Geomeetrilised kujundid 5. klass - PowerPoint PPT Presentation

theresia-zandra
geomeetrilised kujundid 5 klass n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Geomeetrilised kujundid 5. klass PowerPoint Presentation
Download Presentation
Geomeetrilised kujundid 5. klass

play fullscreen
1 / 53
Download Presentation
Geomeetrilised kujundid 5. klass
839 Views
Download Presentation

Geomeetrilised kujundid 5. klass

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Geomeetrilised kujundid5. klass Arti Suviste Otepää Gümnaasium 2013

 2. Mäng • Kuldvillaku stiilis mäng 5. klassile • Mängida saab 2 - 4 võistkonda • Iga punkti all on küsimus. • Õige vastus annab vastavad punktid • Mängu punktitabelisse aitab tagasi nurk

 3. Võistkond 1 Võistkond 2 Võistkond 3 Võistkond 4

 4. Nurka mõõdetakse? vastus

 5. malliga

 6. Tippnurgad on? vastus

 7. võrdsed

 8. Kõrvunurkade summa on? vastus

 9. 180°

 10. Sirged, mis asuvad tasandil ja ei lõiku nimetatakse? vastus

 11. paralleelseteks sirgeteks

 12. Kaks lõikuvat sirget, mis lõikumisel moodustavad täisnurga nimetatakse? vastus

 13. ristuvateks sirgeteks

 14. Sirgnurga poolitamisel saadud nurk on? vastus

 15. täisnurk

 16. Täisnurgast väiksem nurk? vastus

 17. teravnurk

 18. Nurk, mille haarad moodustavad sirge? vastus

 19. sirgnurk

 20. Lõigu pikendamisel üle mõlema otspunkti saame? vastus

 21. sirge

 22. Kell on 14.00. Kui palju näitab kell, kui tunniosuti on pöördunud 60° võrra? vastus

 23. 120°

 24. Nurga mõõtühik on? vastus

 25. kraad

 26. Täisnurgast suurem ja sirgnurgast väiksem nurk? vastus

 27. nürinurk

 28. Kui suur on nurk AMC? vastus

 29. 77°

 30. Kui suur on nurk CKL? vastus

 31. 76°

 32. Kui suur on nurk RPO? vastus

 33. 61°

 34. Kui suur nurk on UBH? vastus

 35. 74°

 36. Kui suur on nurk AMB? vastus

 37. 86°

 38. Mitu kraadi on kella osutitevahelise nurga suurus, kui kell näitab 9.00? vastus

 39. 90°

 40. Kui suured nurgad tekivad, kui täisnurk jaotada kahe kiirega võrdseteks nurkadeks? vastus

 41. 30°

 42. Kas sirgete ristumine on lõikumise erijuht?vastus

 43. Jah

 44. Mida tähendab aIIb? vastus

 45. Sirged a ja b on paralleelsed

 46. Kui suured on kõrvunurgad, kui üks kõrvunurk on teistest 5 korda suurem? vastus

 47. 30° ja 150°

 48. Kui suured on kõrvunurgad, kui üks kõrvunurk on teisest 60° võrra väiksem? vastus

 49. 60° ja 120°

 50. Mis kell on kellaosutite vahelise nurga suurus 150°? vastus