KOOP”
 • Pirmais veikals 95 % stratēģiskam investoram, 5% KOOP.
 • Nākošajos veikalos KOOP daļa pakāpeniski jāpalielina līdz pat 100%.
ko tirgosim koop
Ko tirgosim “KOOP” ?
 • Lauksaimniecības preces
 • Vieglo un stipro alkoholu
 • Preces lauksaimniekiem
 • Sadzīves preces
 • Elektroniku
 • Un daudz ko citu ...