SZÖVETKEZET
Download
1 / 43

- PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on

SZÖVETKEZET TÖRTÉNETE ÉS FEJLŐDÉSI IRÁNYA. 2006. évi X. tv. és a 2014.III.15-től hatályos új Ptk. Def. szövetkezet a tagok vagyoni hozzájárulásából álló tőkével alapított, a nyitott tagság és a változó tőke elvei szerint működő,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - theta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sz vetkezet t rt nete s fejl d si ir nya

SZÖVETKEZET

TÖRTÉNETE ÉS FEJLŐDÉSI IRÁNYASz vetkezet t rt nete s fejl d si ir nya
Def.

 • szövetkezet a tagok vagyoni hozzájárulásából álló tőkével alapított, a nyitott tagság és a változó tőke elvei szerint működő,

 • a tagok gazdasági és társadalmi szükségleteinek kielégítésére irányuló tevékenységet végző jogi személy,

 • amelynél a tag kötelezettsége a szövetkezettel szemben vagyoni hozzájárulásának szolgáltatására és az alapszabályban meghatározott személyes közreműködésre terjed ki.Sz v tagi viszony
SZÖV.TAGI VISZONY helytállni.

legalább 7 alapító


Sz vetkezet t rt nete s fejl d si ir nya

Nyilvános felhívás helytállni. !!

 • nem természetes személy tagjainak száma MAX taglétszám 20 %-a

 • személyes közreműködést nem vállaló tagjainak száma nem haladhatja meg a taglétszám ¼-t.


Tagi vagyoni hozz j rul s
TAGI VAGYONI HOZZÁJÁRULÁS helytállni.

 • A szövetkezet egyes tagjainak vagyoni hozzájárulása max a tőke 15 %-a

 • nem természetes személy tagok vagyoni hozzájárulásának összege max a tőke 1/3-a.


L tes t irata
LÉTESÍTŐ IRATA helytállni.

ALAPSZABÁLYEllenjegyz s
- ELLENJEGYZÉS helytállni.

- MINDEN TAG ALÁÍRJA!


Sz vetkezet t rt nete s fejl d si ir nya


Sz vetkezet t rt nete s fejl d si ir nya

 • 30 napon belül…. alapszabály-módosítás esetén azt a tag jogtanácsosa vagy a szövetkezet jogtanácsosa is ellenjegyezheti.

 • Hatósági engedély esetén 15 napon

  belül………


Bejegyz s
BEJEGYZÉS alapszabály-módosítás esetén azt a tag jogtanácsosa vagy a szövetkezet jogtanácsosa is ellenjegyezheti.

FELTÉTEL:

- pénzbeli min. 30% BEFIZ.

- apport egészét be


Alap t s
ALAPÍTÁS alapszabály-módosítás esetén azt a tag jogtanácsosa vagy a szövetkezet jogtanácsosa is ellenjegyezheti.

KGY


Mire ir nyulhat a tev kenys ge
Mire irányulhat a tevékenysége? alapszabály-módosítás esetén azt a tag jogtanácsosa vagy a szövetkezet jogtanácsosa is ellenjegyezheti.

 • értékesítésre

 • beszerzésre

 • termelésre

 • szolgáltatásra irányulhat.


Sz vetkezet t rt nete s fejl d si ir nya

Képesítéshez kötöttség esetén…. alapszabály-módosítás esetén azt a tag jogtanácsosa vagy a szövetkezet jogtanácsosa is ellenjegyezheti.

3


Sz vetkezet t rt nete s fejl d si ir nya

KGY alapszabály-módosítás esetén azt a tag jogtanácsosa vagy a szövetkezet jogtanácsosa is ellenjegyezheti.


Sz vetkezet t rt nete s fejl d si ir nya


Sz vetkezet t rt nete s fejl d si ir nya

 • Kgy-ről jkv. és valamennyi tag felének a szavazata szükséges.

 • Jelenléti ív

 • LEHET

  - részközgyűlés

  - küldöttgyűlés


Nyeres g
NYERESÉG és valamennyi tag felének a szavazata szükséges.

 • tagok között fel lehet osztani

 • felét a tagok között személyes közreműködésük arányában kell felosztani


Fb s k nyvvizsg l
Fb és könyvvizsgáló és valamennyi tag felének a szavazata szükséges.

 • Fb. min. 3 tagú


Gyvezet s
ÜGYVEZETÉS és valamennyi tag felének a szavazata szükséges.

 • min. 3 TAGÚ IGAZGATÓSÁG

 • 15-nél kevesebb tag? Igazgatóság helyett igazgató elnöki tisztség

 • 5 ÉV


Tags gi jogviszony megsz n se
Tagsági jogviszony megszűnése és valamennyi tag felének a szavazata szükséges.

ha

 • kilépéssel

 • vagyoni hozzájárulását vagy pótbefizetési kötelezettségét nem teljesítette

 • meghal vagy megszűnik

 • bírósági – határozattal- kizárással

 • szövetkezeti átalakulással, egyesüléssel, szétválással vagy jogutód nélkül megszűnik.


Tag kil p se
tag kilépése és valamennyi tag felének a szavazata szükséges.

 • igazgatóságnak írásban bejelenteni

 • szándék bejelentése és a tagsági viszony megszűnése között min. 3 hó;


Kisebbs gv delem
KISEBBSÉGVÉDELEM és valamennyi tag felének a szavazata szükséges.

 • Kgy. összehívásának kezdeményezése

 • Egyedi könyvvizsgálat kezdeményezése

 • Igényérvényesítés kezdeményezése


Megsz n s
MEGSZŰNÉS és valamennyi tag felének a szavazata szükséges.

 • JOGUTÓDDAL

 • JOGUTÓD NÉLKÜL (akkor is ha 7 tag alá csökken és 6 hón belül……


A sz vetkezet talakul sa egyes l se s sz tv l sa
A SZÖVETKEZET ÁTALAKULÁSA, EGYESÜLÉSE ÉS SZÉTVÁLÁSA és valamennyi tag felének a szavazata szükséges.

 • legalább 10 % vagy az igazgatóság kezdeményezheti

 • Kft-vé, zrt-vé alakulhat át.


Sz vetkezet t rt nete s fejl d si ir nya


Sz vetkezet t rt nete s fejl d si ir nya

2014.Február 28. érdekeinek védelme érdekében - érdekképviseleti szervezeteket, szövetkezeti szövetségeket hozhatnak létre.

4. ELŐADÁS


El z el ad s
ELŐZŐ ELŐADÁS érdekeinek védelme érdekében - érdekképviseleti szervezeteket, szövetkezeti szövetségeket hozhatnak létre.

 • GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK BEFEJEZÉSE

 • SZÖVETKEZET


Mai el ad s
MAI ELŐADÁS érdekeinek védelme érdekében - érdekképviseleti szervezeteket, szövetkezeti szövetségeket hozhatnak létre.

 • Egyes sajátos szövetkezetek

 • CICIL SZERVEZETEK

 • ALAPÍTVÁNY

 • EGYESÜLET


Egyes saj tos sz vetkezetek
Egyes sajátos szövetkezetek érdekeinek védelme érdekében - érdekképviseleti szervezeteket, szövetkezeti szövetségeket hozhatnak létre.

 • Iskolaszövetkezet

 • Szociális szövetkezet és foglalkoztatási szövetkezet

 • Agrárgazdasági szövetkezet


Iskolasz vetkezet hat lyos 2014 iii 15 t l
Iskolaszövetkezet érdekeinek védelme érdekében - érdekképviseleti szervezeteket, szövetkezeti szövetségeket hozhatnak létre.Hatályos: 2014. III. 15-től.

 • középfokú iskolával, kollégiummal, alapfokú művészeti iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulók, továbbá felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló hallgatók számára lehetőséget biztosít a munkavégzési feltételek megteremtésére, valamint gyakorlati képzésük elősegítésére.


Sz vetkezet t rt nete s fejl d si ir nya


Szoci lis sz vetkezet
SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET intézménynek, felsőoktatási intézménynek tagként részt kell vennie.

MILYEN? 2


Szoci lis sz vetkezet1
Szociális szövetkezet intézménynek, felsőoktatási intézménynek tagként részt kell vennie.

célja:

 • hátrányos helyzetben lévő tagjai számára munkafeltételek teremtése, valamint szociális helyzetük javításának egyéb módon történő elősegítése.


Sz vetkezet t rt nete s fejl d si ir nya

 • közhasznú jogállású lehet intézménynek, felsőoktatási intézménynek tagként részt kell vennie.

 • önkormányzat, karitatív tevékenységet ellátó közhasznú jogállású szervezet tag – max taglétszám 25 %-a - kivételével csak személyes közreműködés! X


Foglalkoztat si sz vetkezet
foglalkoztatási szövetkezet intézménynek, felsőoktatási intézménynek tagként részt kell vennie.

min.500 természetes személy és legalább 1országos nemzetiségi önkormányzat a tagja.

Saját tagjai tekintetében munkaerő-kölcsönzési tevékenységet láthat el.


C lja h tr nyos helyzetben l v tagjai sz m ra
C ÉLJA: intézménynek, felsőoktatási intézménynek tagként részt kell vennie. hátrányos helyzetben lévő tagjai számára

 • munkafeltételek megteremtése

 • munkaerő-kölcsönzés,

 • munkaközvetítő tevékenység


Agr rgazdas gi sz vetkezet 2014 iii 15 t l
Agrárgazdasági szövetkezet intézménynek, felsőoktatási intézménynek tagként részt kell vennie. 2014. III. 15-től.

MILYEN ÁGAZATBAN TEVÉKENYKEDNEK?

 • mező-

 • erdőgazdasági

 • élelmiszeripari ágazatban


Sz vetkezet t rt nete s fejl d si ir nya

mező- vagy erdőgazdasági, valamint élelmiszeripari ágazatban fő- és kiegészítő tevékenységet folytató szövetkezet, amely fő tevékenységként

 • tagjai tevékenységét előmozdító jelleggel tagjai számára - azok elsődleges agrárgazdasági termeléséhez, termékeinek piacra juttatásához - szolgáltatásokat nyújt, vagy tevékenységet folytat, amelynek során

  - a termeléshez szükséges anyagok és eszközök közös beszerzését, a termés közös értékesítését szervezi;

  - termés tárolását, feldolgozását végzi;

  - termeléshez, illetve a feldolgozáshoz kapcsolódó gépi szolgáltatásokat nyújt;

 • termelő jelleggel tagjai vagy mások mező- vagy erdőgazdasági földjét hasznosítva agrárgazdasági termelést folytat.Sz vetkezet t rt nete s fejl d si ir nya

A vállalatcsoportban tag lehet. ágazatban

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX