slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
?????? ??????? ????? ?? ???????????, ????????? ? ???????????? ????????? ? ????????? ?? ??????

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

?????? ??????? ????? ?? ???????????, ????????? ? ???????????? ????????? ? ????????? ?? ?????? - PowerPoint PPT Presentation


  • 105 Views
  • Uploaded on

МАСТЕР СТУДИЈЕ ОДСЕК ЗА ТЕХНОЛОГИЈЕ, МЕНАЏМЕНТ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ ТМП - Мастер студије. ТЕХНОЛОГИЈЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА Модул 1 - Примарна прерада дрвета Модул 2 - Финална прерада дрвета

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?????? ??????? ????? ?? ???????????, ????????? ? ???????????? ????????? ? ????????? ?? ??????' - thetis


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

МАСТЕР

СТУДИЈЕ

ОДСЕК ЗА ТЕХНОЛОГИЈЕ,

МЕНАЏМЕНТ И

ПРОЈЕКТОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

ТМП - Мастер студије

ТЕХНОЛОГИЈЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА

Модул 1- Примарна прерада дрвета

Модул 2- Финална прерада дрвета

Модул 3- Хемијско-механичка прерада дрвета

Модул 4- Машине и уређаји у преради дрвета

Модул 5- Заштита дрвета

Модул 10 – Дрво у градитељству

ПРОЈЕКТОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА

Модул 6 - Обликовање производа од дрвета

МЕНАЏМЕНТ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА

Модул 7 - Трговина дрветом и економика дрвне индустрије

Модул 8 - Менаџмент и технологије дрвне биомасе

Модул 9 - Организација, управљање и пројектовање предузећа у дрвној индустрији

slide2

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

МАСТЕР

СТУДИЈА

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

ТМП - Мастер студије

ОРГАНИЗАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА У

ДРВНОЈИНДУСТРИЈИ

slide3

ОРГАНИЗАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА У ДРВНОЈ

  • ИНДУСТРИЈИ

I семестар

1 обавезни предмет - НАУКА О ДРВЕТУ

+

изабрати 3 од 6 изборних предмета

- УПРАВЉАЊЕ БАЗНИМ ПРОЦЕСИМА

У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

- МЕНАЏМЕНТ МАЛОГ ПРЕДУЗЕЋА

- УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ

У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

- ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ

У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

  • ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
  • У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

- ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА

ФИНАЛНИХ ПРОИЗВОДА

II семестар

СТУДИЈСКО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД

СТРУЧНА ПРАКСА

МАСТЕР РАД

МОДУЛ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

ТМП - Мастер студије

ОРГАНИЗАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА У ДРВНОЈ

ИНДУСТРИЈИ

9

slide4

УПРАВЉАЊЕ БАЗНИМ ПРОЦЕСИМА У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

МЕНАЏМЕНТ МАЛОГ ПРЕДУЗЕЋА

УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ФИНАЛНИХ ПРОИЗВОДА

УПРАВЉАЊЕ

БАЗНИМ

ПРОЦЕСИМА У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

Наставно особље:

др Радован Шулетић, ред. проф.

Година студија: I

Семестар: I

Број ЕСПБ: 8

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

ТМП - Мастер студије

ОРГАНИЗАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА У ДРВНОЈ

ИНДУСТРИЈИ

slide5

УПРАВЉАЊЕ БАЗНИМ ПРОЦЕСИМА У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

МЕНАЏМЕНТ МАЛОГ ПРЕДУЗЕЋА

УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ФИНАЛНИХ ПРОИЗВОДА

УПРАВЉАЊЕ

БАЗНИМ

ПРОЦЕСИМА У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

Циљ: Оспособљавање студената за процесно оријентисано пословање у предузећу, односно како се пословањем у предузећу може

управљати и како се оно може развијати

кроз његове базне процесе.

Исход: Примена стечених знања

Садржај: Теоријска настава - Потреба

усмеравања на базне процесе, процеси и начин посматрања процеса, управљање базним процесима, дефинисање базних процеса предузећа, организовање за управљање процесима. Анализирање, побољшање и редизајнирање процеса, организовање после увођења управљања базним процесима, стратегије за увођење управљања

базним процесима.

Вежбе - израда елабората

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

ТМП - Мастер студије

ОРГАНИЗАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА У ДРВНОЈ

ИНДУСТРИЈИ

slide6

УПРАВЉАЊЕ БАЗНИМ ПРОЦЕСИМА У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

МЕНАЏМЕНТ МАЛОГ ПРЕДУЗЕЋА

УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ФИНАЛНИХ ПРОИЗВОДА

МЕНАЏМЕНТ

МАЛОГ

ПРЕДУЗЕЋА

Наставно особље:

др Милан Нешић, ред.проф.

др Милан Вукићевић, ред.проф.

Година студија: I

Семестар: I

Број ЕСПБ: 8

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

ТМП - Мастер студије

ОРГАНИЗАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА У ДРВНОЈ

ИНДУСТРИЈИ

slide7

УПРАВЉАЊЕ БАЗНИМ ПРОЦЕСИМА У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

МЕНАЏМЕНТ МАЛОГ ПРЕДУЗЕЋА

УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ФИНАЛНИХ ПРОИЗВОДА

МЕНАЏМЕНТ

МАЛОГ

ПРЕДУЗЕЋА

Циљ: Да студенти стекну сазнања

чиме се предузетник бави, како

приступити послу и како водити посао.

Исход: Добијена сазнања, помоћи ће

студентима да науче како да започну

нов посао и воде предузеће.

Садржај:Теоријска настава -

Увод у менаџмент малог предузећа: Менаџмент малог предузећа и предузетнички менаџмент; Предузетништво-фактор процеса производње; Предузетнички менаџмент и нове економске парадигме; Економски амбијент неопходан за развој малих предузећа и предузетништва; Појам, улога и значај малих предузећа. Функција предузетничког менаџмента: Менаџмент и предузетнички менаџмент; Практична исходишта предузетничког менаџмента. Пословна политика-вештина управљања предузећем:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

ТМП - Мастер студије

ОРГАНИЗАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА У ДРВНОЈ

ИНДУСТРИЈИ

Пословна политика и пословна

оријентација предузећа; Пословна

политика, стратегија и пословна

тактика; Пословна политика и

пословна логистика; Креирање и

формирање пословне политике;

Текућа политика малог предузећа;

Развојна политика малог предузећа

 Практична настава - Обавља се

кроз вежбе у учионици и у малим

предузећима за прераду дрвета.

Стечена сазнања на предавањима се

разрађују, анализирају и упоређују са

стањем у пракси

slide8

УПРАВЉАЊЕ БАЗНИМ ПРОЦЕСИМА У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

МЕНАЏМЕНТ МАЛОГ ПРЕДУЗЕЋА

УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ФИНАЛНИХ ПРОИЗВОДА

УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

Наставно особље:

др Радован Шулетић, ред. проф.

Година студија: I

Семестар: I

Број ЕСПБ: 8

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

ТМП - Мастер студије

ОРГАНИЗАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА У ДРВНОЈ

ИНДУСТРИЈИ

slide9

УПРАВЉАЊЕ БАЗНИМ ПРОЦЕСИМА У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

МЕНАЏМЕНТ МАЛОГ ПРЕДУЗЕЋА

УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ФИНАЛНИХ ПРОИЗВОДА

УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

Циљ: Оспособљавање студената за избор и

коришћење нових технологија у управљању предузећима дрвне индустрије

Исход: Примена стечених знања.

Садржај:Теоријска настава -

Увод, технологија – појам и карактеристике, управњаље технологијом у предузећу, управљање технолошким иновацијама, технолошка стратегија, подршка стратешком управљању технологијом, системи за подршку одлучивању о новим технологијама, оперативно управљање технологијом.

Вежбе - Израда елабората

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

ТМП - Мастер студије

ОРГАНИЗАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА У ДРВНОЈ

ИНДУСТРИЈИ

slide10

УПРАВЉАЊЕ БАЗНИМ ПРОЦЕСИМА У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

МЕНАЏМЕНТ МАЛОГ ПРЕДУЗЕЋА

УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ФИНАЛНИХ ПРОИЗВОДА

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

Наставно особље:

др Милан Вукићевић, ред. проф.

Година студија: I

Семестар: I

Број ЕСПБ: 8

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

ТМП - Мастер студије

ОРГАНИЗАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА У ДРВНОЈ

ИНДУСТРИЈИ

slide11

УПРАВЉАЊЕ БАЗНИМ ПРОЦЕСИМА У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

МЕНАЏМЕНТ МАЛОГ ПРЕДУЗЕЋА

УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ФИНАЛНИХ ПРОИЗВОДА

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

Циљ: Обезбеђење теоријских знања неопходних за доношење одлука стратешког значаја, начајних за организовање и вођење производног процеса. Такође, студент се оспособљава да уз коришћење одговарајућег софтвера, изврши симулацију понашања низа варијанти уређености производних система, и да уз коришћење вишекритеријумског одлучивања дефинише оптималну варијанту. Кроз практичан рад у производним системима и израду семинарског рада, студент се оспособљава за решавање проблема у реалним условима.

Исход: Студент се оспособљава да уз

коришћење одговарајућег софтвера, изврши симулацију понашања низа варијанти уређености производних система, и да уз коришћење метода савременог одлучивања дефинише оптималну варијанту организације производног система.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

ТМП - Мастер студије

ОРГАНИЗАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА У ДРВНОЈ

ИНДУСТРИЈИ

Садржај: Наставни програм обухвата, поред осталих, следеће области:

– РАЧУНАРСКИ ПОДРЖАНУ СИМУЛАЦИЈУ ПРОИЗВОДЊЕ чини неколико подручја. Анализа ограничења у процесу симулације, изучавање теоријских модела симулације производње, експертски системи примењени у перади дрвета,

– ЕФЕКТИВНОСТ ТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА чини неколико подручја. Теоријски аспект ефективности техничких система, утврђивање ефективности, утицај ефективности на ефикасноsт произв. система итд.

– РЕИНЖЕЊЕРИНГ ПРОИЗВОДНИХ СИСТЕМА. Динамичне промене на тржишту производа од дрвета, неминовно условљавају и промену производне филозофије. Концепт ВЕЛИКЕ СЕРИЈЕ-ВЕЛИКА ПРОИЗВОДНОСТ-ВЕЛИКА ПРОФИТАБИЛНОСТ је историја. Владајући концепт је МАЛЕ СЕРИЈЕ-ВЕЛИКА ПРОИЗОДНОСТ.ВЕЛИКА ПРОФИТАБИЛНОСТ. Реализација тог концепта није могућа парцијалним решавањем појединачних проблема у системима. Реализација захтева радикални приступ у демонтирању постојећег уређења система и изградњи једног, у свим сегментима, различитог уређења. У склопу таквог приступа, један сегмет активности односи се на теорију организације и њену имплементацију.

Практична настава - Кроз израду семинарског рада у неком од производних система за прераду дрвета, оспособљава се за имплементацију теоријских поставки организације производње у реалним условима.

slide12

УПРАВЉАЊЕ БАЗНИМ ПРОЦЕСИМА У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

МЕНАЏМЕНТ МАЛОГ ПРЕДУЗЕЋА

УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ФИНАЛНИХ ПРОИЗВОДА

ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

Наставно особље:

др Бранко Главоњић, ред. проф.

Леон Облак

Davide Pettenella

мр Славица Петровић

Година студија: I

Семестар: I

Број ЕСПБ: 8

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

ТМП - Мастер студије

ОРГАНИЗАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА У ДРВНОЈ

ИНДУСТРИЈИ

slide13

УПРАВЉАЊЕ БАЗНИМ ПРОЦЕСИМА У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

МЕНАЏМЕНТ МАЛОГ ПРЕДУЗЕЋА

УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ФИНАЛНИХ ПРОИЗВОДА

ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

Циљ: Оспособљавање студената за успешно разумевање економских специфичности у условима тржишног привређивања, практичну примену метода аналитичких калкулација у производњи различитих категорија производа од дрвета и упознавање са принципима и функционисањем финансијско-рачуноводственог система предузећа.

Исход: Располагање знањима која омогућавају решавање проблема и задатака у производњи различитих категорија производа од дрвета (калкулације и анализе трошкова предузећа у преради дрвета, ангажовање средства у производњи и процена њихових економских ефеката) као и знањима из области финансијско-рачуноводственог система предузећа.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

ТМП - Мастер студије

ОРГАНИЗАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА У ДРВНОЈ

ИНДУСТРИЈИ

Садржај: Теоријска настава - Курс садржи три дела: у првом делу обрађује се материја која се односи на производне функције производње различитих категорија производа од дрвета са циљем дефинисања облика и интензитета утицаја најзначајнијих фактора на ефекте производње одабраних производа (производња и моделирање производње у преради дрвета, економетријско моделирање трошкова производње, калкулације трошкова производње и трошкова пословања). Други део садржи материју која се односи на област финансијског пословања предузећа у преради дрвета (финансијска анализа биланса стања – структура активе и пасиве и биланса успеха, порези и таксе, анализа структуре и ефикасности оперативне и сталне имовине, ликвидности, финансијске стабилности, задужености, солвентности, ризика). Трећи део садржи материју која се односи на рачуноводствени систем предузећа у смислу његове улоге, значаја, структуре и принципа функционисања (рачуноводствени информациони систем; структура рачуноводства и рачуноводствена начела; књиговодство као основни део рачуноводства, књиговодствена документа).

Практична настава - Обухвата моделирање трошкова производње различитих категорија производа од дрвета (прости и сложени економетријски модели), израчунавање показатеља успешности пословања предузећа, хоризонталну и вертикалну анализу биланса успеха предузећа, анализу финансијског пословања предузећа (финансијску стабилност, задуженост, ликвидност, солвентност и друге показатеље).

slide14

УПРАВЉАЊЕ БАЗНИМ ПРОЦЕСИМА У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

МЕНАЏМЕНТ МАЛОГ ПРЕДУЗЕЋА

УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ФИНАЛНИХ ПРОИЗВОДА

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

КВАЛИТЕТА

ФИНАЛНИХ

ПРОИЗВОДА

ОД ДРВЕТА

Наставно особље:

др Бисерка Несторовић, доцент

др Игор Џинчић, доцент

Година студија: I

Семестар: I

Број ЕСПБ: 8

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

ТМП - Мастер студије

ОРГАНИЗАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА У ДРВНОЈ

ИНДУСТРИЈИ

slide15

УПРАВЉАЊЕ БАЗНИМ ПРОЦЕСИМА У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

МЕНАЏМЕНТ МАЛОГ ПРЕДУЗЕЋА

УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА У ДРВНОЈ ИНДУСТРИЈИ

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ФИНАЛНИХ ПРОИЗВОДА

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

КВАЛИТЕТА

ФИНАЛНИХ

ПРОИЗВОДА

ОД ДРВЕТА

Циљ: Оспособљавање студената да после

завршеног курса могу самостално организовати, спроводити и унапређивати контролу квалитета производа од дрвета повезивањем основних знања из различитих области у оквиру прераде дрвета.

Садржај: Теоријска настава - Увод, значај

квалитета, структурни елементи квалитета,

дефиниција квалитета производа, класификација карактеристика квалитета, методе идентификације карактеристика квалитета, фактори квалитета, категоризација фактора и карактеристика квалитета, контрола квалитета, контрола квалитета намештаја, циљ контроле квалитета, осигурање квалитета намештаја помоћу контроле квалитета, формулација смерница квалитета, објекти контроле квалитета, утврђивање поступака контроле квалитета намештаја, основне карактеристике система за

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

ТМП - Мастер студије

ОРГАНИЗАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА У ДРВНОЈ

ИНДУСТРИЈИ

контролу квалитета намештаја, методе испитивања намештаја: утврђивање функционалности, мерење стабилности, испитивање издржљивости конструкције, испитивање квалитета површинске обраде, утврђивање квалитета уграђеног материјала и квалитета израде, контрола квалитета прозора и врата, топлотна изолација, звучна изолација, изолација од воде и прашине, захтеви безбедности. Контрола квалитета дрвених подова и зидних обога, одређивање влажности, мерење геометријских карактеристика, одређивање отпорности на дејство хемијских средстава, одређивање димензионе стабилности, одређивање тврдоће по Бринелу, одрешивање савојних својстава, одрешивање еластичности и отпорности на хабање употребљеног премаза, класирање подова према квалитету уграђеног материјала и квалитету израде.

Практична настава - Лабораторијско испитивање квалитета намештаја (ормани, столови, столице, кревети, душеци, фотеље, троседи, двоседи): функциоаналне мере, стабилност, крутост, издржљивост, квалитет материјала, квалитет обраде и квалитет површинске обраде. Лабораторијско испитивање квалитета дрвених подова (различите врсте паркета, бродски подови, дрвене коцке и др.)

Стручна пракса се обавља у фабрикама намештаја у којима се снимају и анализирају елемени везе и сви парамерти од битне важности за квалитет конструције са аспекта трајности, ергометрије, дизајна, квалитета површине у складу са интересовањем кандидата односно са изабраном темом. Записују се процедуре интерне фабричке контоле и анализирају се резултатаи одржавања квалитета. На основу прикупљених параметара израђије се семинарски рад.

slide16

ОРГАНИЗАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА У ДРВНОЈ

ИНДУСТРИЈИ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

Одсек за технологије, менаџмент

и пројектовање намештаја

и производа од дрвета

ТМП– Мастер студије

ОРГАНИЗАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ

ПРЕДУЗЕЋА У ДРВНОЈ

ИНДУСТРИЈИ